پایان نامه تحلیل ریسک در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراه ها

تعداد صفحات: 175 فرمت فایل: word کد فایل: 10002064
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۲۴,۱۰۰ تومان
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل ریسک در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراه ها

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“

  مهندسی عمران – راه وترابری

  چکیده :

   این رساله روش جامعی را برای طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراه ها ارائه می کند که در آن پارامترهای نامعین و اقتصادی با هم تلفیق شده اند.در این تحقیق فرض می شود که خصوصیات جریان ترافیکی در جاده ها دارای ماهیت تصادفی اند.این متغیرهای جریان ترافیکی ، ورودیهایی در روابط فیزیکی و رفتاری اند که ویژگیهای گزینه های مختلف طراحی را تعیین میکنند.انتخاب یک طرح خاص از میان بسیاری از احتمالات ، بر اساس حداقل کردن یک تابع هزینه مورد انتظار که شامل مقایسه ای صریح بین هزینه کاربران جاده از یک طرف و هزینه های ساخت و تعمیر و نگهداری از سوی دیگر است ، قرار دارد.

   این روش با استفاده از بررسی تاثیر طراحی و اضافه نمودن یک یا چند خط عبور نمایش داده می شود در اینجا توزیع سرعتهای سواری و وسایط نقلیه سنگین را در سربالاییها و سرپایینی ها در نظر گرفته ، از یک تابع هزینه مورد انتظار استفاده کرده ، و یک قالب و راه حل کلی برای انتخاب آلترناتیو بهینه به دست می آوریم .

   همچنین در این رساله روشهای جدید تحلیل ریسک و تعیین تاثیر پارامترهای نامعین در طراحی راهها با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو ١ و آنالیز حساسیت این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است .

   در پایان برای نشان دادن نحوه کاربرد روش مورد نظر به صورت گام به گام ، نمونه ای از پروژه های اجرایی کشور به عنوان مطالعه موردی ٢ به کار رفته و گزینه (آلترناتیو)٣ بهینه راهسازی از بین گزینه های مختلف تعیین شده است .                                                           

  مقدمه :

   آنالیز هزینه چرخه عمر(LCCA)1،یک تکنیک لازم الاجرا است که اصول جاافتاده تحلیل اقتصادی را برای ارزیابی اجرای درازمدت آلترناتیوهای قابل مقایسه سرمایه گذاری در پروژه های راهسازی (جاده دوخطه ،بزرگراه یا آزادراه )به کار می گیرد.پروسه LCCA، با جمع بندی تعادل پولی نزول یافته تمام سودها و هزینه هایی که احتمال می رود در هر گزینه (آلترناتیو)راهسازی وارد شود،انجام می شود.گزینه ای که بیشترین سودآوری را برای جامعه به همراه دارد،به عنوان گزینه بهینه در نظر گرفته می شود.بیشتر پارامترهای ورودیLCCA در ساخت بزرگراهها و آزادراهها ذاتا نامعین هستند،نظیر انواع هزینه ها،نرخ نزول ،دوره آنالیز،و نوع و زمان فعالیتهای نوسازی آینده که در هر گزینه چرخه عمر رخ خواهند داد.به منظور هدایت LCCA دریک پروسه مطمئن و درست ،درک کامل از پیش زمینه مهندسی و اقتصاد نظری در اینگونه پروژه ها باید به دست آید.

   صرفه جویی در بودجه ،مقیاس بندی هزینه ها جهت دوام خدمات عمومی ،کارایی در یک سطح قابل قبول ،و افزایش بررسی عمومی مخارج دولتی ،توجه تمام بخشهای سیستم اقتصادی -اجتماعی را برروی اهمیت مدیریت موثر منابع و سرمایه ها متمرکز ساخته است .بویژه سازمانهای حمل و نقل ،بسته به بسیاری از عوامل (فاکتورها)در این امر دخیل هستند.بعنوان مثال ،سرمایه ای بالغ بر سه تریلیون دلار(یعنی ارزش سیستم حمل و نقل در ایالات متحده ،طبق تخمین FHWA2) تحت تاثیر تعدادی از عوامل طبیعی و بشری است که بسیاری از آنها غیرقابل کنترل و یا نامعین اند.

   تصمیم گیری و مدیریت در بخش حمل و نقل باید براساس حمایت علمی و آگاهانه باشد.یکی از شناخته شده ترین تکنیکهایی که چنین حمایت عملی را میسر می سازد(در صورتیکه به طور صحیح به کار رود)،"آنالیز هزینه چرخه عمر"است .

                                                              

   آنالیز هزینه چرخه عمر،یک تکنیک ارزیابی اقتصادی است که خصوصا زمانیکه نیاز به مقایسه گزینه های مختلف برای پروژه ها با درنظر گرفتن هزینه ها و مزایا در بازه های زمانی درازمدت است ،دارای ارزش بوده است .بعنوان یک نقطه شروع ،تشریح سه اصل اساسی که LCCA در رویکرد ارزیابی حمل و نقل بکار گرفته و توسط تحلیل گران شناسایی می شود،ضروری است .این سه موضوع ،شامل آنالیز مالی و اقتصادی ،روش سیستمی ،و سطوح مختلف آنالیز است .

   

  فصل اول :

   

   تعریف مساله

  ١-١-تعریف کلی مساله :

   امروزه بررسی و تحلیل عدم قطعیتها(ریسک ) در هر پروژ ه ای امری ضروری محسوب میگردد، بطوریکه وقوع حالات نامطلوبی که رخداد آنها اهداف پروژه را به چالش می کشاند،دور از انتظار نیست .در پروژه های راه سازی (ساخت بزرگراه و آزادراه )، برای تحلیل هر دوجنبه تهدیدها و فرصتهای ناشی از این عدم قطعیتها نیاز به ابزاری است که بتواند همزمان بر اساس تأثیر این دو نوع پیامد، مطلوبیت پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد .در این راستا شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری قدرتمند مورد استفاده قرار می گیرد که در تصمیم گیری و تحلیل ریسکهای پروژه از اهمیت فراوانی برخوردار است .از ویژگیهای این روش ، تحلیل همزمان فرصتها و تهدیدها، امکان درنظرگیری مطلوبیتهای گوناگون نظیر زمان ، هزینه و ... و بررسی ترکیبات انواع حالات ممکن از عدم قطعیتها می باشد.

   با توجه به گسترده شدن روزافزون بحث تحلیل ریسک در پروژه ها و استفاده از شیوه هایی نظیر روش شبیه سازی مونت کارلو در فرایند تصمیم گیری و از طرفی حساسیت بالای نوع تصمیم گیری در انتخاب گزینه های بزرگراه و آزادراه و شیوه اعمال ریسک در سرمایه گذاریها برروی هر آیتم پروژه نظیر طرح هندسی ،نوع ابنیه فنی ،نوع سیستم روسازی ،تاسیسات و...،شناخت پارامترهای مرتبط و دسته بندی آنها و رسیدن به یک پروسه گام به گام جهت سهولت در اتخاذ تصمیم در این گونه پروژه ها ضروری به نظر می رسد.

  ١-٢- نیاز به مطالعه در مورد مساله :

  بدلیل بروز مشکلات مذکور در اتخاذ تصمیم در پروژه های راهسازی بخصوص هزینه و زمان بالای ساخت و تعمیر و نگهداری و عدم حصول اطمینان کافی از صحت تصمیم گیری در طراحی و چگونگی سرمایه گذاری روی این نوع پروژه ها و نیز افزایش هزینه های اجرایی ،امروزه استفاده از روش مطمئن و قابل اطمینان اعمال ریسک و شناخت پارامترهای مرتبط با انتخاب بهترین آلترناتیو

  راهسازی در کشورهای مختلف در حال رواج است . از طرف دیگر بدلیل هزینه های کلان ساخت و تکنولوژی پیچیده راهسازی ،نیاز به بکارگیری روشی مطمئن در اتخاذ تصمیم می باشد . برای پاسخ به این سوال ،بررسی های جامع از دیدگاه فنی و اقتصادی ،توام با اعمال ریسک ، و با در نظر گرفتن انواع روشهای موجود ضروری به نظر می رسد.

  ١-٣- اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن :

  از نقطه نظر فنی ، موضوعاتی از قبیل انتخاب آلترناتیوهای مختلف راهسازی ، شرایط اقلیمی موجود مانند وضعیت توپوگرافی ، زمین شناسی و غیره ،شیوه سرمایه گذاری ،نحوه اجرا و نگهداری مطرح می باشد.

   از لحاظ اقتصادی نیز دوره عمر مفید بهره برداری از سیستم راه ، هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های دیگر از قبیل نگهداری ، بازسازی و بهسازی آنها و نیز ارزش اسقاط از دیگر مواردی است که انتخاب نوع سیستم را برای طراحی و اجرا  متاثر می سازد.

   با توجه به آنچه که بیان گردید، انجام تحقیقی جامع در زمینه بررسی فنی و اقتصادی گزینه های مختلف (آلترناتیوهای ) راهسازی که مستلزم انتخاب شیوه مناسب توام با اعمال ریسک است ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

  ١-٤- اهداف و فرضیات :

   هدف از این تحقیق ، بررسی جامع شیوه های مختلف اعمال ریسک در طراحی ،سرمایه گذاری و اجرای پروژه های راهسازی (ساخت بزرگراه یا آزادراه ) از دیدگاه فنی و اقتصادی و با درنظرگرفتن شرایط مختلف بهره برداری ، اقلیمی ، اجرا و نگهداری می باشد. در این تحقیق سعی شده تا پروسه اتخاذ تصمیم و سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل ،با ارائه مدلهای موجود در آیین نامه ها و

  دستورالعملهای گوناگون (HCM،AASHTOو...) بصورت گام به گام و سلسله مراتبی در قالب نرم افزار اکسل ١ و نرم افزار کریستال بال ٢ ،که یک نرم افزار شبیه ساز ریسک می باشد،ارائه گردد .

  ١-٥- دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع :

   در دنیای مدرن و مترقی امروزی ، راحتی ،سرعت و صرفه جویی در زمان و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از آن ،بشر را به سمت ایده های نو سوق داده است .ساخت سیستمهای حمل و نقل پیشرفته نظیر بزرگراهها و آزادراهها،به موازات ابداع اتومبیلهای پرسرعت جهت صرفه جویی در زمان سفر حاصل اندیشه های نوگرایانه بشر بوده است .

   در این میان استفاده از شریانها و سیستم های مدرن راهها جهت کاهش ترافیک جابجایی مسافر،جزیی از زندگی انسانها شده است تا جاییکه بسیاری از شهرنشینان جهت دور ماندن از مسائل و مشکلات ترافیک و شلوغی شهرها به سیستمهای روان حمل و نقل روی آورده و از آن به عنوان یکی از عوامل موفقیت در برنامه ریزی زندگی روزمره خود یاد می کنند.

   نیل به سرعتهای بالا در سیستم راهها،نیازمند فراهم آوردن بستری مناسب و مطمئن جهت طراحی ،سرمایه گذاری و اجرا می باشد و این پروسه بدون اعمال ریسک و پیش بینی رویدادهای احتمالی آینده در چرخه عمر پروژه امکانپذیر نخواهد بود.

   بعلاوه بسیاری از کشورها در برنامه ریزیهای کلان شهری و برون شهری خود سرمایه گذاری ،احداث و بهره برداری از سیستم راهها جهت نیل به سرعتهای بالا،حفظ جان مسافران ، کاهش هزینه های نگهداری و بازگشت سریع سرمایه اولیه را توام با اعمال ریسک و شناسایی عدم قطعیتها و پارامترهای مرتبط ساخته و بعنوان جزئی از برنامه خود قرار داده و می دهند.

   

  ١-٦- محدودیتها و چارچوب پایان نامه :

   بمنظور رسیدن به اهداف حوزه تحقیق مراحل زیر انجام پذیرفته است :

  ١.در فصل دوم رساله تحت عنوان کاوش در متون ،مطالب تعدادی از منابع (کتاب ،مقاله ،پایان نامه ، تز و کنفرانس )که در مورد فلسفه تحلیل ریسک در طراحی ،سرمایه گذاری و ساخت سیستمهای حمل و نقل جاده ای (بزرگرهها و آزادراهها) به بحث و بررسی پرداخته اند،گردآوری و معرفی گردیده اند.

  ٢.مطالعات جامعی در زمینه انواع روشهای موجود ارزیابی فنی و اقتصادی انجام پذیرفته و این مطالعات شامل بررسی مدلهای موجود در منابعی نظیر HCM،AASHTOو غیره و نیز شناخت پارامترهای موثر اعمال ریسک در هزینه های طراحی ، ساخت و اجرا، نگهداری و ایمنی بوده که پس از جمع بندی به همراه توضیح نحوه تحقیق ، در فصل سوم تحت عنوان روش تحقیق ارائه شده است .

  ٣.در فصل چهارم تحت عنوان جمع آوری اطلاعات ، اطلاعات فنی و اقتصادی یکی از پروژه های مورد مطالعه کشور جمع آوری و ارائه گردیده است .

  ٤.با تعیین عوامل مختلف موثر فنی و اقتصادی نظیر هزینه های سرمایه گذاری اولیه ، اجرا، نگهداری و بهره برداری نسبت به تعیین ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه هر یک از سیستمهای منتخب اقدام گردیده که نتایج مربوطه توام با اعمال ریسک در فصل پنجم تحت عنوان تحلیل اطلاعات و ارئه نتایج ، ارائه شده و گزینه ارجح اقتصادی انتخاب شده است .

   

  فصل دوم :

   

   کاوش در متون

  ٢-١-مقدمه :

   شبکه های حمل و نقل ، به ویژه حمل و نقل جاده ای ، مراکز مختلف و عامل مهم توسعه ، تجارت و ارتباط بین کشورهای منطقه و جهان را به یکدیگر پیوند می دهند . یک شبکه حمل و نقل جاده ای کارآمد می باید از مزایایی چون ارزانی ، روانی ، سرعت ، امکان رسیدن بموقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد . گزینه نهایی با توجه به شرایط زمین ، توپوگرافی ، محدودیت های ترافیکی و زیست محیطی انتخاب می شود . در صورتی که بتوان ارزش پولی هزینه های مربوط به یک گزینه را تعیین کرد، معیار اصلی در انتخاب آن گزینه می تواند اقتصادی بودن باشد .رشد ترافیک همیشه عامل مهمی در ارتقاء کیفیت راهها بوده است . بهبود کیفیت راهها به ویژه راههای اصلی دو خطه به دو صورت امکان پذیر است . در حالت اول توسعه راه اصلی موجود به صورت دو سواره رو (جدا کردن خطوط رفت و برگشت ) در محورهای شریانی خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرایط فعلی آن و احداث یک آزادراه جدید حداقل چهار خطه است .این رساله بر آن است تا الگوریتمی برای انتخاب بهینه یکی از حالتهای ذکر شده فوق مبنی بر مشخصات فنی و اقتصادی ارایه کند.

   

  Abstract:

   This thesis presents an integrated approach to highway and freeway

  design and their technical and economical evaluation which incorporates

  probabilistic and economic factors.It assumes that the characteristics of the

  traffic flow on the road are stochastic in nature.These traffic flow variables

  are inputs into physical and behavioral relationships that determine the

  properties of alternative designs.The choice of a specific design among the

  many possibilities is based on the minimization of an expected cost function

  that includes an explicit tradeoff between road users cost on the one hand

  and construction and maintenance costs on the other.The approach is

  demonstrated by scrutiny in influence of design and adding one or several

  lanes.

   We postulate distributions of car and truck speeds on upgrades and

  downgrades,formulate an expected cost function, and obtain a closed form

  solution for the choice of optimal alternative.Also in this research new and

  modern methods of risk analysis and determination of probabilistic factors

  in road design by use of monte carlo simulation and sensitivity analysis of

  these factors are surveyed.

   At the end,to illustrate the step by step use of this method,an example of

  state executive projects as case study is used and optimal decision between

  various alternatives is determined.

  Keywords: life cycle cost analysis,monte carlo simulation,risk analysis,user

  costs. 

   

    

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل ریسک در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراه ها

  فهرست:

  عنوان                                                                             شماره صفحه

   

  چکیده ...................................................................................................................................................................١

  مقدمه ....................................................................................................................................................................٢ فصل اول : تعریف مساله

  ١-١-تعریف کلی مساله ....................................................................................................................................٥

  ١-٢-نیاز به مطالعه در مورد مساله ................................................................................................................٥

  ١-٣-اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن .....................................................................................٦

  ١-٤-اهداف و فرضیات ......................................................................................................................................٦

  ١-٥-دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع .........................................................................................٧

  ١-٦-محدودیتها و چارچوب پایان نامه .........................................................................................................٨ فصل دوم : کاوش در متون

  ٢-١-مقدمه ......................................................................................................................................................١٠

  ٢-٢-بررسی مقالات .......................................................................................................................................١١

  ٢-٢-١- ساختار الگوی طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها.................................................١٤

  ٢-٢-٢-ریسک پذیری در طراحی و ارزیابی ساخت بزرگراه ها.............................................................١٦

  ٢-٢-٣-روش شبیه سازی مونت -کارلو در ارزیابی پروژه ها..................................................................١٩

  ٢-٢-٣-الف -اساس شبیه سازی مونت کارلو در تصمیم گیری ...........................................................٢٢

  ٢-٢-٣-ب -تشریح شبیه سازی مونت کارلو............................................................................................٢٤

  ٢-٢-٣-ج -تحلیل خروجی شبیه سازی مونت کارلو..............................................................................٢٦  

    

  ٢-٢-٣-د- ضعف شبیه سازی مونت کارلو در تصمیم گیری پروژه ها..............................................٢٧

  ٢-٣-بررسی تزها و پروژه ها........................................................................................................................٢٩

  ٢-٤-بررسی کتابها.........................................................................................................................................٣٢

  ٢-٤-١-اصول آنالیز فنی و اقتصادی یک پروژه بزرگراه .........................................................................٣٤

  ٢-٤-٢-سطوح مختلف آنالیز در انتخاب گزینه های مختلف برای ساخت بزرگراه ..........................٣٧

  ٢-٤-٣-تاریخچه LCCA در ارزیابی ساخت بزرگراهها...........................................................................٣٨

  ٢-٤-٣-الف -اصول کلی آنالیز......................................................................................................................٤٠

  ٢-٤-٣-ب -مهم ترین شاخصها در ارزیابی اقتصادی بزرگراه ها ..........................................................٤٠

  ٢-٤-٤-دستورالعمل FHWA- LCCAدر ارزیابی ساخت بزرگراهها....................................................٤٣

  ٢-٤-٤-الف -نحوه تعیین و تعریف گزینه های مختلف برای پروژه .....................................................٤٤

  ٢-٤-٤-ب -نحوه تصمیم گیری برروی روش کار: احتمالی یا قطعی ..................................................٤٤

  ٢-٤-٤-ج -نحوه تعیین پارامترهای اقتصادی عمومی پروژه .................................................................٤٤

  ٢-٤-٤-د-نحوه برقراری جریان هزینه برای هر گزینه پروژه ...............................................................٤٥

  ٢-٤-٤-ه -نحوه محاسبه ارزش فعلی خالص برای هر گزینه پروژه .....................................................٤٥

  ٢-٤-٤-و-نحوه مقایسه و تفسیر آنالیز حساسیت نتایج هر گزینه راهسازی ....................................٤٦

  ٢-٤-٤-ز-ارزیابی مجدد استراتژیهای طراحی در صورت لزوم ............................................................٤٧

  ٢-٤-٥-کاربردی ترین شیوه LCCA در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها..................٤٨

  ٢-٤-٦-عدم قطعیتها و قابلیتهای اطمینان در تصمیم گیری ساخت بزرگراه .................................٥٠

  ٢-٤-٧-روش احتمالی در تصمیم گیری .................................................................................................٥٤

   

  ٢-٤-٨-پیشنهادهای داده شده ..................................................................................................................٥٨

  ٢-٤-٩-اعمال نرخ نزول در ارزیابی اقتصادی بزرگراهها........................................................................٦٠

  ٢-٤-٩-الف -فلسفه اعمال نرخ نزول در ارزیابی پروژه ها.......................................................................٦٣

  ٢-٤-٩-ب -جدیدترین تجربیات در ارزیابی یک پروژه بزرگراه .............................................................٦٤

  ٢-٤-٩-ج -پیشنهاداتی برای نرخ نزول واقعی در تصمیم گیری ...........................................................٦٧

  ٢-٤-١٠-عامل تورم در پروژه .......................................................................................................................٦٨

  ٢-٤-١١-فاکتور زمان در پروژه ....................................................................................................................٦٨

  ٢-٤-١٢-دوره زمانی آنالیز پروژه .................................................................................................................٦٩

  ٢-٤-١٣-کاربردی ترین شیوه ایالات متحده (FHWA)..........................................................................70

  ٢-٤-١٤-پیشنهاداتی برای انتخاب دوره آنالیز یک بزرگراه ...................................................................٧٢

  ٢-٤-١٥-طرح زمانبندیهای نوسازی در یک بزرگراه ...............................................................................٧٣

  ٢-٤-١٦-پیشنهادات داده شده ....................................................................................................................٧٧

  ٢-٤-١٧-انواع هزینه های وارده در ساخت یک بزرگراه .........................................................................٧٨

  ٢-٤-١٧-الف -هزینه های کارفرما در ساخت بزرگراه .............................................................................٨٠

  ٢-٤-١٧-ب -هزینه های کاربر در ساخت بزرگراه ....................................................................................٨١

  ٢-٤-١٧-ب -١-هزینه زمان تاخیر سفر در ساخت بزرگراه ....................................................................٨٢

  ٢-٤-١٧-ب -٢-هزینه های کارکرد وسایل نقلیه در ساخت بزرگراه ....................................................٨٣

  ٢-٤-١٧-ج -هزینه های اجتماعی در ساخت بزرگراه ..............................................................................٨٤  

  ٢-٤-١٨-انواع الگوهای رایج مورد استفاده در ارزیابی بزرگراهها...........................................................٨٦

  ٢-٤-١٨-الف -الگوی ترافیکی ........................................................................................................................٨٦

  ٢-٤-١٨-ب -الگوی زمان سفر.......................................................................................................................٩١

  ٢-٤-١٨-ج -الگوی مصرف سوخت ...............................................................................................................٩٣

  ٢-٤-١٨-د-الگوی تصادفات ترافیکی ..........................................................................................................٩٥

  ٢-٤-١٨-ه -الگوی عوارض راهها...................................................................................................................٩٧

  ٢-٤-١٩-پارامتر نسبت منفعت به هزینه (B.C) در احداث بزرگراهها................................................٩٨

  ٢-٥-بررسی کنفرانسها.................................................................................................................................١٠٠

  ٢-٦-سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر.................................................................................١٠٢

  فصل سوم : روش تحقیق

  ٣-١-روش بکارگرفته شده و دلایل آن .....................................................................................................١٠٥

  ٣-٢-دستور العمل جمع آوری اطلاعات و روش بکار رفته ...................................................................١٠٥

  ٣-٣-تعاریف و نشانه ها و اختصارات ریاضی ............................................................................................١٠٦

  ٣-٤-برنامه کامپیوتری استفاده شده .........................................................................................................١٠٧ 

   ٣-٥-ارائه مباحث ضروری علمی ...............................................................................................................١٠٩

  ٣-٥-١-ارزش زمان سفر در برآوردهای اقتصادی پروژه های راهسازی ............................................١٠٩

  ٣-٥-١-الف -مفهوم ارزش زمان سفر........................................................................................................١٠٩

  ٣-٥-١-ب -ارزش زمان سفر در گذر زمان ..............................................................................................١١١

  ٣-٥-٢-روشهای برآورد ارزش زمان سفر................................................................................................١١٣

   

  ٣-٥-٢-الف -روش تولید-محور..................................................................................................................١١٣

  ٣-٥-٢-ب -روش هزینه زمان (COT)........................................................................................................115

  ٣-٥-٢-ج -روش ترجیح مشاهداتی ............................................................................................................١١٦

  ٣-٥-٢-د-روش قیمت انتقال (TP)............................................................................................................118

  ٣-٥-٢-ه -روش اعتباردهی تصادفی (CV)...............................................................................................120

  ٣-٥-٣- ویژگیهای روشهای پنج گانه .......................................................................................................١٢٠

  ٣-٥-٣-الف -خصوصیات روش تولید-محور(روش اقتصادی )...............................................................١٢٠

  ٣-٥-٣-ب -خصوصیات روش هزینه زمان ................................................................................................١٢١

  ٣-٥-٣-ج - خصوصیات روش برآورد ارزش زمان سفر با داده های (RP)..........................................122

  ٣-٥-٣-د- خصوصیات روش قیمت انتقال (TP)....................................................................................123

  ٣-٥-٣-ه - خصوصیات روش اعتباردهی تصادفی (CV).......................................................................124

  ٣-٥-٤-کاربرد ارزش زمان سفر................................................................................................................١٢٥ فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات

  ٤-١-مقدمه ....................................................................................................................................................١٢٧

  ٤-٢-موضوعات مورد نظر(سیستمهای منتخب راهسازی )...................................................................١٢٧

  ٤-٣-آمار و اطلاعات مورد نیاز...................................................................................................................١٢٨

  ٤-٣-١-بزرگراه ..............................................................................................................................................١٢٨

  ٤-٣-٢-آزادراه ...............................................................................................................................................١٣١

  ٤-٤-مشکلات در جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................١٣٤

   

   

  فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

  ٥-١-تحلیل اطلاعات (مقایسه اقتصادی انواع آلترناتیوهای راهسازی )...............................................١٣٦

  ٥-١-الف -محاسبه انواع هزینه ها و منافع ناشی از احداث آلترناتیوهای مورد نظر........................١٣٦

  ٥-١-ب -آنالیز حساسیت و تحلیل ریسک پارامترهای نامعین ............................................................١٣٧ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  ٦-١-نتیجه گیری در مورد هر یک از فرضیات تحقیق ........................................................................١٤١

  ٦-٢-نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق ................................................................................................١٤١

  ٦-٣-کاربردهای علمی و تئوری ................................................................................................................١٤٢

  ٦-٤-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده .................................................................................................١٤٣

  پیوست ١........................................................................................................................................................١٤٥

  پیوست ٢.......................................................................................................................................................١٦٠

  منابع فارسی ...............................................................................................................................................١٧٢

  منابع انگلیسی .................................................................................................................................

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................١٧٤  

  منبع:

   

  ١.گرئی ،ابوطالب ،"ارائه مدلی برای درنظرگیری وابستگی عدم قطعیت ها در شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسک پروژه "،دانشگاه تهران ،١٣٨٥.

  ٢. محمود صفارزاده ،علی خاکساری و امیر فخرو،"ارائه مدل ارزیابی فنی - اقتصادی احداث وبهره برداری از آزادراه ها و بزرگراهها "،دانشگاه تربیت مدرس ،بهار١٣٨٤.

  ٣. فخرو، امیر،"ارائه الگوی ارزیابی فنی – اقتصادی احداث وبهره برداری از آزادراهها و بزرگراهها "، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ، راه و ترابری ، دانشگاه تربیت مدرس ، ١٣٨٣.

  ٤.جلیل شاهی وحامد آهنگری ،"مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT)"، دانشگاه علم و صنعت ایران ،بهار١٣٨٤.

  ٥.محمود احمدی نژاد،سید علی قاضی تبریزی ،" کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو در تونل سازی "، ششمین کنفرانس تونل ،٩-٧بهمن ١٣٨٢.

  ٦.آیتی ،اسماعیل ،" تصادفات جاده ای ایران "، دانشگاه فردوسی ،مشهد، ١٣٧١.

  ٧.مسعودی ،حیدرقلی ،"اقتصاد مهندسی تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها"، دانشگاه تهران ،١٣٧٤.

  ٨.مهرآذین ،هاشم ،"مهندسی ترافیک "، نشر پندار،١٣٧٣.

  منابع انگلیسی :       

   A  manual  on user benefit analysis  of  highway  and bus-transit“,وAASHTO.9

  improvements”,Washington, D.C.,(1977)

  10.Ben-Akiva,M.Hirsh,and  Prashker,J.“Probabilistic  and  economic  factors  in

  highway geometric design” ,Transportation Science, Vol.19, No.1, 38-57,(1985)

  11.Zaniewski,J.P.,“Fuel     consumption    related    to    roadway     characteristics”

  ,Transportation Research Record,901 ,TRB , National Research Council , Washington

  D.C,18-20,(1993)

    172

   

   

   

  12.Watanatada,T.,Dhareshwar,A.M.and P.R.S. Rezende-lima,P.R.S.,“Vehicle speeds

  and operating costs: Models for road planning and management”, ,The International

  Bank of Reconstruction and Development. The World Bank, Washington, D.C.,(1987)

  13.Chesher,A.and     Harrison,R.,“Vehicle     operating     costs-     Evidence     from

  developmentt” ,The World Bank,Washington, D.C.,(1987)

  14.“Highway capacity manual”,Transportation Research Board,National Research

  Council, Washington,D.C.,(2000)

  15.Dr.Kaan Ozbay,Dr.Neville A. Parker, Dima Jawad, Sajjad Hussain,”Guidelines

  for Life Cycle Cost Analysis",FINAL REPORT,(July 2003)

  16.Crystal Ball 2000 User Manual.

  17.Roger P.Roess,Elena S.Prassas,William R.McShane.,“Traffic Engineering “,third

  edition,(2004) 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت