پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

تعداد صفحات: 105 فرمت فایل: word کد فایل: 1000822
سال: 1392 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه شهرسازی
قیمت قدیم:۱۷,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

  گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی

  کلیات پژوهش

  در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شکل، کارکرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌کرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
  امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شکل کاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مکان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر کارخانه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، کاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حکومتی پیوند می‌خورد.
  تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرکهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداکثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اکنون شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق که مکان‌های شهری در برابر مکان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شکل مگالاپلیس[1]  ظاهر می‌شوند که در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهرکها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکیل می‌دهند که از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلکه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأکید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حکومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست که ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شکل می‌دهد بلکه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاکم بر کشورها است که کیفیت کاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند، و در نهایت ملاحظه می‌شود که ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن پیوند محکمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مرکزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و کارکرد کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مرکزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید که در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیکی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی بلکه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.

  بیان مسئله

   تعاریف مختلفی در رابطه با جغرافیای شهری بیان شده است که به ذکر چند مورد از آنها می‌پردازیم:
  1- جغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقع شهر تأکید دارد و نظیر سایر شاخه‌های علم جغرافیا، علل پراکندگی مکان‌های شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی- اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه می‌کند.

  بر اساس تعریف فوق، جغرافیای شهری موارد زیر را تأکید می‌نماید:

  -نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها به ویژه کاربری زمین و حوزه‌های اجتماعی در شهرها.
  -بررسی روند این الگوها و شکل‌گیری آنها در طول زمان

  2-  جغرافیای شهری درباره الگوهای فضایی پدیده‌های شهری، از نظر پراکندگی فضایی و نیز تأثیر متقابل فضایی آنها مطالعه کرده و همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی می‌کند. 

  3-  جغرافیای شهری، مطالعه جغرافیایی از شهرنشینی و حوزه‌های شهری است. در واقع، در جغرافیای شهری، در یک طرف جغرافیای سیستماتیک (نظام یافته) و در سمت دیگر جغرافیای ناحیه‌ای قرار می‌گیرد. پایگاه جغرافیای شهری میان این دو شاخه اصلی جغرافیا قرار دارد. 
  جنبه‌های فضایی توسعه شهری از دو دیدگاه بررسی می‌شود:

  الف- درون شهری:در این قسمت، شهر به عنوان یک پدیده مجزا و منفک در سیستم سکونتگاهی مطالعه می‌شود که مباحثی مثل: کیفیت کاربری زمین، مورفولوژی شهری و کارکرد شهر از آن جمله است.

  ب- برون شهری یا تأثیرات متقابل فضایی یک حوزه شهری در حوزه شهری دیگر:در اینجا تأثیرات مادر شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه‌ای و تأثیرات شهر مسلط به سایر شهرها و نواحی کشور و وابستگی فضایی شهر و ناحیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
  مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری:

  مفهوم آن شکل‌گیری پدیده‌های شهری در سطوح خطی، شبکه‌ای، سطحی و نظایر آن می‌باشد و در آن تأثیر متقابل فضایی، آمد و شد روزانه از محل کار به مرکز خرید، جابجایی محله مسکونی و مسکن در داخل شهرها و موضوعاتی از این قبیل بررسی می‌شود.

  قلمروهای جغرافیای شهری:شهرنشینی و شهرگرایی، سکونتگاه‌های انسانی را شکل دوباره می‌بخشد.شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها در مکان ویژه‌ای به وجود می‌آید. شاید بتوان پدیده شهر و شهرنشینی را بدین شرح مورد بررسی قرار داد:

  1- شهرنشینی به منزله تسلط امر تراکم در همه سازمان‌ها، مؤسسات، واحدهای مسکونی و افزایش جمعیت مکان‌های ویژه.

  2- شهر به عنوان کانون اصلی عرضه خدمات به جمعیت متراکم در شهر و منطقه نفوذ آن.
  3- شهر به عنوان تمرکز فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی در سکونتگاه‌های انسانی.
  4- شهرنشینی به عنوان تسلط شیوه خاص زندگی و بیانگر سیر مدنیت و تمدن جوامع انسانی.
  بدون شک، هیچ شاخه علمی، مثل جغرافیا، این چنین گسترده با شهر و زندگی شهری برخورد نمی‌کند.یکی از مسائلی که در جغرافیای شهری مد نظر است اقتصاد سیاسی است . اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

  اقتصاد سیاسی شاخه‌ای است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. اغلب مباحثی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، در گذشته در قلمرو اقتصاد سیاسی بطور پراکنده مطرح می‌شده‌است. نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی[2].و کنه[3] آدام اسمیت[4]، دیوید ریکاردو[5]. و سی. قرار گرفت..

  اقتصاد سیاسی تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد است.بنابراین محقق در پی بررسی نقش اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری است .

  اهدف پژوهش

  هدف کلی :

  بررسی نقش اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

  اهداف جزئی:

  بررسی اقتصاد سیاسی در توسعه شهری پایدار

  بررسی اقتصاد سیاسی در شهر سازی

  بررسی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست های عدالت محور

   

  [1] Megalopolis

  [2] Peti

  [3] Kenie

  [4] Adam Smit

  [5] Richardo 

 • فهرست و منابع پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

  فهرست:

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  کلیات پژوهش... 1

  بیان مسئله. 3

  اهدف پژوهش... 5

  اهمیت و ضروت پژوهش... 5

  تعاریف نظری متغیر ها 7

  فصل دوم

  جغرافیای شهری

  مقدمه. 9

  جغرافیای شهری چیست؟. 9

  الف- درون شهری.. 10

  قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

  مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

  ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

  مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری.. 15

  سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

  1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

  2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

  3-  مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

  نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

  جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

  الف- درون شهری.. 20

  مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

  قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

  مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

  ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

  جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

  جغرافیای شهری چیست؟. 24

  سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

  نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

  تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

  ۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

  ۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

  جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

  جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

  جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

  جغرافیای شهری و اقتصاد کلان. 29

  محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

  انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم. 30

  برنامه ریزی فیزیکی.. 30

  برنامه ریزی اقتصادی.. 30

  برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاکید دارد 31

  مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

  برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

  برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

  مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

  فصل سوم

  مفاهیم اقتصاد سیاسی

  مقدمه. 34

  اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

  اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

  بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

  چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

  رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

  تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

  موضوع سیاست اقتصادی.. 68

  ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

  سیاست اقتصادی عملی.. 72

  سیاست نظام اقتصادی.. 73

  سیاست ساختاری.. 73

  سیاست جاری و روزمره 74

  علم سیاست اقتصادی.. 74

  حاملان سیاست اقتصادی.. 75

  تصمیم گیرندگان. 75

  عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

  انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

  مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

  هدف های سیاست اقتصادی.. 78

  اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

  اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

  اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

  اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

  فصل چهارم

  نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری.. 82

  پیشنهادات.. 91

  منابع. 92

  .

  منبع:

  لواسان کوچک). پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،تهران : دانشگاه تربیت مدرس.

  شریف زاده ، ا. و مرادنژادی ، ه. (1381). توسعه پایدار و اقتصاد روستایی. مجله جهاد ، ماهنامه توسعه روستایی وترویج کشاورزی، سال22 شماره250-251،  ( خرداد و تیر )، ص 63-52.

  رضوانی ، ع. ا. (1376). جغرافیا و اقتصاد. دانشگاه پیام نور.

  موسایی، میثم(1378): اقتصاد و میراث فرهنگی در ایران، مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهش های فرهنگی و هنری ، تهران.

  مجتبوی، سید کورش، بهمن پور، هومن (1387) ، اقتصاد سیاسی. انتشارات کمیته ملی المپیک.

  زنده دل، حسن(1377): مجموعه کتابهای راهنمای جامع اقتصاد، نشر ایرانگردان، شماره 3

  1.Aaron C. T. Smith, The Traveling Fan: Understanding the mechanisms of Sport Fan Consumption in a Sport Tourism Setting, Journal of Sport &. Tourism, Volume 12, Issue 3 &4

  2. Andreff,w. Bourg .j.f , halba .b.nys.j.f (1995) .economic factors of sport in society

  3-Andreff.w, (1994). The economic of sport in Europe: tinancing and economic impact in forinal meeting of European sport ministers, sirasbourg: council of Europe.

  4 .Andrew Smith, Tourists' Consumption and Interpretation of Sport Event Imagery, Journal of Sport & Tourism, Volume 11 ,Issue .February2006, pages 77 -100.

  5. Berret, T, (2001) , thee economics significance of amateur sport and recreation in Edmonton in 2000  caminata consulting.

  6. Braz, J.L. (2002) Sport for all moves people around the role, New perspective for tourism. Journal of Asiana sport for all, vol 1, pp:47-52.

  7. Brunt. P and Hambly. Z, (1999); Tourism and Crime: A Research Agenda. Crime Prevention and Community Safety; An International Journal, Vol.1, No.2,, pp.25-36.

  8. Bucher, charles A. (1995 ) "management of physical ducation and athletic programs , times mirror .mosby collage publishing .st louis, lorane .santa clara.

  9. Central council of physical recreation, (2003) , committee of enquiry in to sport sponsorship. The howel report.

  10. Chalip, l, & B. C.Green (2001) Leveraging large sports events for tourism: Lessons learned from the Sydney Olampics. Supplental proceedings of the travel and tourism research association 32 nd annual conference, fort Myers ,FL, June 10-13,13,2001

  11.Cho, Kwang min (2001). Developing Taekwondo as a tourist commodity. IJASS, 13(2), 53-62.

   12. Consultation with masters in physical education of Turkey universities and also data brochures with magazine and TVs news

  13. crompton , jl and sl,Mckay(1997), "motives of visitors attending festival events" Annals of Tourism research ,vol 24, no. 2, pp125-139

   14. Downward, P. (2005) Critical (realist) reflection on policy and management research in sport, tourism and sports tourism. European Sport management Quarterly 5:3, pp.302-322.

   15. Ekenci, guner, (2002) ) genclik ve spor ilmudurlerinim gorev alanlarinin onem ve zaman bakimindan degeriendirilmesi, gubed egt . spor der , g I,s,83-90.

  16. Funk D,C : D.F Mahony ,M.Nakazawa S. Hirakawa("" '). Development of sport interest inventory (SII) Implications for measuring unique consumer motives at team sporting events International Journal of Sport Marketing and Sponsorship

  .3,pp.291-316.

  17. Funk.Daniel C. & Tennille I.Bruun (2006) the role of socio- psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective, Tourism Management, Article in press.

  18. Gammon S., & Robinson, T., 1997, "Sport and Tourism: a conceptual framework. Journal of Sport Tourism"

  19. Gibson, H. J. (1998) Sport tourism: a critical analysis of research. Sport Management Review 1:1, pp.45-73.

   

  20. Gibson, .H. 1. (2004) Moving beyond the 'what is and who of sport tourism to understanding 'why', Journal of Sport Tourism 9:3, pp.247-265.

   21. Gibson, H.J (1999). Sport tourism: The rules of the game. Parks & Recreation, Arlington.Jun. VOL.34,Iss6;pg.36,8pgs.

   22. Gokyay, Birten, (2001 ) , bir kurilista halkla iliskilerin yerive onemi , halkia iliskiler semineri 2000 mpm yay ,ankara. S. 103

   23. Hall, C. 1992 a, “I Hallmark Tourisf Events”, Belhaven press .London.

  24. Hall, C., 1992b, “Adventure, sport and health tourism", in Special Interest Tourism (edited by M. L. 8. and C. M. Hall), Bel1haven Press, London

  25. Hay, B. Botterill, D. (ed) (1989) Leisure day trips: the new tourism. Tourism and Leisure (Part Two): Markets, Users and Sites Lisure Studies Association, East Bourne.

   26. Heather Gibson Sport Tourism: Concepts and Theories. Sport in Society, Volume 8, Issue 2 June 2005; pages, 133-141

   27. Heather J. Gibson & etal (2003). Small-scale event sport tourism: fans as tourists. Tourism Management 24 (2003) 181-190.

   28. Hillary cominission, (1998), the growing business of sport and leisure an update to 1992. www.hillary sport.org .nz.

   

  29. Hinch, T & Higham, J., 2003,” Sport 'Tourism development" " channel view

   30. http://ardabilcustoms,ir/

   31. Hudson, S. 2003. Sport and Adventure Tourism", the Haworth Hospitality Press

   32. International sports tourism Initiative 2000-2005) (2000) , report of the International sports tourism. Advisory group,sport Ireland,

  33. Jenning, G., 1998A, Tourism research,) John wily Sons Itd, Australia

  34. John Harris .The Science of Research in Sport and Tourism: Some Reflections upon the Promise of the Sociological Imagination Journal of Sport & Tourism, Volume 11. Issue .2 May 2006, pages 153-171

   35. Kamilla Swart, Toward Developing a National Sport Tourism Strategy ill South Africa Beyond2010 Politikon, Volume 34, Issue 3 December 2007, pages 373-391

   36. Kim nam-su, Laurence chalip.(2003). Why travel to the fifa world cup? Effects motives, background, interest, and. constraints, Tourism Management Article in press,

  37. Kotler, Philip William mindak (2004),marketing and public relation ,journal of marketing , octobr .13-20

   38. Kozak, M. (2003). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, Tourism management 23, pp.22-232.

  39. Nogawa.H; Y.Yamaguchi; H.Yumiko (1996) An empirical research study on Japanese’s sport tourism in sport- for -ell events : Case studies of a single night event and a multiple- nigt event. Journal oftravel

  40, Nogwa, H; Y.Yamguchi, and Y. Hagi (1996). An empirical research study on Japanese sport tourism in sport. – All.Events:Case studies of a single- night and a multiple event. Hournl of Travel Research, 35:45-45.

   41. Pedal , Richard, (1999) ,teskilat nasil planlanir,ergin zoga , idarecilik ve sanat , sevk ve idare , dernegi , lstanbul , s.131 publication, UK

  42. Robinson, T. and Gammon, S. (2004) A question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework, Journal of sport Tourism 9:3 , pp.221-233.

   43. Ryan, C, (1991) Recreational Tourism: A Social Science Perspective Routledge. London

  44. Shank, M.D. (201), sports marketing: a strategic perspective second edition upper saddle river, NI: prentic hall.

   45, Sport and recreation in Australia, www. sport.net, gov auldocsal srmcbrochune

   

   46. Standevan, J. and De Knop, P.(1999) Sport Tourism,human Champaign kinetics, champion

  47.  Thapa, B and penning ton-Gray, Lan Holland,s.(2002). Assessing the validity of an outdoor recreation constraints model for tourists to Florida. Center for Tourism Research and Development.

  48. Thomas D. Hinch, Canadian Sport and Culture in the Tourism Marketplace, Tourism Geographies, Volume 8, Issue 1, February 2006,pages 15-30

   49. Travel Industry Association of America. (1999) Travel statistics and trends .www.tia.org.com.

  50. Travel Industry Association of America. (2001) Travel statistics and trends .www.tia.org.com.

  51. UMS, Grompton J.L. (1992). The roles of perceived inhpitrers and facilitators in pleasure travel destination decisions journa1 of Travel Research 303,pp:8-15

   52. Weed, M. (2006) Sports tourism research 2000-2004: a systematic review of knowledge and a meta-evaluation of method. Journal of Sport & Tourism 11:1, pp.5-30.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت