کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود  \ ثبت‌ نام  )

تحقیق مقاله بیمه تامین اجتماعی

مشخص نشده
مشخص نشده
46
word
175 KB
6690
قیمت قدیم:۷,۶۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بیمه تامین اجتماعی

  تعاریف :

  به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام "سازمان تأمین اجتماعی " وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی که در این قانون "سازمان" نامیده می شود به وجود آمده است .

  بیمه شده:

   شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .

  خانواده بیمه شده :

  شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند .

  کارگاه :

  محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند .

   

  کارفرما :

  شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند .کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

  مزد یا کارمزد در این قانون :

  شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود .

  حق بیمه :

  عبارت است از وجوهی که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد .

  عزامت دستمزد :

  به وجوهی اطلاق می شود که در ایام باز داری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت فرد یا حقوق به حکم این قانون بهای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. کمک عائله مندی :

  مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود .

  از کار افتادگی کلی:

   عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد .

  از کار افتادگی جزئی :

  عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرفقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد .

  بازنشستگی :

  عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .

  مستمری :

  عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور حیران قطع ، تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود .

  کارفرما تا 36 قسط بدهی را ماهانه تقسیط می نماید در این صورت کارفرما باید معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهی بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود .چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتادگی جزئی شناخته می شود .

  چارت مربوط به سازمان :

   

   

   

  واحد های مختلف سازمان :

  واحد نام نویسی و صدور دفترچه و حسابهای انفرادی

  واحد امور بیمه شدگان

  واحد مستمری

  واحد درآمد

  واحد اجرائیات

  واحد بازرسی

  واحد امور اداری

  واحد حسابداری

  واحد فن آوری اطلاعات

  واحد نام نویسی و صدور دفترچه و حسابهای انفرادی :

  مطابق کارکرد افراد در سیستم اقدام به تأمین ، تمدید ، صدور دفترچه های درمانی کرده و با بررسی سوابق افراد ،اقدام به صدور کارنامه سوابق ، پرینت سوابق و سامان سوابق جهت اطلاع بیمه شدگان از وضعیت سوابق خود می نماید .

  این نام نویسی بر اساس فرمی می باشد که شامل اطلاعات زیر است :

  نمونه ای از نام نویسی بیمه شدگان کارگاه :

  نام نویسی بیمه شدگان کارگاه

  شماره کارگاه: 13522100018 شرکت جهان الکل

   شماره بیمه :  8 رقمی                                                 تاریخ نامنویسی :

   نام :                                                                          بخش صدور شناسنامه :

  نام خانوادگی :                                                          محل تولد :

  کد جنسیت :                                                             شماره ملی :

  کد ملیت :                                                                مسلسل شناسنامه

  نام پدر :                                                                    تاریخ استخدام : بیمه

      تاریخ تولد :                                                              نحوه ارتباط :

  شماره شناسنامه :                                                       شغل :

     شهرستان محل صدور:                  نحوه شناسائی: کرفرما یا کارشناس معرفی کردن

  جستجو :ctr1 + F7 بیمه شدگان کشور : F9 بیمه شدگان شعبه :F7 بیمه شدگان کارگاه :F1

  شماره کارگاه :

  یک کد 10 رقمی می باشد که سه رقم اول مربوط به کد شعبه ، سه رقم دوم مربوط به کد فعالیت کارگاه و آخرین شماره عدد کنترل می باشد .مثل : 13522100018 در پایین صفحه کلیدهای میانبری جهت جستجو بر اساس بیمه شدگان کشور F9 و بیمه شدگان شعبه F7 و بیمه شدگان کارگاه F1  می باشد قرار دارد که مثلا برای دیدن سوابق کارگر می توان از این کلیدها استفاده کرد .

  فرم مربوط به مشخصات هویتی کارگاه :

  مشخصت هویتی کارگاه

  شماره کارگاه :                                         

        بیمه بیکاری:                                              نوع بیمه :                             

  نام کارگاه :                                               فعالیت اقتصادی :

  کارفرما :                                                    نوع فعالیت :

   وضعیت :                                                  نوع کارگاه :

  ملیت :                                                       سازمان سرپرست :

  دوره فعالیت :                                             نحوه شناسائی :

  شخصیت :                                                 تاریخ شمول :

  نوع محل نشانی :                                        کد پستی :

  شرح نشانی :                                               فاکس :

  استان :                                                       تلفن :

  شهر :                                                        تلفکس:

  منطقه :                                                       پروانه ها :

  درجه بندی کارگاه :                                  نوع لیست :

  لیست تخلفات :                                        روش ارسال لیست :

  محل نگهداری پرونده:                          مسئول نامنویسی :

  تاریخ ارسال پرونده :                            تاریخ نام نویسی:

   

  بخش چاپ دفترچه درمان بیمه شدگان :

   

   

  واحد امور بیمه شدگان :

  کمک ها را در چند قالب :کمکهای کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می دهد کمک های کوتاه مدت در اثر حوادث ، کمک های عائله مندی ، بازنشستگی و بیمه بیکاری بیکاری و کارهایی از این قبیل ارائه می دهد .کمک های بلند مدت مستمری، بازنشستگی و ..... می باشد .

  واحد مستمری :

  رسیدگی به امورات مستمری بگیران بازنشسته ، بازمانده و از کار افتاده می باشد .س

  واحد اجرائیات :

  صدور اجرائیه ها ، پی گیری بدهی های معوق ، تقسیط و ... می باشد.

  واحد بازرسی :

  شناسایی کارگاه های جدید ، شناسایی کارفرما و بیمه شده ، ثبت تاریخ شروع به کار یا ترک کار بیمه شده به عهده دار به این صورت که هر دو ماه یکبار کارگاه هایی که مشمول تأمین اجتماعی به جزء پیمان کاری و کارگاه های بالای 50 نفر بیمه شده و ارگانهای دولتی مورد بازرسی قرار می گیرند 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بیمه تامین اجتماعی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول