پایان نامه روانشناسی

تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان و شیوع افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل که در سال 93-94 مشغول به تحصیل هستند، تشکیل میدهد.نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر گزارش شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

بیان مسأله پیش‌بینی شده است که بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهم‌ترین علل مرگ و میر (36%) کل مرگ و میرها در سراسر جهان تا سال 2020 باقی خواهند ماند. (1) سالانه 17 میلیون نفر در دنیا به علت بیماریهای قلبی عروقی فوت می‌کنند این بیماری‌ها عامل 10 میلیون مرگ از 40 میلیون مرگی است که سالانه در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و علاوه بر این یکی از علل عمده ناتوانی‌ها نیز می‌باشند. در ...

تعداد صفحه: ۱۵۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی گروه روان شناسی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ...

تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور می باشد که در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده در نمونه گیری در دسترس مزیت سادگی و سهولت در انجام کار وجود دارد . نقطه ضعف آن سوگیری احتمالی در یافته های تحقیق و عدم توانایی پژوهشگر در تعمیم یافته های پژوهش است ، زیرا نمونه انتخاب شده معرف و نماینده واقعی جامعه ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد عنوان پایان نامه به انگلیسی: Comperative investigation family functioning irrational belifes and self concept in addict youth and nonaddict کلمات کلیدی: کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی، خودپنداره، جوانان معتاد پرسش اصلی پژوهش: در این پژوهش در ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: اثر بخشی آموزش مدیریت درد در تنظیم هیجانی، سبکهای مقابله ای و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به سردرهای میگرنی. 2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی): تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش: روانشناسی بالینی اطلاعات مربوط به پایان‏نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: اپیدمیولوژی اختلالات روانی در بین مراجعین به بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایثار اردبیل در فاصله سال های 1390-1389 2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی): Epidemiology of psychiatric disorders among patients admitted to psychiatric hospitals sacrifice of ...

تعداد صفحه: ۱۱۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول : 1- بیان مسئله اهمیت پژوهش هدف پژوهش بیان فرضیه تعاریف عملیاتی واژه ها بیان مسئله : آیا بین میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون (hyper tension) و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟ اهمیت پژوهش : بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماری های روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. این ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

خلاصه در این گزارش به نحوه ی نوعی یادگیری به عنوان یادگیری از راه کوشش و خطا پرداختیم برای اجرای این آزمایش از ماز ذهنی پترسون استفاده شد بدین طریق که ابتدا ماز ذهنی 6 شاخه ای به عنوان نمونه به آزمودنی نشان داده شد و نحوه ی انجام آن از طریق توضیحاتی آزماینده به آزمودنی آموزش داده شد و سپس از ماز اصلی که 12 شاخه ای بود استفاده شد و در هر نوبت از آزمودنی خواستیم تا اعدادی را به ...

تعداد صفحه: ۳۲ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی: مقایسه سبک­های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی 2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی): Comparesion parenting styles, interpersonal ressurenconsd disgust sensitivity between people with OCD & normal ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد ...

تعداد صفحه: ۶۵ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه از چه راهها وشیوه هایی قوه خلاقییت و ابتکار دانش آموزان دوره راهنمایی را رشد و تقویت نماییم. با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع مورد تحقیق یعنی راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان و نقش مهم و حیاتی آن در آموزش و پرورش به ویژه در مدارس ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

بیان مسئله:نا هنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد.بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد.تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند.از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

چکیده مقدمه: این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهر ایلام انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و علی-مقایسه ای (پس رویدادی) صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه ، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام (شامل 15283 نفر 7425 دختر و 7858 نفر پسر) در سال تحصیلی 85-84 بوده که از طریق روش ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: پایان نامه بهداشت

چکیده مقدمه: جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و ازدیاد خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید، با وجود این جو سازمانی نامناسب می تواند منبع عمده فشارروانی نیز باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایلام انجام شد. مواد و ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده مقدمه: این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهر ایلام انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و علی-مقایسه ای (پس رویدادی) صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه ، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام (شامل 15283 نفر 7425 دختر و 7858 نفر پسر) در سال تحصیلی 85-84 بوده که از طریق روش ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده اختلالات هیجانی در نوجوانان به مشکلات سلامت روان اشاره می‌کند که به شدت زندگی آنها را مختل می‌کند. با توجه به این مطلب و نبود وسیله معتبر و روا برای سنجش اختلالات هیجانی در کشور‌ و نیاز نوجوانان به شناسایی این اختلالات و اقدامهای پیشگیرانه لازم سبب انجام پژوهش حاضرگردید. سپس تحلیل­های آماری لازم به عمل آمد و در مرحله بعدی، ‌با توجه به قابل قبول بودن نتایج، ‌جدول نرم تهیه ...

تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

(بیان مسئله) چکیده فصل اول: تعریف مسئله:برنامه های تلویزیون به جهت اینکه یکی از جذابترین مطالب مورد کودکان است تاثیر فراوانی برروحیات آنان می گذارد. فرضیه:بیان مسئله و موضوع مورد تحقیق به زبان ساده و روشن. اهمیت و ضرورت انجام کار:علاقمندی کودکان به تلویزیون 75%بیش از علاقه آنان به رادیو است. تلویزیون به علت مدت برنامه و استمرار آن کودکان را تحت تاثیرقرار می دهد. تعریف مسئله ...

تعداد صفحه: ۱۲۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبانشناسی همگانی فصل اول کلیات تحقیق 1- مقدمه در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. ابتدا به بررسی مساله اصلی تحقیق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهمیت و ضرورت آن مطرح می­شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان ...

تعداد صفحه: ۱۳۱ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

فصل اول کلیات پژوهش 1-1-مقدمه در سال‌های اخیر، رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه‌هایی می‌داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به‌دنبال دارند. از این‌رو، عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی شوند، بنیادی‌ترین سازه‌های مورد پژوهش این رویکرد به ‌شمار می‌روند (سامانی و همکاران، 1386). در این میان، از نظر لاتار و چیچتی[1] در ...

تعداد صفحه: ۱۰۶ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول مقدمه نوجوانان دلی پاک و روحی پر شور دارند . آنان در حساس ترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز و روشن بین نیاز دارند تا او را از آفت ها و حادثه ها در امان دارد . بهادادن به نوجوانان وو د تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بیگمان یکی از نشانه ای آشکار رشد فرهنگی یک ...

تعداد صفحه: ۴۲ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

-1 -مقدمه زندگی انسان در پهنه ی گیتی همواره با انبوهی از مشکلات ومسائل توام بوده است اما چگونگی ونحوه ی رویارویی با این مشکلات دردوره های مختلف حیات انسان متفاوت بوده است .راهکارها وروش هایئ نیز که آدمی در مقابله در با این مسائل اتخاذ نموده صور گوناگونئ داشته است. در این پزوهش دو مولفه از مسائل روانشناسئ مورد بحث قرار می گیرد. یکئ خوشبینی ودیگری درد. احساس درد تجربه ای است که ...

تعداد صفحه: ۸۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید. ...

تعداد صفحه: ۴۸۸ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی چگونگی حل تناقضات ترتیبی اصول آموزش و پرورش کرشن اشتاینر از دیدگاه دکتر محمدباقر هوشیار و تعلیم و تربیت کارآفرین پرداخته است اصول آموزش و پرورش «جستجوی آنگونه مبانی عقلانی و آنگونه مقیاس ها است که بوسیله آن می توان در هر مورد با کمال سهولت رفتار تربیتی مطلوب کرد» اصول آموزش و پرورش در ...

تعداد صفحه: ۱۱۲ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول طرح تحقیق مقدمه هوش هیجانی مفهومی است که ریشه در کارهای ثراندیک و گاردنر دارد . ثراندیک به مطالعه جنبه های غیر شناختی هوش در سازگاری و موفقیت پرداخته است. او به طور کلی از هوش اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های هوش هیجانی یادکرده است . به اعتقاد ثراندیک هوش اجتماعی به یکی از توانایی درک حالات درونی ،انگیزه ها ورفتار های خود ودیگران، عملکرد بهینه بر اساس اطلاعات کسب شده ...

تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

خلاصه تحقیق از مهمترین آفات نظامهای آموزشی جهان و از جمله کشورها ، افت تحصیلی است که همه ساله به صورتهای گوناگون عمده‌‌‌‌ای از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر می‌دهد و نابسامانیهای فردی و اجتماعی بر جای می‌گذارد . این پدیده بصورت مردودی - ترک تحصیل زودرس و یا صور دیگر جلوه می‌‌نماید . طبق یک بررسی از صد کودک لازم التعلیم که وارد کلاس اول دبستان می‌‌‌شوند ...

تعداد صفحه: ۱۶۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

برای دریافت درجه کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه NLP با عزت‌نفس و منبع کنترل» انجام گرفت. در این پژوهش 3 متغیر به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفتند. 1- عزت نفس، عبارت است از خشنودی فرد نیست به تصور از خود خویش یا احساسات فرد نسبت به قدر و ارزش خود. 2- منبع کنترل، عبارت است از اعتقاد فرد به تحت کنترل بودن یا نبودن زندگی، افرادی که دارای ...

تعداد صفحه: ۶۸ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی،در شهر شبستر است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان مقاطع مختلف تحصیلی ، می باشد ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش در دست رس است . برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها محاسبه ...

تعداد صفحه: ۵۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه تحصیلی کارشناسی روانشناسی عمومی ورودی 87-86 فصل اول چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن (خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، حرمت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) با شوخ‌طبعی در بین دانشجویان دانشگاه شبستر بود. برای ...

تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول طرح تحقیق فصل اول مقدمه ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره ی جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه های سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را ...

تعداد صفحه: ۶۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه در جوامع امروزی نقش و اهمیت آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه ای ، بر همگان پر واضح و آشکار است و این موضوع هم بسیار بدیهی است که یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش هر جامعه ای معلمان هستند . آموزش و پرورش بدون وجود معلم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد.پس رسالت تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته، مضطرب، افسرده، ناتوان و ناراضی زیر سؤال خواهد رفت چرا ...

تعداد صفحه: ۶۰ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده تحقیق موضوع مورد بررسی مقایسه کودکان عادی و پرخاشگر 9 تا 11 ساله شهر تهران بوسیله نقاشی موج و ستاره است. مهمترین مسئله این است که از لحاظ متغیرهای وابسته میان نقاشی موج و ستاره کودک عادی و پرخاشگر تفاوت معنی دار آماری وجود دارد که به اختصار به آنها پرداخته شده است. موضوع این آزمون نیز مشابه آزمونهای خانواده از طرف آزمونگر پیشنهاد می شود لکن آزمودنی آزاد است که محتوای آنرا ...

تعداد صفحه: ۹۸ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه‌ی کارشناسی رشته‌ی مشاوره و راهنمایی فصل اول طرح پژوهش مقدمه با توجه به اینکه در کلیه جوامع پیشرفته صنعتی و همچنین در اغلب مکاتب انسانگرای علمی و یا مکتب‌های انسان محور مذهبی مهمترین عامل رشد و توسعه بنیادی، جوانان بوده و کلیه برنامه ریزی‌های علمی در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه با نگرش و تحلیل شرایط و امکانات برنامه‌ریزی و توسعه رشد این قشر ممکن می‌شود ...

تعداد صفحه: ۶۲ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی رابطه عزت نفس و سرسختی روان شناختی دانش آموزان پرداخته است.برای انجام این تحقیق با توجه به فرضیات تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است.از بین دانش آموزان (دختر مقطع متوسطه شهر ملکان در سال 91-90)نمونه ای به تعداد 100 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اندو ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز و عزت نفس روزنبرگ می باشد.برای تجزیه و ...

تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

مقدمه: آموزش و یادگیری، از دید باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. رشد و توسعه جوامع بشری بدون توجه به آن امکان پذیر نمی باشد. و به همین خاطر همه ساله سرمایه های هنگفتی صرف آموزش و پرورش نسل نو خواسته هر کشوری می شود. آنچه در آموزش و پرورش بیش از همه دارای اهمیت است یکی رشد طبیعی یا رسش و دیگری انگیزش و ترکیبی از آنهاست زیرا در پرتو این عوامل است که دگرگونی ...

تعداد صفحه: ۱۰۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده: در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه استفاده شد. تعداد 160 نفر که شامل 80 نفر معلول و 80 نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند. متغیرهای این تحقیق شامل جنس، تحصیلات، نوع معلولیت، وضعیت اقتصادی، سنوات ورزشی، وضعیت ورزش، سن می‌باشد. به ...

تعداد صفحه: ۱۵۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش : مدیریت آموزشی چکیده پایان نامه هدف از این پژوهش « بررسی رابطه هوش هیجانی اعضای هیأت علمی با اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان در سال 1386 » بوده است. هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ...

تعداد صفحه: ۰ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش : مدیریت آموزشی -1 مقدمه در سال‌های اخیر هوش هیجانی[1] به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار ...

تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده این تحقیق با عنوان بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بین مدیران مدارس ناحیه یک تبریز انجام شد از انجایی که تکیه بر شناخت استعداد های فردی و توانایی ها و همچنین سلامتی روانی برای تبیین مدیران آموزشی ار اهمیت ویژه ای برخوردار است ، برآن شدیم تا به بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بپردازیم0 جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از 91نفر که از این تعداد 38 نفر مرد و 52نفر ...

تعداد صفحه: ۷۶ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی گرایش: مشاوره و راهنمایی فصل اول مقدمه بیان مسأله اهمیت موضوع اهداف مقدمه: از دیدگاه یونگ (1913) پدیده های برونگرایی Extraversion)) و درونگرایی (introversion) دو جنبه ی مهم از شخصیت انسانی را تشکیل می دهد. برونگرایی: هنگامی که توجه به اشیاء و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ی ارزیابی ذهنی نباشد بلکه معلول ...

تعداد صفحه: ۱۱۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده تحقیق : هدف ازاجرای تحقیق،بررسی اختلال وسواس دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستراست. وسواس عبارت است ازیک اندیشه، احساس، فکرو تکانه یا عملی است که معمولا برخلاف مقاومت فرد آشکار می شود و گرچه او آگاه است که ازدرونش برمی خیزد ولی آنرا بیهوده تلقی می کند. فرضیه هایی که در این تحقیق بررسی شده اند عبارتند از: 1) بین اضطراب و وسواس رابطه وجود دارد. 2) بین جنس و وسواس ...

تعداد صفحه: ۱۴۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

1-1مقدمه بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است. افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به ...

تعداد صفحه: ۶۶ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه ی هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان خیابانی در شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و جامعه ی آماری شامل کلیه کودکان عادی و کودکان خیابانی شهر اصفهان بود.حجم نمونه 60 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 30 سوالی پیتر ایدز و فارنهام (2002) بود که روایی محتوایی آن ...

تعداد صفحه: ۵۰ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه: آیا احساس می کنید کارهایی که به اتمام رسانده اید به اندازه کافی خوب نیستند؟ آیا نوشتن مقالات و طرح ها را با هدف انجام تحقیق آنها به تعویق می اندازید؟ آیا احساس می کنید که کارها را صد در صد درست انجام دهید و در غیر این صورت فردی متوسط و یا حتی بازنده هستید؟ اگر چنین باشد در آن صورت شما به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارید. کمال گرایی به افکار و رفتارهای خود ...

تعداد صفحه: ۱۲۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی مقدمه: تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را ...

تعداد صفحه: ۱۸۵ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی (m.sc) چکیده از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌ آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای که مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی ...

تعداد صفحه: ۱۲۶ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

فصل اول بیان مسئله مقدمه محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است. از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در ...

تعداد صفحه: ۲۹ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

مقدمه قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند: « به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. » مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند. از این جهت لازم است برای بهبود ...

تعداد صفحه: ۴۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

تعریف عملیاتی واژه ها: 1-ازدواج (marriage) : جفت گرفتن زن کردن – شوهر کردن – با یکدیگر جفت و قرین شدن در این تحقیق منظور از ازدواج رابطه حقوقی است که برای همیشه به وسیله ی عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده است. فصل اول چکیده ازدواج پیمان مقدسی است که در آن زن و مرد بر اساس یک تعهد قانونی،شرعی و عاطفی پیمان می بندند تا با تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک ،نیازهای همدیگر را تامین و ...

تعداد صفحه: ۲۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه با الهام از این سخن گرانقدر امام راحل که فرمودند : «هدف مخالفین شما این است که بچه های شما را از اسلام منحرف کنند و جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند، توجه کنید که کودکها و جوانها را به تعلیمات اسلامی تربیت کنید تا انشاءالله کشورشما از آسیب مصوب بماند‍.» با توجه به اینکه اسلام تمامی ضعفها و کاستیهای روحی و روانی، حتی اجتماعی و اقتصادی را ناشی از غفلت انسان از مبداء آفرینش ...

تعداد صفحه: ۶۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده: موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه ...

تعداد صفحه: ۶۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی است که در زندگی انسانها آثار فراوانی از نظر رشد و ارتقا شخصیت و نیل به کمالات اخلاقی و انسانی و همچنین حفظ بهداشت روانی و افزایش کارائی می تواند داشته باشد . اثرات مطلوب ازدواج منوط به شرایطی است که منجر به رضامندی از زندگی زناشویی و نهایتااز زندگی می شود . شروع و آغاز بودن آدمی روی کره خاکی همراه خانواده بوده است . هر کدام از ادیان ...

تعداد صفحه: ۱۸۸ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

زنان و اسلام مقدمه: زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است چنانکه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی که زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداکار لازم است تا با حفظ عفت و پاکدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول کلیات پژوهش 1-1: مقدمه مصرف سیگار یک مشکل جهانی است وهر سه ثانیه یک نفر در اثر عوارض ناشی از کشیدن سیگارفوت می شود (پور کاظمی 1374) استفاده از سیگار مشکلات عمده ای را برای کشور های جهان از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد است و خطر اعتیاد از آن جهت اهمیت دارد که اکثر نسل جوان را در دوره سازندگی و فعالیت در معرض ابتلا قرار می دهد (مجمعوعه مقالات سیمینار بررسی ...

تعداد صفحه: ۳۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

کلیات تحقیق 1-1 -مقدمه زندگی انسان درپهنه ی گیتی همواره با انبوهی از مشکلات ومسائل توام بوده است اما چگونگی ونحوه ی رویارویی با این مشکلات دردوره های مختلف حیات انسان متفاوت بوده است .راهکارها وروش هایئ نیز که آدمی در مقابله در با این مسائل اتخاذ نموده صور گوناگونئ داشته است. در این پزوهش دو مولفه از مسائل روانشناسئ مورد بحث قرار می گیرد. یکئ خوشبینی ودیگری درد. احساس درد تجربه ...

تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی پیشگفتار : باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن ...

تعداد صفحه: ۷۵ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه ...

تعداد صفحه: ۱۸۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

زنان و اسلام مقدمه: زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است چنانکه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی که زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداکار لازم است تا با حفظ عفت و پاکدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند ...

تعداد صفحه: ۲۳۰ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه: روان‎شناسی ورزشی[1] شاخه‎ای از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روان‎شناسی به مطالعه رفتار می‎پردازد، بالطبع موضوع روان‎شناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‎های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‎باشد. اگر چه اهمیّت مسائل روانی در ورزش از چندین ...

تعداد صفحه: ۴۶ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده[1] زناشویی و تأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است. و این خود یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است . پیمان مقدس زناشویی رشته‌ای است آسمانی که دل‌ها را به هم پیوند می‌زند، دل‌های پریشان را آرامش می دهد،‌افکار پراکنده را به یک هدف متوجه می‌سازد. خانه، جایگاه عشق و محبت، ‌کانون انس و مودت و بهترین آسایشگاه است. هر پسر و دختری که به سن ...

تعداد صفحه: ۶۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول (مقدمه) ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد ...

تعداد صفحه: ۸۱ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدفهای کلی تحقیق فرضیه ها متغییر های تحقیق تعاریف عملیاتی متغییرها طرح تحقیق : بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امر تحقیق در دانشگاه علوم ﭘزشکی قزوین واژه های کلیدی : نگرش , دانشجویان ، تحقیق مقدمه بدون شک , توسعه و ﭘیشرفت صنعتی , اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون ﭘژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد . نگاهی اجمالی به سیر ...

تعداد صفحه: ۸۰ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

پیشگفتار : باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن ...

تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول کلیات تحقیق عنوان جزئی: بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 80 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز مقدمه مزاح یا شوخ طبعی مزاح [1] به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. ...

تعداد صفحه: ۳۳ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

بیان مساله موضوع تحقیق عبارت از دستیابی به نظرات جامعه تحقیق پیرامون جنبه های کمی وکیفی گذران ایام فراغت و تعیین مقدار زمان اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه منطقه سرولایت، مسایل و روشهای مورد استفاده، پیدا کردن موانع موجود،تاثیرات شرایط اجتماعی بر اوقات فراغت،تعیین عواملی که دارای اثرات مثبت در نحوه گذران اوقات فراغت می باشد،نهایتا دستیابی به پیشنهاد ها و انتظارات افراد جامعه ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

پیش گفتار مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. همانطور که می دانیم منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است و این امر، صرفه جویی، دقت در مصرف، تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی را الزامی سازد. علاوه بر آن به علت افزایش جمعیت این کشورها، بخش عمده ای از درآمدهای ملی شان به گسترش آموزش و پرورش اختصاص می ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: پایان نامه آمار

پروژه درس آمار و مدل سازی فصل اول مقدمه: در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این امر پرداختیم. طرح مسئله: مسئله ی مورد نظر و پیش رو در این تحقیق این است که میزان تأثیر معلم تربیت ...

تعداد صفحه: ۲۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

دلایل انتخاب موضوع استرس به عنوان پدیده پیچیده و ضروری زندگی است که گاهی مشکل ساز می شود.(1) امروزه تعداد زیادی از جامعه دندانپزشکی را بانوان تشکیل داده اند .(2) زنان 2 برابر مردان در معرض استرس معرفی شده اند .(3) اختلالات وابسته به شغل در بین دندانپزشکان شیوع بالایی دارد. استرس های موجود در دندانپزشکی سبب ناراحتی عاطفی و به خطر افتادن سلامت فیزیکی بانوان دندانپزشک گردیده و نیز ...

تعداد صفحه: ۶۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده چکیده : بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ...

تعداد صفحه: ۴۰ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه پرورش و شکوفایی استعدادهای سرشار نسل جوان، امکانات فراوانی را می‌طلبد که مهمترین آنها انس و عادت با کتاب و قلم و سیر آزاد اندیشه در جولانگاه علم و ادب است. از آنجا که جوانان آینده سازان کشور می‌باشند برای هدایت آنها به سعادت و تکامل باید روش صحیح زیستن را به آنان آموخت، این مهم تنها با سلاح دانستن و عمل به دانسته‌ها تحقق می‌یابد. با شناخت اهمیت و حساسیت مطالعه و کتابخوانی ...

تعداد صفحه: ۱۰۸ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

چکیده پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی 7 تا 11 ساله در شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 انجام گرفته است . از جمله مسائلی که می توان در مورد این گروه مورد تحقیق قرار داد بررسی رشد شناختی است . بدین منظور نحوه عملکرد در آزمون های بندر و آدمک گودایناف بین دو گروه کودکان (7 و 11 سال ) عقب مانده و عادی مورد بررسی قرار می گیرد . جامعه آماری این ...

تعداد صفحه: ۴۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

فصل اول گستره علمی موضوع بنام خدا مقدمه : موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی[1] بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا ...

تعداد صفحه: ۱۶۳ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است. فرضیات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد. گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود. گذراندن درس مهارت های زندگی، موجب پیشرفت ...

تعداد صفحه: ۲۲۷ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

گروه جامعه شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده: این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان 450 نفر (160 مرد و 290 زن) از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر ”رضایت از زندگی“ یک متغیر بسیط است یا یک سازه که دارای ابعادی چند است؟ که پیش فرض بسیط ...

تعداد صفحه: ۵۹ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

بیان مسئله ما در این تحقیق می خواهیم بدانیم که دانشجویان دختر رشته تجربی در مقاطع اول و چهارم این رشته در سال تحصیلی 89-88 تحصیل می کنند چه میزانی از دانشگاه محل تحصیل خود رضایت مندی دارند . که این رضایت مندی در موارد زیر می باشد : استفاده از اساتید مجرب و متخصص در این رشته وجود وسایل آزمایشگاهی مربوط به این رشته برخورد کارمندان و کارکنان دانشگاه در هنگام مراجعه دانشجویان این ...

تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

چکیده : زمینه وهدف: درجریان رشد ،کودکان ونوجوانان طیف معصوم وسیعی از استرس ها راتجربه می کنند که استرس یک عامل مهم دربسیاری از آسیب های روانی واجتماعی است وگاه این استرس از چنان شدتی برخورداراست که زندگی روزمره وتحصیلی آنان رادشوارمی سازد که نتایج مطالعات انجام شده در مورد استرس برعملکرد تحصیلی دانش آموزان ،یکسان نبوده است.بعضی ارتباط قوی بین کاهش عملکرد تحصیلی واسترس گزارش کرده ...

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

نقش عوامل اجتماعی در افت تحصیلی نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی ، دارای کارکردهای متنوعی است که مهمترین کارکرد آشکار آن، ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش استعداد و توانائیهای افراد می باشد. ● مقدمه: نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی ، دارای کارکردهای متنوعی است که مهمترین کارکرد آشکار آن، ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش استعداد و توانائیهای افراد می باشد. کارکرد ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

مقدمه: قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند: « به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. » مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند. از این جهت لازم است برای بهبود ...

تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: پایان نامه روانشناسی

میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان عنوان: میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان مقطع راهنمایی و روشهای مقابله با آن بیان مسئله: نا هنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد.بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد.تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: پایان نامه علوم پزشکی

مقدمه: باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد ...

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی

بیان مسئله در این پژوهش مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمائی پسرانه ( نمونه ،‌غیر انتفاعی ،‌ شبانه روزی و عادی) مورد مطالعه قرار گرفت و 272 نفر دانش آموز که به تعداد مساوی بر اساس متغیر پیشرفت تحصیلی آنها در امتحانات نهائی پایه پنجم همتاسازی شدند نمونه تحقیق را تشکیل می‏دهند و در ضمن این دانش‏آموزان از نظر سواد والدین در آمد خانواده و محل سکونت نیز تا حد زیادی همتا ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت