گزارش سمینار راهکارهای خودکارسازی تبدیل مدل های سازمانی به مدل های پیاده سازی سرویس

تعداد صفحات: 148 فرمت فایل: word کد فایل: 10002050
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۲۱,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش سمینار راهکارهای خودکارسازی تبدیل مدل های سازمانی به مدل های پیاده سازی سرویس

  گزارش سمینار کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

  چکیده

  یکی از مهمترین فواید خودکار سازی فرآیند های تحلیل و طراحی، فراهم کردن فرصت بیشتر برای سازندگان سیستم های نرم افزاری جهت پرداختن به اعمال کنترل های سطح بالا و ایجاد معماری بهینه تر است . در این راستا تحقیقات مختلفی انجام گردیده و ابزارهای گوناگونی که هر یک به خودکار سازی بخش هایی از مهندسی نرم افزار می پردازند، تولید شده است . سرویس گرائی نیز به عنوان رویکردی به نسبت نوین در ساخت سیستم های فناوری اطلاعات ، مزیای رقابتی متنوعی را برای سازمان ها به ارمغان می آورد. در این نوشتار هدف بررسی فعالیت های انجام شده در زمینه خودکار سازی فرآیند ساخت و تولید نرم افزار سرویس گرا با تمرکز بر نحوه تعریف و نمایش مدل های سطح بالای سازمانی و بررسی امکان خودکار سازی تبدیل آنها به مدل های سرویس گرا می باشد.

  اهمیت نتایج این تحقیق در خودکار سازی فرآیند های مهندسی نرم افزار و معماری سازمانی است که در اولین گام باعث ایجاد فرصت بیشتری برای معماران سیستم و جلوگیری از بروز خطاهای انسانی است . این ابزارها با وجود اینکه ممکن است از دانش یک فرد خبره برخوردار نباشند اما می توانند در زمینه هایی که آدمی ناتوان تر از سیستم های رایانه ای ظاهر می شود بسیار مفید واقع شوند. تولید ابزاری جهت مدیریت مدل های موجود و نشان گذاری آنها جهت برقرار ارتباطات و الصاق کردن مفاهیم به آنها و استخراج خودکار مفاهیم جدید می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

  کلمات کلیدی: هستان شناسی سازمانی، فرایند کاوی، مدل سازمانی، خودکارسازی

  ١  مقدمه

  ١-١  تعریف مسئله

  خودکار سازی فرآیند های مهندسی نرم افزار و معماری سازمانی در اولین گام باعث ایجاد فرصت بیشتری برای معماران سیستم و جلوگیری از بروز خطاهای انسانی است . این ابزارها با وجود اینکه ممکن است از دانش یک فرد خبره برخوردار نباشند اما می توانند در زمینه هایی که آدمی ناتوان تر از سیستم های رایانه ای ظاهر می شود ( مانند پردازش حجم گسترده ای از اطلاعات و انجام فرآیند های تکراری) بسیار مفید واقع شوند.

  هسته اولیه این تحقیق از دل پروژه تحقیقاتی تولید نرم افزار خودکارساز فرآیندهای مهندسی نرم افزار در دانشگاه شهید بهشتی شروع شد و در راستای تحقق خودکارسازی تولید مدل های سرویس سازمانی از روی مدل های قدیمی موجود به تدریج تکمیل شد.

  یکی از مهمترین فواید خودکار سازی فرآیند های تحلیل و طراحی، فراهم کردن فرصت بیشتر برای سازندگان سیستم های نرم افزاری جهت پرداختن به اعمال کنترل های سطح بالا و ایجاد معماری بهینه تر است . در این راستا تحقیقات مختلفی انجام گردیده و ابزارهای گوناگونی که هر یک به خودکار سازی بخش هایی از مهندسی نرم افزار می پردازند، تولید شده است . سرویس گرائی نیز به عنوان رویکردی به نسبت نوین در ساخت سیستم های فناوری اطلاعات ، مزایای رقابتی متنوعی را برای سازمان ها به ارمغان می آورد. در این نوشتار هدف بررسی فعالیت های انجام شده در زمینه خودکار سازی فرآیند ساخت و تولید نرم افزار سرویس گرا با تمرکز بر نحوه تعریف و نمایش مدل های سطح بالای سازمانی و بررسی امکان خودکار سازی تبدیل آنها به مدل های سرویس گرا می باشد.

  سرویس گرایی ١ مفهوم نسبتا جدیدی است که بر پایه مفاهیمی قدیمی تر مانند شی و مؤلفه گرائی شکل گرفته است . این مفهوم در سطوح مختلف معماری سازمانی و مهندسی نرم افزار قابل پیاده سازی است و دیدی ارائه می کند که در آن تمامی منابع به صورت مناسبی تقسیم بندی شده و همواره به عنوان یک سرویس در دسترس هستند. در مورد معماری سرویس گرا تعاریف متعددی از دیدهای مختلف (بسته به سطح پیاده سازی) ارائه شده است . در یک معرفی کوتاه می توان از معماری سرویس گرا به عنوان دیدگاهی برای توسعه سیستم ها نام برد که در آن فعالیت ها و کارها بر اساس فرآیند های و تحت عنوان سرویس دسته بندی می شوند. این سرویس ها از یکدیگر مستقل بوده و می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب سست پیوندی در سیستم افزایش پیدا می کند.

  ١-٢  اهداف تحقیق

  در دورنمای این تحقیق ذکر این مسئله دارای اهمیت است که به غیر از مزایای خودکارسازی که در مقدمه به آن اشاره گردید، نارسائی های مدیریت فرآیند ها و مدل های سازمانی نیز جزو انگیزه های گرایش به سمت خودکارسازی فرآیند مدیریت مدل های سازمانی می باشد. مدل های سازمان طی مرور زمان انطباق خود را با ساختار حقیقی سازمان از دست داده و به غیر واقعی و بی کاربرد می شوند.

  همانطور که اشاره گردید این تحقیق از دل پروژه تحقیقاتی تولید نرم افزار خودکارساز فرآیندهای مهندسی نرم افزار در دانشگاه شهید بهشتی شروع شد و در راستای تحقق خودکارسازی تولید مدل های سرویس سازمانی از روی مدل های قدیمی موجود ادامه پیدا کرد. در ادامه تحقیقات آنچه مورد توجه قرار گرفت راهکار های مشابهی بود که در سایر زمینه ها از جمله مدیریت فرآیند ها و فرآیند کاوی ٢ مورد مطالعه قرار گرفته بود که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

  ١-٣ محدوده تحقیق

  مدیریت فرآیند ها و مدل های سازمانی موضوع تازه ای نیست و در قالب زمینه های متفاوت فناوری اطلاعات مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است . تحقیقات مرتبط با موضوع ، در حوزه های مختلفی صورت گرفته است به همین دلیل در این قسمت علاوه بر مقدمه ای مختصر در مورد حوزه های تحقیقاتی مشترک، به راهکارهای پیشنهادی و روش های سودمند در این حوزه ها اشاره شده است .

  انتقال از مدل های سازمانی موجود به مدل های پیاده سازی سرویس در اولین گام نیازمند تحلیل و اکتشاف مدل های موجود جهت کشف روابط جدید بین اطلاعات پراکنده و استخراج معنا از آنهاست . بدین ترتیب بر اساس ادبیات موضوع که در فصل سوم بیشتر به آنها پرداخته خواهد شد، محدوده تحقیق شامل مدیریت فرآیند های سازمانی، هستان شناسی سازمانی، حوزه هوش مصنوعی (داده کاوی، پردازش زبان طبیعی و الگوریتم های تکاملی) و همینطور فرآیند کاوی ١ می باشد.

  ١-٤  ساختار تحقیق

  در این قسمت به ساختار این نوشتار در فصلهای بعد پرداخته می شود:

  - فصل دوم : در این فصل به بررسی مفاهیم بنیادی و ادبیات موضوع مانند مفهوم سرویس ، معماری سرویس گرا،  ویژگی های سرویس ،  و همینطور مباحث مرتبط در هوش مصنوعی و پردازش زبانی طبیعی مانند داده کاوی و ... خواهیم پرداخت .

  - فصل سوم : در این فصل  به بررسی کارهای مشابه و تحقیقات گذشته در زمینه مدیریت مدل های سازمانی و تبدیل خودکار آنها به مدل های سرویس پرداخته خواهد شد که امکان مقایسه و نتیجه گیری در مورد مشکلات و کاستی های آنها فراهم گردد.

  فصل چهارم : در این فصل ضمن بیان مشکلات روشهای موجود به ارائه راه حلی برای غلبه بر مشکلات

  خواهیم پرداخت و سپس به چگونگی نحوه ارزیابی راه حل پیشنهادی خواهیم پرداخت .

  فصل پنجم : در این فصل به جمع بندی مطالب گفته شده در فصول قبل تحت عنوان خلاصه سمینار

  خواهیم پرداخت و همچنین کارهای آینده و زمانبندی کارها بیان می شود.

  ٢  ادبیات موضوع

  ٢-١  مقدمه

  مفهوم سرویس گرایی (service-orientation) مفهوم نسبتا جدید بوده و بر پایه مفاهیمی قدیمی تر مانند شی گرائی (object-orientation) و مؤلفه گرائی (  component-based  software engineering) شکل گرفته است . این مفهوم در سطوح مختلف معماری سازمانی و مهندسی نرم افزار قابل پیاده سازی است و دیدی ارائه می کند که در آن تمامی منابع به صورت مناسبی تقسیم بندی شده و همواره به عنوان یک سرویس در دسترس هستند. در مورد معماری سرویس گرا تعاریف متعددی از دیدهای مختلف (بسته به سطح پیاده سازی) ارائه شده است . در یک معرفی کوتاه می توان از معماری سرویس گرا به عنوان دیدگاهی برای توسعه سیستم ها نام برد که در آن فعالیت ها و کارها بر اساس فرآیند های حرفه (Business Process)

  و تحت عنوان سرویس دسته بندی می شوند. این سرویس ها از یکدیگر مستقل بوده و می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب سست پیوندی (loose coupling) در سیستم افزایش پیدا می کند.

  برای تعریف سست پیوندی ابتدا باید انواع وابستگی در سیستم را توضیح داد. برخی از وابستگی ها، به نام وابستگی های واقعی (Real Dependency)، بین بخش ها و کارهای مختلف الزامی هستند. به عنوان مثال همیشه هنگام فروش جنس در بخش فروش باید موجودی انبار بررسی شود. اما در حین پیاده سازی سیستم عملا وابستگی های دیگری نیز بوجود می آیند که هدف سیستم نبوده است . این وابستگی ها که با بزرگتر شدن و پیچیده تر شدن سیستم بیشتر می شود و مشکلات فراوانی برای تغییر و نگهداری ایجاد می کند، وابستگی های ساختگی (Artificial Dependency) نام دارند. مانند ثبت مشخصات کاربر و تاریخ انجام هر فرآیند (مانند فروش ) در بخش گزارشات سیستم .

   سست پیوندی یعنی بخش های مختلف یک سیستم کمترین وابستگی ساختگی را به یکدیگر داشته باشند. هر سرویس یکی از فعالیت های حرفه را به طور مستقل ارائه می کند و با کمترین میزان وابستگی با سایر سرویس ها ارتباط دارد. یک مثال سرویس گرائی در دنیای واقعی دستگاه پخش لوح فشرده است . یک لوح فشرده موسیقی را می توان به هر جا حمل کرد و در هر دستگاه مناسبی گوش کرد. در اینجا دستگاه سرویسی به نام پخش را به دارنده لوح ارائه می کند. بدین ترتیب شرکت تولید کننده لوح و سازنده دستگاه با رعایت استانداردهایی این امکان را فراهم می کنند که مستقل از سازنده و نوع دستگاه (پخش اتومبیل ، سینمای خانگی، ...) بتوان به موسیقی مورد نظر گوش داد. اگر سرویس گرائی در اینجا ارائه نشده بود با هر لوح باید یک دستگاه مخصوص آن نیز ساخته می شد.

  معماری سرویس گرا در مهندسی نرم افزار به این اصل اشاره دارد که بخش های مختلف یک سیستم نرم افزاری به صورت سرویس هایی مستقل از زبان برنامه نویسی، زیر ساخت و سیستم عامل استفاده شده ساخته شوند. در این راستا تکنولوژی های مختلفی مانند سرویس های وب (web services) پدید آمده اند.

  در معماری سازمانی نیز سرویس گرائی باعث می شود تا تمرکز معمار بر دسته بندی فرآیند ها و کارها بر اساس فرآیند های اصلی حرفه و اهداف سازمان و پیاده سازی آنها بر اساس مفهوم سرویس ها باشد[١].

   سازمانها در طی انجام فعالیتهای خود به تجارب و دانشی دست پیدا میکنند که بسیار ارزشمند بوده و  میتواند در آینده آنها را جهت انجام هرچه بهتر فرآیندهای سازمانی یاری نماید. این دانش که اصطلا  دانش سازمانی نامیده میشود شامل تجربیات ناشی از انجام پروژه های مختلف ، موفق و ناموفق هردو، روبرو   شدن با مشکلات و موقعیتهای جدید حرفه ای و یا ابتکارات انجام شده در جهت تسریع یک روندکار  است . دانش سازمانی سرمایه بسیار ارزشمندی برای یک سازمان محسوب میگردد که نیازمند مدیریت  است . در این راستا بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی منفعل کافی نبوده و نیاز به یک سیستم پویا احساس  میشود. چنین سیستمی که یک سیستم حافظه سازمانی نامیده میشود وظیفه گردآوری دانش سازمانی  توزیع مجدد و فعالانه آن بین

   

  کارکنان و عوامل یک سازمان را برعهده دارد. به بیان ساده تر این سیستم   خدمت یادگیری سازمانی (OL)1 میباشد. در این شرایط به نظر میرسد که ما وجود مشکل در برخ  فرآیندهای سازمانی را پذیرفته و کارکنان خود را به دانش چگونگی مواجه با این مشکلات مجهز مینمایی  اما اگر بتوانیم تجربیات موجود در حافظه سازمانی را به نحو موثری به مدل یا معماری سازمانی خود  برگشت داده و به تصحیح روندها و فرآیندها بپردازیم علاوه بر حل اساسی مشکل ، تعداد زیادی از نیروها  انسانی سازمان را نیز از درگیری مجدد با این مشکل رها میکنیم . در مورد تجربیات مثبت نیز همین موض  به شکلی دیگر صادق است . به این معنی که چنانچه از روی تجارب عملی افراد بتوانیم از مناسب بودن  بهینه بودن یک فرآیند اطمینان حاصل نماییم بطور حتم در مراحل بعدی پالایش معماری دقت خواهیم نمود که تا حد امکان این فرآیندها دچار کمترین تغییرات ممکن شوند.

  در این گزارش سعی خواهد شد تا با بررسی دقیق تر مفاهیم اولیه موجود در حوزه مدیریت مدل ها و دانش  دانش سازمانی، اهمیت سرمایه های اطلاعاتی یک سازمان را که محقق ساز تبدیل مدل های سازمانی به مدل های سرویس هستند، مورد توجه قرار داد دهیم . همچنین نگاهی خواهیم داشت بر مفاهیم معماری سازمانی و هستان شناسی. بدیهی است که هریک از ا  مفاهیم دارای معانی گسترده تری هستند اما ما با توجه به میدان و حوزه عملکرد خود به تشریح آ  میپردازیم .

  ٢-٢  سازمان

   اگر بدنبال تعریف واژه Enterprise  بگردیم با تعاریف بسیاری مواجه میشویم که هریک   این تعاریف دارای دیدگاه مجردی نسبت به مفهوم کلمۀ سازمان هستند. اگرچه هرکدام از این تعاریف   بخشی از ویژگی یک سازمان را مورد نظر قرار میدهند اما عمدتا ناقص و یا تک بعدی بوده و هیچکدام همه جوانب یک سازمان را پوشش نمیدهن  بطور کلی "یک سازمان تشکیلاتی با اهداف حرفه ای است که از اطلاعات و

  فناوریهای موجود برا  رسیدن به مقاصد خود بهره میگیرد بگونه ای که کلیه فعالیتهای آن هدفمند هستند. 

 • فهرست و منابع گزارش سمینار راهکارهای خودکارسازی تبدیل مدل های سازمانی به مدل های پیاده سازی سرویس

  فهرست:

  ١           مقدمه ................................................................................................. ٧

   1-1                      تعریف مسئله .............................................................................. ٧

   2-1                      اهداف تحقیق .............................................................................. ٨

   3-1                      محدوده تحقیق ............................................................................ ٩

   4-1                      ساختار تحقیق ............................................................................. ٩

  ٢           ادبیات موضوع .......................................................................................... ١١

   1-2                       مقدمه ..................................................................................... ١١

  ٢-٢   سازمان .................................................................................... ١٣

   3-2                       دانش سازمانی ........................................................................... ١۴

   4-2                       مدیریت دانش ........................................................................... ١۵

  ٢-٥   هستان شناسی .......................................................................... ١۵

   6-2                       داده کاوی ................................................................................ ١۶

   7-2                       معماری .....................................Error! Bookmark not defined

   8-2                       مدل سازی سازمان ........................Error! Bookmark not defined

   9-2                       تولید مدل های سرویس بر اساس مدل های سازمانی ............................. ٢٩

    اصول معماری سرویس گرا............................................................. ٣٠

           راهکارهای مدیریت مدل های سازمانی ، سرویس و انتقال بین مدل ها با استفاده از استخراج

  معنا از مدل های موجود                                                                        ۴۴

   1-3                       مقدمه ..................................................................................... ۴۵

   2-3                       فرآیند کاوی .............................................................................. ۴۶

   3-3                       هستان شناسی سازمانی ................................................................. ۴٩

  ٤-٣    سازمان و مولفه های آن ................................................................ ۵۵

  ٣-٥   مدل های سازمانی ...................................................................... ۵۶

  ٦-٣   معیارهای یک مدل سازمانی مناسب ................................................. ۵٩

   3-7                       مولفه های مدل سازمان ................................................................. ۵٩

   8-3                       هستان شناسی سازمانی مرکزی ....................................................... ۶۴

  ٣-٩   ابزارهای مدل سازی سازمانی ........................................................... ۶۶

  ٣-١٠   استانداردهای معماری و مدل سازی سازمانی ........................................ ۶٨

  ٤           ویژگی های راه حل مورد انتظار ..................................................................... ۶٩

   1-4                       مقدمه ..................................................................................... ۶٩

   2-4                       ویژگی های اصلی ....................................................................... ٧٠

   3-4                       نحوه ارزیابی .............................................................................. ٧٢

  ٥           جمع بندی و نتیجه گیری ........................................................................... ٧٢

   1-5                       زمانبندی کارهای آینده ................................................................ ٧٣

   

        مراجع ................................................................................................... ٧۴

   

  منبع:

  [1]      P. Jamshidi, M. Sharifi, and S. Mansour, "To Establish Enterprise Service

  Model from Enterprise Business Model," Conference on Services, 2008, pp.

  93-100.

  [2]      a. Gregoriades and a. Sutcliffe, "A socio-technical approach to business

  process simulation," Decision Support Systems, vol. 45, 2008, pp. 1017-

  1030.

  [3]      M. Uschold, M. King, S. Moralee, and Y. Zorgios, "The enterprise

  ontology," The knowledge engineering review, vol. 13, 1998, p. 31–89.

  [4]      D.R. Pelayo and R.A. Ramírez, "Business Process Mining by Means of

  Statistical Languages Model," 2008 Seventh Mexican International

  Conference on Artificial Intelligence, 2008, pp. 404-407.

  [5]      W. Van Der Aalst, "Process Discovery: Capturing the Invisible," IEEE

  Computational Intelligence Magazine, vol. 5, 2010, p. 28–41.

  [6]      J. Jung, "Semantic business process integration based on ontology

  alignment," Expert Systems with Applications, vol. 36, 2009, p. 11013–

  11020.

  [7]      K. Vergidis, a. Tiwari, B. Majeed, and R. Roy, "Optimisation of business

  process designs: An algorithmic approach with multiple objectives,"

  International Journal of Production Economics, vol. 109, 2007, pp. 105-121.

  [8]      J. Lee and R. Goodwin, "Ontology management for large-scale enterprise

  systems," Electronic Commerce Research and Applications, vol. 5, 2006, pp.

  2-15.

  [9]      C. Sun, X. Xu, X. Li, and S. Deng, "Knowledge Discovery from Virtual

  Enterprise Model Based on Semantic Annotation," 2008 Fifth International

  Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Ieee, 2008, pp.

  546-551.

  [10]   J. de AR Goncalves, F. Santoro, and F. Baiao, "Business process mining

  from group stories," Proceedings of the 2009 13th International Conference

  on Computer Supported Cooperative Work in Design, IEEE, 2009, pp. 161-

  166.

  [11]   J. Ingvaldsen, "Information Retrieval for Organizational Business Process

  Insight," Proceedings of the CAISE’06 Doctoral Consortium, Citeseer, 2006,

  pp. 1177-1184.

  [12]   E.I. Neaga and J.a. Harding, "An enterprise modeling and integration

  framework based on knowledge discovery and data mining," International

  Journal of Production Research, vol. 43, 2005, pp. 1089-1108. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت