پروژه طراحی یک دفترچه تلفن

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: word کد فایل: 10004029
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه طراحی یک دفترچه تلفن

  مقدمه:

  می خواهیم یک برنامه برای ذخیره و بازیابی مجموعه ای از اسامی شماره تلفن ها در یک   

   دفترچه تلفن که دائم در حال اضافه شدن هستند طراحی کنیم.

  برنامه دفترچه تلفن باید قادر باشد اسامی و شماره های جدید را درج کند,شماره ها را تغییر دهد,شماره تلفن های انتخاب شده را بازیابی کند و اسامی و شماره هایی را حذف کند.

  زبان به کار برده شده برای سیستم دفترچه تلفن میتواند پاسکال یا ویژال بسیک باشد.

  شروع مطالعه برای سیستم فوق تاریخ 20 آذر ماه سال1384 این مطالعه 29 آذر بوده است.

  در بخشهای مختلف این کار جزئیات و نمودارهایی برای بالا رفتن خوانایی سیستم بکار رفته شده است.

  این کاری که هم اکنون در اختیار دارید به تلاش فرهاد دهقانیان-محمد ملایی-مجتبی فرزانه که هر یک به نوعی فعالیتی برای هرچه بهتر شدن این کارانجام داده اند.

   

  محیط کار:

  به طوری که در مقدمه بیان شد در برنامه سازی این سیستم از پاسکال و یا ویژال بیسیک استفاده میشود.بنابراین محیط اجرایی ما پاسکال یا ویژال بیسیک است.

  کاربرد:

  مورد استفاده و امکانات سیستم دفترچه تلفن این سیستم میتواند در زمینه های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

   ایجاد یک دفترچه خالی:

  به این ترنیب که ما میتوانیم برای کاربرهای مختلف که از سیستم استفاده میکنند یک دفرچه خاص خودشان در نظر بگیریم و این کار را از اول برای تعداد مشخصی کاربر به وسیله کامپیوتر انجام دهیم.

  درج یک ورودی جدید در دفترچه:

  در سیستم امکان درج شماره های جدیدی که برای بار اول به سیستم وارد می شوند را داراست و آنرا در فایل مخصوص ذخیره میکند.

  جایگزین کردن یک ورودی در دفترچه تلفن:

  به وسیله این قسمت این امکان را خواهیم داشت که بجای حذف یک ورودی آنرا بجای ورودی دیگری جایگزین کنیم.

  حذف یک ورودی از دفترچه:

  در سیستم میتوانیم شماره هایی را که دیگر کاربردی ندارد و نیز نیازی به جایگزینی آنها نداریم

  آنها را به وسیله این قسمت حذف نماییم.

  بازیابی یک ورودی خاص از دفترچه:

  در سیستم میتوانیم به دنبال شماره خاصی بگردیم,آنرا بازیابی کنیم که این انواع میتوانند:

  الف)آدرس شخص مورد نظر

  ب)اسم یا فامیل شخص مورد نظر و... باشد.

  مرتب کردن دفترچه:

  که این قسمت از سیستم میتواند به دلخواه سفارش دهنده باشد بطوری که دفترچه میتواند هم به ترتیب شماره یا الفبایی فامیل اشخاص مرتب گردد.

  نمایش دفترچه:

  که سیستم میتواند کل دفترچه را با همه جزئیات نمایش دهد.به این ترتیب از این قسمت که اگر انتخاب گردد کل شماره ها با نام و آدرس اشخاص نمایش داده میشود.

   

  ساختار کلی و امکانات اصلی سیستم در چارت شکل زیر نشان داده شده است:

  (تصاویر و چارت ها در فایل اصلی موجود است )

 • فهرست و منابع پروژه طراحی یک دفترچه تلفن

  فهرست:

  مقدمه.................................................................................................1

  محیط کار...........................................................................................2

  حذف ورودی ازیک ورودی...............................................................3

  ساختار کلی........................................................................................4

  برنامه ها و فایل های اصلی..................................................................5

  فایل ها...............................................................................................6

  عملکرد فایل ها...................................................................................7

  نمودار سیستم.....................................................................................11

  نمودار جایگزینی و حذف..................................................................12

  نمودار مرتب کردن و نمایش..............................................................13

  نمودار جستجو....................................................................................14

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت