پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

تعداد صفحات: 83 فرمت فایل: word کد فایل: 10001676
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه بیمه
قیمت قدیم:۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

  کلیات

   

   

  کلیات هدف و علت انتخاب موضوع

  متغیرهای تحقیق                             

  قلمرو تحقیق                                     

  فرضیه های تحقیق                          

  استفاده کنندگان از تحقیق              

  محدودیتهای تحقیق                         

  تعریف بیمه                                      

  تعریف واژگان تخصصی                            

   

   

   

   

  هدف و علت انتخاب موضوع

  بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را "صنعت" می خوانند. بیمه باعث شکوفایی اقتصادی شده و با اشکال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی که بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاکنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه که در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

  نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

  افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود.

  محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

   

  متغیرهای تحقیق

  در تحقیق حاضر که با عنوان "بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای" انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

  روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)،

  میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته)

   که سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

  ((سایر عوامل)u، روشهای منتخب بازاریابی) f = میزان فروش خدمات بیمه ای.

   

  قلمرو تحقیق

  الف) مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را دربرمی گیرد.

  ب) موضوعی: در بازاریابی روشهای نظیر: پیشبرد، کالا(محصول)، قیمت و مکان وجود دارد. تحقیق حاضر تدثیر دو روش از روشهای فوق (یعنی قیمت و حق بیمه) البته این رساله وارد بحث قیمت گذاری و تئوریهای مربوط نمی شود و تنها به بررسی تأثیر قیمت با حق بیمه در میزان فروش بیمه عمر می پردازد و پیشبرد را در میزان فروش خدمات بیمه ای بررسی می نماید. شایان ذکر است که در روش پیشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهی های تجاری بوده است. ضمناً نوع بیمه مورد بررسی به دلیل وسعت حجم کار صرفاً بیمه عمر می باشد.

  ج) زمانی: تحقیق حاضر بعضاً به بررسی محدوده زمانی سالهای بین 68 تا 72 پرداخته است.

   

  فرضیه های تحقیق

  تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی می باشد که توسط سه فرضیه جزئی به آزمون گذاشته شده است.

  فرضیه اصلی: بین روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای رابطه معنی دارای وجود دارد.

  فرضیه های جزئی:

  "ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش فروش بیمه عمر موثر است."

  "افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود."

  "محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است."

   

  استفاده کنندگان از تحقیق:

  پیش بینی می شود افرادی که می توانند از تحقیق حاضر استفاده کنند به قرار ذیل باشند:

  الف) شرکتهای بیمه.

  ب) پژوهشگران و دانشجویان.

  پ) اقشار اسیب پذیر جامعه خصوصاً، و سایر اقشار عموماً.

  ت) سازمانهای خیریه، از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره).

  ث) و سایر علاقمندان.

   

  محدودیت های تحقیق

  این پایان نامه با وجود محدودیتهایی که به برخی از آنها اشاره خواهد شد، تهیه و تدوین شده اس:

  اولین و مهمترین محدودیت، عدم وجود آمار و اطلاعات مدون و همگن مورد نیاز بود، که بدین ترتیب، محقق مجبور شده با مراجعات مکررف از مسئولین امر اجازه بگیرد تا پرونده ها را مستقیماً بررسی، و آمارهای لازم را استخراج نماید. حتی در بعضی موارد، آمار و ارقام بدست آمده را دراختیار شرکتها قرار داده و اهمیت آنها را در تصمیم گیری‌ها گوشزد می کرده است.

  دومین محدودیت، برخوردهای بسیار متفاوت مسئولین بود بطوریکه بعضی از آنها با محقق جهت جمع آوری آمار و ارقام همکاری نکرده و از آن کار ممانعت بعمل می آوردند.

  سومین محدودیت، تعویض برخی از مسئولین در خلال انجام تحقیق را می توان محدودیتی دیگر دانست. برای هر مسئولی که پس از مسئول قبلی، متصدی امور می شد لازم بود تا تمامی ماجرا از اول شرح داده شود، تا شاید راضی شده و اجازه جمع آوری اطلاعات لازمه را به محقق بدهد.

  چهارمین محدودیت، قدیمی بوده غالب منابع مرتبط فارسی بود که برای جبران این امر، محقق مجبور به استفاده گسترده از کتابهای لاتین شد.

  بکر بودن موضوع تحقیق، پنجمین محدودیتی بود که خودنمایی می کرد.

  کثرت متغیرهای کیفی و مشکلات خاص کمی کردن آنها، ششمین محدودیت تحقیق بود.

  محدودیتهای مالی(هزینه های فراوان کپی، تکثیر، ایاب و ذهاب، استفاده از کامپیوتر جهت انجام محاسبات و ...)، هفتمین محدودیت تحقیق بوده است که اهمیت زیادی داشت.

   

  تعریف بیمه[1]

  برای واژه بیمه تعاریف متعددی ارائه گردیده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

  ((بیمه ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال، مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.))[2] ضمناً مرحوم دهخدا واژه بیمه را برگرفته از زبان هندی می دانند.((بیمه یعنی اطمینان در مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد.))[3]

  ((بیمه عملی است که از اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعق کنند تا در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآیند.))[4] مرحوم معین معنای لغوی بیمه را ضمانت دانسته ، ضمناً بیمه گر، بیمه گزار، بیمه کردن که تعاریف آنها خواهد آمد را از مشتقات بیمه به حساب می آورد.

  استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص در کتاب "مسئله ربا به ضمیمه بیمه" گفته اند:

  ... در رساله آقای دکتر جباری آمده است که کلمه بیمه که یک لغت فارسی است، مفهوم اصلی فرهنگی این لفظ را درست نمی رساند ولی کلمه عربی آن یعنی تأمین، این مفهوم را به خوبی می رساند. تأمین یعنی امنیت دادن. شاید در فارسی هم که بیمه گفته اند به اعتبار این است که نفی بیم می کند و بیمه رفع کننده بیم."[5]

  دکتر ایزدپناه، تعریف فرهنگستان ایران را از بیمه اینگونه بیان میکنند:

  "عملیست که اشخاص با پرداخت پول، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان، باید مقدار زیان را بپردازد."[6]

  آقای عرفانی، دیدگاه مرحوم جهانشاهی نسبت به بیمه را چنین بیان می کند: "... بیمه را یک لغت خالص فارسی می داند که از هیچ زبانی وارد نشده است و ریشه آن نیز به احتمالی بیم به معنای ترس می باشد: زیرا عنصر اولی و اصلی، ترس از خطر است و از ترکیب اصطلاح روسی استراخ((ctpax)) که به معنای ترس است و همچنین کلمه استرواخانه ((ctpaxo ha bue)) که در زبان روسی به معنای عقد بیمه می باشد را شاهد آورده است."[7]

  "بیمه عملیست که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن گروهی از افراد به نام بیمه گذار، در یک سازمان منظم به نام موسسه بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی به نام حق بیمه که هر یک از افراد گروه به موسسه مذکور می پردازد در صورت وقوع حادثه معینی برای هر یک از آنها خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی بپردازد."[8]

  "در زبان لاتین کلمه "سکوروس"[9] برای کلمه بیمه به کار رفته است که به معنای اطمینان می باشد. در زبان فرانسوی کلمه "آسورانس"[10] به عقد بیمه اطلاق می شود که به معنای اطمینان است و در زبان انگلیسی از واژه های ((Assurance)) ((Insurance)) برای بیان عقد بیمه استفاده می شود. هر دو واژه ریشه لاتین ((سکورس)) را دارند."ماده یک قانون بیمه مصوب 1316، بیمه را چنین تعریف کرده است:

  "بیمه عقدیست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند."[1]

  در یکی  از تعاریف فوق کلمه تأمین برای بیمه به کار رفته است و گوینده آن را رساتر از بیمه در ترجمه واژه خارجی آن دانسته است. این مسئله حائز اهمیت و دقت نظر است. همانگونه که آقای مازلو در سلسله مراتب نیازها به مسئله تأمین ایمنی اشاره می نمایند، بیمه یا همان تامین به تعبیری دقیقتر یکی از سلسله مراتب نیازهای مازلو را تشکیل می دهد. غالب تعارف فوق تا حدود زیادی بیمه را معرفی می نمایند. اما اگر بخواهیم تعریفی واحد، جامع و مانع را سرلوحه کار و زیربنای مطالب بعدی قرار دهیم، بهتر است به تعریفی که قانون بیمه ماده (1) از بیمه ارائه داده است، استناد کنیم و لذا از این به بعد، بیمه را چنین تفسیر و تعبیر نماییم که:

  "عقدی را که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد را بیمه می گویند."

   

  تعریف واژگان تخصصی

  1) بیمه عمر[2]

  قرار دادیست دوطرفه که به موجب آن یکی از طرفین (بیمه گر) تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار)، سرمایه ای را یکجا یا به اقساط در صورت حیات یا ممات شخص معینی (بیمه شده) به شخصی که قرارداد بیمه عمر به نفع او منعقد می شود، (استفاده کننده) بپردازد.

   

  2) بیمه گر[3]

  بیمه گر شخصی است حقیقی یا حقوقی که شغل او برعهده گرفتن عواقب خطرناک موضوع عقد بیمه است و به عبارت دیگر شخصی است که در مقابل پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) متعهد می شود که هنگام بروز حادثه و خطر، خسارت وارده به بیمه گذار (در صورتی که بیمه گذار، خود "بیمه شده" باشد). یا بیمه شده را به استفاده کننده (ذی نفع) بپردازد.

   

  3) بیمه گذار[4]

  "بیمه گذار هر شخص حقیقی و یا حقوقیمی باشد که ریسک اموال، اشخاص و مسئولیت خود را از طریق انتقال به بیمه گر، بیمه می نماید."[5]

  4) بیمه شده

  "بیمه شده، شخصی است که قرارداد بیمه، بر عمر او متکی است. فوت یا حیات اوست که موجب انجام تعهدات بیمه گر می شود از این رو وضع سلامتی او ماخذ قبول بیمه و محاسبه حق بیمه از طرف بیمه گر است، و رضایت کتبی بیمه شده شرط اصلی صحت قرارداد است."[6]

   

  5) استفاده کننده

  "استفاده کننده یا ذی نفع کسی است که از ثمره قرارداد بهره مند می گردد.

  بیمه گر غرامت را فقط به وی می دهد. این شخص از طرف بیمه گذار و با رضایت بیمه شده تعیین و در قرارداد قید می گردد. بیمه گذار حق دارد هر شخصی را که مایل باشد، به عنوان استفاده کننده به بیمه گر معرفی نماید."[7]

   

  6) حق بیمه[8]

  ((حق بیمه پولی است که بیمه گذار در برابر خسارت ناشی از حادثه احتمالی طبق قرارداد به بیمه گر می پردازد. حق بیمه را ممکن است یکجا پرداخت مثل زمانی که خطر معینی را برای مدت کوتاه بیمه می نمایند. ممکن است حق بیمه را هر ماه یا هر سال به اقساط پرداخت نمایند، مانند بیمه کردن اشیاء در برابر دزدی، حریق یا بیمه عمر و امثال آن)).[9]

  حق بیمه مبلغی است که بیمه گذار در مقابل قبول ریسک از طرف بیمه گر، به بیمه گذار پرداخت می نماید. حق بیمه می تواند یا یک مبلغ ثابت باشد و یا درصد و یا درهزار سرمایه بیمه.[10] [11]

   

  7)مبلغ بیمه شده[12]

  ((مبلغی است که بیمه گر تعهد می نماید در صورت فوت یا حیات بیمه شده، طبق شرایط مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.))[13]

  8) موضوع بیمه

  آقای محمود صالحی در صفحه 274 از کتاب فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی خود در ارتباط با موضوع بیمه می گویند: ((قانون بیمه ایران، آنچه را که بیمه می شود "موضوع بیمه" می نامند ولی درواقع آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می گیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت) است. بنابراین بهتر است که خطر را موضوع بیمه بدانیم و آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می شود در صورتی که مال یا شیء باشد "مورد بیمه" و اگر شخص باشد او را "بیمه شده" بنامیم.))

   

  9) شرایط بیمه ای[14]

  "در هر بیمه نامه شرطی وجود دارد که براساس آن، بیمه گر درصورت تحقق آن خسارت وارده به بیمه گذار را جبران می نماید."[15]

  10) ریسک بیمه[16]

  ریسک یا خطر در مورد تمامی عملیات بیمه مصداق پیدا می کند. بیمه گر نیز به همین مناسبت براساس میزان ریسکی که در مورد بیمه وجود دارد، حق بیمه خود را محاسبه می نماید.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

  فهرست:

  کلیات هدف و علت انتخاب موضوع........................................................................................................ 1      

  متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................ 3      

  قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................... 3      

  فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................ 4      

  استفاده کنندگان از تحقیق.......................................................................................................................... 5      

  محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................................... 5      

  تعریف بیمه...................................................................................................................................................... 7      

  تعریف واژگان تخصصی............................................................................................................................. 11    

   

  فصل اول

  مبحث اول : بیمه های عمر در جهان......................................................................................................... 18

  الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر................................................................................................... 18    

  ب ) پیدایش بیمه های عمر.......................................................................................................................... 24    

  مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران........................................................................................................... 30

  الف ) بیمه های غیر بیمه عمر.................................................................................................................... 30    

  ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب......................................................................................................................... 37

  ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب......................................................................................................................... 38    

  د ) انواع بیمه های عمر................................................................................................................................ 39    

  عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه.................................................................................................................... 45    

  موانع توسعه بیمه های بازرگانی............................................................................................................ 47    

  تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی.................................................................. 49    

  بازار بیمه.......................................................................................................................................................... 51    

  اصول حاکم بر معاملات بیمه ای............................................................................................................... 55

  الف ) اصل حسن نیت.................................................................................................................................... 55    

  ب ) اصل احتمال.............................................................................................................................................. 56    

  ج ) اصل تعاون................................................................................................................................................ 56    

  د ) اصل جبران خسارت................................................................................................................................ 57    

  تقسیمات بیمه.................................................................................................................................................. 57    

   

   

   

  فصل دوم

  روش تحقیق.................................................................................................................................................... 61

  جامعه آماری..................................................................................................................................................... 61    

  پرسشنامه......................................................................................................................................................... 62    

  ویژگی پرسشنامه.......................................................................................................................................... 62    

  توزیع مقدماتی پرسشنامه.......................................................................................................................... 63    

  فصل سوم

  تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................................... 64

  بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه.................... 64

  فرضیه اول........................................................................................................................................................ 64    

  فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 68    

  فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 68    

  بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای................................................................ 70

  فرضیه اول........................................................................................................................................................ 70    

  فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 70    

  فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 71    

  فصل چهارم

  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................... 73    

  زمینه های تحقیقاتی..................................................................................................................................... 83    

  فصل پنجم

  منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 85    

   

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت