تحقیق مقاله پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: word کد فایل: 6258
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله پیراپزشکی
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

  مقدمه

            در عصر حاضر صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی،‌ مراکز پزشکی و بیمارستانها به در اختیار داشتن یک سیستم مدون و مجهز نگهداری و تعمیرات تجهیزات به نسبت توسعه و افزایش حجم فعالیت های آنها فزونی می‌یابد و وجود یک سیستم مجهز و برنامه‌ریزی شده مدیریت نگهداری و تعمیرات از آن جهت ضروری و الزام آور است که نه تنها کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد تجهیزات، ادوات، ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات و سرویسها را ممکن می سازد بلکه از طریق سیستم های مدیریت بر پایه ریسک نیز اطلاعات را در جهت کمک به قدرت تصمیم گیری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهد. لذا ارائه مطلوبترین سرویسهای نگهدرای و تعمیرات تجهیزات با اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار تجهیزات با حداکثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امکان‌پذیر می گردد. اما آنچه که در این مقوله حائز اهمیت است عبارتست از ایجاد فرهنگ و نگرش نگهداری و تعمیرات بهره ور در کلیه سطوح مراکز درمانی و طبقات مدیریتی بعبارت دیگر نگهداری و تعمیرات مختص یک قسمت یا اداره نبود. بلکه در این سیستم کلیه افراد یک مرکز درمانی بعنوان کارگردانان اصلی در نگهداری تجهیزات و اموال این مراکز سهیم و شریک بوده و هر کس در جایگاه خود با انجام فعالیت های شخصی سعی در حفظ، نگهداری و بهبود مستمر تجهیزات و نهایتاً رضایتمندی بیمار و ارتقاء خدمات درمانی کشور را سبب می‎شود.

  تعریف سیستم:

            نظام یکپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات (CMMS)[1] به مجموعه مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت مکانیزه بر کلیه عملیات موردنیاز و از پیش تعیین شده جهت کنترل سلامت و بهبود شرایط عملکرد تجهیزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمایه اولیه و هزینه های بهره برداری اطلاق می گردد.

   

  اهداف سیستم:

            نظام یکپارچه مدیریت نگهدارزی و تعمیرات تجهیزات (CMMS) بر پایه اهداف استراتژیکی استوار است که اهم آنها بقرار ذیل با اجرای آن نظام محقق خواهد شد:

  کاهش و صرفه جوئی قابل توجه در کلیه مراکز درمانی کشور (cost)

  افزایش قابلیت اطمینان عملکرد تجهیزات درمانی کشور (Reliebility)

  افزایش قابلیت در دسترس بودن تجهیزات و ادوات درمانی (Availibility)

  افزایش بازدهی و عمر مفید تجهیزات و دستگاههای پزشکی (Eficiency & Lifecycle)

  ایجاد ایمنی نسبی برای بیماران، کارکنان و مراکز درمانی کشور (Safty & Security)

  افزایش کیفیت خدمات در تمامی مراکز درمانی کشور (Quality)

  افزایش رضایت بیمار در مراکز درمانی کشور

  بازتاب اجتماعی مناسب نزد مردم کشورمان از مراکز درمانی کشور

  کاهش تنش های ناشی از انجام کار در مراکز درمانی کشور

  کاهش نرخ خرابیهای تجهیزات، قطعات مصرفی، منابع موردنیاز مراکز درمانی کشور.

   

  موضوع میزان سود و منفعت شیوه های بکار گرفته شده در سیستم
  افزایش قابلیت اعتماد تجهیزات 50% از هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی 1- تجزیه و تحلیل سوابق
  2- بهینه نمودن برنامه های پیشگیرانه
  3- TPM
  بهینه نمودن روشهای کاری و تداخل وظایف 25% از هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اساسی 1- حمایت تعمیر تجهیز
  2- بهینه نمودن فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
  3- علم و آگاهی و شایستگی مدیریت
  تغییر هزینه 10% الی 20% هزینه های کلی سازمان 1- مدیریت تجزیه و تحلیل هزینه نگهداری و تعمیر تجهیزات
  2- گزارشات فنی و اقتصادی در سازمان

   

  کاربرد سیستم:

            با بهره بردای کامل از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات امکانات ذیل در اختیار سازمان و مدیریت قرار خواهد گرفت.

  1. دسترسی آسان و سریع به اطلاعات موردنیاز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره ای در مراکز درمانی
  2. گردش عملیاتی منسجم فعالیت ها و اقدامات با توانائی پیگیری و امکان آشکارسازی مشکلات
  3. تحلیل اطلاعات و وقایع به منظور بهینه نمودن روشها با تهیه صورت مسئله و حل آنها
  4. تهیه و ثبت گزارش و تاریخچه عملکرد با محوریت تجهیزات
  5.  ………

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

  فهرست:

  - مقدمه                                                                                             1

  2- تعریف سیستم                                                                                 2

  3- اهداف سیستم                                                                                 3

  4- کاربرد سیستم                                                                                 5

  5- مبانی سیستم                                                                                  6

  - مدیریت تجهیزات                                                                                6

  - مدیریت کالا                                                                                      6

  - مدیریت گردش کار                                                                              7

  - مدیریت نگهداری پیشگیرانه                                                                    8

  - مدیریت کالیبراسیون                                                                            8

  - مدیریت انبار                                                                                     9

  - مدیریت پروژه                                                                                    10

  - مدیریت مالی                                                                                     11

  - مدیریت پیمانها                                                                                   11

  6- نمودار اجرائی پروژه CMMS                                                                 12

  7- جدول زمانبندی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم CMMS                            13

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت