تحقیق مقاله حسابداری

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه پدیده فساد به دلیل اینکه رقابت پذیری را د شوار و تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می کند ، ضد رشد قلمداد می شود. به طور کلی در اجرای سیاستگذاری اقتصادی ، سه عامل اساسی را می توان به طور مشخص ضد رشد قلمداد کرد : گستردگی فعالیت های دولت در امور اقتصادی : شفافیت اندک، یاعدم شفا فیت و، به تبع آن ، عدم پاسخگویی مدیریت دولتی تضعیف ثبات ، قانونمندی و رقابت پذیری محیط فعالیت های ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

رشته : مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی اشاره رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری و اجتماعی، برآیند اقتصاد دانایی محور است که با کلید واژه های داده، اطلاعات و دانایی وجوه تمایز آن از اقتصاد فیزیکی بازشناخته می شود . موضوع این مقاله که از موضوعات مهم مطرح شده در همایش چشم اندازهای توسعه «اسفند 81 در تهران » بوده، به تبیین اهمیت نوآوری و ایجاد جریان دانایی محور تاکید دارد . نویسنده که از صاحب ...

تعداد صفحه: ۳۲ دسته بندی: تحقیق مقاله مدیریت

اشتغال گره بزرگ مدیریت اشاره به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است ...

تعداد صفحه: ۴۱ دسته بندی: تحقیق مقاله آمار

مقدمه حسابداری: عبارت است از فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی مؤسسات در قالب اعداد و ارقام قابل سنجش به پول رایج کشور و تفصیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد. تاریخچه ی حسابداری: در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفتهای علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه ی حسابداری روز ...

تعداد صفحه: ۹۹ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

11 مقدمه طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولتها چه از نظر کمی (حجم فعالیتها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است. از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ...

تعداد صفحه: ۱۱۵ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مفاهیم اصلی و روش های استهلاک تعریف استهلاک استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند. قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاک دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا ...

تعداد صفحه: ۸۸ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

کلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد. اموال: (ج مال): اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند. غیر منقول: غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه ...

تعداد صفحه: ۳۴ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌یابد. مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های ...

تعداد صفحه: ۵۱ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه: مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود . در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود . وظائف مسئول امور ...

تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه در شرکت های تجاری ,باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده 1 - حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی ) آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد . 2 موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده : کاربرد اولیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط ...

تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص ...

تعداد صفحه: ۷۲ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است. پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت. بنابر این ، حذف پول و به دنبال ...

تعداد صفحه: ۱۰۱ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه: امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوره کالا فراهم شده است و این کار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می‌طلبد. تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فرآورده‌های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمان‌های معظم گردیده که در این نظام‌های پیچیده فنی اجتماعی، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از ثبات قیمت محصول، تعمیر ...

تعداد صفحه: ۲۷ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است. بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه ...

تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه شرکت سهامی، شکل حقوقی اغلب شرکتهای بزرگ تجارتی یا صنعتی، مانند صنایع شیمیایی، ذوب آهن، بانکها، و شرکتهای بیمه، است. این نوع شرکتها به سرمایه‌های عظیمی نیاز دارند و ممکن است سرمایه‌های لازم را با صدور اوراق بهادار (سهام و اوراق قرضه) یا از طریق پس‌اندازهای مردم یا بعضی سازمانها (مانند شرکتهای بیمه، بانکها، و شرکتهای سرمایه‌گذاری) فراهم کنند. اوراق بهادار شرکتهای سهامی، به ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

تعریف: شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. (ماده 4). به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ عهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانکها سپرده و سپس اظهار نامه ای ضمیمه شرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکتها تسلیم ...

تعداد صفحه: ۷۴ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

پیشگفتار : سیستم حقوق و دستمزد شامل عملیات مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا برای پرسنل با انواع مختلف استخدام(قرارداد ساعتی یا قرارداد تمام وقت، قرارداد مشاوره‌ای و یا رسمی) می‌باشد. 1 - امکان ورود اضافات و کسورات موردی یا مستمر مستقل از حکم کارگزینی پرسنل مثل سود سهام 2 - امکان اعمال معافیتهای مالیاتی پرسنل (مثل وام بانک مسکن) برای مدت معین و میزان معافیت موثر روی حقوق پرسنل 3 - ...

تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه: به تدریج که سازمانها بزرگ و پیچیده و متنوع تر می شوند مشکلات و مسائل مختلف و متفاوتی رابا خود به همراه می آورند که در این صورت لازمه اداره کردن آن ارتباط و همکاری وهماهنگی در بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر می باشد. در این خصوص یکی از مهمترین بخشها انبار می باشد که به منوان یک حلقه اصلی در هر سازمان محسوب می شود. امروزه انبار و انبارداری دیگر از اهمیت زادی برخوردار است و ...

تعداد صفحه: ۸۹ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

فصل اول: تعریف سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، ...

تعداد صفحه: ۳۲ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

واژه« دارایی«در حسابداری و تجارت به معنای منابع کنترل شده است که توسط یک واحد اقتصادی مستقل و در نتیجه مبادلات و قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته و یا مزایای اقتصادی قرار دادهای آتی بدست می آید . ویژگی های دارایی دارایی ها سه ویژگی مهم دارند: آنها سود شرکت را که مستلزم داشتن ظرفیت مناسب ،کار غیر گروهی و یا ترکیب آن با دیگر دارائی های شرکت ،در مورد سود جهت یافته واحدهای تجاری ...

تعداد صفحه: ۱۰۳ دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری

مقدمه اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود . در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت