پایان نامه تاریخ نگاران مرحله ی ابتدایی زندگی بشر را دوره ی تسلط اندیشه های بشری و اساطیری و عرفانی

کارشناسی ارشد
مشخص نشده
364
word
1 MB
10001622
قیمت قدیم:۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۴۰,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تاریخ نگاران مرحله ی ابتدایی زندگی بشر را دوره ی تسلط اندیشه های بشری و اساطیری و عرفانی

  چکیده

     مطالعات و پژوهش های حوزه ی علوم انسانی و تاریخ بویژه در دهه های گذشته رابطه ی           بین اقوام و فرهنگ های مختلف را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است . این نزدیکی به خاطر تشابهات روحی نوع بشر است .  به آن معنا که انسانها در ادوار مختلف                                   بن مایه های فکری ، سوالات کلیدی ، دغدغه های ذهنی و در بعضی موارد حتی اعتقادات      مشابه داشتند . در این میان یکی از حوزه های وسیع مطالعاتی که بسیار مورد توجه قرار             گرفته اسطوره شناسی است . اسطوره ، جهان متصور انسان بدوی و آبشخور اصلی تفکرات         بشر بوده است . تفکراتی که اگرچه در طول هزاره ها بسیار دگرگون شده اند ، اما با کمی           دقت در آنها همچنان می توان ردپایی از اساطیر نخستین را یافت . یکی از اسطوره های          بسیار قوی و مؤثر در میان جوامع مختلف " اسطوره ی  قربانی  " است .  ماهیت این اسطوره از تفکر انسان بدوی نسبت به آفرینش جهان نشأت می گیرد . بدوی اعتقاد داشت جهان                مادی از کشته شدن و در نتیجه تجزیه ی یک غول - خدای اولیه پدید آمده است . یعنی           تکثیر یک موجود واحد . لذا در این راستا و برای بازگشت به اصل و رسیدن به مقام قرب ، در یک مراسم آیینی ، انسان باید همانند خدایش به شکلی فجیع قربانی شود تا با فنا و پیوستن به هستی با حقیقت واحد یکی گردد . هرگاه این چرخه کامل شود یعنی از کثرت دوباره به وحدت بازگردد ، انسان به تکامل رسیده است . وجود این اسطوره در میان اقوام مختلف و حتی ادیان گوناگون و نحوه ی اجرای تقریباً مشابه این آیین نشان از اهمیت این اسطوره دارد . به طوری که بر اثر مرور زمان این اسطوره نه تنها از بین نرفت بلکه به شکلی تعدیل یافته در میان اقوام باقی ماند .  پیامبران و مصلحان اجتماعی سعی کردند  تفکر قربانی ، یعنی جدا کردن عزیزترین چیز از         فرد در راه خدا را زنده نگه دارند و در عوض شکل ظاهری قربانی انسانی را به انجام                  قربانی های حیوانی و سپس به انجام اعمال مذهبی تغییر دهند . وجود اعمال مذهبی                همچون نماز و روزه،انفاق و حتی ذکر و زاری به درگاه الهی و اظهار عجز در برابر قدرت او         تماماً از این نمونه اند.در این میان حوزه ی عرفان به دلیل ظرفیت مناسب خود برای                 پرورش هر اندیشه ای که به دنبال کمال است ، بستر خوبی برای  گسترش و پرورش این           اسطوره بود و مولوی به عنوان یکی از بهترین عرفای شناخته شده از کسانی است که به                  این اسطوره و اشکال مختلف تعدیل شده ی آن در قالب مفاهیم عرفانی پرداخته است .   

  در این پژوهش به بررسی سیر تاریخی این اسطوره در ادیان و تمدن های مختلف و تحلیل        ریشه های  این اسطوره در مثنوی معنوی مولانا پرداخته شده است .

   

   

   

   

   

  مقدمه

     با پدید آمدن انقلاب صنعتی، انسان نه تنها می توانست در زندگی روزمره ی خود تغییرات شگرفی پدید آورد و کم کم طبیعت و موجودات اطراف را برای آسان تر شدن زندگی خویش             رام کند ، بلکه می توانست بر سکوی قدرت زندگی بایستد و به دنیای گذشته که حال دیگر            جانی نداشت ، نقب بزند .

     آثار باستانی فراوان مانند سنگ نوشته ها ، الواح و حتی عجیب تر از آن رفتن به                سرزمین های جدید و دیدن انسان های گوناگون با افکار و آداب و رسوم مختلف و کهن ، پژوهشگران را بر آن داشت که بی شک میان آن چه به طور آشکارا می بیند یا از اعماق زمین                   می یابد یا در ادبیات شفاهی اقوام می شنود یا در لابه لای سطور نسخ خطی قدیمی                می خواند ، رابطه ای است که اگرچه گویای تمدن های کهن است اما با قرار دادن تمام               این یافته ها در کنار هم و مقایسه ی این آثار در مناطق مختلف یک کل منسجم به دست           می آید که افزون بر داشتن شباهت ، نظم واحدی نیز دارد که مبتنی بر یک تفکر عمیق است .

     ادبیات به عنوان بزرگ ترین تجلی گاه اندیشه های بشری ، از این دیدگاه حائز اهمیت است . به واقع پژوهشگر با کنکاش در متون ادبی هر قومی قادر به یافتن گنجینه ی غنی تفکرات ابتدایی آن ملت می گردد .

     پژوهش حاضر حاصل تأمل و جستجوی تجلی اسطوره ی قربانی در یکی از متون مهم                 عرفانی یعنی مثنوی معنوی است که در 7 فصل تدوین شده است .

     فصل اول، دوم و سوم -  بر پایه ی ظوابط دانشگاهی تعیین شده -  شامل کلیات طرح ،           متدولوژی تحقیق، مطالعات نظری و پیشینه ی تحقیق می باشد .

     فصل چهارم ، مشتمل بر4  گفتار است . گفتار اول به پیشینه و تاریخچه ی اسطوره ی           قربانی در اعصار  باستانی اختصاص دارد  که در7 بخش تنظیم گردیده است . گفتار اول شامل بخش های  زیر است:  1- معنای لغت  قربانی   2- زمان انجام آیین قربانی  3- انواع قربانی  4- پیشینه ی تاریخی قربانی  5- شکل های تعدیل یافته ی قربانی  6- اهداف قربانی.

     در گفتار دوم به بررسی خاستگاه اسطوره ی قربانی در اساطیر آفرینش پرداخته می شود .

     گفتار سوم پیرامون تجلی اسطوره و آیین قربانی در جوامع برزگری است .

     گفتارچهارم به بررسی آیین قربانی در تمدن های مختلف اختصاص دارد . در این گفتار به بررسی این آیین در تمدن های زیر پرداخته شده است .

  1- تمدن آزتک ها  2- تمدن مایاها  3- تمدن اینکاها  4- تمدن مصر باستان 5- تمدن یونان کهن         6- تمدن روم باستان  7- تمدن چین کهن  8- نمدن هند باستان  9- تمدن اعراب جاهلیت          10- تمدن سومر  11- تمدن آریایی  12- تمدن ایلام  بخش های این گفتار را تشکیل می دهند .

     در گفتار پنجم قربانی در ادیان مختلف بررسی شده است. 1- دین زرتشت  2- دین مهرپرستی   3- دین یهود  4- دین مسیحیت  5 – دین اسلام بخش های این گفتار هستند .

     فصل پنجم پیرامون بررسی ریشه های اسطوره ی قربانی در عرفان اسلامی است . در این بخش به ذکر تشابهات فنا یا مرگ ارادی با قربانی پرداخته و خاستگاه یکسانی برای این دو مقوله قائل شده است 

     مهم ترین گفتار این رساله ، فصل ششم است . در این گفتار به جستجوی نمونه هایی از تفکر             قربانی یا تمایل به مرگ ارادی در مثنوی معنوی مولانا اختصاص دارد و همچنین                    مقایسه ی  عناصر مشابه آیین قربانی با مراحل سلوک و عاقبت مرگ ارادی در مثنوی .

  فصل پایانی ، به نتایج حاصله از این پژوهش و پیشنهادهای پژوهشی اختصاص داده شده است .

  فصل اول

            " کلیات طرح" 

   

   

    1-1-  بیان مسأله

     یکی از اساسی ترین اساطیر و آیین هایی که از دیدگاه او نقش محوری در فرهنگ و             تمدن های کهن داشته ، اساطیر مربوط به آیین های قربانی مخصوصاً در جوامع برزگری است .

  بشر همواره درصدد رسیدن به مراتب بالاتری در زندگی خود بوده و در این راه از                         بذل هیچ چیز حتی جان خود و دیگران فروگذار نمی کرده . تقدیم انواع قربانی به                پیشگاه خدایان به منظور جلب توجه و کمک آنها یکی از تمهیداتی بود که بشر در                       تمام  طول تاریخ با تمسک به آن می کوشید تا به خواسته هایش برسد . شایان ذکر است ،           ارتباط و حوائج انسانها از  خدایان با رشد عقلانی و کسب تجارب مختلف در زندگی دچار تغییرات زیادی شده است .

     تولد اندیشه های عرفانی در پی رشد معنویت یکی از این تحولات بود . همچنین                      ظهور عرفان منجر به بروز تغیرات زیادی در آیین هایی مثل آیین قربانی شد . انسان                   که قبلاً برای رفع احتیاجات زندگی روزمره و مصون بودن از بلایا به تقدیم قربانی می پرداخت . با ورود عرفان به زندگی اش نوع خواسته ها و روابطش با خدا متفاوت شد . عارف به جای طلب خواسته های دنیوی تنها طالب قرب  دائمی خدا و اتحاد با او بود و در این راه تمام خواسته های دیگرش و هر مانع دیگری را قربانی می کرد .

     بررسی ریشه های اولیه  تفکر قربانی و سیر تحول آن در عرفان تحقیقی فراگیر و همه               جانبه را می طلبد .

     رساله ی حاضر با نگاهی تازه به مسأله ی فنا قصد دارد با بررسی این مقوله در میان                   تمدن ها و ادیان مختلف ، ریشه های اولیه و اسطوره ای این مفهوم را در آیین های                   قربانی بیابد و در پی آن چگونگی رشد این تفکر بدوی و تبدیل آن به یکی از عالی ترین             تفکرات عرفانی روشن سازد .

  1-2- اهداف تحقیق

     با توجه به بررسی اسطوره ی قربانی در بین اقوام و تمدن های گوناگون ، از                           گذشته های دور تا روزگاران نزدیک و همچنین ادیان مختلف و عرفان اسلامی این نتیجه            حاصل شد که تشابهاتی زیاد بین آیین باستانی قربانی در طول تاریخ در میان تمدن و              ادیان مختلف با مقوله ی فنای عرفانی یا مرگ ارادی ، این نظر را به ذهن متبادر                     می کند که بین این دو مقوله ارتباطی عمیق برقرار است و به نوعی می توان                           ریشه های تاریخی مرگ ارادی را در اسطوره ی قربانی یافت . با این تفاوت که در                        پی تبدیل این آیین به فنای عرفانی ، تفکر سازنده ی آن دچار تغییر شده و به نوعی                    به ارتقایی والا دست یافته ، به طوری که رشته ی ارتباط این دو به قدری کمرنگ                      شده که اذهان را به این سو می کشاند که در کل خاستگاه آنها متفاوت است .

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه ی انتخاب آن

    سیر و تحول تمام اسطوره ها در گذر تاریخ حائز اهمیت است . چرا که  نمودار تحول و            ارتقاء تفکر بشری محسوب می شود .

     ادبیات و متون ادبی نیز به این علت مهم تلقی می شود که در همه ی زمان ها ،                      تجلی گاه عقاید و تفکرات مردم به صورت شفاهی یا آثار مکتوب محسوب می شوند .                        در نتیجه مطالعه و بررسی آن ها ما را درجهت کشف این تحولات در گذر تاریخ یاری می کنند .

     بسیاری از متون ادبی ما نیز سرشار از تفکراتی است که ریشه ی آنها را می توان در اندیشه های انسانهای باستانی نیز یافت . از جمله آنها تفکرات عرفانی که به نظر می رسد همه زمانی و همه مکانی است و آغاز آن ها به نوعی همزمان  با آغاز زندگی بشر است . این مسأله نشان دهنده ی فطری بودن این نوع تفکرات است . به زبانی دیگر عرفان را می توان یک تفکر اسطوره ای دانست .

  در نتیجه استخراج ریشه ی اسطوره ای تفکرات عرفانی ، بسیار حائز اهمیت است .                      اما پیرامون این مسأله پژوهشی صورت نگرفته است . نگارنده برای تبیین این نظر                        یکی از مهم ترین متون عرفانی را از این دیدگاه بازخوانی کرد و با بیان تشابهات                        دست یافته بین اسطوره ی قربانی و مسأله ی مرگ ارادی سعی در پر رنگ کردن                       رشته اتصال این دو مقوله نمود .

  - 1-4 - سؤالات و فرضیه های تحقیق

  - سؤالات تحقیق

  1 - خاستگاه آیین قربانی کجاست ؟

  2 - شکل و محتوای اسطوره ی قربانی در تمدن ها و ادیان مختلف چه تغییراتی کرده است ؟

  3 -  رابطه مرگ ارادی یا فنای عارفانه با اسطوره ی قربانی چیست ؟

  4 - ریشه های تفکر قربانی و اشکال مختلف آن در مثنوی معنوی مولانا کدام است ؟

  -  فرضیه های تحقیق

  1- اسطوره ی قربانی در پی نیاز انسان به جلب توجه و کمک خدایان برای مصون                      بودن از بلایای طبیعی و رسیدن به خواسته ها ی لازم زندگی روزانه پدید آمد .

  2- خاستگاه های مفروض این اسطوره را در اساطیر آفرینش می توان یافت .

  3- اسطوره ی قربانی ، مانند اغلب اساطیر در اغلب تمدن های بشر به اشکال مختلف                      وارد شده اند . بارزترین نمونه آن تمدن آسیای غربی است .

  4- اغلب ادیان نیز با اصول و تفکرات این آیین مخالفتی نداشتند . بلکه با ایجاد                      تغییراتی در شکل و محتوای آن ، از این اسطوره در جهت ارتقای روحی انسانها مدد گرفتند .

  5- تشابهات زیاد این اسطوره با مقوله ی مرگ ارادی و فنای عارفانه بیانگر                           وجود سر چشمه ی واحد برای این دو است .

  6- مثنوی معنوی مولانا نیز به عنوان یک متن عرفانی که مرگ ارادی موضوع اصلی                 آن است ، واجد ریشه های اساطیری قربانی نفس است .

  1-5- مدل تحقیق

  مدل این تحقیق اکتشافی ، توصیفی و تحلیلی است .

  اکتشافی : مطالعه آثار پژوهشگران پیرامون اساطیر با محوریت اسطوره ی قربانی و همچنین            بررسی نظرات مختلف حول محور مرگ ارادی یا فنای نفس و استخراج وجوه مشترک                  بین این دو  مقوله و فیش برداری از موارد به دست آمده .

  توصیفی : بیان تاریخچه ، اهداف و تغییر و تحولات این موضوع

  تحلیلی : کاوش در درونمایه ی قربانی نفس در اندیشه های مولانا با بررسی مثنوی معنوی            و بیان مشابهت یا افتراق بین اصول اسطوره ی قربانی و فنای عارفانه یا مرگ ارادی و قربانی         نفس .

 • فهرست و منابع پایان نامه تاریخ نگاران مرحله ی ابتدایی زندگی بشر را دوره ی تسلط اندیشه های بشری و اساطیری و عرفانی

  فهرست:

         

  چکیده ی پایان نامه

  فصل اول

  کلیات طرح

  1 – 1  بیان مسأله

  1 – 2   اهداف تحقیق

  1 – 3   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه ی انتخاب آن

  1 – 4   سؤالات و فرضیه های تحقیق

  1 – 5  مدل تحقیق

  1 – 6  تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی

  1 – 7   روش تحقیق

  1 – 8   قلمرو تحقیق

  1 – 9  جامعه و حجم نمونه

  1 – 10 محدودیت و مشکلات تحقیق

  فصل دوم

  متدولوژی تحقیق

  2 – 1  روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

  2 -  2   مندرجات تحقیق

  فصل سوم

  مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

  3 – 1  مطالعات نظری

  3 – 2  پیشینه ی تحقیق

  3 – 3  مبانی نظری پژوهش

  فصل چهارم ؛ اسطوره ی قربانی

  گفتار اول : کلیات قربانی

  4 – 1 – 1  مقدمه

  4 – 1 – 2  لغت قربانی

  4 – 1 – 3  آیین قربانی

  4 – 1 – 4  انواع قربانی

  4 – 1 – 5  اهداف قربانی

  4 – 1 – 6  اشکال تعدیل یافته ی قربانی

  4 – 1 – 7  سابقه ی قربانی

    پی نوشت

  گفتار دوم : خاستگاه اسطوره ی قربانی

  4 – 2 –  1  مقدمه

  4 – 2 –  2  قربانی " تیامت " در اساطیر آسیای غربی

  4 – 2 – 3  قربانی " پان گو " در اساطیر چین

  4 – 2 - 4  قربانی "  ایزانامی  " در اساطیر  ژاپن

  4 – 2 - 5  قربانی "   پوروشا " در اساطیر هند

  4 – 2 - 6  قربانی "  اورانوس " در اساطیر  یونان

  4 – 2 – 7 قربانی "  یمیر " در اساطیر اسکاندیناوی

  4 – 2 – 8  قربانی  موجودی عظیم الجثه  در اساطیر آمریکای لاتین

  4 – 2 - 9  قربانی  دیوان در اساطیر مانوی

  4 – 2 – 10  قربانی "  زروان" در اساطیر زروانی

  - جابجایی کیومرث با غول - خدای نخستین

   پی نوشت

  فصل سوم : تجلی اسطوره ی قربانی در جوامع برزگری

  4 – 3 – 1 مقدمه

  4 – 3 – 2 قربانی ایزد نباتی

  4 – 3 – 3 قربانی ایزد نباتی در آسیای غربی

  4 – 3 – 4 قربانی ایزد نباتی در هند

  4 – 3 – 5 قربانی ایزد نباتی در ایران

  پی نوشت

  گفتار چهارم : آیین قربانی در تمدن های مختلف

  4 – 4 – 1  مقدمه

  4 – 4 – 2  آسیای غربی( تمدن سومر و بابل و ... ) 

  4 – 4 – 3  آمریکای لاتین (آزتک ، اینکا ، مایا )

  4 – 4 – 4  مصر باستان

  4 – 4 – 5  یونان باستان

  4 – 4 – 6  روم باستان

  4 – 4 – 7 چین کهن

  4 – 4 – 8  عرب جاهلی

  4 – 4 – 9  آریایی

  4 – 4 – 10  عیلامی

  پی نوشت

  گفتار پنجم

  4 – 5 – 1  مقدمه

  4 – 5 – 2 دین زرتشتی

  4 – 5 – 3 مهر پرستی

  4 – 5 – 4  دین یهود

  4 – 5 – 5  دین مسیح

  4 – 5 – 6  دین اسلام

  - انواع قربانی در اسلام

  - اهداف قربانی در اسلام

  - قربانی اسماعیل (ع) در قرآن

  - تفسیر قربانی اسماعیل (ع)

  - اشکال تعدیل یافته ی قربانی در اسلام

  - داستان یعقوب و ارتباط آن با اشکال قربانی

  - داستان یونس و ارتباط آن با اشکال قربانی

    پی نوشت

  فصل پنجم : قربانی در عرفان

  5 – 1 – 1  مقدمه

  5 – 1 – 2  قربانی جسم

  5 – 1 – 3 قربانی نفس یا فنا

  5 – 1 – 4  مراتب قربانی نفس ( نفس )

  5 – 1 – 5  بقا نتیجه ی قربانی نفس

  5 – 1 – 6  مراحل سلوک

  5 – 1 – 7  مراتب نفس

  5 – 1 – 8  ریاضت ، شکلی از قربانی

  5 – 1 – 9  شرایط ریاضت

  5 – 1 – 10  سرچشمه ی ریاضت های افراطی ؛ اشکال قربانی در آیین تشرف

  5 – 1 – 11  اعمال قلندری

  5 – 1 – 12  انواع مرگ عرفانی

  5 – 1 – 13 نقش پیر در قربانی نفس

  5 – 1 – 14  عشق ، محرک قربانی

  5 – 1 – 15  شهادت ( بهترین نوع قربانی )

  5 – 1 – 16  قربانی نفساز دیدگاه روانشناسی

  5 – 1 – 17 تجلی قربانی در حماسه

  فصل ششم : قربانی در مثنوی

  6 – 1 – 1  مقدمه

  6 – 1 – 2  اسطوره ی آفرینش

  6 – 1 – 3 زندان های انسانی

  6 – 1 – 4  نکوهش زندان دنیا

  6 – 1 – 5 ربانی جسمانی

  6 – 1 – 6  قربانی نفسانی یا مرگ اختیاری ( فنا )

  6 – 1 – 7  قربانی حیوانی

  6 – 1 – 8  قربانی صفات ؛ تبدیل صفات ذمیمه به حسنه

  6 – 1 – 9  قربانی کننده ی حقیقی

  6 – 1 – 10  نقش پیر یا شمن در مراسم قربانی

  6 – 1 – 11  عنایت

  6 – 1 – 12  انواع تعدیل یافته ی قربانی ( ریاضت )

   

  .

  منبع:

  - آشتیانی ، جلال الدین ، تحقیقی در دین یهود ، 1383، تهران ، نشر نگارش

  2- آموزگار، ژاله ، تاریخ اساطیر ایران ، 1389، چاپ نهم ، تهران ، سمت

  * ابن اسحق ، سیرت رسول الله ، 1359، ترجمه اصغر مهدوی ، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

  3 - ابن عربی ، محمدبن علی ، فصوص الحکم ، 1386 ، درآمد ، برگردان متن ، توضیح و تحلیل  محمد علی موحد و صمد موحد ، تهران ، کارنامه

  * ابن کلبی ، الاصنام ، ترجمه یوسف فضایی

  4- اسماعیل پور، ابوالقاسم ، اسطوره ، بیان نمادین ، 1377، چاپ اول ، انتشارات سروش

  5 - اسماعیل پور، ابوالقاسم ، زیر آسمانه های نور ،1382، تهران ، نشر افکار

  * اسمیت ، ژوئل ، فرهنگ اساطیر یونان و رم ، 1383 ، ترجمه ی شهلا برادران خسرو شاهی ، تهران ، انتشارات روزبهان ، انتشارات فرهنگ معاصر

  6 -  افشار، ایرج ، نامواره ی دکتر محمود افشار ، 1367، چاپ چهارم ، تهران ، بنیاد          موقوفات دکتر محمود افشار

  7 -  افشاری ، مهران ، تازه به تازه ، نو به نو ، ( مجموعه مقالات درباره ی اساطیر،            فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه ی ایران ) ، 1387، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات چشمه

  8 -  الیاده ، میرچا ، شمنیسم ( فنون کهن خلسه ) ، 1387 ، ترجمه ی محمد کاظم        مهاجری ، قم ، نشر ادیان

  9 -  الیاده ، میرچا ، متون مقدس از سراسر جهان ، 1384، ترجمه ی مانی صالحی                علامه ،  جلد اول ، انتشارات فراروان

   10 -  الیاده ، میرچا ، متون مقدس از سراسر جهان ، 1385، ترجمه ی مانی صالحی علامه ،         جلد دوم ، انتشارات فراروان

  11 -  الیاده ، میرچا ، اسطوره ی بازگشت جاودانه ، 1384، ترجمه ی  بهمن سرکاراتی ،       چاپ دوم ، تهران ، انتشارات طهوری

  12 -  الیاده ، میرچا ، چشم های اندازهای اسطوره ، 1386،  ترجمه ی ستاری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات توس

  13 - الیاده ، میرچا ، اسطوره ، رویا ، راز ، 1382، ترجمه ی رویا منجم ، تهران ، چاپ سوم ، انتشارات علم 

  14- الیاده ، میرچا ، رساله در تاریخ ادیان ، 1376، ترجمه جلال ستاری ،  چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سروش

  15-  اولانسی ، دیوید ، پژوهشی نو در منشأ میتراپرستی ( کیهان شناسی و                   نجات و رستگاری  در دنیای باستان ) ، 1385، ترجمه ی مریم امینی ، چاپ دوم ،               تهران ، انتشارات ؟

  16 -  ایونس ، ورونیکا ، اساطیر هند ،1381 ، چاپ دوم ، ترجمه محمد حسین باجلان فرخی ، تهران ،  انتشارات اساطیر

  * ایونس ، ورونیکا ، اساطیر مصر ، 1375 ، ترجمه محمد حسین باجلان فرخی ، تهران ،  انتشارات اساطیر

  17 -  باقری ، مهری ، دین های ایران باستان ، 1386 ، چاپ دوم ،  تهران ، قطره  

  18 -  بالوتا ، کلوسکا، دین مهر در جهان باستان ( مجموعه گزارش های دومین کنگره           بین المللی مهرشناسی ) ، 1385،  ترجمه ی مرتضی ثاقب فر ، تهران ، انتشارات توس

  19 -  بایر ناس ، جان ، تاریخ جامع ادیان ،1380، ترجمه ی علی اصغر حکمت ، تهران ،  انتشارات علمی و فرهنگی

  20 -  براهنی ، رضا ، طلا در مس ( در شعر و شاعری ) ، 1380، انتشارات زریاب

  21 -  برومند سعید ، جواد ، تخت جمشید : پرستشگاه خورشید ، 1381، کرمان ، میراث فرهنگی استان فارس

  22 -  برومند سعید ، جواد ، نوروز جمشید ( پژوهشی نوین در پیدایی نوروز ) ،                  1377،   تهران ، انتشارات توس

  23 -  بلان ، یانیک ، ناگزیری مرگ گیل گمش ، 1380، ترجمه ی جلال ستاری ،  تهران ،         نشر مرکز

  24 -  بلک ، جرمی و آنتونی گرین ، فرهنگ خدایان ، دیوان و نمادهای بین النهرین           باستان ، 1385، ترجمه پیمان متین ، تهران ، امیرکبیر

  25 -  بهار ، مهرداد ، از اسطوره تا تاریخ ،1381، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات چشمه

  26 -  بهار ، مهرداد ، ادیان آسیایی ، 1384، چاپ 5، تهران ، انتشارات چشمه

  27 -  بهار ، مهرداد ، جستاری در فرهنگ ایران ، 1385، تهران ، انتشارات اسطوره

  28 -  بهار، مهرداد ، پژوهشی در اساطیر ایران ، 1384، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات آگه

  29 -  بهزادی ، رقیه ، قوم های کهن در قفقاز ، بین النهرین و هلال حاصلخیز ،                 1384، چاپ2، تهران، نشر نی

  30 -  بیات ، محمد حسین ، مبانی عرفان و تصوف ،1374، تهران ، انتشارات  دانشگاه               علامه ی طباطبایی

  31 -  بیرلین ، ج.ف ، اسطوره های موازی ، 1386، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ،                انتشارات مرکز

  32 -  بیرونی ، ابوریحان ، آثار الباقیه ،1386، ترجمه  اکبر دانا سرشت ، چاپ پنجم ،            انتشارات امیرکبیر

  36 -  بیضایی ، بهرام ، ریشه یابی درخت کهن ، 1383، تهران ، انتشارات روشنگران و          مطالعات زنان

  37 -  بیلسکر ، ریچارد ، اندیشه ی یونگ ،1387، ترجمه ی حسین پاینده ،  تهران،               انتشارات آشتیان

  * پرون ، استوارد ، اساطیر رم ، 1381 ، ترجمه ی محمد حسین باجلان فرخی ، تهران ،  انتشارات اساطیر

  38 -  پور داوود ، ابراهیم ، گات ها : کهن ترین بخش اوستا ، 1384 ، تهران ، اساطیر

  39 -  پورنامداریان ، تقی ، دیدار با سیمرغ ، 1382، چاپ سوم ، تهران ،                           انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  40 -  پورنامداریان ، تقی ، در سایه ی آفتاب ( شعرفارسی و ساخت شکنی در شعر             مولوی ) ، 1380 ، تهران ، انتشارات سخن

  41 -  پورنامداریان ، تقی ، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی ، 1383،                  چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  42 -  پیج ، ر.ی ، اسطوره های اسکاندیناوی ، 1377 ، ترجمه ی عباس مخبر ، تهران ،       نشر مرکز

  43 -  پیرنیا ، حسن ، ایران باستان ،1370، تهران، انتشارات دنیای کتاب

  * پیگوت ، ژولیت ، شناخت اساطیر ژاپن ، 1384 ، چاپ دوم ، ترجمه ی محمد حسین باجلان فرخی ، تهران ، اساطیر

  44 -  تقی زاده ، حسن ،  بیست مقاله ی تقی زاده ، 1381 ، چاپ3 ،  تهران ، انتشارات          علمی و فرهنگی

  45 -  حافظ ، شمس الدین محمد ، دیوان حافظ ،1380، براساس نسخه ی                   تصحیح شده غنی -  قزوینی ، چاپ3 ، تهران ، انتشارات ققنوس

  46 -  حامد ابو زید ،  نصر ، چنین گفت ابن عربی ، 1386، ترجمه ی محمد راستگو ،                  تهران ، انتشارات نی

  47 - حسینی  سیستانی ، علی ،  توضیح المسائل ، 1376 ، مشهد ، هاتف

  48 -  حصوری ، علی ، سیاوشان ، 1384، چاپ دوم ، انتشارات چشمه 

  49 -  حصوری ، علی ، سرگذشت یک شمن( ازضحاک به ادن ) ، 1388، انتشارات               چشمه

  * حکمت ، علی اصغر ، تاریخ ادیان ، 1388 ، تهران ، انتشارات پژواک کیوان

  50 -  دادِگی ، فرنبغ ، بندهش ، 1385، ترجمه مهرداد بهار ، تهران ، توس

  51 -  دیوان سنائی ، تصحیح : مدرس رضوی ، 1354 ، تهران ، کتابخانه ی سنایی

  54 -  دولت آبادی ،  هوشنگ ، چای پای زروان (خدای بخت و تقدیر ) ، 1379،               تهران ، انتشارات نی

   * رستگار فسایی ، منصور ، اژدها در اساطیر ایران ، 1379 ، تهران ، توس

  55 -  رسولی ، جواد ، آیین اساطیری ور( پیشینه ی سوگند در ایران و جهان ) ، 1377، تهران ، انتشارات سروش

  56 -  رضایی ، مهدی ، آفرینش و مرگ در اساطیر ، 1383، تهران ، اساطیر

  57 -  رضایی راد ، محمد  ، یادنامه ی بهار ،

  58-  رضی ،  هاشم ، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت ، 1382، تهران ، انتشارات سخن

  59 -  زرین کوب ، دکتر عبدالحسین ، ارزش میراث صوفیه ، 2536 ، چ 4، انتشارات           امیرکبیر

  60 -  زرین کوب ، عبدالحسین زرین کوب ، بحر در کوزه ، 1380، چاپ 9، تهران ، انتشارات علمی

  61 - زرین کوب ، عبدالحسین زرین کوب ، پله پله تا ملاقات با خدا ( درباره ی زندگی ، اندیشه و سلوک مولانا جلا الدین رومی ) ، 1377، چاپ11، تهران ، انتشارات علمی

  62 - زرین کوب ، عبدالحسین زرین کوب ، سر نی ( نقد و شرح  تحلیلی و تطبیقی مثنوی )  ، 1379، چاپ8 ، تهران ، انتشارات علمی

  70 -  ژیران ، ف ، اساطیر یونان ، 1385 ، ترجمه ی ابوالقاسم اسماعیل پور، چاپ3 ،          تهران ، انتشارات کاروان

  71 -  ژیران ، ف ، اساطیر آشور و بابل ،1382، ترجمه ی ابوالقاسم اسماعیل پور، انتشارات کاروان

  72 -  سجادی ، جعفر ، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ، 1381، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات طهوری

  73 -  سرامی ، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار ( شکل شناسی داستان های شاهنامه ) ، 1382، چاپ چهارم ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  74 -  سرانو ، میگوئل ، با یونگ و هسه ، 1385، ترجمه سیروس شمیسا ،تهران ، انتشارات میترا

  75 -  سرکاراتی ، بهمن ، سایه های شکارشده (گزیده مقالات فارسی )  ،                             1385 ، چاپ2، انتشارات طهوری

  76 -  ستاری ، جلال ، پژوهشی در قصه ی یونس و ماهی ، 1379، چاپ دوم ، تهران ،            نشر مرکز

  77-  ستاری ، جلال ، پیوند عشق میان شرق و غرب ، 1379، اصفهان انتشارات فردا

  78 -  ستاری ، جلال ، جهان اسطوره شناسی ( 1 ) ، 1381 ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز

  79-  ستاری ، جلال ، جهان اسطوره شناسی ( 3 ) ، 1384 ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز

  80 -  ستاری ، جلال ، جهان اسطوره شناسی ( 6 ) اسطوره و رمز در  اندیشه ی میرچا الیاده ، 1381 ، تهران ، مرکز

  81 -  ستاری ، جلال ، عشق صوفیانه ، 1385، چاپ چهارم ، تهران ،  انتشارات  مرکز

  82 -  ستاری ، جلال ، مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ، 1386، چاپ دوم ، تهران ،              انتشارات مرکز

  83 -  سر خوش کرتیس ، وستا ، اسطوره های ایرانی ، 1381 ، ترجمه عباس مخبر ،                تهران ، مرکز

  84 -  شایگان ، داریوش ، ادیان و مکتب های فلسفی هند ، جلد اول ، 1386، چاپ6 ،             تهران ، انتشارات امیرکبیر

  85 -  شایگان ، داریوش ، ادیان و مکتب های فلسفی هند ، جلد دوم ، 1386، چاپ6 ،             تهران ، انتشارات امیرکبیر

  86 -  شایگان ، داریوش ، بت های ذهنی و خاطره ی ازلی ، 1383، چاپ 6 ، تهران ،         انتشارات امیرکبیر

  87 -  شفیعی  کدکنی ، محمدرضا ،  قلندریه در تاریخ ( دگردیسی های یک ایدئولوژی ) ، 1386، تهران ، انتشارات سخن

  88 -  شفیعی  کدکنی ، محمدرضا ،  تازیانه های سلوک ( نقد و تحلیل چند قصیده از         حکیم سنائی ) 1380، چاپ سوم ، تهران انتشارات  آگاه

  89 -  شمیسا ، سیروس ، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ( اساطیر ، سنن ، آداب ،         اعتقادات ، علوم و ... ) ، 1377 ، تهران ، انتشارات فردوسی

  90-  شمیسا ، سیروس ، نقد ادبی ، 1380، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات فردوس

  91-  شمیسا ، سیروس ، انواع ادبی ، 1381، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات فردوس

  92 -  شمیسا ، سیروس ، فرهنگ تلمیحات ، 1375، چاپ 5 ، انتشارات فردوسی

  93 -  شمیسا ، سیروس ، طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار ( همراه با مباحثی در       آئین مهر ) ، 1376 ، تهران ، انتشارات میترا

  94 -  شولم ، گرشوم ، جریانات بزرگ در عرفان یهودی ، 1385 ، ترجمه ی فریدالدین              رادمهر ،  تهران ، انتشارات نیلوفر

  95-  شهیدی مازندرانی ( بیژن ) ، حسین ، فرهنگ شاهنامه ( نام کسان و جایها) ،                    1377،  تهران ، انتشارات بنیاد نیشابور

  96 -  طباطبایی ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، 1367 ، مجلد دهم ، تهران ،  انتشارات دار العلم

  97 -  فروزانفر ، بدیع الزمان ، شرح مثنوی شریف ، 1381 ، جلد اول ،  چاپ دهم ، تهران زوار

  98 -  فروزانفر ، بدیع الزمان ، شرح مثنوی شریف ، 1381 ، جلد دوم، چاپ دهم ، تهران زوار

  99 -  فروزانفر ، بدیع الزمان ، شرح مثنوی شریف ، 1381 ، جلد سوم ، چاپ دهم ، تهران زوار

  100 -  فروم ، اریش ، دل آدمی و گرایشش به خیر و شر ، 1385 ، ترجمه ی گیتی             خوشدل ، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات پیکان

  101 -  فروید ، زیگموند ، توتم و تابو ، 1385، ترجمه  ایرج پورباقر ، چاپ سوم ، تهران ،          انتشارات آسیا

  102 -  فریزر ، جیمز جورج ، شاخه ی زرین ( پژوهشی در جادو و دین ) ، 1383، ترجمه ی کاظم فیروزمند ، تهران ، انتشارات آگاه

  103 -  فضایی ، یوسف ، جامعه شناسی دینی : جاهلیت قبل از اسلام ، ترجمه و تحلیلی از کتاب  الاصنام ابن کلبی ، 1383 ، تهران ، پویان فرنگار

  * قاآنی شیرازی ، دیوان قاآنی ،1336 ، به تصحیح : محمد جعفر محجوب ، تهران ، امیرکبیر

  104 -  قبادی ، حسینعلی ، آیین آینه : سیر تحول نماد پردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی ، 1386، تهران ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

  105 -  قشیری ، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن ، 1361، با تصیحات و استدراکات  بدیع الزمان فروزانفر ، چاپ 2 ، انتشارات علمی و فرهنگی

  106 - کاشانی ، عبدالرزاق ( 1414ه . ق . ) ، ترجمه اصطلاحات الصوفیه یا فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف ، 1372 ، ترجمه محمد خواجوی ، تهران ، انتشارات مولی

  107 -  کاویانی ، شیوا ، آیین قبالا ( عرفان و فلسفه ی یهود) ،1384، چاپ دوم ،               انتشارات فراردان

  108-  کتاب مقدس ( عهد قدیم و عهد جدید ) ، 2002 ، چاپ سوم ، انتشارات ایلام

  109 -  کریستی ، آنتونی ، اساطیر چین ، 1373 ، ترجمه باجلان فرخی ، تهران ، انتشارات اساطیر

  110-  کریمر ، ساموئل ، الواح سومری ، 1385، ترجمه ی داوود رسائی ، تهران ، انتشارات         علمی و فرهنگی

  111-  کمبل ، جوزف ، قدرت اسطوره ، 1380 ،  ترجمه ی عباس مخبر ، چاپ دوم ، تهران ،  نشر مرکز

  112 -  کمبل ، جوزف ، قهرمان هزار چهره ، 1387 ، ترجمه ی شادی خسرو پناه ، مشهد ،        گل آفتاب

  113 -  کندری ، مهران ، دین و اسطوره در آمریکای وسطا ، 1372 ، تهران ، موسسه مطالعات       و تحقیقات فرهنگی

  114 -  کیانی ( میرا ) ، محسن ، تاریخ خانقاه در ایران ، 1369، تهران ، انتشارات طهوری

  * گات ها ( کهن ترین بخش اوستا ) ،1378،  تألیف و ترجمه : ابراهیم پورداوود ، تهران ، اساطیر

  115 -  گریشمن ، هنر ایران ماد و هخامنشی ، 1379 ، تهران ، جامی

  116 -  گرین ، ویلفرد ، و دیگران ، مبانی نقد ادبی ، 1385، ترجمه ی فرزانه طاهری ،             چاپ 4 ، تهران ، انتشارات نیلوفر

  117 - گوهرین ، صادق ، شرح اصطلاحات تصوف ، جلد اول ، 1368 ، تهران ، زوار

  118 -   گوهرین ، صادق ، شرح اصطلاحات تصوف ، جلد چهارم ، 1368 ، تهران ، زوار

  119 -  لاهیجی ، شمس الدین محمد ، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز ، 1383 ،             مقدمه  تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی  ، چاپ پنجم ، تهران 

  120 -  لوفلر ، دلاشو ، زبان رمزی افسانه ها ،1386، ترجمه ی جلال ستاری ، چاپ دوم ،          تهران ، انتشارات توس

  121 -  لوی استروس ، کلود ، توتمیسم ، 1386، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات توس

  122 -  ماسنیون ، لویی ، قوس زندگی منصور حلاج ، 1373، ترجمه ی روان فرهادی ، تهران ، انتشارات منوچهری

  123 -  مرتضوی ، منوچهر ، مکتب حافظ یا مقدمه با حافظ شناسی ، 1384، چاپ 4 ، تبریز ، انتشارات ستوده

  124 -  مسکوب ، شاهرخ ، تن پهلوان و روان خردمند ، 1381 ، تهران ، نشر طرح نو

  125 -  مسکوب ، شاهرخ ، چند گفتار درفرهنگ ایران ، 1371 ، تهران ، انتشارات چشم و چراغ

  126 -  مشکور ، محمد جواد ، ایران در عهد باستان ( در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ ) ، 2537 ، تهران ، انتشارات اشرفی

  127 -  مشکور ، محمد جواد ، خلاصه ی ادیان درتاریخ دینهای بزرگ  ، 1380 ، تهران انتشارات شرق

  128 –  مصطفوی ، علی اصغر ، اسطوره قربانی ، 1369 ، تهران ، انتشارات علی اصغر مصطفوی

   128 -  مظفری ، بهمن ، آفتابی درمیان سایه ای ( جشن نامه ی استاد دکتر سرکاراتی ) ، 1387، تهران ، انتشارات قطره

  129 -  معصومی ، غلام رضا ، مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی جهان ، 1386،           تهران ، شرکت انتشارات سوره ی مهر

  130 -  معلوف ، لویس ، المنجد فی اللغه ، 1376، چاپ 5 ، تهران ، ترجمه ی پیراسته

  131 -  مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ،  1354،  چاپ 3 ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه

  132 -  مک کال ، هنریتا ، اسطوره های بین النهرینی ، 1373 ، ترجمه ی عباس مخبر ،          تهران ،  نشر مرکز

  133 - مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد ، کلیات شمس ، 1386، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات هرمس

  134 -  مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد ، مثنوی معنوی ، 1386، به تصحیح                 رینولد ا. نیکلسون ، چاپ 4، انتشارات هرمس

  135 -  مولوی ، جلال الدین محمد ، فیه ما فیه ، 1373، تصحیح : جعفر مدرسی صادقی ،         تهران ، انتشارات مرکز

  136 -  میرآخوری ، قاسم ، فرهنگ اصطلاحات عرفانی محی الدین عربی ، 1376 ، تهران  ، جامی

  137 -  میبدی ، ابوالفضل رشید الدین ، کشف الاسرار و عده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ( ده مجلد ) ، 1371 ، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت ، تهران ، امیرکبیر

  138 - میشل ، توماس ، کلام مسیحی ، 1377، ترجمه ی حسین توفیقی ، قم ، مرکز         مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

  139 -  نظامی ، الیاس بن یوسف ، ( لیلی و مجنون ) ، 1378، با تصحیح و حواشی حسن  وحید دستگردی ، به  کوشش سعید حمیدیان ، چاپ 3، تهران ، انتشارات قطره

  140 -  نسفی ، عزالدین ، الانسان الکامل ، 1371 ، تصحیح و مقدمه ماریژان موله ، پیش گفتار هانری کوربن ، تهران ، انتشارات طهوری

  141 -  نفیسی ، سعید ، منطق الطیر ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات سنایی

  142 -  نفیسی ، سعید ، سرچشمه تصوف در ایران ، 1385 ، تهران ، اساطیر

  143 -  نیدرگانگ ، مارسل ، بیست کشور آمریکای لاتین ، 1356 ،جلد دوم ، ترجمه محمد قاضی ،تهران ، انتشارات خوارزمی  

  144 -  نیکلسون ، رینولد . ا . ، تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا ، 1374، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران ، انتشارات سخن

  145 -  وارنر ، رکس ، دانشنامه ی اساطیرجهان ، 1387 ،  ترجمه ی ابوالقاسم              اسماعیل پور ، چاپ 2 ، انتشارات اسطوره

  146 -  ورمازرن ، مارتین ، آیین میترا ، 1383 ، ترجمه ی بزرگ نادرزاده ، چاپ                     چهارم ، تهران ،  انتشارات چشمه

  147 -  ویو . ژ. اساطیر مصر ، 1385 ، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور ، چاپ 3 ،                         تهران ، انتشارات کاروان

  148 -  هال ، جیمز ، فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب ،1380،                      ترجمه رقیه بهزادی ،  فرهنگ معاصر

   149 -  هاکینز ، برادلی ، دین بودا ، 1382 ، ترجمه حسن افشار ، انتشارات مرکز

  150 -  هجویری ، ابوالحسن علی بن عثمان ، کشف المحجوب ، 1384، مقدمه و تصحیح            و تعلیقات محمود عابدی ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات سروش

  151 -  همدانی ، عین القضات ، تمهیدات ، بی تا ، با مقدمه ، تصحیح ، تحشیه و تعلیق        عفیف عسیران ، انتشارات منوچهری

   152 -  همایی ، جلال الدین ، مولوی نامه : مولوی چه می گوید ، 1376 ، تهران ، نشر هما 

  153-  هینلز ، جان ، شناخت اساطیر ایران ، 1379، ترجمه ی ژاله آموزگار- احمد تفضلی ، چاپ 6 ، تهران ، انتشارات چشمه

  154 -  یاحقی ، محمدجعفر ، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی ،             1386 ، تهران ، فرهنگ معاصر

  155 -  یثربی ، یحیی ، زبانه ی شمس و زبان مولوی ، 1386، تهران ، انتشارات امیرکبیر

  156 -  یثربی ، یحیی ، فلسفه عرفان : تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان ، 1387 ، قم ، بوستان کتاب قم ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ) 

  157 - یونگ ، کارل گوستاو ، آیون ( پژوهشی در پدیده شناسی خویشتن ) ، 1383،          ترجمه ی پروین فرامرزی و فریدون فرامرزی ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی

  158 - یونگ ، کارل گوستاو ، انسان و سمبول هایش ، 1384 ، ترجمه محمود سلطانیه ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات جامی

  159 -  یونگ ، کارل گوستاو ، چهار صورت مثالی ( مادر ، ولادت مجدد ، ؟) ، 1376 ، ترجمه پروین فرامرزی ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی

  160 -  یونگ ، کارل گوستاو ، روان شناسی ضمیر ناخودآگاه ، 1383، چاپ سوم ، ترجمه ی محمدعلی امیری ، تهران

  161 - Mark schorer / William blake / The Politics of Vision( new york/Holt/Rinehart and Winston/1946)

  162 - George Whalley, Poetic Process( London: Routledge and Kegan Paul , 1953

  ب : مقالات

  163 -  احمدی ، حبیب الله ، حج و قربانی در منی ، پاییز 1376 ، فقه ،  شماره 13 ، سال 4

  164 -  برجی ، یعقوب علی ، قربانی در حج تمتع ، شماره 20 ، تابستان 1376 ، سال 5 ،            میقات حج

  165-  بلخاری ، حسن ، بررسی تطبیقی قرآن و تورات در پیرامون قربانی حضرت            ابراهیم ( ع ) ، شماره 1177 ، 5 اردیبهشت 1375 ،  روزنامه ی کیهان هوایی

  166-  _____________، عهد عتیق و عهد جدید در ترازوی نقد ، شماره ی 1179،                            9  اردیبهشت 1375 ، روزنامه ی کیهان هوایی

  167 -  بی نا ، قربانی سنتی به قدمت تاریخ ، شماره 252 ، اردیبهشت 1375 ، شاهد       

  168-  بی نا ، نگاهی جامعه شناختی به فلسفه قربانی در ادیان سامی ، 18 اسفند 1378،               روزنامه ی فتح

  169 -  پوریا ، علی ، قرآن و بازسازی آیین فرزندکشی ، 7 دی 1385 ، روزنامه کیهان

  170 -  جوادی آملی ، عبد الله ،  فلسفه و اسرار قربانی ، 20 دی 1384 ، شماره 23539 ، روزنامه اطلاعات

  171 -  رفیعی قزوینی ، ابوالحسن ،عید قربان از منظر عرفان ، 20 دی 1384 ، روزنامه رسالت

  172 -   رفیعی قزوینی ، ابوالحسن ، اسرار عرفانی آیین حج ، 19 اسفند 1378 ، روزنامه اطلاعات

   173 -  زحمتکش ، زهرا ، مروری بر پیشینه ی قربانی در ادیان باستانی ، بهمن 1383 ،  شماره ی 122 ، زائر

   174 -  عبد الملک پور ، خاطره ، سنت قربانی پیش از اسلام ، 29 آذر 1386 ، روزنامه جام جم

  175 -  صفوی ، زین العابدین ، نگاهی به فلسفه امتحان و حکمت قربان ، 18 فروردین 1377 ، روزنامه کیهان

  176 -  فراهانی ، حسن ، قربانی در ادیان ، شماره 51 ، اسفند 1380 ، معرفت

   177 -  طالبی ، الهام ، بررسی بیت " یکی دخمه کردش ز سم ستور ، شماره ی20و21 ، زمستان و بهار80 ،81 ،  فصلنامه ادبی فرهنگی هنری  نگاه تازه

  178 -  کامرانیان ، عباس علی ، عید قربان جشن تقرب به درگاه خداوند ، 2 اسفند 1380، روزنامه کیهان

  179 -  لسان ، حسین ، قربانی از روزگاران کهن تا امروز ، 1356 ، شماره 166- 165 ، هنر و مردم

  180 -  مطهری ، مرتضی ، ابراهیم ( ع ) قهرمان نوحید ، 20 دی 1381 ، روزنامه کیهان

  ( مقاله جلال ستاری ، به نقل از  بورکهات تیتوس ، رمزپردازی ، ترجمه جلال ستاری ، سروش – ص 115 / کد 31 )  برای اطلاعات بیشتر پیرامون کیمیاگری ؛ نک : مقاله ی" اسطوره ی کیمیاگری " ، اسطوره و رمز  دراندیشه ی میرچا الیاده ، مرکز، 1381 " )

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول