گزارش کارآموزی مانیتور

تعداد صفحات: 47 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003892
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۷,۵۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مانیتور

  دستگاه مانیتور در لغت به معنی دور نشان یا نماینگر اجسام دور می باشد . اما آنچه امروزه در اصطلاح عمومی مانیتور نامیده می شود عبارت است از :

  انتقال پیوسته تمام معلوما ت قابل رویت یک میدان دید توسط امواج الکترومغناطیسی از یک نقطه به محل دیگر به نحوی که تمام تغییرات طبیعی این میدان دید،حرکات، تغییرات ، روشنایی و تاریکی، از دور با احساس همزمانی و پیوستگی قابل تعقیب باشد .

  ولی در واقع مانیتور هنگامی حقیقی است که دیدگان یامسلح شدن به نوعی وسلیه اپیتیک بتواند با انتخاب شخصی و بدون هیچ وسیله کمکی دیگر شیئی را از دور رویت و آنرا در نظر بگیرد . سیستم های رادار ، که در آنها از نعکاس امواج میلیمتری متمرکز تصویر نور دور بوجود می آید ، می توانند به عنوان یک نوع تقرییب نسبی مانیتور در نظر گرفته شود .

  ما در روی صفحه تصویر یک گیرنده  مانیتور می توانیم فقط آن چیزی را از دور ببینیم که در آن محل از دوربین مانیتور گرفته شده و توسط فرستنده انتقال داده می شود . فاصله ممکن بین فرستنده وگیرنده با شرایطی که برای واضح بودن تصویر قائل می شویم و نیز توسط حدود طبیعی انتشار امواج الکترومغناطیسی تعیین می شود .

  آدرس : کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج

  روزانه در حدود 1200 مانیتور LG در این کارخانه تولید می شود که تحت 4 فرایند زیر این مانیتورها تولید می شوند .

  عملیات مونتاژ اتوماتیک

  عملیات مونتاژ دستی

  عملیات رنگ کاری و چاپ

  عملیات مونتاژنهایی

  آدرس: تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج- بلوار دکتر عبیدی

  روند تولید محصول مانند کارخانه شماره 2 می باشد ولی با این تفاوت که این کارخانه فقط مانیتور SONY تولید می کند .

  روزانه تقریبا 200 مانیتور SONY در این کارخانه تولید می شود 

  (نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)

  آنچه توسط دوربین عکاسی گرفته یا بوسیله چشم انسان از یک جسم دیده می شود ، نور منتشر شده از طرف جسم باعث دیدن آنها می شود و در نتیجه تصویری از آن جسم را به وجود می آورد . بنابراین اگر هیچ نوری از یک جسم به چشم نرسد آن شیئ دیده نمی شود و تصویری هم به وجود نمی آید .

   

  چگونگی نمایش تصویر در گیرنده مانیتور  :

   مادامی که به مانیتور نگاه می کنیم ، تصاویر آن صحنه های متحرک و واقعی بنظر می رسند . زیرا در    مانیتور نیز مانند سینما ، در هر ثانیه تعدادی عکس با سرعت معینی از جلوی چشم عبور می کند . حرکت سریع و حساب شده این عکسها با توجه به آنچه گفته خواهد شد موجب می شود تا تصاویر ، صحنه های واقعی بنظر برسد . البته یک تفاوت بزرگ بین نمایش تصویر در مانیتور و سینما وجود دارد و آن اینکه تصویر در سینما از فیلم های واقعی نظیر

   

  لامپ تصویر مانیتور و نحوه تشکیل عکس روی آن :

  قبل از توضیح چگونگی نمایش تصویر در لامپ تصویر گیرنده ، کار لامپ دوربین  فرستنده مرور می شود . 

   پس از آنکه یک تصویر نوری روی صفحه حساس به نور لامپ دوربین فرستنده بوجود می آید ، اجزاء  تشکیل دهنده آن تصویر ،با مرور اشعه الکترونی  تفنگ لامپ بطور سطر به سطر به اطلاعات الکتریکی ترجمه می شود .

   لامپ تصویر گیرنده مانیتور از دسته لامپ های اشعه کاتدی است . همان گونه که در شکل (1-1) ملاحظه می گردد ، لامپ تصویر از یک تفنگ الکترونی در قسمت گردنه و یک صفحه که سطح داخلی آن از مواد لومینسنت (مثل فسفر ) پوشیده شده تشکیل می شود . لامپ تصویر نیز مانند یک لامپ خلاء چند شبکه ای دارای اجزای مانند فیلمان ، کاتد ، چند شبکه و نیزآند می باشد . با رسیدن ولتاژ  dc مناسب به الکترودهای نامبرده این مجموعه به مثابه یک تفنگ ، دسته اشعه ی از الکترون به سوی صفحه لومینسنت پرتاپ می کند . این دسته اشعه مانند یک ستون باردار تحت تاثیر میدان مغناطیسی سیم پیچهای دور گردنه روی صفحه لومینسنت مرور داده می شود تا در اثر برخورد اشعه مزبور صفحه نورانی گردد 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مانیتور

  فهرست:

  مقدمه                                                                                                

  کارخانه شماره 2    (تولید مانیتور LG )                                                

  کارخانه شماره 3    (تولید مانیتور SONY)                                           

  نمودار فرایند مونتاژ اتوماتیک                                                               

  نمودار فرایند مونتاژ دستی                                                                    

  نمودار فرایند عملیات رنگ کاری و چاپ                                                   

  نمودار فرایند مونتاژ نهایی                                                                     

  بخش ضمیمه (کلیاتی درباره فرستنده و گیرنده )                                        

   

   

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت