روش تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

تعداد صفحات: 112 فرمت فایل: word کد فایل: 10003775
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حسابداری
قیمت قدیم:۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

  فصل اول 

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.

  توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارش های مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

   

  بیان مسئله

  -اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :

  تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.

  تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.

  دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.

  -بیان سوالات تحقیق:

  1.وضعیت مالی شرکت درسال 82،83 چگونه بوده است؟

  2.آیا وضعیت مالی شرکت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟

  3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛

  هدف وضرورت انجام تحقیق

  دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.

  نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد.

  پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.

  درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیل های مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.

  1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 83

  2.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان

  3.تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.

  فرضیات تحقیق

  این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است.

  درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.

  واژگان تحقیق

  -مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب

  -ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.

  -صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.

  -هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.

  -صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.

  -صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.

  -نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی  کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه

  -دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد.

  -بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.

  -دارایی های جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.

  -بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل

  -نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .

  -نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.

  -بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره

  -نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد.

  دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.

  -متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

   

  مقدمه

  مطالب این فصل به دو بخش تقسیم شده است که یک بخش آن اطلاعاتی دررابطه با تاریخچه شرکت و نوع فعالیت های شرکت و چارت سازمانی شرکت را بیان می کند وبخش دوم نیز مطالب علمی دررابطه با مدیریت مالی و تعریف نسبت های مالی وغیره را بیان می کند.

  تاریخچه شرکت

  شرکت تهیه دسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ با مسئولیت محدود درتاریخ 13/5/81 شروع به فعالیت کرده است مرکز اصلی شرکت در کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج می باشد این شرکت از تاریخ فوق تا مدت نامحدود فعالیت دارد. نوع فعالیت های شرکت خدماتی می باشد و تعداد کارکنان آن 140 نفر می باشند و به دلیل اینکه موسسه خدماتی است تولید ندارد و محصولات تولیدی آن نیز تهیه وطبخ غذا و کلیه خدمات غذایی می باشد. فعالیت های شرکت شامل تهیه، توزیع و طبخ غذا- دادن سرویس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شرکت های خصوصی دولتی –واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – اخذ اعطای نمایندگی در داخل وخارج کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – گرفتن وام از کلیه بانکهای کشور می باشد.

   

  سال مالی شرکت از اول فروردین ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان شرکت درآخر اسفند ماه هرسال جاری می باشد.

  عمده ترین مشتریان شرکت از طریق مناقصه تعیین می شوند. نحوه‌ی شرکت در مناقصه بدین صورت می باشد که شرکت های مورد نیاز برای تهیه غذای کارمندانش جهت وعده شام و ناهار وصبحانه در داخل روزنامه آگاهی می دهند و پیمانکاران غذا پس از مراجعه به قسمت تدارکات شرکت مورد نظر رفته و مدارک مناقصه را که در پاکت الف و ب تهیه شده است را دریافت می نمایند. در داخل پاکت ها تعداد کارمندان و نوع غذا و دسر ذکر شده است و شرکت پیمانکار باید نسبت به تجربه خود قیمت هر غذا را دهد و یا میانگین قیمت دهد (میانگین قیمت بدین صورت می‌باشد که انواع غذاها با یک قیمت محاسبه می شوند که این بستگی به نوع شرکت دارد.) پیمانکار پس از تکمیل فرم مورد نظر پاکت ها را به آن شرکت باز می گردانند و آن شرکت  درطی جلسه ای پیمانکاران غذا را که درمناقصه شرکت کرده اند جمع‌می‌کند و پاکت ها ها درحضور همه باز می کنند شرکت درخواست کننده پیمانکاری راکه قیمت آن کمتر از بقیه پیمانکاران و کیفیت غذای آن بهتر و بالاتر باشد با شناختی که از آن به عمل آمده و با بازدیدی که از کیترینگ انجام شده آن پیمانکار را برمی‌گزیند.

 • فهرست و منابع روش تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه................................................................................................................ 2

  بیان مسئله........................................................................................................ 3

  هدف و ضرویات انجام تحقیق.......................................................................... 4

  فرضیات تحقیق................................................................................................. 5

  واژگان تحقیق................................................................................................... 5

  فصل دوم: مطالعات نظری

  مقدمه ............................................................................................................... 9

  تاریخچه شرکت................................................................................................ 9

  چارت سازمانی................................................................................................. 12

  پیشینه نظری تحقیق:......................................................................................... 13

  مدیرت مالی....................................................................................................... 13

  وظایف مدیریت مالی......................................................................................... 15

  محیط عملیاتی مدیریت مالی.............................................................................. 16

  صورت های مالی............................................................................................. 17

  تجزیه و تحلیل نسبت های مالی........................................................................ 21

  انواع نسبت های مالی........................................................................................ 24

  نسبت نقدینگی................................................................................................... 24

  نسبت فعالیت (کارایی)....................................................................................... 27

   

   

  نسبت سرمایه گذاری........................................................................................ 30

  نسبت سود آوری............................................................................................. 34

  فصل سوم : روش اجرایی تحقیق...................................................................

  مقدمه ............................................................................................................... 39

  طرح تحقیق ....................................................................................................... 39

  جامعه و مورد انتخاب شده ............................................................................. 43

  ابزار مشاهده ................................................................................................... 44

  روش تحلیل داده ها ......................................................................................... 45

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل  داده ها

  مقدمه ............................................................................................................... 47

  کاربرگ مقایسه نسبت های مالی ..................................................................... 48

  جداول تراز نامه سال 82 و 83....................................................................... 49

  جداول عملکرد سود و زیان درسال 82 و 83................................................. 51

  نسبتهای مالی درسال 82................................................................................. 53

  نسبتهای مالی درسال 83................................................................................. 60

  مقایسه نسبتهای مالی درسال 82 و 83........................................................... 65

  فصل پنجم : نتیجه گیری

  مقدمه ............................................................................................................... 72

  خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها............................................................... 72

  تحلیل های مدیریتی نسبتها............................................................................... 73

   

   

  نتیجه گیری کلی از تحقیق 

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت