تحقیق مقاله کلیات حسابداری بهای تمام شده

تعداد صفحات: 49 فرمت فایل: word کد فایل: 6441
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله حسابداری
قیمت قدیم:۷,۹۰۰ تومان
قیمت: ۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کلیات حسابداری بهای تمام شده

  فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

  1 -  حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

  آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .

  2 موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :

  کاربرد اولیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .

  3 حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :

  حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی  از  مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .

  حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شده کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفاده مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود . 

  4 هزینه برای بهای تمام شده :

  بهای تمام شده به معنی منابع از دست رفته در برابر تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز هنگامیکه این منابع حاصل می شود بهای تمام شده تبدیل به هزینه می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که  هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می شود .

  5 تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه :

  هزینه ها در برابر درآمدها قرار می گیرند تا سود و زیان یک دوره مالی را مشخص سازند درآمد : قیمت کالایی است که فروخته می شود و یا خدمتی که عرضه می شود در برخی موارد کالاها و خدمات خریداری شده به قصد تحصیل انتفاعی بدون آنکه سودی از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست

  می دهند این گونه اقلام بهای تمام شده اصطلاحاً تبدیل به زیان شده و در صورت سود وزیان از درآمد کسر می شوند .

  6 دستمزد و انواع آن :

  2 نوع دستمزد داریم :      دستمزد مستقیم     ،     دستمزد غیر مستقیم  

  1 دستمزد مستقیم : آن دسته از کارگرانی را که مستقیماً در ارائه خدمات یا تبدیل مواد مستقیم به کالای ساخته شده دخالت دارند و بدون دخالت آنها تولید و ارائه خدمات امکان پذیر نیست ، دستمزد این گونه کارگران را به عنوان دستمزد مستقیم محاسبه می کنیم . مثال : کارگران خط تولید یا مونتاژ

  یک کالا .

  2 دستمزد غیرمستقیم : دستمزد آن دسته افراد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات دخالت دارند اما بطور مستقیم حساب نمی شوند را می نامند : مانند سه کارگران یا بازرسان .

  7 مواد و انواع آن :

  به طور کلی ما 2 نوع مواد داریم :

  1 مواد مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را دارند

  2 مواد غیر مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را ندارند

  مثال مواد مستقیم مانند : چوب در مبلمان و یا پارچه در لباس  و مواد غیر مستقیم مانند : روغن جلاء دهنده در مبلمان و غیره . . .

  مواد مستقیم : محتوای اصلی محصول تولید شده را تشکیل می دهد

  8 سر بار تولید : تمام اقلام بهای تمام شده محصول به استثنای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً سر بار می نامند .

  مهمترین اجزای سر بار عبارتند از : مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های عمومی کارخانه نظیر استهلاک ساختمان و تجهیزات کارخانه .

   

  فصل دوم :  روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

  گفتار 1  :  طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده محصول براساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول

  عناصر تشکیل دهنده محصول را می توان به 2 گروه تقسیم کرد :

  1 عواملی که مستقیماً در امر تولید نقش دارند همچون دستمزد مستقیم و مواد مستقیم و سایر اقلام که تولید کالا مستقیماً به آنها وابسته نیست ولی استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است این دسته را

  سر بار تولید گویند که در فصل قبل توضیح داده شد .

   

   

  مواد مستقیم

  دستمزدمستقیم

  سر بار

  جمع

  ورق نئوپان

  الوار چوب

  چسب

  میخ و پیچ

  چوب بر

  منتاژ کار

  نقاش

  سرکارگر

  سرایدار و نگهبان

  اجاره کارخانه

  آب و برق کارخانه

  استهلاک و تجهیزات کارخانه

  000/150

  000/110

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  000/180

  000/190

  000/170

   

   

   

   

   

   

   

  800

  000/1

   

   

   

  000/20

  000/10

  000/70

  000/20

  000/21

  000/150

  000/110

  800

  000/1

  000/180

  000/190

  000/170

  000/20

  000/10

  000/70

  000/20

  000/21

  جمع

        000/260

        000/540

  800/142

    800/942

  2 طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس ارتباط با فرآیند تولید:   به 2 قسمت تبدیل می شود :

  1 ) بهای تمام شده هزینه های تبدیل : اقلام از بهای تمام شده اند که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می روند .

  2 ) بهای تمام شده هزینه های اولیه تولید : اقلامی از بهای تمام شده اند که مستقیماً در امر تولید دخالت دارند .

  3 طبقه بندی مفاهیم اقلام بهای تمام شده در رابطه با حجم تولید :

  1 )  اقلام متغیر بهای تمام شده که اقلامی هستند که با افزایش حجم تولید مقدار آنها نیز افزایش

   می یابد مثلاً اگر درصورتیکه بهای تمام شده متغیر ( هزینه های متغیر ) مواد مستقیم برای هر واحد محصول 100 ریال باشد هرگاه تعدادی از کالاهای ساخته شده 1 واحد افزایش یابد جمع بهای متغیر نیز 100 ریال افزایش می یابد .     

   

  2 ) اقلام ثابت بهای تمام شده : آن دسته از اجزای بهای تمام شده را تشکیل می دهند که جمع آنها رابطه مستقیم با حجم تولید ندارند و در محدوده معینی از تولید مقدار آنها ثابت است .

  مثال : فرض کنید بهای اجاره یک انبار در صورتی که حجم تولید شرکت بین 5 تا 15 هزار واحد باشد مبالغی در حدود 000/15 ریال در ماه باشد اما اگر پیش بینی می شود که حجم تولید کمتر از 5 هزار واحد است می توان انبار کوچکتری با بهای اجاره ماهانه 000/10 ریال اجاره کرد .

  3 ) اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده :

  این اقلام را گاهی به عنوان بهای تمام شده مختلط نیز می نامند زیرا ویژگیهای هردو گروه اقلام متغیر و ثابت بهای تمام شده را با هم دارند یعنی نه کاملاً ثابت هستند نه کاملاً متغیرند مثلاً جزء ثابت یا آبونمان ربطی به حجم استفاده از تلفن ندارد و همواره ثابت است و همواره ثابت است اما جزء متغیر این هزینه در ارتباط مستقیم با میزان استفاده از تلفن است یعنی در ازای استفاده از هر یک شماره تلفن اضافی جمع آن نیز تغییر می کند و جمع این بهای تمام شده مختلط ( هزینه تلفن ) را نیز تغییر می دهد .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کلیات حسابداری بهای تمام شده

  فهرست:

  فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

  حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

  موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده

  حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده

  هزینه برای بهای تمام شده

  تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه

  دستمزد و انواع آن

  مواد و انواع آن

  سر بار تولید

  فصل دوم :  روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

  فصل سوم : بهای تمام شده در مؤسسات خدماتی

  اجزای بهای تمام شده خدمات

  محاسبه بهای تمام شده خدمات و نقش آن در مدیریت

  فصل چهارم: بهای تمام شده کالا در مؤسسات بازرگانی

  نظام های بهای تمام شده در مؤسسات بازرگانی

  نظام دائمی

  نظام ادواری

  محاسبه بهای تمام شده کالا

  فصل پنجم : بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی – نظام اداری

  معادله بهای تمام شده فروش رفته

  صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده

  روش ادواری بهای تمام شده

  نحوه گردش اقلام بهای تمام شده در روش ادواری

  حسابهای دفتر کل در سیستم ادواری بهای تمام شده

  ثبتهای لازم در یک دوره مالی

  بستن حسابهای موقت درآمد و انواع هزینه های غیر تولیدی

  فصل ششم :حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

  خرید مواد

  نحوه ثبت خرید مواد در دفاتر

  فصل هفتم :گردآوری اقلام بهای تمام شده دستمزد ( نیروی کار )

  تعیین ساعات کار عوامل تولید

  فصل هشتم :گردآوری اقلام بهای تمام شده

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت