گزارش آزمایشات عمران

تعداد صفحات: 20 فرمت فایل: word کد فایل: 10003984
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش آزمایشات عمران

  قبل از اینکه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود که نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه و شن به مقدار مساوی برداشته و مخلوط نموده تا نمونه مورد نظر بدست آید.

  لوازم مورد نیاز:

  1 اون حرارتی

  2 ترازوی 10 کیلویی

  3 بیل

  روش آزمایش

  مطابق آزمایش

  1 نمونه برداری شود

  2 وزن نمونه مرطوب     بر طبق مقادیر ذیل وزن شود.

   

  400 گرم برای ماسه با بزرگترین دانه 2 میلیمتر
  2000 گرم برای ماسه با بزرگترین دانه 8 میلیمتر
  3500 گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه 16 میلیمتر
  4000 گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه 32 میلیمتر
  10000 گرم برای ماسه و شن با بزرگترین دانه 63 میلیمتر
 • فهرست و منابع گزارش آزمایشات عمران

  فهرست:

  نمونه برداری از ماسه و شن تعین درصد رطوبت کل

  به دست آوردن وزن مخصوص انبوهی مصالح سنگی و سیمان

  سود 3%

  تعین درصد رطوبت ، جذب وزن مخصوص حقیقی و ظاهری و درصد تخلخل

  آزمایش سند اکیوالانت

  ماسه استاندارد

  تعیین زمان گیرش اولیه سیمان پرتلند و گیرش نهایی

  آزمایش اسلامپ یا نشست مخروط بتنی آبرام

  دانه بندی به روش مربع BS

  تعیین آب متعارف سیمان

  ساخت ملات نرمال (تهیه نمونه کششی ، خمشی و فشاری )

  طرح مخلوط بتن و آزمایش اسلامپ

  بهترین نسبت شن و ماسه

  تعیین وزن مخصوص حقیقی مصالح سنگی 

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت