گزارش کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل

تعداد صفحات: 99 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003606
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی حسابداری
قیمت قدیم:۱۲,۷۰۰ تومان
قیمت: ۹,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل

  حسابداری صنعتی

  کاردانی

  فرض دوره مالی

  فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است . اما استفاده کنند گان از اطلاعات مالی نیازمند  دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند . بدین جهت دوره فعالیت یک مؤسسه به عملکرد مؤسسه به دوره های زمانی کوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود . متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یک ساله است که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود . معمولاً سال مالی منطبق بر سال تقویمی است . یعنی از اول فروردین ماه آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد گرچه ضرورتی بر انطباق سال تقویمی و سال مالی وجود ندارد .

  دوره های مالی معمولاً به گونه ای انتخاب می گردد که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات واحد تجاری در پائین ترین سطح قرار داشته باشد .زیرا در این زمان فرصت بیشتری برای شمارش موجودی کالا و تهیه گزارشهای مالی وجود دارد .

  برخی از گزارشها برای دوره های زمانی کوتاهتر از یکسال تهیه می شود . مثلاً گزارشهای فصلی که به عنوان گزارشهای میان دوره ای نیز شناخته می شود .

  فرض تداوم فعالیت

  بر اساس فرض تداوم فعالیت ، عملیات هر مؤسسه در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به عبارت دیگر فرض می شود که نه قصد بر آن است که واحد اقتصادی منحل یا عملیات آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می شود .

  فرض تداوم فعالیت به معنای بقای همیشگی مؤسسات نیست بلکه پیش فرضی است جهت اینکه فرصت کافی برای انجام اهداف و تعهدات خود داشته باشد .

  فرض تداوم فعالیت مبنای طبقه بندی های متداول در حسابداری است بطور مثال طبقه بندی دارائیها و بدهیها به جاری و بلند مدت مبتنی بر همین فرض است . در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت اهمیت خود را از دست خواهد داد .

  در فرض تداوم فعالیت بر اندازه گیری در حسابداری نیز به شدت تأثیر دارد . مثلاً بر اساس همین فرض دارائیهات به بهای تمام شده در حسابها ثبت می شوند و با گذشت زمان تغییری در آنها داده نمی شود در صورتیکه فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد (مثلاً هنگام انحلال مؤسسه ) این فرض کنار گذاشته می شود ، و برای ارائه بهتر اطلاعات دارائیها به قیمت بازار و بدهیها به ارزش تسویه اندازه گیری می شوند .

  اصل تطابق (مقابله هزینه ها با درآمدها )

  بر اساس مبنای حسابداری نقدی درآمدها و هزینه ها می توانند در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسائی ، اندازه گیری و ثبت شوند . بنابراین بر اساس این مبنا سود برابر با تفاوت مبالغ دریافتی و پرداختی است معمولاً اشخاص حقیقی و بعضی از مؤسسات کوچک از این روش جهت محاسبه سود استفاده می کنند . اگرچه این روش برای مؤسسات کوچک کاربرد مناسبی دارد . ولی اکثر مؤسسات از این روش استفاده نمی کنند بلکه از مبنای تعهدی جهت شناسایی درآمدها و هزینه ها استفاده می نمایند . بر اساس فرض تعهدی درآمدها در زمانی که تحقق یافته اند و هزینه ها به هنگام تحمل شناسائی و ثبت می شوند .

  برای تشریح مطالب پیش گفته می توان عنوان کرد که برخی از درآمدها در یک دوره تحقق می یابند ولی وجه نقد مربوط به آن در دوره های بعد وصول می گردد . (درآمد غیر نقدی ) و یا بطور عکس ، ابتدا وجوه نقد دریافت شده (پیش دریافت درآمد) و سپس در دوره های بعد خدمات و یا کالا در مقابل آن ارائه گردیده و درآمد شناسائی می شود . هزینه ها  نیز به همین صورت می باشند . در برخی موارد ممکن است هزینه بصورت غیر نقد انجام شود و یا اینکه قبل از دریافت خدمات مبلغ هزینه پرداخت گردد . (پیش پرداخت هزینه ) در نتیجه در زمانی که خدمات یا کالائی دریافت گردید هزینه ها نیز شناسائی می شوند.

  بر طبق اصل تطابق برای تعیین سود خالص ، هزینه های هر دوره بایستی از درآمدهای همان دوره کسر گردد . برای اعمال اصل تطابق و در نتیجه شناخت هزینه ها ، روشهای زیر را می توان در نظر گرفت :

  1- هزینه هایی که رابطه مستقیم با درآمد دارند . یعنی اینکه وقوع هزینه و درآمد همزمان است و تحصیل درآمد نتیجه صرف هزینه ها است . مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته ، کمیسیون فروش ، هزینه حمل کالای فروش رفته .

  2- هزینه هایی که رابطه مستقیم با درآمد ندارند . اینگونه هزینه ها به روشی معقول و منطقی به دوره هایی از آن هزینه ها انتفاعی حاصل شده است تخصیص داده می شوند . مانند حقوق فروشندگان که ربطی  به مبلغ فروش ندارد و یا سرشکن بهای تمام شده دارائیهای ثابت مانند ساختمان به دوره هائی که از آن دارائی استفاده می شود .

  اصلاح حسابها

  همانطوری که قبلاً بیان شد صورتهای مالی بطور سالیانه تهیه می شود . معاملاتی که در حسابها ثبت می شوند ممکن است بر دو یا  چند دوره مالی اثر بگذارند . در نتیجه قبل از تهیه صورتهای مالی بایستی اینگونه حسابها اصلاح شوند . همچنین ثبت روزانه بعضی از رویدادهای مالی نه امکان پذیر و نه مقرون به صرفه است . مثلاً پیش پرداختهای هزینه متناسب با خدمات دریافت شده به هزینه تبدیل می شوند اما طی دوره مالی جهت کاهش حجم فعالیت های دفترداری و صرفه  جوئی ، ثبتی از این بابت در دفاتر انجام نمی شود ولی در پایان دوره مالی با انجام ثبتهای اصلاحی ،مانند اینگونه حسابها تصحیح می شود .

  یکی از کاربردهای فرض تعهدی اصلاح حسابها است با انجام اصلاحات در پایان هر سال مالی دارائی ، بدهی و حق مالی صاحب مؤسسه به درستی اندازه گیری و در صورتهای مالی منعکس می گردد .

  اصلاح حسابها بر خلاف مراحل 1 تا 3 فرآیند حسابداری که بطور مستمر انجام می گردد و در شکل (1-5) نشان داده شده است فقط در پایان سال مالی انجام می شود .

  فرآیند اصلاح حاسبها

  حسابداران اصلاح حسابها را بر اساس فرض تعهدی برای رویدادهائی که بر بیش از یک دوره مالی اثر می گذارند انجام می دهند بنابراین چهار حالت برای اصلاح حسابها وجود دارد که هر کدام از این حالتها بر یکی از حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان اثر می گذارد . هر یک از این حالت ها به تفضیل در زیر تشریح شده است :

  1-مخارجی که بایستی به دو یا بیش از دو دوره مالی تخصیص داده شود .

  نمونه هایی از هزینه های انتقالی عبارتند از :

  پیش پرداختهای هزینه

  ملزومات مصرفی

  بهای تمام شده دارائیهای ثابت

  اصلاح حسابها در این حالت دربرگیرنده حسابهای هزینه و دارائی است .

  2- هزینه های ثبت نشده . هزینه های انجام شده که تا پایان دوره مالی ثبت و پرداخت نشده اند . اینگونه هزینه ها تحت عنوان هزینه های پرداختی نیز شناسائی می شوند . نمونه هایی از اینگونه هزینه ها عبارتند از :

  بهره پرداختی

  بهره وام دریافتی

  هزینه هایی که صورتحساب آن تا پایان دوره مالی دریافت نشده است .

  اصلاح حسابها در این حالت در برگیرنده حسابهای هزینه و بدهی است .

  3-پیش دریافت درآمد .

  اصلاح حسابها در این حالت در برگیرنده حساب های بدهی و درآمد است .

  4- درآمدهای ثبت نشده . درآمدهای تحقق یافته ای که تا پایان دوره مالی ثبت و دریافت نشده اند مانند :

  بهره دریافتی

  بهره وام های پرداختی

  درآمدهایی که صورتحساب آن تا پایان دوره مالی ارسال نشده است .

  اصلاح حسابها در این حالت در برگیرنده حسابهای بدهی و درآمد است .

  روش اصلاح حسابها

  مخارجی که بایستی به دو یا بیش از دو دوره مالی تخصیص داده شوند .

  اغلب مؤسسات مخارجی را متحمل می شوند که اثر آن بر بیش از یک دوره مالی است . اینگونه مخارج در یک حساب دارائی بدهکار و در پایان دوره مالی معادل بهای تمام شده خدمات دریافت شده از حساب دارائی مربوط خارج ( به حساب دارائی بستانکار می شود ) و به عنوان هزینه شناسایی می شوند .

  اگر ثبت های اصلاحی در پایان دوره مالی برای اینگونه حسابها انجام نشود ، صورتهای مالی ارائه کننده اطلاعات مالی نادرست خواهند بود زیرا دارائیها بیشتر و هزینه ها کمتر از واقع گزارش خواهند شد . در شکل (3-5) نحوه اصلاح دارائی و هزینه نشان داده شده است .

  درآمدهای ثبت نشده

  درآمد های ثبت نشده ، درآمدهای تحقق یافته ای هستند که در مقابل آن خدمات و یا کالائی به مشتریان ارائه شده است ولی تا پایان دوره مالی شناسائی و در حسابها ثبت نگردیده اند . درآمدهای تحقق یافته ای که در طی دوره مالی ثبت نشده اند بایستی از طریق بدهکار کردن یک حساب دارائی و بستانکار کردن حساب درآمد اصلاح شوند . بهره اسناد دریافتی که سر رسید آن در دوره مالی بعدی است نمونه ای از درآمد ثبت نشده است . اینگونه درآمدها بطور مستمر و روزانه تحقق می یابند اما تا پایان دوره مالی ثبتی برای شناسائی آنها انجام نمی گیرد . نمونه دیگری از درآمدهای ثبت نشده ناشی از خدمات و یا کالائی است که به مشتریان ارائه یا فروخته شده است ولی تا پایان دوره مالی وجه آن دریاف و ثبت نشده است . 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی شرکت بازرگانی ستاره سهیل

  فهرست:

  فرض دوره مالی ...................................................................................................... 1

  فرض تداوم فعالیت .................................................................................................. 2

  اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها)................................................................... 3

  اصلاح حسابها........................................................................................................... 4

  فرایند اصلاح حسابها................................................................................................ 5

  روش اصلاح حسابها................................................................................................ 7

  تراز آزمایشی اصلاح شده ....................................................................................... 8

  تهیه صورت مالی ..................................................................................................... 8

  حسابهای دائمی و موقت .......................................................................................... 9

  بستن حسابها ........................................................................................................... 9

  تراز آزمایشی اختصاصی ...................................................................................... 10

  کار برگ................................................................................................................... 11

  مراحل تهیه کاربرگ ............................................................................................... 13

  موسسات بازرگانی ................................................................................................. 15

  طبقه بندی موسسات بازرگانی ............................................................................... 16

  اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی .............................................................. 17

  درآمد فروش .......................................................................................................... 18

  حسابهای فروش کالا .............................................................................................. 19

  ثبت فروش .............................................................................................................. 20

  برگشت از فروش و تخفیفات .................................................................................. 21

  تخفیفات نقدی فروش .............................................................................................. 22

  فروش خالص ......................................................................................................... 24

  حساب خرید ........................................................................................................... 24

  برگشت از خرید و تخفیفات .................................................................................... 25

  ثبت برگشت از خرید و تخفیفات ............................................................................. 26

  هزینه حمل کالای خریداری شده ........................................................................... 27

  موجودی کالا .......................................................................................................... 28

  سیستم ارزیابی موجودی کالا ................................................................................ 29

  بهای تمام شده کالای فروش رفته ......................................................................... 31

  سود ناخالص .......................................................................................................... 33

  بخش سود و زیان .................................................................................................. 36

  دارائی ثابت ............................................................................................................. 42

  هزینه‌های عمومی اداری ........................................................................................ 47

  وجوه نقد و کنترل آن ............................................................................................. 53

  نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه ........................................... 60

  روشهای محاسبه اصطحلاک ................................................................................. 69

  معاوضه دارائی‌ های ثابت ....................................................................................... 75

  سرقفلی ................................................................................................................... 93

  سایر دارائی‌ها ........................................................................................................ 97

  هزینه‌های تاسیس ................................................................................................... 98

  هزینه‌های قبل از بهره برداری ............................................................................... 99

  منابع   

   

  منبع:

   

      اکبری ، فضل اله (دکتر) و علی مدد ، مصطفی ، حسابداری مالی – سطح میانی – حسابداری استهلاک ، چاپ ششم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 90 ) ، تهران ، 1380 .
  2.    بختیاری ، پرویز ، حسابداری بازرگانی (مباحثی در دارایی های جاری ) ، چاپ ششم ، سازمان مدیریت صنعتی ، تهران 1375 .
  3.    حساس یگانه ، یحیی ، اصول حسابداری 2 ، چاپ  اول ، نشر شهید سعید محیی ، تهران ، 1376 . 
  4.    شباهنگ ، رضا (دکتر) ، حسابداری مالی ، جلد اول ، چاپ ششم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشر شماره 75 ) ، تهران ، 1380 .
  5.    شاهنگ ، رضا (دکتری) ، حسابداری مالی ، جلد دوم ، چاپ ششم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 81 ، تهران ، 1379 .
  6.    گودرزی ، مصطفی و تیموری ، حبیب اله ، حسابداری مالی –سطح میانی – حسابداری دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی ، چاپ نهم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 84) ، تهران ، 1380 .
  7.    گودرزی ، مصطفی و تیموری ، حبیب اله ، حسابداری مالی – سطح میانی – حسابداری وجوه نقد ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و مطا لبات ، چاپ پنجم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 70) ، تهران ، 1378 .
  8.    مدرس سبزواری ، احمد و خوش طینت پا ک نیت ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات حسابداری ، ‌چاپ  اول ،نشر پردازش ، تهران ، 1376 .
  9.    ملک آرائی ، نظام الدین ، حسابداری مالی – سطح میانی – حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، چاپ نهم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 67 ) ، تهران ، 1380.
  10.    نظری ، رضا ، حسابداری مالی – سطح میانی – حسابداری موجودی مواد و کالا ، چاپ هفتم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 80) ، تهران ، 1380 .
  11.    نظری ، رضا ، حسابداری مالی – سطح میانی – سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ، چاپ سوم ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریه شماره 117) ، تهران ، 1376 .
  12.    مجموعه قوانین مالیات های مستقیم ، گرد آوری امیر هوشنگ ساسان نژاد – چاپ اول – انتشارات فردوسی ، تهران ، 1381 .
  13.    قانون تجارت ، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 .
  14.    قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مصوب شهریور 1362 و آئین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و دستورالعمل های اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار ، انتشارات بانک ملت ، 1363 . 

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت