پایان نامه تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد نازلوچای)

تعداد صفحات: 160 فرمت فایل: word کد فایل: 10002066
سال: 1386 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۲۲,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد نازلوچای)

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.Sc“

   مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی 

  چکیده

   

   استهلا ک انرژی پایین دست سرریز سدهای بزرگ مسئله ای جدی است .جریان آبی که از تاج سرریز به سمت پایین جریان می یابد مشخصه های هیدرولیکی زیادی دارد که از آن جمله می توان به حرکت جریان روی سرریز، انتقال از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی ، پرش هیدرولیکی و انتقال از جریان زیر بحرانی به تراز نرمال رودخانه اشاره نمود که همگی بیا نگر نحوه اتصال بالا دست و پایین دست در یک سازه هیدرولیکی می باشد. بنابراین طرح این اتصال باید به گونه ای انجام شود که جریان را به صورت ایمن از سرریز به رودخانه پایین دست تحویل نماید. یکی از انواع رایج این نوع سازه ها ، حوضچه های آرامش هستند.انواع حوضچه ها توسط USBR مطالعه شده و عملکرد هیدرولیکی آنها تعیین و تیپ بندی شده است . به دلیل شرایط خاص در سدهای بزرگ نمی توان با اطمینان حوضچه های آرامش را از نمونه های یاد شده الگو برداری نمود. . با ساخت و مطالعات مدل هیدرولیکی می توان طول و ا بعاد حوضچه , موقعیت بلوکها و وضعیت حفاظت پایاب در شرایط عبور سیلابهای مختلف را بهینه نموده، مناسبترین الگوی ممکن را انتخاب کرد.

  دراین تحقیق  به منظور فراهم آمدن شرایطی جهت تشکیل پرش هیدرولیکی داخل حوضچه آرامش برای دبی بیشتر ا ز دبی طرح و همچنین بهینه سازی ابعاد حوضچه در ا ین شرایط ابتدا تا ثیر تغییر ساختار بلوکهای انرژی گیر و دیواره یا پله ا نتهایی بر شرایط استهلا ک انرژی و موقعیت پرش و تاثیر آن بر پا یاب و سپس  تاثیر همگرا نمودن دیواره ها ی حوضچه در زوایای ٥، ٧.٥ ، ١٠ و١٢.٥ درجه ، بر عوامل ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات استفاده از سطح پلکانی توفیق چندانی در تثبیت پرش درون حوضچه در دبیهای بالا ندارد ولی در حالت همگرا در تمام دبیهای آزمایش شده پرش مستغرق در حوضچه تشکیل می شود . .همچنین همگرایی دیواره های حوضچه  آرامش  تاثیر مثبتی  در بهبود  عملکرد  پرش  هیدرولیکی  شکل  گرفته  و افزایش  راندمان استهلاک انرژی داشته و در بین زوایای آزمایش شده زاویه ٥ درجه بهترین عملکرد را دارد.

   

  مقدمه

  مدل های فیزیکی ابزاری برای پیش بینی عملکرد سازه های بزرگ آبی ، یافتن ناهنجاری های هیدرولیکی احتمالی قبل از احداث طرح و بهینه سازی آن می باشند. در طرحهای بزرگ آبی مانند تاسیسات هیدرولیکی سدهای بزرگ ، احتمال بروز مخاطرات در هنگام بهره برداری بسیار زیاد خواهد بود. این معضلات به دلیل ناشناخته ها و پیچیدگیهای موجود در رفتار جریان آب و جوان بودن شاخه مهندسی آب بوجود می آید. علاوه بر آن ذکر این نکته حائز اهمیت است که اکثر روابط و معیارهای موجود طراحی در این رشته ، نظیر پیشنهادات USBR ، بر اساس تجربیات و آزمایش مدلهای فیزیکی اکتساب شده و در کاربرد آنها توجه به شرایط و مفروضات اولیه این روابط ضروری است . از سوی دیگر اغلب اوقات محققان، با هدف تعریف و تشخیص الگوی جریان آب در سازه های آبی و تبدیل پدیده های کیفی به کمیتهای عددی، روابط را ساده سازی می نمایند. واز همین روابط در طرح و محاسبه سازه های آبی استفاده می شود. در این مرحله تجربیات مشابه ، قضاوت و دانش مهندسی نیز به عنوان ابزاری توسط طراحان به کار گرفته می شود.با این وجود تجربه ثابت کرده است که علیرغم رعایت کلیه اصول مهندسی در طراحی ، ساخت و مطالعه مدلهای فیزیکی نقش مهم و اساسی در بهینه سازی و حصول اطمینان از عملکرد سازه های آبی دارد.

   فصل اول

   کلیات

   

  مقدمه

  ١-١) هدف از انجام تحقیق

  تحلیلهای ریاضی به همراه تجربیات موجود قادر به ارائه اطلاعات کافی برای تضمین عملکرد صحیح یک سازه هیدرولیکی پرخرج نخواهد بود.مطالعات مدل فیزیکی را می توان به منظور کسب اطلاعات بیشتر از رفتار سازه در محل به کار برد. تحت شرایط صحیح مشاهده و نتایج حاصل از مدل فیزیکی قابل تعمیم به نمونه اصلی خواهد بود. استفاده از مدل فیزیکی مقیاسی به واسطه امکان شبیه سازی سه بعدی هندسه محیط مورد مطالعه ، مشاهده و اندازه گیری مستقیم متغیرهای جریان نظیر عمق ، سرعت و فشار بسیار مناسب بوده و امکان بهینه سازی و اصلاح موضعی طرح مورد نظررا درزمان نسبتا کوتاهی فراهم می کند. از سوی دیگر یکی از روشهای کاهش هزینه های احداث حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی ، تغییر شکل مقطع و پلان حوضچه در جهت هماهنگی با مقاطع بالادست و پایین دست و یا افزایش عمق پایاب می باشد. از طرفی هرگونه تغییر در هندسه حوضچه باعث تغییر در شرایط ایجاد پرش و خصوصیات هیدرولیکی آن گردیده و عملکرد پرش در حوضچه را تغییر می دهد و مطالعه روی مدل فیزیکی را ضروری می سازد. همانگونه که اشاره شد به دلیل گستردگی کابرد حوضچه های مستطیلی تحقیقات زیادی در مورد اینگونه مقاطع صورت گرفته است . ولی در مورد انواع دیگر حوضچه ها که استفاده از آنها در بعضی موارد الزامی و یا مقرون به صرفه است اطلا عات کمی موجود می باشد.

  بنابراین در تحقیق حاضر با انجام آزمایشاتی روی مدل فیزیکی سد نازلوچای در مرحله اول تاثیر تغییر ارتفاع بلوکهای تنداب و تغییر طرح آبپایه انتهایی و در مرحله دوم تاثیر همگرایی دیواره ها بر مشخصه های هیدرولیکی پرش ،  ایجاد حالت پرش مستغرق، شرایط پایاب و استهلاک انرژی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت گزینه مناسب پیشنهاد گردیده است .

   

  تاریخچه

  حدود ١٣٠ سال پیش در ١٨٦٩ میلادی، فرود اولین مدل هیدرولیکی را با هدف طراحی بهینه ابعاد کشتی ساخت . در سال ١٨٨٣ ، رینولدز تجربیات خود را در مورد آزمایش مدل حرکت جریان در لوله ها و مجاری تحت فشار انتشار داد. البته قبل از این و در قرن پانزدهم میلادی، نظریه استفاده از مدل در پیش بینی عملکرد نمونه واقعی توسط لئوناردو داوینچی ارائه شده بود.

  اولین آزمایشگا ههای مهندسی هیدرولیک نیز در سالهای اولیه قرن حاضر میلادی توسط انگلز در درسدن  و تئودور رهبوک جنب دانشگاه کالستورهه آلمان احداث گردید . متعاقب آن آزمایشگاههای هیدرولیک زیادی در آمریکا و اروپا به صورت مستقل و یا در دانشگا هها ایجاد شد. در ایران از سال

  ١٣٤٦ اولین آزمایشگاه هیدرولیک توسط وزارت آب و برق در محل فعلی مرکز تحقیقات آب در شرق تهران احداث و از همان سالها مطالعات مدلهای هیدرولیکی با ساخت مدلهای سدهای گرگان و میناب آغاز شد.

   

  ١-١-٢) قوانین طراحی مدل های هیدرولیکی

  در طرح مدلها باید به نکات زیر توجه شود:

   - نیروهای حاکم بر حرکت سیال و ایجاد تشابه

  - تعیین مقیاس مدل هیدرولیک و کاهش خطاهای مقیاسی

  - تعیین محدوده لازم در مدل هیدرولیکی

  - انتخاب ابزار اندازه گیری صحیح در ثبت کمیت پارامترها

  - تحلیل نتایج و انطباق آن با نمونه واقعی

   

  ١-١-٢-١) تحلیل ابعادی

  به طور کلی معادلاتی که از طریق تحلیلی استنتاج می شوند در همه دستگاهها صادقند و در نتیجه هر گروه از جمله های معادله باید نمایش ابعادی یکسانی داشته باشند. چنین معادلا تی از نظر ابعادی همگن نا میده می شوند. کابرد مهم این قانون آن است که در صورت مشخص بودن پارامترهای دخیل در یک مسئله در حالی که رابطه بین آنها معلوم نباشد با استفاده از تحلیل ابعادی می توان رابطه ای را بین مجموعه ای از این عوامل که بی بعد شده اند فرمولبندی نمود و تعداد متغیرها را کاهش داد.

  بنابراین از آنالیز ابعادی به منظور شناخت صحت یک رابطه و یا تعیین یک رابطه منطقی بین یک سری پارامتر استفاده می شود.

  قضیه باکینگهام

  بر اساس این قضیه تعداد گروههای بی بعد مستقلی که می توانند برای توصیف پدیده های معلوم شامل

  n متغیر به کار برده شوند مساوی با n-r است .  r معمولا برابر با تعداد ابعا د اصلی ا ست که برای بیان متغیرها مورد نیاز است . ابعاد اصلی عبارتند از T ,L  ,M  (زمان و طول و جرم )و یا T ,L  ,F  (زمان و طول و نیرو) . هر پدیده فیزیکی را میتوان بوسیله ترکیبی از یکی از این گروههای سه عاملی بیان نمود. در بین گروههای بی بعد مستقلی که در مسائل مختلف مکانیک سیا لا ت با آنها روبرو هستیم

  تعدادی پارامتر بی بعد شاخص وجود دارد که دارای تعاریف خاص بوده و بیانگر ویژگی خاصی در جریان سیال می باشند این پارامترها عبارتند از :

  • عدد رینولدز

  عبارت است از نسبت نیروی اینرسی به نیروی ناشی از لزجت . عدد رینولدز بحرانی متمایز کننده نوع

  جریان (آرام یا آشفته ) است :

   Re=vD.υ=ρvD.µ

  • عدد فرود

  برابر با نسبت نیروی اینرسی به نیروی ثقل است . و معیار تعیین رژیم جریان (فوق بحرانی , بحرانی و

  زیر بحرانی ) می باشد:

   Fr=v.√(gD)

  D عمق هیدرولیکی است .

  • عدد وبر

  برابر نسبت نیروی اینرسی به نیروی کشش سطحی است . این عدد در فصل مشترک گاز و مایع و یا در

  فصل مشترک دو مایع مختلف با هم یا با مرز جامداهمیت دارد:

   We=ρv^2L.σ

  • عدد اولر

  برابر نسبت نیروی فشاری به اینرسی است و در جایی که کاویتاسیون رخ می دهد استفاده می شود:

   E=∆p.(.5ρv^2)

  • عدد ماخ

  عبارت از نسبت نیروی اینرسی به نیروی الاستیک است . در جریانهای تراکم پذیر عموما اهمیت عدد

  ماخ بیش از عدد رینولدز است :

   M=v.c

  C سرعت صوت ا ست و در ما یعات به صورت K       بیان می شود که در آن K مدول الاستیسیته

  حجمی مایع است .

   

  ١-١-٢-٢) تشابه

  برای انجام آزمایشات، مدل هیدرولیکی مقیاسی با توجه به نمونه اصلی ساخته می شود.به منظور ایجاد تشابه در مدلهای هیدرولیکی باید نسبتهای ابعاد هندسی و پارامترهای حرکتی نظیر سرعت و نیروهای وارد بر سیال در مدل و نمونه واقعی مشابه گردد. در این حالت تشابه کامل فراهم می شود ولی در صورت برابری کامل نیروها ابعاد و مشخصات حرکتی مدل و نمونه واقعی یکسان خواهند شد و در عمل ساخت مدل مقیاسی امکان پذیر نمی باشد . به همین دلیل در طرح مدلهای هیدرولیکی به جز ایجاد تشابه هندسی باید فقط نسبت نیروهای غالب مشابه سازی گردند. بدین جهت انتخاب نیروهای غالب در یک سازه آبی و تعیین اهمیت سا یر نیروها در طراحی صحیح یک مدل هیدرولیکی موثر می باشد.

  بنابراین  برای برقراری یک تشابه هیدرولیکی باید سه شرط زیر برقرار باشد:

  - تشابه هندسی دقیق وجود داشته باشد.(شامل ابعاد خطی متناظر و زبری سطوح)

  - تشابه سینماتیکی وجود داشته باشد.(نسبت تشابه سرعت بین مدل و نمونه یکسان باشد)

  -  تشابه دینامیکی وجود داشته باشد ( نسبت نیروهای فشاری در نقاط متناظر مدل و نمونه یکسان باشد.)

  در طراحی مدلهای هیدرولیکی در گام اول نیروهای موثردر حرکت سیال تعیین می گردند. . به طور کلی در سازه های هیدرولیکی نظیر سرریزها که در آنها جریان سیال به صورت روباز یا آزاد می باشد، نیروهای غالب در آن ثقل و اینرسی خواهد بود و بنابراین برای ساخت مدل و تعیین مقیاس می توان از قانون تشابه فرود استفاده نمود.

   

  در مدلهای تحت فشار، نیروی چسبندگی تعیین کننده رفتار جریان در مجاری می باشد.در صورتی که جریان آب از مخزنی به شکل ثقلی وارد مجرای تحت فشار شود، در کنار نسبتهای یاد شده، عدد رینولدز نیز اهمیت دارد.دراین حالت باید مقیاس مدل به گونه ای انتخاب شود که عدد رینولدز در محدوده معینی قرار بگیرد.

   

  ١-١-٢-٣) خطاهای مقیاسی

  با توجه به اینکه اثر برخی از نیروها در مدل لحاظ نشده است طبعا خطاهایی در نتایج حاصل ازمدل هیدرولیکی بروز می کند بنابراین تمام نتایج حاصل از مدلهای هیدرولیکی صحیح و قابل استفاده نیستند . این پدیده خطای مقیلسی می باشد و در علم مهندسی هیدرولیک شناخته شده و قابل پیش بینی است .

  باید توجه داشت هر خطایی را که مربوط به نکات طراحی مدل و یا اندازه گیریها می باشد به خطای

  مقیاسی منصوب ننماییم . بنابراین خطاهای زیر خطای مقیاسی محسوب نمی شوند:

  - خطای ناشی از عدم تشابه جریان ورودی به مدل

  - خطای ناشی از عدم تشابه بهره برداری در مدل و نمونه واقعی

  - خطای ناشی از تغییرات بسیار کوچک در ساخت هندسی مدل

  - خطای ناشی از شرایط محیط مانند درجه حرارت باد و وزن مخصوص اجسام

  - اطلاعات مربوط به پدیده های ناشناخته در درون آب که ملا حظه و مقایسه آن بین مدل و نمونه واقعی غیر ممکن است . 

   

   

  ABSTRUCT

   

  Energy dissipation downstream of a large dams is a serious concern.The

  passage of water from a dam spillway crest into downstream reach involves

  a whole number of hydraulic phenomena, such as the overfall with the

  transition from subcritical into supercritical flow, the flow over the spillway

  , the hydraulic jump and transition of hydraulic jump to normal level of

  river, which are referred to as the hydraulic connection of the upstream and

  downstream reservior of a hydraulic structure.So design of this connection is

  more important. Stilling basins are one of the choices for this structure.

  Although stilling basins are currently widely used for dissipation of energy

  but standard information such as from USBR is not sufficient for all

  conditions, especially for large dams .By construction of physical models we

  can optimize the length, dimensions, location of baffle piers and chute

  blocks in stilling basin and degree of protection needed for tail water in

  different flood passages and then select the optimized arrangement of these

  elements in design.

  In this research to reach the goal of stabilize the hydraulic jump in stilling

  basin for discharges greater than project flood, at first we study the effect of

  transformation of blocks and end sill and then the convergence of walls in 5,

  7.5,10 , 12.5 degrees on energy dissipation, jump location and tailwater

  conditions.According to results application of three steps instead of end sill

  blocks at the end of stilling basin was not successful on stabilize the

  hydraulic jump in the basin specailly in large discharges.But in the case of

  converged walls in all degrees the submerged hydraulic jump formed. Also

  convergance has positive effect on energy dissipation and efficiency of

  hydraulic jump and 5 degree of  convergance has the best operation. 

 • فهرست و منابع پایان نامه تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد نازلوچای)

  فهرست:

  ندارد.

  عنوان مطالب                                                                             شماره صفحه

  چکیده                                                                                                           12

  مقدمه                                                                                                            13

  فصل اول: کلیات

  ١-١)  هدف                                                                                    15

  ١-١-٢) قوانین طرح مدلهای هیدرولیکی                                   16

  ١-١-٣) پدیده های ویژه هیدرولیکی در طرحهای بزرگ آبی          20

  ١-٢) پیشینه تحقیق                                                                           25

  ١-٣) روش کار و تحقیق                                                                   27

  فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده

  ٢-١) طبقه بندی پرش                                                                       31

  ٢-٢) طول پرش                                                                              34

  ٢-٣) عمق مزدوج و افت انرژی                                                        36

  ٢-٤) مشخصه های آشفتگی در پرش                                                   38

  ٢-٥) هوادهی پرش هیدرولیکی                                                         44

  ٢-٦) حوضچه آرامش                                                                      48

  ٢-٦-١) حوضچه با کف افقی                                                    48

  ٢-٦-٢) حوضچه با کف شیبدار                                                 53

  فصل سوم: مدلسازی و شرایط انجام آزمایش

  ٣-١)  آنالیز ابعادی                                                                          57

  ٣-٢) مدلسازی                                                                               59

  ٣-٣) شبیه سازی فشار دینامیکی                                                        63

  ٣-٤) مدل فیزیکی سیستم تخلیه سیلاب نازلوچای                                   65

  ٣-٤-١) مقیاس مدل                                                                65

  ٣-٤-٢) اجزاء مدل                                                                 66

  ٣-٤-٣) مقاطع اندازه گیری                                                     72

  ٣-٤-٤) دبی آزمایش                                                               72

  ٣-٤-٥) منحنی آبگذری سرریز                                                 73

  ٣-٤-٦) وسایل اندازه گیری                                                     74

  فصل چهارم: نحوه انجام آزمایشات و ارائه نتایج

  ٤-١) مرحله اول- دیواره موازی                                                         82

  ٤-٢) مرحله دوم - دیواره همگرا                                                        86

  فصل پنجم : تحلیل نتایج

  ٥-١) مرحله اول- دیواره موازی                                                        103

  ٥-١-١) عمق آب                                                                   106

  ٥-١-٢) عدد فرود                                                                 106

  ٥-١-٣) فشار استاتیکی                                                           107

  ٥-١-٤) راندمان پرش                                                            108

  ٥-٢) مرحله دوم - دیواره همگرا                                                        111

  ٥-٢-١) فشار استاتیکی                                                            111

  ٥-٢-٢) عمق آب                                                                   113

  ٥-٢-٣) سرعت                                                                     116

  ٥-٢-٤) فشار دینامیکی                                                           116

  ٥-٢-٥) راندمان پرش                                                            123

  ٥-٢-٦) تحلیل همبستگی داده ها                                               125

  ٥-٢-٧) شکل گیری پرش هیدرولیکی                                       127

  ٥-٢-٨) لایه آشفته                                                                  127

  ٥-٢-٩) شرایط برگشت جریان از دیواره ها                                132

  فصل ششم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

  ٦-١) نتیجه گیری                                                                            135

  ٦-٢) پیشنهادات                                                                              137

  پیوست                                                                                                     139

  منابع و ماخذ

  فهرست منابع فارسی                                                                                  152

  فهرست منابع لاتین                                                                                     153

   

  منبع:

   

  ١-  دائمی ، علیرضا،(١٣٧٦)" نقش مدلهای فیزیکی در بهینه سازی و تدقیق طرح های بزرگ سدسازی"، سومین همایش بزرگ سدسازی، صص ١٧ تا٣٧.

  ٤-  امید , محمد حسین , (١٣٧٥), "بررسی خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای.", مجله علوم کشاورزی ایران, شماره ٢٧ ,جلد ٢ , صص ٢٧-١٧.

   ٩-  آل حسین . علی (١٣٧٤). "بررسی اثر کاهش دیواره های جانبی حوضچه آرامش بر عملکرد آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس.

  ١١- حسونی زاده، م و شفاعی بجستان،م. (١٣٨٠). "بررسی تاثیرات نیروهای دینامیکی ناشی از پرش هیدرولیکی و نیروهای بالابرنده بر کف حوضچه آرامش "،مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی ، کرمان ، جلد اول ، صص ٥٦-٤٥ .

  ١٢- موسسه تحقیقات آب (١٣٨٥)، گزارش مدل هیدرولیکی سد کوچری.

   

  2-Posey,C.J. , Hsing ,P.S.(1938)”Hydraulic jump in trapezoidal channel “.

  Engineering news –Record,vol.121,pp.797-798.

  3-Wanoschek,R, Hager,W.H(1989).” Hydraulic jump in trapezoidal channel”. J of .

  Hyd.Res .27(3),pp. 429-446.

  5-Kouluseus,H.j, Ahmad,D .(1969).”Circular hydraulic jump .” J.Hydr.Div.,

  ASCE.vol .95,No.HY1,pp.409-422.

  6-Arbhabhirama,Albella(1971),”Hydraulic jump within gradually expanding

  channel . “J.Hyd.Div.,ASCE,vol 97,No.HY1,pp.31-42.

  7-Khalifa, A.M. ,McCorqoudale,j.M(1979).”Radial hydraulic jump.” J.Hyd.Div.,

  ASCE , vol .105,No.HY9,pp.1065-1078.

  8-Farhoudi , J. , Narayanan,R.(1991).”Force on slab beneath hydraulic jump.”

  J.Hydr.Eng,117(1) ,pp. 64-82.

  10-Nakato, T.,(2000).”Model tests of hydraulic performance of Pit 6 dam stilling

  basin.”.J.Hyd.Eng, 26(9),pp. 638-652.

  13- Khatsuria, R.M.(2005),”Hydraulics of spillways and energy dissipators”.

  14-Rajaratnam,N.(1966).”The hydraulic jump in sloping channels.”J. Irrig . Pwr     .

  India , 23,137-149.

  15- Kindsvater, C. E.(1944).” The hydraulic jump in sloping channels.” Trans .

  Am.Soc. Civ.Eng., 109, 1107-1120.

  16-Ead ,S.H.; Rajaratnam,N. (2002).”Hydraulic jump on corrugated beds.”. ASCE

  J. of hyd Eng.,128(7).

  17- Peterka, A. J. (1983).”Hydraulic design of spillways and energy dissipators.”USBR ,

  Engineering Monograph No.25 .

  18- Hager, W.H.; Bremen ,R;Kawagoshi, N.(1990).”Classical hydraulic jump:

  Length of roller .”IAHR J.of Hyd.Res, 28(5).

  19-Hager, W.H.; Bremen ,R (1989).”Classical Hydraulic Jump:sequent depths.” ,

  IAHR , J of hyd res, 21(.4)

  20-Zirong, Liu;Yachunan, Xin. (1987).”Turbulence characteristics downstream of

  hydraulic jump.” 22nd IAHR congress Lausanne.

  21-Rouse, H.; Siao,T.T.; Nagaratnam, S. (1959).”Turbulence characteristics of

  hydraulic jump.”, Trans. ASCE.

  22-Khatsurina, R.M.(1994). “State of the art on role of turbulence in the design of

  spillway appurtenant structures.” Technical memorandum published by central

  water&power Research station .,Pune.

  23-Toso, J.W., and Bowers, C.E.(1988).”Extreme pressure in hydraulic jump stilling

  basins.” J.Hydr.Eng.,ASCE, 114(8),829-843.

  24-Vasiliev, O. F., and Bukreyev, V. I.(1967).” Statistical characteristics of pressure

  fluctuation hn the region of hydraulic jump.” Proc. 12th Congress, Int. Assoc. for

  Hydraulic Research, vol. 2, 1-8.

  25-Abdul Khader, M. H.,and Elango,K.(1974).”Turbulent pressure field beneath a

  hydraulic jump.” J. Hydr.Res.,12(4),469-487.

  26-Locher, F.A(1971).”Some characteristics of pressure fluctuations on low-ogee

  crest spillway relevant to flow-induced structural vibrations.”, UAWES, report No.

  H-71-1.

  27-Suzuki, Y.;Sakurai, A.;Kakumoto,N.(1973).”A design of a chute spillway jointly

  serving as a roof slab of a hydropower station ,11th congress of larg

  dams(ICOLD),Q41-R21.Madrid.

  28-Narasimhan,S.,and Bhargava, V.P.(1976).”Pressure fluctuations in submerged

  hydraulic jump.” J. Hydr.Div.,ASCE,102(3), 339-349.

  29-Bribiesca ,J.L.S., and Mariles,O.A.F.(1979).”Experimental analysis of

  macroturbulence effects on the lining of stilling basin.”Proc.13th Congress, Int.

  Commission on Large Dams, New Delhi,India, vol. 3 , pp.85-103.

  30-Akbari, M.E.;Mital, M.K.;Pande,P.K.(1982).”Pressure fluctuations on the floor

  of free and forced hydraulic jumps.”, Proc.Int.Conf.on Hydraulic Modeling of Civil

  Eng. Structures.

  31-Lopardo,R.A.;Delio,J.C;Vernet,G.F.(1982).”Physical modeling of cavitation

  tendency for macroturbulence of hydraulic jump.”,Proc.Int.Conf. on Modeling of

  Civil Eng. Structures.(BHRA).

  32-Spoljaric, A., Maksimovic, L.,and Hajdin, G.(1982).”Unsteady dynamic force

  due to pressure fluctuation on the bottom of an energy dissipator.”Proc. Int Conf.

  on Hydraulic Modeling, BHRA, Coventry, England, 97-107.

  33-Tullis,J.P.;Rahmeyer,W.(1982).”Spillway models”, Proc. . Int Conf. on

  Hydraulic Modeling, BHRA.

  34-Lopardo ,R.A.,and Henning , R. E. (1985).”Experimental advances on pressure

  fluctustions beneath hydraulic jumps.” Proc.21st Congress, IAHR, Melbourne,

  Australia,634-638.

  35-Gaikwad,S.R.;Kumthekar,M.J.;Khatsuria.R.M;Khurjekar,M.J.;Deolalikar,P.

  B.;Bhosekar,V.V.(1987).”Consideration of macro-turbulent pressure fluctuations in

  design of devide walls of stilling basins.”, Int.Symp. on New Techniques in model

  testing in hydraulic research, CBIP, held at CWPRS.Pune.

  36- Fiorotto,V.; Rinaldo,A.(1992-a).”Fluctuating uplift and lining design in spillway

  stilling basins.”.ASCE J.of Hyd.Eng,118(4).

  37-Khatsuria, R.M.; Deolalikar,P.B; Bhosekar,V.V.(1992).”Pull out forces on a

  concrete lined training wall in a stilling basin,8th APD-IAHR congress.Pune.

  38-Armenio,V.;Toscano,P.;Fiorotto,V.(2000).”On the effect of a negative step in

  pressure fluctuation at the bottom of a hydraulic jump.”IAHR J. of Hyd Res,38(5).

  39- Farhoudi,J.; Narayanan, R.(1991).”Force on slab beneath hydraulic

  jump.”ASCE J. of Hyd Eng,117(1).

  40-Hajdin,(1982),”Georgije Contribution to the evaluation of fluctuation pressure

  on field currents limit areas-based on the pressures recorded at several points of the

  erea, VIII Conf. of Yugoslav Hydraulics Assiciation.Portoroz.

  41- Fiorotto,V.;Salandin,P.(2000).”design of anchored slabs in spillway stilling

  basins.”,ASCE, J of Hyd.Eng,126(7).

  42-Bellin,A.;Fiorotto,V.(1995).”Direct dynamic force measurement on slabs in

  spillway stilling basins.”, ASCE, J of Hyd.Eng,121(10).

  43-Pennino,B. J.,Larsen, J.(1977).”Mesurement of flow induced forces on floor

  blocks – Pit 6 Dam model study.”Rep.No. 109-77.M303CF,Alden Research

  Laboratory,Alden,Mass.

  44-Basco,D.R.(1971).”Optimized geometry for baffle blocks in hydraulic

  jump.”,IAHR.

  45--Basco,D.R.(1971).”Drag forces on baffle blocks in hydraulic jump.”, ASCE, J of

  Hyd.Eng,97.

  46-Rnga Raju,K.G.;Mital, M.K.;Verma,M.S.(1980).”Analysis of flow over baffle

  blocks and end sills.”,IAHR J. if Hyd Res,18(3).

  47- Narayanan, R.;Schizas,L.S(1980).”Force on sill of forced jump.”,ASCE J.of Hyd

  Eng,106(7).

  48-Gomasta,S.K.;Mittal,M.K.;Pande,P.K.(1977).”Hydrodynamic forces on bafflre

  blocks in hydraulic jump.”,17th IAHR congress.Baden-Baden.

  49-Cassidy, J.J.,Locher, F.A.,Lee,W., Nakato, T.(1994).”Hydraulic design for

  replacement of floor blocks for Pit 6 stilling basin.”Proc.,18th Int. Congr. On Large

  Dams, International Commision on Large Dams,Paris,599-621.

  50-Khatsuria,R.M.(1994).”State of the art on role of turbulence in the design of

  spillway appurtenant structures ,Technical Memorandom Published by Central

  Water&Power Research Station,Pune.

  51- Kalinske ,A.A.; Robertson,J.M.(1943).”Closed conduit flow”,Trans ASCE.

  52-Rajaratnam,N.(1962).”An experimental study of air entrainment characteristics

  of the hydraulic jump.”,J of Institution of Engineers(India).

  53- Harkauli, A.N.(1979).”General Comments on Q50”,13th ICOLD,513.

  54- Blaisdell, F.W.(1948).”Development and hydraulic design, Sant Anthony Falls

  stilling basins.”Trans. ,ASCE J of Hyd .Eng, vol 113, 483-520.

  55- Rice, C.E; Kadavy, K.C.(1993).”Protection against scour at SAF stilling basins.”

  ,ASCE J of Hyd .Eng, 119(1).

  56- Sharma, H.D; Varshney, D. V.(1973)”Stilling basin for hydraulic structures with

  low Froude numbers.”Proc. 42, ARS, CBIP. Dehradun.

  57- Bhowmik,N. D.(1975).”stilling basin design for low Froude number.”,ASCE, J of

  Hyd.Eng, 101(7).

  58- George, R. L.(1978).” low Froude number stilling basin design.”,Tech.Report

  No.RECERC-78-8,USBR.

  59- Pillai, N. N;Goel, A.; Dubey, A. K.(1989).”Hydraulic jump type stilling basin for

  low Froude numbers.”, ASCE, J of Hyd.Eng, 115(7).

  60-Rouse, H., (1938). Fluid Mechanics for hydraulic engineers.McGrawHill,

  NewYork.

  61-Bradley,J.N.;Peterka,A.J.(1957).”Hydraulic design of stilling basins: stilling

  basin with sloping apron.”,J of Hyd Eng,85(1),1-32.

  62-Ohtsu,I.;Yasuda,Y.(1991).”Hydraulic jumps in sloping channels.”,J of Hyd .Eng

  , 117(7),905-921.

  63-Husain,D.;Alhamid,A.A.;Negm,A.M.(1994).”length and depth of Hydraulic

  jumps in sloping channels.”.J of Hyd.Res,32(6),899-910.

  64-McCorqouadale,J.A.,Mohamed,M.S.(1994).” Hydraulic jump on adverse

  slopes.”J of Hyd Res,31(1),119-130.

  65-Abrishami,J.;Saneie,M.(1994).” Hydraulic jump in adverse basin slope.”Int J.of

  Water Res.Eng.,2(1),51-63.

  66-Gunal,M., Narayanan, R(1996).” Hydraulic jumps in sloping channels.”J of Hyd

  Eng,122(8),436-442.

  67-Beirami,M.K.;Mohamed,R.;Chamani(2006).” Hydraulic jumps in sloping

  channels : Sequent depth ratio.”,J of Hyd Eng,132(10),1061-1068.

  68-Novak, P. and Calbelka,J.(1981).Models in hydraulic engineering; Pitman

  Advanced Publishing Program, London.

  69-Kobus, H. (1980). Hydraulic modeling;German As ociation for water recources

  &  land improvements, Bulletin7,IAHR.

  70-Foersher, K.E. and Anderson,A.G.(1969)” Model study of karun-I spillway.”;

  St.Antony falls hydraulic lab.,Project Report No.106, University of Minneesota. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت