گزارش کارآموزی ارائه‌ی طرح خیابان سازی و کانال

تعداد صفحات: 58 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003545
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی عمران
قیمت قدیم:۸,۶۰۰ تومان
قیمت: ۵,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی ارائه‌ی طرح خیابان سازی و کانال

  گزارش کارآموزی کارشناسی ناپیوسته

  مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

  مقدمه:

  1-1 شهرداری و رسالت کاری

  سابقه شهرنشینی در ایران از زمان هخامنشیان یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است در واقع ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند . این شیوه اداره شهر وحوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان وبا تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته ودر اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه که دارای دو شعبه احتساب وتنظیف بود ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد . در سال 1285 ه.ش با تشکیل نظام مشروطه در ایران , تحت تاثیر نفوذ فرهنگی وآشنایی تحصیل کردگان وروشنفکران با قوانین اروپایی، قانون اساسی تدوین گردید . پس از تدوین قانون اساسی ، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری ، قوانین انجمن های ایالتی وولایتی, بلدیه وقانون تشکیل ایالات وولایات نیز تهیه شد. باتصویب قانون بلدیه در 5 فصل و108 ماده , اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد . به عبارت دیگر اولین اقدام برای تشکیل یک نهاد رسمی برای مدیریت شهری در قالب نظام جدید اداری ایران بود که در پایتخت وشهرهای بزرگ به اجرا گذاشته شد . فصل اول قواعد کلی از جمله هدف از تأسیس بلدیه که به منظور حفظ منافع و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود و همچنین به وظایف بلدیه به تفصیل اشاره شده از جمله می توان اداره کردن اموال منقول و غیر منقول ، مراقبت در عدم قحطی شهر با وسایل ممکن ، ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری آب از زیر این پل ها ، معابر و غیره ، روشن نمودن شهر ، آب های شهری و پاکیزگی حمام و همچنین دایر کردن کتابخانه ، قرائت خانه ، موزه ، حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه ، مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرف و تجارت در شهر. در این فصل اشاره شده دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر می باشد. بلدیه واژه بلدیه از دو کلمه بلدی + ه تشکیل شده است . بلدی در فرهنگ معین به معنای موسسه ای است که در هر شهر به کار نظافت وخوبی نان وآب وچراغ وخواروبار صحت نظر دارد شهرداری نیز طبق لغت نامه دهخدا از نامها یا لقبهای ایرانی است . همچنانکه شهردار به معنای شهردارنده ، نگهدارنده شهر، نگهبان بلد وحافظ نظم کشور است . این کلمه را از صفات سلطان ورجال می شمرده اند همچون شهر گیر وجز آن گردن هر مرکبی چون گردن قمری به طوق از کمند شهریار، شهرگیر ، شهردار ( فرخی ) شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه ((شهر )) و((داری)) تشکیل شده بود ودر اصطلاح به واحدی گفته می شود که به منظور اداره محلی وارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی یا خصایص شهری تشکیل می شود تاریخ تشکیل انجمن بلدیه در اصفهان اصفهان دومین شهر ایران پس از تبریزبود که اقدام به تشکیل انجمن بلدیه نمود . این اقدام مهم سیاسی، اجتماعی در تاریخ 26 رجب 1325 ه.ق مطابق با 16 شهریور 1286 ه.ش در انجمن ولایتی وایالتی برای رتق وفتق امور شهری مورد بحث قرار گرفت وتصمیم گرفته شد . 400 ورقه انتخاباتی که به مهر هیات نظارت رسیده باشد در میان روسای محلات توزیع گردد واین انتخابات برای اولین بار به صورت کتبی ومخفی انجام شد ومحل آن در عمارت چهلستون بود انتخابات روز شنبه 5 شعبان 1325 ه.ق مطابق با 25 شهریور 1286 ه.ش برگزار شد و19 نماینده از 19 محله معتبر اصفهان انتخاب شدند . از میان ایشان آقای وثیق الملک از محله گلبهار به ریاست انجمن بلدیه انتخاب شدند وپس از آن نیز در رمضا ن1325 ه.ق مطابق با مهرماه 1286 حاجی محمد علی خان با عنوان کلانتر به عنوان رئیس بلدیه میرزا مهدی خان به عنوان معاون ومیرزا ابوالحسن خان را برای امور دفتری تعیین نمودند مدت ماموریت کلانتر واعضای بلدیه 4سال بوده که در دوره اول پس از 2 سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه از اداره بلدیه خارج شده وبه جای آنها اعضای جدید انتخاب می شدند اولین وظایفی که انجمن ولایتی شهر اصفهان از انجمن بلدیه درخواست کرد: 1. نمره خانه ها ( پلاک منزل) 2. تعداد نفوس بلد( سرشماری) 3 سنگ موازین( سنگ توزین ) که مهر نمایند در سال 1309 ه.ش قانون بلدیه مصوب 1285 ه.ش فسخ شد وجای آن قانون جدیدی تصویب شد که ضوابط وسیستم جدیدی برای اداره شهرداری ها تعیین ومطرح کرد ، تصویب قانون جدید بلدیه در سال 1309 ه.ش( دوره سلطنت رضاخان که در این دوره سعی نمود با کاهش اختیارات بلدیه آنان را محدود نموده وقدرت خود را افزایش دهد ) نقطه عطف دوره جدید مدیریت شهری وحیات شهرداری ها در ایران بود. این قانون که تنها مشتمل بر 7 ماده بود ، تغییرات زیادی را در وضعیت شهرداری ها ایجاد نمود که از نکات مهم آن می توان واگذاری اختیار تعیین شهردار به وزارت داخله ( طبق ماده 4) ، واگذاری اختیار انتخاب نهایی ترکیب انجمن به وزارت داخله ( طبق ماده 6 که تعداد اعضای انجمن را از 16 الی 30 نفر به 6 الی به 12 تقلیل داده بود ) ،تصویب بودجه شهرداری توسط وزارت داخله ،پرداخت 2% درآمد شهرداری به وزارت داخله برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه ،واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ، قانون قاچاق عوارض بلدی ،قانون رفع اختلافات صنفی یا محکمه خلاف بلدی ( به موجب این قانون تشکیل دادگاه های خلاف شهرداری مجاز اعلام شده ورسیدگی به اختلافات صنفی نیز به شرط موافقت وزارت عدلیه برعهده بلدیه قرار گرفت ) ، قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدیه ، مریض خانه ها از پرداخت حق الثبت وپرداخت مالیات وقانون راجع به توسعه معابر وخیابان ها پس از آن نیز به تدریج فعالیت شهرداریها به امور شهرسازی واصلاح وضع شهرهاواحداث وتوسعه معابر نیز کشیده شد وخدمات شهری درجهت تنظیف وتامین نیروی برق در شهرها وروشنایی معابر به ایجاد پارکها وتفرجگاه های عمومی نیز تعمیم داده شد . این اهداف با تصویب اولین قانون شهرسازی به نام قانون توسعه معابر در سال 1312 به شدت افزایش یافت وشهرداری وارد طیف جدید وظایف وخدمات شهری گشت . درسال 1328 لایحه قانونی شهرداری(قانون استقلال شهرداری) تهیه ودر آبانماه 1331 به تصویب رسید . این قانون با اصلاحات والحاقاتی همچنان نیز وجهه قانونی واعتبار خود را حفظ نموده است . از آن زمان تاکنون وظایف شهرداری متناسب با نیازها وپتانسیل های شهر افزایش یافته است و وطیف وسیعی از مبانی ومسائل شهری را موجب گشته است . طی چند سال اخیر شورای اسلامی شهر همراه وهمگام با شهرداری، همچون دوبازوی قدرتمند مدیریت شهری با مشارکت شهروندان به توسعه وگسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف اجتماعی, اقتصادی ,فرهنگی, عمرانی وخدماتی پرداخته است . تکمیل حلقه سوم ترافیکی، احداث بزرگراه ها وتقاطع های غیر همسطح به عنوان حلقه اتصال نقاط کلیدی وحساس شهر , روان سازی وساماندهی ترافیکی شهر وبهینه سازی شبکه حمل ونقل درون وبرون شهری , گسترش طرح عظیم ساخت مترو , افزایش شبکه خطوط اتوبوسرانی وارتقا سطح کمی وکیفی خطوط تاکسیرانی , تقویت بنیان های فرهنگی, ایجاد مراکز فرهنگی, تفریحی وورزشی , افزایش کتابخانه ها وسالن های مطالعه در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی , بازنگری طرح تفصیلی شهری اصفهان , راه اندازی سیستم مکانیزه شهرسازی , ارتقا پارامترهای کمی وکیفی خدمات شهری , زیبا سازی وتعیین ضوابط مبلمان شهری , افزایش سرانه فضای سبز وتوسعه کمربند شهر وانجام صدها اقدام فرهنگی , اجتماعی , عمرانی , خدماتی وترافیکی می تواند نمایانگر برگ زرین دیگری از خادمین مردم در شهرداری اصفهان باشد

  1-2خورزوق

  خورزوق تلفظ: (khorzoogh) در مجاورت شهر اصفهان در مرکز ایران و در شهرستان برخوار واقع شده است.این شهر در ۳۲ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۵۱ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ با ۱۵۷۲ متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد که از ارتفاع اصفهان ۳ متر کمتر است. این شهر در دو کیلومتری شمال اصفهان و تا تهران ۴۱۰ کیلومتر فاصله دارد.

  این شهر در بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه قرار دارد.]و جمعیت آن ۲۰۲۳۷ نفر است.

  جمعیت این شهر امرزوه بالغ بر بیست هزار نفر است.شهرک سیمرغ یا شهرک هوانیروز یکی از مناطق توسعه این شهر است. خورزوق در زبان عامیانه خورزوک گفته می‌شود. در واقع خورزوق معرب خورزوک است. خور به معنی خورشید و روشنایی و زوک به معنی سرزمین است. خورزوک یا سرزمین آفتاب مردم خورزوق به زبان محلی که از زبان‌های ایرانی مرکزی است صحبت می‌کنند. این زبان در شهر گز و چند نقطه دیگر استان هم صحبت می‌شود

  مسجد جامع شهر خورزوق حدود هفتصد سال قدمت دارد.

  محله‌های این شهر عبارت‌اند از : خورزوق دلیگان اسلام آباد شهرک سیمرغ شهرک ولیعصر آب و هوای این شهر به خاطر کشتزارهای پیرامون آن خنک‌تر از مناطق شهری اصفهان است. این کشتزارها به مرور به مناطق مسکونی و صنعتی تبدیل می‌شوند.سفره قلمکار یکی از مهمترین صنایع دستی است که در محله دلیگان درست میشود.یکی از قرض الحسنه های موفق استان قرض الحسنه مالک اشتر خورزوق است که ده هزار عضو دارد.

  اراضی کشاورزی این منطقه بسیار حاصلخیز است که در گذشته چندین رشته قنات آنها را آبیاری میکرده است ولی با خشکسالی های اخیر کشاورزی کلا" از رونق افتاده است. خوروزق در گذشته قلعه بزرگی داشته که شهررا از دستبرد و تهاجم اشرار و سارقین مصون می‌داشته‌است . خانه‌های مسکونی خشت و گلی که علاوه بر سکونت انبار غله و نگهداری حیوانات نیز بوده‌است.از کوچه های باریک سرپوشیده و نهرهای جاری و باغات دیگر اثری نیست به جز خاطرات آنها در گوشه ذهن قدیمی ترها.زبان خورزوکی در بین مسنترها رواج دارد و جوانترها از ان بی بهره اند

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی ارائه‌ی طرح خیابان سازی و کانال

  فهرست:

  فصل اول:   مقدمه

   

  شهرداری و رسالت کاری............................................................................................................

  خورزوق....................................................................................................................................

   

   

  فصل دوم:     کارهای انجام  شده در طول دوره کارآموزی

   

  نحوه پیاده نمودن مسیر مستقیم ...................................................................................................

  نحوه پیاده نمودن مسیر منحنی (قوس).....................................................................................

  نحوه ساخت جداول بتنی .......................................................................................................

  موارد کاربرد انواع جدول.......................................................................................................

  کانیو معمولی..........................................................................................................................

  کانیو کتابی............................................................................................................................

  کانال.....................................................................................................................................

  انجام نقشه برداری  کانال.........................................................................................................

  کانل کنی...............................................................................................................................

  اجرای کانال.............................................................................................................................

  نحوه اجرای کانیو..................................................................................................................

  وظایف ناظر در کارگاه (نحوه نوشتن گزارش کارگاه)..............................................................

  خیابان سازی (سواره روها)......................................................................................................

  میخکوبی مسیر ..........................................................................................................................

  برداشت خاک نباتی...................................................................................................................

  آماده کردن بستر خیابان.............................................................................................................

  زیر اساس...............................................................................................................................................

  پخش .....................................................................................................................................................

  تحکیم....................................................................................................................................................

  کنترل و نگهداری..................................................................................................................................

  اساس.....................................................................................................................................................

  پخش .....................................................................................................................................................

  تحکیم....................................................................................................................................................

  کنترل و نگهداری...................................................................................................................................

  اسفالت...................................................................................................................................................

  پخش اسفالت.........................................................................................................................................

  تحکیم....................................................................................................................................................

  نگهداری و کنترل...................................................................................................................................

   

   

   

   

   

   

  فصل سوم:

  ارائه یک موضوع خاص

   

  نحوه تفکیک اراضی....................................................................................................................

   

   

  فصل پایانی:

   

  جمع بندی نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

   

  نقد و بررسی و ارائه پشنهادات شهرداری خورزوق.............................................................

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت