تحقیق مقاله بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

مشخص نشده
مشخص نشده
55
word
225 KB
6736
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۵,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

  پیشگفتار :

   شبکه تعاونی روستایی که گسترده ترین قسمت از بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی می باشد ابزار مهمی در رفع نیازهای تولیدی و اقتصادی روستاییان به شمار می رود.

   زمینه های مثبتی که این شبکه برای توسعه کمی و کیفی دارد و نیز الزام سیاستهای اجرایی در گسترش کشاورزی و خودکفایی از نظر محصولات غذایی با توجه هرچه بیشتر به افزایش کاربرد این شبکه را ایجاب می کند. بدین لحاظ تربیت کادر متخصص و متعهد برای گرداندن تعاونیهای روستایی و کشاورزی از ضروریات می باشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر درصدد توسعه آموزش در انبار مختلف تعاون در روستاها بوده و برای انجام آن اقدام به انتشار کتابها، جزوه ها و نشریات مختلف جهت استفاده امید با رسالت مهمی که در قبال مردم و خصوصاً روستائیان پرتلاش و زحمت کش که بر عهدۀ سازمان تعاون روستایی گذاشته شده بتوان خدمت در خور توجه این زمینه ارائه نمود.

   سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر و شرکت های حوزۀ عمل آن :

   اهم وظایف :

   الف ) نظارت، ارشاد و رهنمود اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی

   ب ) نظارت و هدایت همراه با سیاست گذاری در خصوص روند فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی در سطح شهرستان ابهر

   ج ) نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی

   د ) هماهنگی بین شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی واحد و بخشهای سازمان تعاون روستایی ابهر با شرح وظایف آنان.

   1 ) بازرگانی :

   فعالیت در زمینه های بازرگانی اعم از خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و توافقی تا برآورد و بررسی نیازمندیهای شرکتهای تابعه و ... و اجرای طرحهای تولیدی – خدماتی.

   2 ) واحد مکانیزاسیون :

   سازماندهی و بکارگیری ماشین آلات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی در ارتباط با کشت و برداشت محصولات کشاورزی در منطقه و سایر شهرستانهای مجاور (مخصوصاً برای برداشت گندم و جو).

   3 ) حوزه هماهنگی شرکتها :

   نظارت و کنترل فعالیتهای شرکتهای تابعه

   4 ) امور مالی :

   فعالیتهای مالی سازمان

   5 ) دبیرخانه :

   ثبت مکاتبات اداری، بایگانی

   6 ) صدور حوالجات مواد نفتی :

   صدور حوالجات مواد نفتی و کنترل و نظارت بر عملکرد شعب مواد نفتی در سطح روستاها.

   اهم وظایف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ابهر :

   1 ) خریداری محصولات کشاورزی اعم از تضمینی و توافقی

   2 ) تجهیز فروشگاههای مواد مصرفی در سطح روستاها

   3 ) حمایت از شرکتهای تعاونی روستایی

   4 ) توزیع نهاده های کشاورزی

   5 ) توزیع آرد خانوار روستایی

   6 ) توزیع کالاهای اساسی (کوپنی) در سطح روستاها.

    ارکان اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی :

   1 ) هیأت مدیره

   2 ) مدیرعامل

   3 ) امور مالی.

   اهم وظایف شرکتهای تعاونی روستایی :

   1 ) اعطای وام به اعضای شرکت ها

   2 ) تأمین ملزومات موردنیاز روستائیان در قالب تجهیز فروشگاه های روستایی

   3 ) تأمین مواد سوختی فروشگاههای مواد نفتی در سطح روستاها

   4 ) انجام طرحهای مشارکتی در زمینه های دامداری و کشاورزی.

   

   

   

   بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر :

   توضیح اینکه پانزده شرکت به صورت فعال و نیمه فعال و غیرفعال تحت پوشش سازمان شهرستان ابهر می باشد که وضعیت هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

     شرکت تعاونی روستایی قروه :

   سال تأسیس : 1352

   سرمایه شرکت به میزان 000/660/730 ریال می باشد.

   تعداد گروهای حوزه عمل پنج گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) قروه  دارای 370 نفر عضو می باشد

   2 ) قمچ آباد  دارای 266 نفر عضو می باشد

   3) توده بینی  دارای 85 نفر عضو می باشد

   4 ) علی آباد  دارای 45 نفر عضو می باشد

   5 ) حصار قاجار  دارای 170 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف آن 3 واحد می باشد :

   1 ) قروه             2 ) توده بین         3 ) قمچ آباد

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد :

   1 ) حصار قاجار            2 ) قمچ آباد

   

   وضعیت انبار احداث شده :

   یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد. و محل استقرار آن در روستای قروه می باشد.

   از لحاظ امکانات دارای امتیاز آب، برق، گاز، تلفن می باشد که به علت کمبود نقدینگی به صورت نیمه فعال می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی شریف آباد :

   سال تأسیس = 1352

   سرمایه شرکت به میزان 000/767/195 ریال

   تعداد گروه های حوزه عمل 16 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) شریف آباد دارای 409 نفر عضو می باشد

   2 ) نورین دارای 238 نفر عضو می باشد

   3 ) مرثون دارای 162 نفر عضو می باشد

   4 ) قارلوق دارای 74 نفر عضو می باشد

   5 ) حصار عبدالکریم دارای 75 نفر عضو می باشد

   6 ) گلجه دارای 65 نفر عضو می باشد

   7 ) اسدآباد دارای 57 نفر عضو می باشد

   8 ) حسین آباد دارای 56 نفر عضو می باشد

   9 ) کله خانه دارای 51 نفر عضو می باشد

   10 ) قره تپه دارای 40 نفر عضو می باشد

   11 ) برزابیل دارای 34 نفر عضو می باشد

   12 ) آهک دارای 32 نفر عضو می باشد

   13 ) داودگر دارای 22 نفر عضو می باشد

   14 ) علی بلاغی دارای 32 نفر عضو می باشد

   15 ) بهاور دارای 21 نفر عضو می باشد

   16 ) کماجین دارای 13 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :

   1 ) شریف آباد        2 ) نورین        3 ) مرشون به صورت فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد.

   1 ) مرشون              2 ) قارلوق

   وضعیت انبار احداث شده :

   دو باب 500 تنی می باشد.

   نوع مالکیت آنها سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.

   محل استقرار انبار متعلق به در شریف آباد می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق، تلفن نیز می باشد.

   تعداد خانه های سرپرستی 2 واحد می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی هیدج :

   سال تأسیس : 1353

   میزان سرمایه شرکت 000/570/515/4 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل 7 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) شویر دارای 108 نفر عضو می باشد

   2 ) فلج دارای 88 نفر عضو می باشد

   3 ) باغ دره دارای 106 نفر عضو می باشد

   4 ) سوکهریز دارای 128 نفر عضو می باشد

   5 ) اردجین دارای 154 نفر عضو می باشد

   6 ) هیدج دارای 503 نفر عضو می باشد

  7 )  نصیرآباد دارای 227 نفر عضو می باشد

   تعداد فروشگاههای مصرف آن 6 واحد می باشد :

   1 ) سوکهریز   2 ) شویر      3 ) فلج      4 ) نصیرآباد        5 ) اردجین       6 ) کبودچشمه

   که همگی به صورت فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 6 واحد می باشد :

   1 ) نصیرآباد      2 ) سوکهریز       3 ) فلج         4 ) کبودچشمه      5 ) اردجین       6 ) شویر

   وضعیت انبار احداث شده :

   نوع مالکیت آن متعلق به شرکت تعاونی هیدج می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق، تلفن نیز می باشد.

   تعداد خانه های سرپرستی 2 واحد می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی درسجین :

   تأسیس : 1352

   میزان سرمایه شرکت 000/875/381 ریال می باشد.

   تعداد گروه های حوزه عمل 7 گروه می باشد به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) ازناب دارای 265 نفر عضو می باشد

   2 ) خلیفه حصار دارای 185 نفر عضو می باشد

   3 ) رازمجین دارای 145 نفر عضو می باشد

   4 ) کلنگر دارای 201 نفر عضو می باشد

   5 ) شورین دارای 135 نفر عضو می باشد

   6 ) آقچه کند دارای 179 نفر عضو می باشد

   7 ) ارکین دارای 200 نفر عضو می باشد .

   تعداد فروشگاههای مصرف آن 3 واحد می باشد :

   1 ) ازناب         2 ) درسجین           3 ) خلیفه حصار        که به صورت فعال می باشند

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :

   1 ) ازناب      2 ) خلیفه حصار          3 ) شورین         4 ) رازمجین

   دارای دو باب خانه سرپرستی می باشد که به صورت کلنگی درآمده است و قابل استفاده نمی باشد.

   و دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد.

   

     شرکت تعاونی روستایی وحدت :

   سال تأسیس : 1373

   سرمایه شرکت به میزان 000/874/28 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل 6 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) چنگ الماس دارای 197 نفر عضو می باشد

   2 ) ایوانک دارای 194 نفر عضو می باشد

   3 ) دولت آباد دارای 180 نفر عضو می باشد

   4 ) نیکی کند دارای 53 نفر عضو می باشد

   5 ) چشمه بار دارای 53 نفر عضو می باشد

   6 ) آغور دارای 61 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف 5 واحد می باشد :

   1 ) چنگ الماس    2 ) ایوانک  3 ) دولت آباد     4 ) نیکی کند      5 ) آغور که همگی فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :

   1 ) دولت آباد          2 ) چنگ الماس        3 ) نیکی کند        4 ) ایوانک

   وضعیت انبار احداث شده :

   یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به شرکت تعاونی وحدت می باشد.

   دارای امتیاز آب و برق نیز می باشند.

     شرکت تعاونی روستایی میموندره :

   سال تأسیس : 1352

   میزان سرمایه 000/927/10 ریال می باشد.

   تعدادگروه های حوزه عمل 4 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) میموندره دارای 434 نفر عضو می باشد

   2 ) حسن آباد دارای 24 نفر عضو می باشد

   3 ) قوهچین دارای 139 نفر عضو می باشد

   4 ) فنوش آباد دارای 113 نفر عضو می باشد

   تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :

   1 ) قوهچین     2 ) فنوش آباد        3 ) میموندره به صورت نیمه فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد می باشد که قوهچین و میموندره فعال و فنوش آباد به صورت غیرفعال می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی عمید آباد :

   سال تأسیس : 1352

   میزان سرمایه شرکت 000/140/191 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل 6 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) عمیدآباد دارای 276 نفر عضو می باشد

   2 ) جداقیه دارای 192 نفر عضو می باشد

   3 ) چرگر دارای 174 نفر عضو می باشد

   4 ) والایش دارای 221 نفر عضو می باشد

   5 ) ارهان دارای 33 نفر عضو می باشد

   6 ) دهنه دارای 39 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف آن 5 واحد می باشد :

   1 ) عمیدآباد    2 ) ارهان    3 ) جداقیه    4 ) والایش     5 ) چرگر  که به صورت فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای موادنفتی 4 واحد می باشد :

   1 ) چرگر    2 ) عمیدآباد     3 ) والایش       4 ) جداقیه

   از لحاظ وضعیت انباری :

   دارای یک باب انبار 250 تنی که مالکیت آن متعلق به سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی صائین قلعه :

   سال تأسیس : 1352

   میزان سرمایه شرکت 000/886/164 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل آن 8 گروه به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) آلگریز دارای 139 نفر عضو می باشد

   2 ) پیرزاغه دارای 206 نفر عضو می باشد

   3 ) داشبلاغ دارای 62 نفر عضو می باشد

   4 ) گاودره دارای 66 نفر عضو می باشد

   5 ) سروجهان دارای 42 نفر عضو می باشد

   6 ) صائین قلعه دارای 528 نفر عضو می باشد

   7 ) کوه زین دارای 78 نفر عضو می باشد

   8 ) خراسانلو دارای 126 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف 5 واحد می باشد که همگی فعال هستند :

   1 ) پیرزاغه      2 ) آلگریز     3 ) خراسانلو     4 ) سروجهان      5 ) گاودره

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 4 واحد می باشد :

   1 ) پیرزاغه          2 ) الگریز       3 ) خراسانلو        4 ) گاودره

   از لحاظ وضعیت انباری :

   دارای دو باب انبار 250 تنی و 500 تنی که مالکیت آنها متعلق به شرکت صائین قلعه می باشد.

   دارای امتیاز آب برق و تلفن نیز می باشد.

   دارای دو باب خانه سرپرستی نیز می باشد که مالکیت آنها متعلق به سازمان تعاون روستایی می باشد.

   

     شرکت تعاونی روستایی سنبل آباد :

   سال تأسیس : 1352

   سرمایه شرکت به میزان 000/660/951 ریال می باشد.

   تعداد گروه های حوزه عمل آن 5 واحد می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) سنبل آباد دارای 212 نفر عضو می باشد

   2 ) حسین آباد دارای 118 نفر عضو می باشد

   3 ) ویر دارای 480 نفر عضو می باشد

   4 ) قیاسیه دارای 86 نفر عضو می باشد

   5 ) ترکانده دارای 108 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاههای مصرف 3 واحد می باشد :

   1 ) ویر   2 ) قیاسیه       3 ) حسین آباد   به صورت نیمه فعال می باشند.

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد می باشد :

   1 ) ویر       2 ) سنبل آباد   3 ) حسین آباد

   از لحاظ وضعیت انباری :

   دارای دو باب انبار 250 تنی می باشد، که یکی از آنها مالکیتش با سازمان تعاون روستایی ابهر می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.

   

     شرکت تعاونی روستایی سلطانیه :

   سال تأسیس : 1352

   میزان سرمایه شرکت 000/080/324 ریال می باشد.

   تعداد گروه های حوزه عمل 15 گروه به شرح ذیل می باشد :

   1 ) سلطانیه دارای 224 نفر عضو می باشد

   2 ) قلعه دارای 57 نفر عضو می باشد

   3 ) عباس آباد دارای 6 نفر عضو می باشد

   4 ) اسمکی دارای 35 نفر عضو می باشد

   5 ) اولنگ دارای 18 نفر عضو می باشد

   6 ) ارجین دارای 57 نفر عضو می باشد

   8 ) کبود گنبد دارای 55 نفر عضو می باشد

   9 ) شلوار دارای 43 نفر عضو می باشد

   10 ) نادرآباد دارای 14 نفر عضو می باشد

   11 ) چپ دره دارای 43 نفر عضو می باشد

   12 ) طهماسب آباد دارای 41 نفر عضو می باشد

   13 ) ویک دارای 136 نفر عضو می باشد

   14 ) قانلی دارای 89 نفر عضو می باشد

   15 ) چپقلو دارای 86 نفر عضو می باشد

   تعداد فروشگاههای مصرف 2 واحد می باشد که به صورت فعال هستند :

   1 ) سلطانیه        2 ) ویک

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 2 واحد می باشد :

   1 ) ویک          2 ) کبود گنبد

   از لحاظ وضعیت انباری :

   دارای دو باب انبار 500 تنی و 250 تنی می باشد که مالکیت هر دو متعلق به شرکت فوق می باشد.

   دارای امتیاز آب، برق و تلفن نیز می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی قره بلاغ :

   تأسیس : 1352

   سرمایه به میزان 000/560/106 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل 11 گروه به شرح ذیل می باشد :

   1 ) قره بلاغ دارای 220 نفر عضو می باشد

   2 ) بوکین دارای 197 نفر عضو می باشد

   3 ) دوسنگان دارای 86 نفر عضو می باشد

  4 ) ونونان دارای 58 نفر عضو می باشد

   5 ) کاکاآباد دارای 90 نفر عضو می باشد

   6 ) آقزوبح دارای 42 نفر عضو می باشد

   7 ) کنگه دارای 41 نفر عضو می باشد

   8 ) پرنگین دارای 27 نفر عضو می باشد

   9 ) برونقور دارای 43 نفر عضو می باشد

   10 ) قشلاق دارای 22 نفر عضو می باشد

   11 ) چمه دارای 12 نفر عضو می باشد.

   تعداد فروشگاهها مصرف 5 واحد به صورت فعال می باشد :

   1 ) قره بلاغ      2 ) بوشیر    3 ) دوسنگان        4 ) ونونان     5 ) کاکاآباد

   تعداد فروشگاههای مواد نفتی 3 واحد به صورت فعال می باشد :

   1 ) بوشین          2 ) ونونان          3 ) دوسنگان

   دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد.

     شرکت تعاونی روستایی گوزل دره :

   سال تأسیس : 1352

   میزان سرمایه شرکت 292/110/482 ریال می باشد.

   تعداد گروههای حوزه عمل 8 گروه می باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد :

   1 ) گوزل دره سفلی دارای 278 نفر عضو می باشد

   2 ) گوزل دره علیا دارای 59 نفر عضو می باشد

   3 ) کودرق دارای 107 نفر عضو می باشد

   4 ) کودناب دارای 43 نفر عضو می باشد

   5 ) سلمان کندی دارای 127 نفر عضو می باشد

   6 ) ساریجالو دارای 154 نفر عضو می باشد

   7 ) شکورآباد دارای 77 نفر عضو می باشد

   8 ) خرم درق دارای 131 نفر عضو می باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی وضعیت فروشگاه های شرکت های تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

  فهرست:

  1 ) پیشگفتار                                                                                                      1

   2 ) آشنایی با چند مفهوم تعاونی                                                                          20

   3 ) شرکت تعاونی چیست؟                                                                                 21

   4 ) سیرتکاملی خرید و فروش از گذشته تاکنون                                                     21

   5 ) ایجاد نخستین فروشگاه تعاونی مصرف                                                                        24

   6 ) چگونگی پیشرفت تعاونیهای مصرف در ایران                                                   25

   7 ) اهمیت فعالیت فروشگاههای تعاونی مصرف                                                     28

   8 ) فروشندگی چیست؟                                                                                      29

   9 ) انگیزه های خرید همیشگی از یک فروشگاه                                                     30

   10 ) عوامل مؤثر در موفقیت فروشگاههای تعاونی مصرف                                       32

   11 ) طرز عمل و رفتار فروشنده                                                                           30

   12 ) انبار و انبارداری در تعاونی های روستایی                                                         45      

   13 ) توزیع کالاهای اساس بخش روستایی – عشایری                                           47

   14 ) فروشندگیهای مواد نفتی                                                                              48

   

  منبع:

   1 ) سمینارهای تعاونیهای مصرف وزارت تعاون و امور روستای سابق، سازمان مرکزی تعاون کشور، نشریه شماره 33 ، آذرماه 1348 ؛

   2 ) فن فروشندگی سازمان مرکزی تعاون روستایی، ادارۀ آموزش و امور اجتماعی روستائیان، نشریه شماره 20 ، تهران 1358 ؛

   3 ) اصول مدیریت و فروشندگی در شرکت های تعاونی، اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کشور، نشریه شماره 14 ، آموزش تهران، 1355 ؛

   4 ) نکات مورد توجه برای ایمنی در هنگام بازدید از فروشندگی نفتی، شرکت ملی نفت ایران، کل بخش سابق، مهندس ایمنی و آتش نشانی. 

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول