پایان نامه تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تعداد صفحات: 208 فرمت فایل: word کد فایل: 10002063
سال: 1386 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۲۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۲۵,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.Sc"

  مهندسی عمران -سازه های هیدرولیکی 

  چکیده

  جریان در قوس رودخانه های طبیعی سه بعدی و غیر یکنواخت بوده که از آن جمله می توان به وجود یک جریان حلزونی در آن اشاره کرد که از اندرکنش جریان ثانویه و جریان اصلی بوجود می آید. با توجه به نوع الگوی جریان در کانالهای قوسی متناسب با قدرت جریان حلزونی و مشخصات رسوبات بستر، فرسایش و رسوبگذاری رخ می دهد. در نتیجه این مسئله همواره در انتخاب موقعیت سازه های رودخانه ای نظیر آبگیرها و پل ها وغیره دارای اهمیت و توجه بوده است .

  ازآنجا که هدف اصلی در آبگیرهای جانبی تسهیل در انتقال آب بدون رسوب بوده و اکثر رودخانه ها در بیشترین مسیر خود دارای پیچ وخم می باشند. با توجه به وجود جریان ثانویه حلزونی ، قوس خارجی رودخانه مکان مناسب برای موقعیت آبگیری پیشنهاد شده است .

  بنابراین ضرورت تحقیقات بیشتر در مورد تحلیل جریان در محدوده آبگیرهای جانبی و پیش بینی روند فرسایش و رسوب گذاری لازم بنظر می رسد. جهت رسیدن به این هدف ، در تحقیق حاضر داده های آزمایشگاهی برداشت شده توسط پیرستانی (١٣٨٣) درمحدوده آبگیرهای جانبی با بستر ثابت واقع در آزمایشگاه تربیت مدرس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  جهت بررسی اثر آبگیر بر روی تغییرات مؤلفه های سرعت ، قدرت جریان ثانویه و میزان توسعه آن ، تغییرات ایجاد شده در تراز سطح آب و تنش برشی بستر و پیش بینی نواحی محتمل فرسایش و رسوبگذاری ، سه موقعیت آبگیری ̊٤٠،

  ٧٥، ̊١١٥ نسبت به ابتدای قوس با زاویه آبگیری ٦٠ درجه انتخاب شد.

  با توجه به تحلیل های انجام شده ، مشخص شد با نزدیک شدن به آبگیر جانبی موجود در قوس مؤلفه های سرعت ، قدرت جریان ثانویه ، مومنتم جریان عرضی ، تراز سطح آب و تنش برشی بستر دچار تغییرات زیادی می شود بطوریکه بیشترین این تغییرات در لبه انتهائی دهانه آبگیر اتفاق می افتد. دلیل این امر در هر قسمت از این تحقیق به تفصیل ارائه شده است .

   

  مقدمه

  انحراف جریان یا به طور طبیعی بصورت شریان و ایجاد میان بردر رودخانه های مئاندری بوجود می آید و یا آنکه بطور مصنوعی بصورت آبگیری از رودخانه ها و کانال ها جهت مصارف کشاورزی ، آبرسانی شهری و یا صنعتی ایجاد می شود.

  الگوی جریان های انحرافی کاملاً سه بعدی و غیر یکنواخت می باشد و باعث ایجاد نواحی تقسیم خطوط جریان ، جداشدگی و جریان برگشتی می شود. این جداشدگی و جریان برگشتی نیز یکسری جریانهای گردابی و چرخشی را در این نواحی ایجاد می کند که این عوامل قابل توجه مهندسین هیدرولیک و محققینی که در ارتباط با تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها و حرکت ذرات رسوبی بستر مطالعه می کنند، می باشد.

  از آنجا که رودخانه یک سیستم دینامیک بوده و پیوسته در حال تغییر است باید این تغییرات بررسی شده و رفتار رودخانه قابل پیش بینی باشد.برای انحراف رودخانه باید مواردی از جمله مشخصات جریان ، وضعیت انتقال رسوب و مشخصات آبراهه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در صورت وجود آبگیرهای جانبی تغییرات در هیدرودینامیک جریان ایجاد می شود و لازم است بررسی هایی بر روی جریان ثانویه ایجاد شده در اطراف دهانه آبگیر که نحوه آبشستگی و رسوبگذاری در امتداد آبگیر را نشان می دهد و تحلیل جریان در محدوده آبگیر صورت گیرد.

  به همین منظور در اینجا لزوم مطالعات کامل تر بر روی آبگیرهای جانبی مطرح شده که در این موارد بررسی تأثیر موقعیت آبگیر در کاناهای قوسی و همچنین نوع جریان در کانال اصلی بر روی الگوی جریان لازم بنظر می رسد

   

  فصل اول :

  کلیات

   

  فصل اول :کلیات

  ١-١) هدف

  از دیر باز مسئله انحراف آب از مسیر اصلی رودخانه برای انجام مقاصد مختلف از آن جمله برای کشاورزی ، آبرسانی شهری ، صنایع و تولید برق و غیره مورد توجه قرار داشته که می توان ادعا کرد، قدمت آن به قدمت تمدن بشر می رسد. همواره مسئله مهم در انتقال آب ، مشکل ورود رسوبات به کانالها و سیستمهای انتقال می باشد. بنابراین هدف طراحان کاهش میزان ورود رسوبات انتقال یافته تا حد امکان می باشد(صالحی نیشابوری و ایزدپناه ،١٣٨٥).

  آبگیری از رودخانه یکی از قدیمی ترین مسائل مطرح در زمینه مهندسی هیدرولیک است با این وجود طراحی یک سازه آبگیر در یک رودخانه امری ظریف و حساس به شمار می رود. طراحی اصلی در انحراف آب تعیین مقدار آب مورد نیاز در زمان مشخص ((QD)t) می باشد میزان آبگیری بستگی به جریان نسبی در زمان مشخص داشته که نباید مقدار آن بیشتر از جریان رودخانه باشد. همچنین باید از ورود رسوبات و آشغالهای شناور جلوگیری شود. (درصورتیکه از لوله های تحت فشار یا تونل برای آبرسانی استفاده شود باید از ورود هوا جلوگیری شود) همچنین طراح باید اثرات موفولوژیکی که موجب کاهش جریان پایین - دست و اثرات ناسازگاری محیط زیست که باعث تغییر در سطح آب های زیرزمینی ، برگشت آب ، تغییرات آب ، سرعت جریان و دما می شود را به حداقل برساند. کاهش عمق جریان و سرعت جریان پایین دست آبگیر باعث افزایش دمای آب شده ، این امر زندگی آبزیان را تهدید می کند. به حداقل رساندن عمق آب در پایین دست محل آبگیری برای حفاظت حیوانات آبزی در رودخانه ها حائز اهمیت است (1993,Raudkivi).

  انواع آبگیر از لحاظ سازه ای عبارتند از :

  •   آبگیر بدون استفاده از بند

  •   آبگیر همراه با بند انحرافی

  •   یکی از دو موارد فوق به همراه تاسیسات جانبی نظیر پمپاژ

  19

   

  اگر دبی انحرافی از ٢٥ درصد دبی حداقل رودخانه کمتر باشد و حداقل عمق جریان بیش از ١ تا ١.٥ متر باشد می توان از آبگیر بدون بند استفاده کرد در غیراینصورت اجرای بند انحرافی ضروری می باشد. در انتقال آب همواره مساله رسوبات وارده به کانالها و سیستمهای انتقال آب وجود داشته که این رسوبات سبب کاهش ظرفیت کانال و درمواردی نیز ممکن است سبب مسدود شدن کانالها شود. بنابراین با کاهش میزان رسوبات ، انتقال آب به داخل آبگیر آسان تر و راندمان آبگیر افزایش می یابد. میزان جریان نسبی انحرافی QD باید کمتر از مقدار متوسط جریان رودخانه Q باشد (Q>QD ) و همچنین کمتر از دبی بحرانی (Qc) برای شروع انتقال بار بستر باشد. اختلاف (QD-QC) مقدار دبی لازم برای انتقال رسوبات از بالادست آبگیر به سمت پایین دست می باشد (1993,Raudkivi).

  سرعت آبگیری باید کمتر از سرعت رودخانه در حالت Q≤QC بوده و طراحی آبگیر و عملکرد آن باید بگونه ای باشد که از ورود جریانات کف به کانال انحرافی جلوگیری شده تا رسوبات موجود در بستر وارد آبگیر نشود. همچنین زمانیکه رودخانه سیلابی باشد نباید جریانات سطحی وارد آبگیرشود زیر آشغالهای شناور به همراه این جریانات وارد آبگیر می شود که برای جلوگیری از ورود آنها باید از آشغالگیر و دریچه استفاده کرد.

  انحراف بدون سد در بیشتر حالات باعث رسوبگذاری بستر در پایین دست آبگیر می شود از آنجا که هدف انتقال آب بدون رسوب می باشد لذا رسوبات به طرف پایین دست انتقال می یابد. بنابراین جریان پایین دست دارای رسوبات زیادی بوده و بار رسوبی در این منطقه بیش از حد انباشته می شود. رسوبات انباشته شده در پایین دست انحراف معمولا یک جریان برگشتی را بوجود می آورد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که شیب پایین دست رودخانه تا حدی افزایش پیدا کند که جریان کاهش یافته قادر به انتقال رسوبات ورودی از بالادست باشد. هدف از طراحی به حداقل رساندن اثرات زیان آور محیطی می باشد. اگر از یک سرریز برای کنترل انحرافی استفاده شود این امر باعث کاهش ظرفیت رسوبات انتقالی و افزایش عمق شده که این امر موجب کاهش عرض رودخانه مطابق شکل (١-١) می باشد (1993,Raudkivi). 

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  -٢)پیشینه تحقیق

  ١-٢-١) انتقال رسوب در آبگیرها :

  یکی از اهداف مهم در انحراف آب به حداقل رساندن رسوبات در آبهای انحرافی تا حد امکان می باشد.

  همچنین در آبگیرها لازم است بار رسوبی توسط جریان (Q-QD) به پایین دست آبگیر جابجا شود.(Q)

  دبی اصلی رودخانه و (QD) میزان دبی انحرافی می باشد. نحوه انتقال رسوب در بالادست آبگیر تحت تأثیر آرموری جریان بستر می باشد. انتقال چشمگیر رسوب زمانی اتفاق می افتد که تنش برشی بستر لایه های آرمور را بشکافد (1993,Raudkivi).

  بازه های میانی رودخانه معمولا در یک رژیم تحت تعادل Gc=G(میزان انتقال رسوب اولیه G و ظرفیت انتقال رسوب Gc است ) می باشد در صورتیکه لایه های پایین تر تمایل به رسوبگذاری دارد و زمانیکه بار رسوب از ظرفیت انتقال رسوب تجاوز کند، کاهش شیب موجب کاهش در میزان انتقال رسوب می شود.

  روابط بین انتقال رسوب و دبی بسیار پیچیده است . روابط بین جریان آب و اندازه رسوب و انتقال آن به صورت توابع (d,g=f)p,y0,g=f)q,d(  می باشد:g = میزان انتقال رسوب در واحد عرض ،  q = شدت جریان عبوری در واحد عرض ،y0= عمق جریان ، d =اندازه ذرات رسوب و P = توان رودخانه ای است .

  قابل ذکر است که این توابع کاملا غیر خطی می باشند (1993,Raudkivi). 

   

   

   Abstract:

  Diversion flow pattern ara completely three dimensional and inconsistent.In

  general,flow  diversion  occurs naturally like braided rivers  or artificial like lateral

  intakes.According to done researches, intake location affects on the diversion flow and

   entrance of the deposits into diversion channel.

  However, the main purpose of laternal intakes is to facilitate transfer water without

  sediment, and most rivers, contain zig zag in their ways,So it is essential to examine

   more research on selection of location and laternal intake angle in bend channel.

  For the purpose,in order to examine velocity and secondary flow changes caused by

   hydraulic parameters.

   Flow changes in domain of lateral intakes.

  Without dam  in bend channel, a U shape  with rectangular section and fixed bed

   floomy was designed and made.

   We used a straight channel with rectangular as diversion channel.

   With respect to the past experiments, intaking

  Was performed from outer bank under 60 angle at different location (40˚ ,75˚ , 115˚)

   by froud numbers(0.27,0.41,0.55).

  Using database in intake domain,we investigated and analysed velocity

  distribution,water level variation Secondary flow strenght and radial flow momentum

   and provided reseanable results which is showed in the article.

   

  Keywords: bend channel, laternal intake, velocity distribution, secondary flow,shear

   stress.

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

  فهرست:

  عنوان

  صفحه

   

  فصل اول :کلیات

  ١-١) مقدمه                                                                                  1

  ١-٢) انتقال رسوب در آبگیرها                                                           3

  ١-٣) الگوی جریان ناشی از انحراف                                                    5

  ١-٤) الگوی جریان در قوسها                                                             6

  ١-٥) مکان مناسب برای آبگیری از رودخانه                                           8

  ١-٦) روش کار و تحقیق                                                                  8

   

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

  ٢-١) جریان در قوس رودخانه                                                          10

  ٢-٢) قدرت جریان ثانویه                                                                 12

  ٢-٣) تحقیقات انجام شده بر روی تنش برشی بستر                                    15

  ٢-٤) مدلسازی جریان در قوس رودخانه                                               16

  ٢-٥) ضوابط حاکم در انحراف جریان و آبگیری از رودخانه                        27

  ٢-٥-١) آبگیری جانبی از مسیر مستقیم                                                 30

  ٢-٦) آبگیری جانبی از قوس رودخانه                                                  35

  ٢-٦-١) محل قرار گیری آبگیر                                                          35

  ٢-٦-٢) زاویه آبگیری                                                                    37

  ٢-٦-٣) نسبت دبی انحرافی                                                              37

  ٢-٧) مطالعات انجام شده در آبگیری جانبی از قوس رودخانه                       38

   

  فصل سوم : روش انجام تحقیق

  ٣-١) مقدمه                                                                                46

  ٣-٢) تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه برداشت داده ها                                  46

  ٣-٢-١) مدل آزمایشگاهی استفاده شده                                                  46

  ٣-٢-٢) اندازه گیری دبی جریان                                                        47

  ٢-٢-٣) نحوه اندازه گیری سرعت در هر آزمایش                                    48

   

   

  فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آزمایشگاهی

  6

   

  -١) مقدمه                                                                                  51

  ٤-٢) بررسی تغییرات سرعت                                                           51

  ٤-٢-١) بررسی تغییرات سرعت در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه     52

  ٤-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی                                                   60

  ٤-٢-٢-١) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٤٠ درجه             60

  ٤-٢-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٧٥ درجه             65

  ٤-٢-٢-٣) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ١١٥ درجه           70

  ٤-٢-٣) ترسیم خطوط هم سرعت طولی و عرضی در موقعیتهای آبگیری  75

  40، ̊75،̊ 115

  ٤-٢-٤) مقایسه تغییرات سرعت در موقعیتهای مختلف آبگیری                      85

  ٤-٣) جریان ثانویه                                                                        87

  ٤-٣-١) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊40=Ө،̊60=Φ                    87

  ٤-٣-٢) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊75=Ө،̊60=Φ                    97

  ٤-٣-٣) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊115=Ө،̊60=Φ                 106

  ٤-٤) الگوی جریان در کانال انحرافی                                                 117

  ٤-٥) قدرت جریان ثانویه                                                               123

  ٤-٥-١) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊40=Ө،̊60=Φ                     125

  ٤-٥-٢) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊75=Ө،̊60=Φ                     130

  ٤-٥-٣) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊115=Ө،̊60=Φ                   135

  ٤-٦) مومنتم جریان عرضی                                                            143

  ٤-٧) بررسی تغییرات سطح آب                                                       149

  ٤-٨) بررسی تغییرات عرضی تراز سطح آب کانال در امتداد محور آبگیر       162

  ٤-٩) بررسی توزیع تنش برشی                                                        165

  ٤-٩-١) تخمین ضریب زبری مانینگ                                                  165

  ٤-٩-٢) تعیین ضریب شزی                                                             166

  ٤-٩-٣) بررسی توزیع تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه      167

  ٤-٩-٤) مقایسه تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه          177

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

  ٥-١) نتیجه گیری                                                                        178

  ٥-٢) پیشنهادات                                                                          181

   

  منبع:

   

  ابریشمی ،ج ،حسینی ،م ،١٣٧٨،هیدرولیک کانال های باز،نشر آستان قدس دانشگاه امام رضا.

   

  بجستان ، م. (١٣٧٨)، هیدرولیک رسوب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

   

  پور نصیری ،م .(١٣٨٥)، بررسی تحلیلی تغییرات سرعت در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی شکل ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه ، دانشگاه صنعت آب و برق .

   

  پیرستانی ،م .ر،١٣٨٣ ، بررسی الگوی جریان و آبشستگی در دهانه ورودی آبگیر کانالهای دارای انحناء، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .

   

  پیرستانی ، م.ر و همکاران (١٣٨٤)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر روی ناحیه جداشده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی ، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .

   

  پیرستانی ، م.ر و همکاران (١٣٨٥)، بررسی الگوی جریان آبگیر جانبی با موقعیت ١١٥ درجه در کانال U شکل ، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس .

   

  دهقانی ،ا. وهمکاران ،(١٣٨٤)، بررسی شرایط جریان بر تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس ١٨٠ درجه ،مجله هیدرولیک ، انجمن هیدرولیک ایران ، جلد اول ، شماره دوم .

   

  دهقانی ،ا. وهمکاران ،(١٣٨٤)،بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس ̊١٨٠ با آبگیرجانبی ، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان .

   

  صالحی نیشابوری ،ع و ایزد پناه ،ز.( ١٣٧٥) ،مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه بررسی انتقال رسوب در آبگیرها، چهارمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

   

  صفرزاده ،ا.(١٣٨٣)، شبیه سازی عددی الگوی جریان در آبگیری جانبی از قوس ١٨٠ درجه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ، دانشگاه تربیت مدرس .

   

  صفرزاده ، ا. و صالحی نیشابوری ،ع . (١٣٨٤)، مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی ، مجله تحقیقات منابع آب ایران ، جلد اول ، شماره سوم .

   

  203

   

   

  نظری ، س. و شفاعی بجستان ، م. (١٣٧٧)، بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه ، ارتفاع آبپایه آبگیرها در قوسهای رودخانه ای بر میزان رسوبات ، پایان نامه کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

   

  Agaccioglu,H. and Yuksel,Y. (1998),Side-weir flow iv curved Channels,ASCE, Journal of

   Irrigation and Drainage Engineering,124(3),pp.163-175.

  Anderson, A.G. (1967), on development of stream meanders, Proc.12th,Congress,Fort

   Collins,1,pp.370-378.

   

  Barkdoll, B.D.et al.(1995),Experimental Comparison of dividing Open-Channel with duct Flow

  in T-Junction, J.Hydr. Engrg, ASCE.124(1).

   

  Barkdoll, B.D (1977), Sediment Control at lateral diversion. PHD dissertation, civil and

  Environmental Engineering, university of Iowa.

   

  Barkdoll, B.D (2001), Discussion of “Experiments on Flow at a 90 Open-Channel Junction” .

  J.Hydr. Engrg, ASCE.127(5).

   

  Blanckaert, C.(1975). Canal intakes problems and method used to reduce the the Sedoment In

  flow. ICID, 4th Congress Moscow, question 30 , Report 22:293-302.

   

  Blanckaert,k.et al.(2001).Mean Flow and Turbulence in open-channel bend. J.Hydr. Engrg

  ASCE, 27(10).

   

  Booij,R.(2002), Modeling of secondary flow structure in river bends, River flow 2002, Bousmar

  ans Zech(eds), pp.127-133

   

  Booij,R.(2003),Modelling the flow iv curved tidal channels and rivers,Chaina,International

  conference on estuaries and coats,pp.786-794

   

  Chang, H. H.(1984), Regular meander path model, Jur.Hyd.Eng., 110(10), pp.1398-1411

   

  Choudrary, U.K, and Narasimhan, S. (1977), Flow in 180˚ open Channel rigid boundary bends,

  Jur.Hyd.Eng, ASCE, 103(6), pp.651-657

   

  Chow, Ven Te.(1959), Open channel hydraulics, Mc Graw-Hill Boo; Company.Inc, New York.

   

  Dietrich, W.E. (1987),Mechanics of flow and sediment transportin river bends, In Richards, KS

  (ed), River Channels: Enviroment and Process, pp.179-227

   

  Dietrich, W.E.,Smith, J.D.,and Dunner, T. (1979), Flow and sediment transport in a sand bedded

  meander, Journal of geology, 87, pp.305-315

   

  Dietrich, W.E.,Smith, J.D. (1993), processes controlling the equilibrium morphology in river

  meanders, International Association for Hydraulic Research, U.S.Army corps of engineers,

  Louisiana section, ASCE, pp.759-769

   

  204

   

   

  Engelund,    F.    (1974),    Flow    and    bed    topography    changes    in    alluvial    steams,

  Can.J.Civ.Eng.,27,pp.309-318

   

  Fares,Y.R   (1995),Boundary   shear   in   curved   channel   with   side   overflow,   ASCE

  Jur.Hyd.Div,100(11),pp.1631-1647

   

  Fares,       Y.R.(2000),Transient  bottom      topography  changes                      in    alluvial

  streams,Can.J.Civ.Eng,pp.309-318

   

  Fares, Y.R. (2000),Changes of bed topography in meandering rivers at a neck cutoff intersection,

  Journal.Enviromental.Hydrology, 8,pp.13.

   

  Hsieh, T.y and yang, J.C (2003), Investigation on the suitability of Two-Dimensional Depth-

  averaged Models for Bend-Flow Simulation.J.Hydr.Engrg. ASCE. 129(8),pp597-612

   

  Ippen, A.T. and Drinker, P. (1962), Boundary shear stress in curved trapezoidal channel,

  Jur.Hyd.Div., 88(Hy5)

   

  Jian, y and Mccorquadale, J.A.(1998), Simulation of Curved open Channel Flows by 3D

  Hydrodynamic model. J.Hydr. Rngrg, ASCE.127(7)

   

  Jianchun,Huang et.al. (2002), Three-Dimensional numerical study of flows in open-channel

  Junctions, Hydr.Engrg, ASCE, 128(3), pp268-275

   

  Joglekar, D.V. (1959), Control of and enterny cands, Irrigation and power, pp.177-190

   

  th

  Jung, J.W. and Yoon, S.E.(2000), Flow and bed topography in a 180˚ curved channel, 4

  International conference on Hydroscience and Engineering, Seoul.

   

  Larry,J et al. (2001), Experiments on flow at a 90˚ open-channel gunction. Hydr. Engrg, ASCE,

  127(5), pp121-135

   

  Kassem, A.A. and Chaudhry, F.(2002), Numerical modeling of bed evolution in channel bends,

  ASCE, Jur.Hyd.Eng., 128(5), pp.507-514

   

  Kikkawa, H., Ikeda, S. and Kitagawa, A.(1976), Flow and bed topography in curved open

  channels, ASCE, Jur.Hyd.Div,102(HY9), pp.13227-1342

   

  Lien, H.c.et al.(1999), Bend flow simulation using 2D depth-averaged.J.Hydr.Engrg, ASCE.

  125: 1097.1108

   

  Leopold,L.B. and M.gordon Wolman(1960),River Meanders,Bulletin of the Geological Society

  of America,71,pp.769-794

   

  Molls,T.Chaudhry,H. (1995), .Depth-Averaged open-channel flow model. Hydr. Engrg, ASCE,

  121(6), pp453-465

   

  Neary,   V.et.   al   (1999.),   Three-dimensional   numerical   model   of   lateral-intake   in

  flows.d.Hydr.Engrg, ASCE.125(2):126:140

   

  Novak, P.J.(1981), Models in hydraulic engineering. Physical principles and design application.

  Pitman Advanced Publishing Program

  205

   

   

   

  Odgaard,J. and Bergs, A. 1988 . Flow processes in a curved  alluvial channel . water Resources

  Research.24(1)

   

  Pirestani, M.R.et al.(2005), Investigation of dividing streamline in lateral intake of U-shape

  channels, 31th Congress of IAHR, South-Korea

   

  Raudkivi, A.(1993), Sedimentation, Exclusion and  removal of sediment from diverted water.

  AIRH Hydraulic Structures, Design Manual,pp. 63-87.

   

  Razvan,E (1989), River intake and diversion dams.Elsevier science publishing company Inc,

  New York, 10010, USA

   

  Rod,W wand Leschziner A.1978. Calculation of Strongly curved open channel flow . Journal of

  the Hydraulic Division, 105(Hy10)

   

  Rozovskii,I.L.(1957), Flow of water in bend of open channel Academy of Sciences of Vkrainian

  SSR, Institute of Hydrology and Hydraulic Engineering.

   

  Safarzadeh,A.Salehi Neyshbouri.S.A.A. Numerical study on the effects of secondry flow on

  river bend.XXXI  IAHR CONGRRESS

   

  Schoklistsch, A. (1936), Hydraulic Structures, Translated by s.shulits, American Society of

  mechanical Engineering, New York, N.Y., pp.722-751.

   

  Shields, A. (1936), Anwendung der ahnlichkeitsmechanik und der Turbulenzforschung auf die

  Geshiebebewegug, Mitteilungen der preussischen Versuchsanstalt fur Wasserbau and Schiffbau,

  Berlin, Germany

   

  Shukry, A.(1949), Flow around bends in open flum, Jur.Hyd.Eng., ASCE, 115, pp.751-759.

   

  Sir clud Inglis.1949. The behavior and control of Rivers and Canals. Research Publication . NO-13,

  Chapter6  Central water power, Irrigation and Navigation Research Station, Gaverment of

  India,Poona, Bombay, India, Research publication, 13(6).

   

  Smith V.H.et.al (1986), Flow in curved converging channel, Jur.Hyd.Eng, 112(6),pp.1301-1315

   

  Tominaga, A, Nagao, M.(2000), Secondary flow structures in bends of narrow open channels with

  various cross section, 4th International Conference on Hydroscience and Engineering, Seoul.

   

  Toru,k.1975. Design of irrigation water intake ICID,9th, Congress Moscow, Question 30,  Report

  35, pp.311-352

   

  Vanoni, A.1977.Sedimentation engineering, ASCE. NEW YORK

   

  Ye, J. and McCorquodale, J.A.(1977), Three-dimentional numerical model of mass transport in

  curved channels, NRC, Jur.Civ.Eng.,24,pp.471-479.

   

  Yen, B.C.(1965), Characteristics of subcritical flow in a meandering channel, rep.No. G-18988.

  Institute of Hydraulic Research, Univ. of Iowa,Iowa 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت