پایان نامه بررسی امکان تشخیص ( شناخت ) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

تعداد صفحات: 300 فرمت فایل: word کد فایل: 10003785
سال: 1387 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه حسابداری
قیمت قدیم:۳۶,۶۰۰ تومان
قیمت: ۳۴,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی امکان تشخیص ( شناخت ) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

   مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

  کلید واژه‌ها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

  1-1 مقدمه

  با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی  خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند[1] . یکی از بزرگترین چالش های شرکتها برای ادامه فعالیتشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که شرکتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می کند[2]. تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شرکتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد در نتیجه یک شرکت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.[3]

  با بوجود آمدن نوآوری های مالی عمده ای که در دهه 1980 شکل گرفت شرکتها به روشهای نوینی از تامین مالی روی آوردند که نیازهای مالی خود را نه از طریق روشهای متداول و رایج بلکه از طریق روشهای تازه ودر مواری ابتکاری برآورده کردند که این مسئله منجر به پیدایش بحث های نوین در چگونگی ثبت وارائه این نوع از تامین مالی توسط شرکتها در گزارشهای مالی و در نشریات تخصصی حرفه حسابداری شد[4]. در این پژوهش تلاش می شود ماهیت و روشهای تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین به اختصار دلائل استفاده توسط شرکتها و در نهایت بررسی امکان تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی در شرکتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

   

  1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع

  موضوع روشهای تامین مالی [5]برای شرکتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگیز بوده‌ است. مساله مورد بحث در این پژوهش شناخت یکی از روشهای تامین مالی تحت عنوان"تامین مالی خارج از ترازنامه" (OBSF) [6] و بررسی چگونگی تشخیص آن توسط حسابرسان مستقل می باشد.

  توضیح اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه قدری مشکل است، این مشکل ابتدا در هنگام نگارش درباره این موضوع بوجود می آید. بطور طبیعی فرض و قاعده براین است اقلامی که قطعیت دارند به ترازنامه تعلق دارند و اقلامی که قطعی نیستند از این قاعده مستثنی می شوند. اثر عملی معاملات خارج از ترازنامه این است که این گونه معاملات بصورت نمایش کامل از فعالیت اصلی در حسابها نشان داده نمی شوند که این امر ناشی از یکی از دو دلیل زیر است:

  · یا امکان دارد اقلام بوجود آمده از معامله به طور خالص در حسابها آورده شوند مانند خارج کردن وامهای دریافتی در برابر دارائی‌هایی که برای تامین مالی تضمین گذاشته شده‌اند.

   · یا ممکن است اقلام حاصل از معاملات بصورت کامل از حسابها خارج شوند به این صورت که این اقلام را بر اساس مبنایی به عنوان تعهدات آتی ارائه می کند ونه بصورت دارایی‌ها و بدهیهای فعلی مانند( تعهدات اجاره های عملیاتی، تعهدات پرداخت یا دریافت نشده قراردادها یا قراردادهای کالاهای امانی و بدهیهای احتمالی غیر عملیاتی).

  نتیجه هر دو حالت این است که ترازنامه به کمتر ارائه کردن (کم نمائی) داراییها و بدهیها ازآنچه که واقعاً هستند اشاره می کند. و نسبتهای مالی بهتری ارائه می شود، مانند نسبتهای اهرمی و بازده سرمایه بکار گرفته شده.

  علاوه بر این معمولا گروه دیگری از حسابها(حساب های سود و زیانی) بدلائل زیر تحت تاثیر قرار می‌گیرد:

    ·اول اینکه داراییها ازترازنامه به قصد فروش‌به همراه یک اثر سود متحمل خارج می شوند.

  · دوم اینکه فعالیت خارج از ترازنامه زمانبندی یا افشای اقلام درآمدی وابسته را متاثر می کند، خصوصاً حضور یا عدم حضور اقلام در ترازنامه معمولاً یا بهای تامین مالی درگیر درمعامله را متاثر می‌کند یا درون سایر اقلام درآمدها و هزینه ها قرار می گیرد.

  اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه(OBSF)ظاهراً روی ترازنامه تمرکز دارد اما با توجه به توضیحات بالا چنین معاملاتی روی سایر صورتهای مالی نیز تاثیر می گذارد. برای مثال، هنگامی که دارایی فروخته می شود یکی از آثار این عملیات این است که دارایی فروخته شده از ترازنامه حذف می‌گرددو اثر دیگر این است که فروش در صورتحساب سود و زیان ثبت شده و سود و زیان حاصل از فروش اندازه گیری می شود. بنابراین، ارتباطی بین قاعده تشخیص و عدم تشخیص اقلام در ترازنامه و قاعده شناخت درآمد وجود دارد. معاملاتی از این دست در زمره معاملاتی قرار می گیرد که شکلشان با محتوای اقتصادیشان در مغایرت است، واکنش حسابداری شناسایی کردن اقلامی است که دارای محتوای حقیقی و واقعی است و معاملات را به شکل واضح نمایش می دهد.

  معاملات خارج از ترازنامه معاملاتی هستند که هدفشان این است که به شرکتها اجازه دهند که از بازتاب جنبه های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین، این اصطلاح دارای مفهوم منفی است. عقیده براین است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی افراط می کنند جلوگیری به عمل آید. از این منظر می بایست استانداردهایی وضع شود که اجازه ندهند حسابها توسط اثر معاملاتی که انگیزه  اصلی شان حسابسازی است گمراه کننده شوند.

  با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهایی که از روشهای متنوع تأمین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) استفاده می کنند ممکن است برای استفاده کنندگان گمراه کننده باشد و نیز با توجه به اینکه شرکتهایی که از این نوع تأمین مالی استفاده می کنند معمولا و نه لزوماً دچار بحرانهای مالی و کمبود نقدینگی هستند که همین موضوع اثرات با اهمیتی در تداوم فعالیت شرکتها دارند، لزوم قضاوت حسابرسان مستقل از طریق چگونگی شناخت و تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی و تعیین چگونگی استخراج اطلاعات مربوط و نحوه رسیدگی را ایجاب می کند.

  1-3 اهداف پژوهش

  در سالهای 2001 و 2002 رسوایی های بسیار زیادی در زمینه حسابداری شرکتها، حاکی از ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی، شیوه های حسابرسی و گزارش‌های مالی بود که مجلس سنای آمریکا از طریق تصویب لایحه ساربینز اکسلی[7]  در سال 2002 به این ضعف پاسخ داد که مهمترین جزء قانون اسناد بهادار از دهه 1930 در بورس اوراق بهادار نیویورک محسوب می شود. بخش (C) 401 قانون مذکور مقرر می دارد که کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)[8] مطالعه ای را در پاسخ به 2 سوال زیر آغاز نماید.

  وسعت شیوه های خارج از ترازنامه (OBS) شامل امکان بکارگیری شرکتها با اهداف خاص (SPE) [9]

  و اینکه آیا صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها به طور شفاف ترتیبات خارج از ترازنامه را منعکس می کند.؟

  به منظور پاسخ دادن به این سوالات کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) مطالعه در مورد شیوه های نسبتاً گسترده در رابطه با حیطه و مفهوم واژه خارج از ترازنامه را آغاز کرد و مجموع متنوعی از شیوه های تجاری را مورد بررسی قرار داد که به عنوان مفاهیم ضمنی خارج از ترازنامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

  در این پژوهش سعی بر آن است که شیوه های مورد استفاده تأمین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها، قوانین حسابداری موجود در ارتباط با این موضوع، چگونگی ثبت و انعکاس در گزارش‌های مالی شرکتها و دلائل استفاده شرکتها از این نوع تأمین مالی و در نهایت چگونگی برخورد حسابرسان مستقل در جهت تشخیص و شناخت استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

  1-4 اهمیت پژوهش

  امروزه تامین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که در متون و کتب و نشریات تجاری و حسابداری دنیا به آن پرداخته می شود. این جذابیت بخاطر شناخت چگونگی فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز جهت ادامه فعالیت شرکتهای می باشد. تامین مالی خارج از ترازنامه همان طور که از نام آن پیداست به معاملاتی اشاره دارد که اثری از آنها در صورتهای مالی نبوده و این گونه معاملات برای سرمایه گذاران کاملا شفاف و نمایان نیست. با توجه به تئوری بازارهای کارا که شالوده آن وجود اطلاعات کافی و شفاف در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات توسط شرکتها می باشد، معاملاتی از قبیل تامین مالی خارج از ترازنامه موجب تغییر در ساختار سرمایه شرکت از طریق تغییر در نسبتهای کلیدی و به تبع آن عدم امکان مقایسه عملکرد شرکتها می شود. با عنایت به اینکه استفاده از این نوع تامین مالی به دلیل عدم ثبت و انعکاس بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی ممکن است باعث ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تعهدات و به تبع آن به وجود  آمدن ابهام اساسی در ادامه فعالیت واحد تجاری شود و نهایت منجر به توقف فعالیت‌های واحد تجاری شود به عنوان یک موضوع خاص می باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، چرا که اولین نیاز سرمایه گذاران و اعتباران دهندگان اطلاعات شفاف، مربوط و قابل اتکاء می‌باشد که شرکتها معمولا بدلیل تضاد منافع میان سرمایه گذاران و مدیران تحت عنوان تئوری نمایندگی[10] ممکن است اطلاعات مربوط  و قابل اعتمادی را منتشر نکنند که این باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه و در نتیجه خروج از این بازار می‌شود، که البته سرمایه گذاران برای حل این مشکل متوسل به حسابرسی مستقل می شوند و متحمل هزینه های نمایندگی[11] که تلاشی از سوی سرمایه گذاران برای کنترل مدیران است، می شوند با توجه به دلایل ذکر شده در بالا مورد بررسی و مداقه قرار گرفتن روشهای معاملات خارج از ترازنامه، چگونگی ثبت و افشاء در صورتهای مالی توسط شرکتها و چگونگی برخورد حسابرسان مستقل با این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود.

   

  Abstract

   

  The main and fundamental matter that are discussed in this thesis is informed and  known about sort of transaction are made off-balance sheet current approach are used by companies and at least evaluation whether auditors be able to recognize this kind of financing or not where as transaction off-balance sheet financing is kind of exchange that completely are not shown  as activities and transaction occur.

  This kind of transactions due to change in capital structure from the way lack enter owes and commitments in the financial statement (balance sheet ) .in this thesis first are mentioned to articles and statement are issued by formal and in formal (professional and unprofessional ) organization of accounting .

  Then the current ways are used in this sort of financing by companies are illustrated and final hypothesis this thesis are tasted by statistics.

  The question are propounded in this thesis are:

  Relationship and un relationship between key financial ration and off-balance sheet financing ,changing in capital structure if are used off-balance sheet financing and final to make a material suspect in going concern assumption if are used off-balance sheet financing .for replying to these questions first companies that were related to off-balance sheet financing between years 1380-1385 selected by studying their independent auditor reporting and related information were extracted and by using of thesis variant (financial rations are concerned)by statistics methods hypothesis were tested .the results obtain of the statistics test hypothesis indicating to confirm hypothesis this thesis.

  Then founds (obtained)this thesis can result that being un favorable financial rations be able to be reason for using off- balance sheet financing by companies then are suggested to auditors that key financial ration for recognize to use probably off –balance sheet financing are tested.

   

  Key word

  Financing ,Off-Balance Sheet Financing ,Special Purpose Entities ,Sarbanes-Oxley .ACT of 2002 ; (SOX) ,Capital Structure    

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی امکان تشخیص ( شناخت ) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

  فهرست:

  چکیده.........................................................................................................................

  مقدمه..........................................................................................................................

  فصل اول: کلیات پژوهش.............................................................................................

  1-1 مقدمه:...........................................................................................................................................................

  1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع..............................................................................................................

  1-3 اهداف پژوهش:............................................................................................................................................

  1-4 اهمیت پژوهش:............................................................................................................................................

  1-5 نوع طرح پژوهش:.......................................................................................................................................

  1-6 متغیرهای پژوهش:.......................................................................................................................................

  1-7 فرضیه های پژوهش:....................................................................................................................................

  1-8 قلمرو پژوهش:.............................................................................................................................................

         1-1-8 قلمرو موضوعی.............................................................................................................................

         2-1-8 قلمرو مکانی .................................................................................................................................

         3-1-8 قلمرو  زمانی .................................................................................................................................

  1-9 محدودیتهای پژوهش .................................................................................................................................

  1- 10 روش پژوهش..........................................................................................................................................

  1-11 روش جمع آوری اطلاعات .....................................................................................................................

  1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات ......................................................................................................................

  1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات...................................................................................................................

  1-14 ساختار پژوهش.........................................................................................................................................

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش........................................................................

  1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون.............................................

  2-1 مقدمه:...........................................................................................................................................................

  2-2 گفتار اول: تاریخچه......................................................................................................................................

  2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز.....................................

  2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)......................................................................................................

  2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49).....................................................................................................

  2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)..................................

  2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات....................................................

  2-3 گفتار دوم: مبانی نظری................................................................................................................................

  2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات..........................................................................................................

  2-3-2 شناخت....................................................................................................................................................

  2-3-3 عدم شناخت............................................................................................................................................

  2-3-4 تهاتر.........................................................................................................................................................

  2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم..................................................................................................................

  2-3-6 معاملات مرتبط.......................................................................................................................................

  2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی........................................................................................................

  2-4-1 ترازنامه....................................................................................................................................................

  2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر..................................................................................................................

  2-4-3 یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام........

  2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای............................

     مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه...............................................................................................................

  2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟.................................................................................................................

  2-5-2 تاریخچه انرون........................................................................................................................................

  2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون.....................................................................................

  2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی.....................................................

  2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص..........................................................................................................

  2-2-1 مقدمه ......................................................................................................................................................

  2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص............................................................................................................

  2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه.................................................................................................

  2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی..............................................................................................................

  2-2-1 مقدمه.......................................................................................................................................................

  2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه  ................................................................

  2-2-3 اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است.............................................

  2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی ...............................................................................................................

  3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه........................................

  1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی.................................................................................

  2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی......................................................................................................

  2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق....................................................................................................

  2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه.................................................

  2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها.........................................................................

  3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزایش کنترل...

  2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل .......

  نمی شود ...............................................................................................................................................................

  2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود....................................................................................

  2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها.....................................................................

  2-2-5 تلفیق........................................................................................................................................................

  2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت..................................................................................................................

  1-2-3 ارزیابی معامله..........................................................................................................................................

  2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

  3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت..................................................

  2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار...................................................................................................

  1-2-4 ارزیابی معامله..........................................................................................................................................

  2-2-4 اجاره های سرمایه ای..............................................................................................................................

  3-2-4 اجاره های عملیاتی..................................................................................................................................

  4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار....................................

  5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها.....................................................................................

  2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید.................................................................................................

  1-2-5 ارزیابی معامله..........................................................................................................................................

  2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

  3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید........................................

  4-2-5 شیوه حسابداری......................................................................................................................................

  2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی....................................................................................................................

  1-2-6 ارزیابی معامله..........................................................................................................................................

  2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی..........................................................................................

  3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا.......................................................................................

  4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری ...............................................................................

               5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟.....................................................

               6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟................................................................................................

  7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی..............................................................

  2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم.....................................................

  1-2-7 ارزیابی معاملات.....................................................................................................................................

  2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140..................................................................................................

               3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی...................................

               2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی .........................................................................................

  1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل.....................................................................................................................

  2-2-8- طبقه بندی نسبتها ..................................................................................................................................

  3-2-8- فرض تداوم فعالیت ..............................................................................................................................

  2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش .................................................................................................................

               1-2-10: نتیجه گیری..........................................................................................................................................

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی).............................................................

  1-3 مقدمه...........................................................................................................................................................

  2-3 اهداف پژوهش............................................................................................................................................

  3-3 روش جمع آوری داده ها...........................................................................................................................

  4-3 قلمرو پژوهش.............................................................................................................................................

  5-3 جامعه آماری................................................................................................................................................

  6-3 نحوه گردآوری اطلاعات............................................................................................................................

  7-3 نمونه گیری..................................................................................................................................................

  8-3 فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................

  9-3 متغیرهای پژوهش.......................................................................................................................................

  10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.........................................................................................................

  11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش................................................................................................................

  12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها.................................................................................................................

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.............................................................

  1-4 مقدمه...........................................................................................................................................................

  2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80...................................................................................................................

  3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81...................................................................................................................

  4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82...................................................................................................................

  5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83...................................................................................................................

  6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84...................................................................................................................

  7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85...................................................................................................................

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................

  1-5 مقدمه...........................................................................................................................................................

  2-5 خلاصه ای از کل پژوهش..........................................................................................................................

  3-5 خلاصه یافته های پژوهش..........................................................................................................................

  4-5 نتیجه گیری..................................................................................................................................................

  5-5 پیشنهادات...................................................................................................................................................

  1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش ...............................................................................................

  2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.......................................................................................................

  6-5 محدودیت های پژوهش.............................................................................................................................

  7-5 فهرست منابع ..............................................................................................................................................

  فصل ششم :پیوستها.....................................................................................................

  1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380     140

  2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380

  3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380

  4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380

  4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380

  4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380

  4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1381

  4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381

  4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381

  4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-47 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-48 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-49 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-50 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-51 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-52 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-53 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-54 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1382

  4-55 جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382

  4-20 نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-21 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-22 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-23 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-24 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-25 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-26 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-27 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382

  4-56 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-57 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-58 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-59 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-60 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-61 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-62 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-63 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-64 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-65 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-66 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-67 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب –سال 1383

  4-68 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-69 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-70 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-71 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383

  4-72 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-73 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1383

  4-28 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-29 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-30 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-31 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-32 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-33 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-34 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-35 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-36 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-37 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383

  4-74 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-75 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-76 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-77 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-78 جدول آزمون t  زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-79 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-80 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-81 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-82 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-83 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-84 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-85 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384

  4-86 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-87 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-88 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-89 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-90 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-91 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-92 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-93 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1384

  4-38 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-39 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-40 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-41 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-42 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-43 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-44 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-45 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-46 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-47 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384

  4-94 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385

  4-95 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-96 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-97 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385

  4-98 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-99 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-100 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-101 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-102 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-103 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-104 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب –سال 1385

  4-105 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-106 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

   4-107 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-108 جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385

  4-109 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-110 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-111 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1385

  4-48 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-49 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-50 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-51 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-52 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-53 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-54 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-55 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-56 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  4-57 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1380

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1381

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1382

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1383

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1384

  فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1385

   

  منبع:

  استانداردهای حسابداری ایران- نشریه 160- سازمان حسابرسی.سال 1386

  اکبری – فضل ا... – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی – نشریه 129- سازمان حسابرسی.سال1383

  استانداردهای حسابرسی – نشریه 124- سازمان حسابرسی.سال 1379

  ثقفی- علی- فرضیه بازار موثر (کارا) اوراق بهادار و تاثیر آن در حسابداری.تابستان 1372

  جواهری-اسماعیل- قانون ساربینز اکسلی - زمستان 1385- مجله حسابرس- شماره 35

  حساس یگانه –یحیی- 1384- فلسفه حسابرسی- انتشارات علمی و فرهنگی

  حساس یگانه- یحیی- نادری نوعینی-محمد مهدی - درسهایی از فروپاشی انرون در زمینه حاکمیت شرکتها- مجله حسابدار- شماره 192-193- اسفند و فروردین 86 و 87

  دستگیر-محسن- سلیمانیان- غلامرضا- تامین برون ترازنامه ای، رویکرد مقایسه ای اردیبهشت 1386- مجله حسابدار- شماره 182.

  Off Balance Sheet finance (Ron Paterson)- First published in the United Kingdom by THE MACMILLAN PRESS LTD- January 1993

  Off Balance Sheet Financing – What Value does it bring to the frim? – MASTER Thesis – Michael Leigh and Lena Olveren- January 2001

  Report and Recommendations Pursuant to Section 401 (C) of the Sarbanes – Oxley Act of 2002 on Arrangements with off- Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers.

  (Submitted to the president of the united states, the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the United States Senate and the committee on Financial Services of the United States House of Representatives.) June 2004

  What happened to Enron? Anuj Thakur, Samir Kalra, Rahul Karkun. March 2004

   Financial Engineering with Special purpose Entities.

  Bala G. Dharan, Ph. D. CPA- J. Howard Creekmore professor of Accounting- Jesse H. Jones Graduate School of  Management Rice university, Houston – June 2002

  Disclosure in MD& A about off- Balance Sheet Arrangements and Aggregate contractual obligation under section 401 (C) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002- Wilson sonsini Goodrich & Rosati – February 2003.

  The Sarbanes – Oxley Act of 2002.

   Holme Roberts & Owen LLP (HRO) Alert- March 2005

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت