تحقیق مقاله کودک آزاری

تعداد صفحات: 27 فرمت فایل: word کد فایل: 6563
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله روانشناسی
قیمت قدیم:۵,۷۰۰ تومان
قیمت: ۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کودک آزاری

  «مقدمه »

  پدران و مادران به حکم عواطف جوشان و نیرومند پدری ومادری فرزندان را در زیر پر وبال محبت خود می پرورانند .کمبودی برای آنها باقی نمی ماند وکمتر پدر ومادری است که آرزومند نباشد فرزندانشان ازتمام مواهب زندگی برخوردار گردد و آینده ای درخشان برایش تامین نگردد لکن وقوع بسیاری ازحوادث تلخ وناگوار در گذشته وحال نشان می دهد که تنها سرنوشت کودکان را به دست عواطف کوروکر پدران ومادران سپردن کافی نیست .

  بشر نتنها قبول دارد که طفل هم حق حیات دارد بلکه مادامی که خود نتواند نیازمندیهای خود را تامین کند باید خوراک و لباس ومسکن اورا تامین کرد واورا در مسیری که بابهره مند شدن از آموزش وپرورش به سوی یک زندگی بهتر وایدال پیش بروند .

  تعاریف :

  کودک:طبق تعریف ارائه شده توسط whoهر انسان کمتر از 18 سال کودک محسوب می شود ویا از نظر سن به نمو جسمی وروانی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شودلذا دوران کودکی هم با تولد شروع می شوداز نظر قوانین شرعی پایان کودکی نزد دختر 9 سال و نزد پسر 15 سالگی تمام قمری است .(قانون مدنی  م 1210)

  خانواده :طبق تعریف قانون مدنی ایران خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و عبارت است از زن و شوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها که با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند .

  خشونت : عبارت است از هر گونه رفتار عمدی بین افراد که آسیب جسمی یا روحی را به همراه داشته باشد .

  خشونت در خانواده :who: هر گونه رفتار غیر طبیعی که منجر به آزار رساندن به خود و یا دیگران باشد (آزار به صورت جسمی وروانی یا هر نوع می باشد)

  کودک آزاری :who:عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان ویا سعادت ت و رفاه و بهزیستی کودک بدست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند .

  انواع کودک آزاری :

  کودک آزاری جسمی : کودکی که یکبار یا به دفعات مورد ضرب وشتم آزار و شکنجه قرار می گیرد .عبارت است از حمله فیزیکی به کودک به طوری که می تواند موجب درد ،بریدگی کبودی و شکستگی در استخوان ویا سایر جراحات و یا حتی مرگ کودک گردد .اشکال مختلف شامل شلاق زدن،بستن کودک کوبیدن به دیوار سوزاندن با آب جوش و یا مایعات داغ و تکان دادن شدید می با شد .

  کودک آزاری جنسی : به کارگیری استفاده و واداشتن کودک به درگیری باهر گونه رفتار روشن جنسی ویا نمایش رفتارهای جنسی وتماس جنسی فحشاء و هر گونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت لذایذ و ارضاء میل جنسی .

  کودک آزاری عاطفی :هر گونه رفتار نامناسبی که بر عملکرد اخلاقی شناختی عاطفی و جسمی کودک تا ثیر منفی داشته باشد همانند آزارهای کلامی سرزنش یا تحقیر ناسزاگفتن مسخره کردن دست انداختن مقررات وتحقیر شدید و نامعقول داشتن ترساندن مکرر کودک از نتیجه سخت بدنی انتظارات و برخوردهای نامتناسب کودک به خدمت گرفتن کودک به خدمت گرفتن کودک در جهت ارضاء نیازهای عاطفی خود وپاسخ های رفتاری غیر قابل پیش بینی والدین که باعث بی ثباتی و دگرگونی و شناختی کودک شود .[1]

  کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه : عبارت است از عدم مراقبت وعلاقه مندی به کودک شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانند غذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی که جهت رشد رشد طبیعی و نموکودک نیاز است ویا کودک را در معرض خطر قراردادن (مانند رها کردن بچه بدون مراقبت ) می‌باشد .مسامحه یا غفلت به صورت عدم مراقبت کافی جسمانی و بهداشتی وعدم تامین نیازها ی روحی هیجانی و آموزش کودک ، ترک وبحال خود رها کردن کودک ، فقدان محبت ،صحبت نکردن با کودک ،عدم رسیدگی به وضعیت تحصیلی وبی توجهی به ترک مدرسه وکودک را در معرض خطراطی چون سرماو گرما قرار دادن می باشد به طورکلی ناتوانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیاز های هیجانی وعاطفی مسامحه عاطفی نامیده می شود همچنین مسامحه فیزیکی شامل علائم کمبود تغذیه ای همانند عفونت های پوستی درماتیت اداری قنداق بچه[2] علائم کمبود ویتامین به صورت بیماری پلاگر وبری بری می باشد.[3]

  کودک بیش از40%وزن خود را از دست می دهد ودچار اختلال تغذیه ای پروتئنی از نوع مرسمدس یا کوآرشیو رکور می با شد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کودک آزاری

  فهرست:

  عنوان

  مقدمه

  تعاریف

  انواع کودک آزاری

  علل کودک آزاری

  آسیب شناسی کودک آزاری

  اپیدمیولوژی (همه گیری )  

  عوامل محیطی

  سوء استفاده گر جنسی

  قربانیان کودک آزاری

  عوارض کودک آزاری

  بردگی کودک آزاری

  آزار و بهره کشی

  تشخیص کودک آزاری

  اهداف تشخیص

  مراحل تشخیص

  روش معاینه

  علائم و نشانه های کودک آزاری جنسی

  علائم و نشانه های آزار جسمی در کودک

  اصول درمان

  پیشگیری

  آمار کودک آزاری

  گزارش چند مورد کودک آزاری

  مصاحبه با دکتر سعادتی

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت