پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

تعداد صفحات: 64 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003530
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی هنر
قیمت قدیم:۹,۲۰۰ تومان
قیمت: ۶,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

  چکیده :

  تا زمانی که طراحان گرافیک و صاحبنظران در طراحی حروف ، نخواهند هیچگونه فعالیتی  در جهت رفع محدودیت های خط  فارسی انجام دهند   ، مشکلات خط  فارسی همچنان به قوت  خود باقی است .  لذا پیشنهاد می شود که مرکز و یا  انجمن  طراحی حروف که متشکل از خطاطان  و طراحان گرافیک و دست اندرکاران  حروف چینی و چاپ می‌باشد  ، تاسیس شده و به فعالیت در جهت رفع مشکلات خط فارسی بپردازند .

  همجهت با موضوع  رساله که بحث اصلی آن پیرامون طراحی حروف فارسی است.

   

  مقدمه :

  تعریف ارتباط : ارسطو فیلسوف  یونانی شاید  نخستین اندیشمندی باشد  که   ۲۳۰۰    سال   پیش  در زمینه ارتباط سخن گفت.

  ارتباط عبارت است از:( جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل  وامکانات موجود برای  ترغیب و اقنای دیگران .

  ارتباط عبارت  است : ( از فراگرد انتقال یک محرک با پیام از سوی برقرار کننده  (فرستنده )  به فرد دیگری (گیرنده ) به منظور تغییر ر فتار.

  با جمع بندی  مطالب فوق می توان  ارتباط را فراگرد انتقال  پیام از سوی  فرستنده  برای   گیرنده دانست. مشروط بر اینکه در معنای دریافت  شده  توسط  گیرنده  و معنای مورد  نظر فرستنده پیام مشابهت مشاهده شود .

  بخش اول

   

  فصل اول

  خط :

  انسان خط را در طی قرون و با گذراز مراحل چند تکامل بخشیده.هر تحول به دهها و  صدها سال گذشت زمان نیاز دارد. چرا که هر تحولی به ارتقاء توان بصری  مخاطبین نیاز دارد.  متکاملترین

  درجه ای که خط بدان رسید عبارت بود از : خط الفبایی که تا کنون نیز بدان می نویسیم .

  انواع خط : خط تصویری وخط واژه نگار

      منبع    : خوشنویسی در ایران لیلا برات زاده 

   

  در میان ملل متمدن، خط منحصرا وسیله نمایش و ضبط و تفهیم مقاصد و افکار است. ذوق  لطیف ایرانی هم توانسته است از آن استفاده کند واینکه قرنهاست خط ایرانی یکی ازمظاهرهنری  ظریف اسلامی- ملی می باشد .

  خط ایرانی قریب به هزار سال است که وسیله هنر نمایی خوشنویسان است و پیوسته هنرمندان  در صدد تکمیل و توسعه آن بوده اند ومدت هفت قرن پیوسته خطوط ایرانی سیر تکاملی خود را نموده

  و درحدود قرن دهم به حد اعلای  ترقی  و زیبایی و شیوایی خود رسید .

  البته وضع کنونی و اقتضای زمانه  و متداول شدن قلمهای تند نویس و ماشین تحریر برای  کاربرد

  در  صنعت چاپ در تسریع کار برای اهمیت دادن  به زمان  و قلمهای جدید کامپیوتری  نیز برای راحتی  کارهای  چاپی  و تایپی در  زوال  این هنر کمک نموده است .  ولی این نکته  را هم  نباید فراموش کنیم که باید به پیروی از راهی که نیاکان  ما رفته اند، برای احیای  هنرهای زیبای   قدیم مانند : هنر خوشنویسی ومینیاتور و....... به  زنده  نگه داشتن هنر خط و ترویج آن اهمیت دهیم . 

  بخش اول

  فصل دوم

   کاربرد های گرافیکی خط:( طراحی حروف)

  کار هنرمند بر اساس موقعیت زمانی و مکانی شکل می گیرد . چرا که دیدگاه های زیبا شناسی در هر دوره ای  متفاوت است .  ممکن است مردم در دوره ای  نوعی دید گاه  و برداشت  از زیبایی داشته باشند که این دید گاه در دوران بعد به کلی متفاوت باشد . 

  امروزه  کار کردن روی شکل  و فرم الفبا  و خط های  سنتی و بومی به وسیله طراحان  گرافیک برای مصارف گوناگون انجام می شود که از مهمترین آنها طراحی کامل حروف الفبا می باشد.

   

   ( طراحی کامل حروف الفبا ) :    

  هر گروه الفبای طراحی شده باید در نوع خودش منطقی باشد . اختراع الفبا یکی از  برجسته ترین فعالیتهای زیبا شناسی به حساب می آید . امروزه هر کس در زمینه طراحی دارای ذوقی است  که گاه منجر به اختراع یک حرف زیبا می شود و خصوصیات  فردی جالبی را در آن اجرا  می نماید

  و چه بسا که با ریزه کاری های تزئینی آن را سرشار از زیبایی می کند  ولی از آن پس طرح  باید یک رابطه صحیح و منطقی را نسبت به حرف اولش دنبال کند . او باید قدرت برقرار کردن   یک جریان قیاسی سلیس و روان را داشته باشد و در عین حال تخیل او فلج نگردد.

  استاد ممیز درباره طراحی حروف فارسی در عصر معاصر می گوید : در زمینه طراحی حروف

  بسیار کم کار کرده ایم و اغلب قلم هایی  که این روزها به وسیله کامپیوتر  طراحی شده  معیوب  و ناقص اند . زیرا اولا الگوی فرنگی دارند و دوما  به  خوش نویسی  و اسکلت حروف فارسی   در آنها کمتر توجه شده است . چفت و بست اغلب این حروف به طور فنی طراحی نشده است و     از همه بد تر اینکه این قلم ها به طور کامل با روحیات ایرانی منطبق نیستند . بطور مثال  قلم های:

   

   

  Ï»H       :       اول
              ³I¿²H      :                الهام
   

  در طراحی حروف شیوه های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را در دو بخش عمده جای داد :

  الف :  طراحی  در قالب خوشنویسی سنتی یا خطا طی

  ب   : طراحی  خارج از قالبهای   خوش نویسی سنتی

  الف :   در این نشانه ها کاملا از قلم های خوش نویسی  استفاده شده  است ولی  با ترکیب بندی   و جای گذاری  منطقی  و  مناسب  در یک کادرمشخص  .  دراین شیوه اصولا طراح به  هیچ عنوان ازقوانین، فرمول، قواعد و قلم خوشنویسی دوری نمی کند و نیز به  آن وفادار می ماند و سعی  در هر چه زیباتر جلوه دادن آن در یک  ترکیب بندی درست و اصولی دارد .

  مثال :  طراحی عنوان موزه رضا عباسی 

  ب   :    دراین  نوع  نشانه ها   قواعد  خوشنویسی رعایت  می شود  ولی فرم  اصلی  حروف  با طراحی گرافیک ، تازگی و پویایی خاصی  می یابد و سعی درایجاد  طرحی  نو می نماید .از این رو هر چه ساده تر کردن طرح اصلی و ترکیب بندی  جدید هدف اصلی می باشد .

 • فهرست و منابع پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

  فهرست:

  بخش اول    فصل اول    :    خط و نمونه هایی از خطوط ایرانی

  بخش اول   فصل دوم     :    کاربرد گرافیکی خط  ( طراحی حروف)

  الف : طراحی کامل حروف الفبا

  ب   : طراحی نشانه بصورت نشانه نوشتاری

  عناصر در طراحی حروف :

  نقطه ،  خط ، جرم و سطح  ، فضا و مکان  ، بافت

  قواعد هایی برای طراحی حروف فارسی :

  ارتباط و هماهنگی ، تغییر حالت و جهت  ، تکرار و ریتم ، تاکید و تضاد ، برتری ، توازن

  بخش دوم فصل اول     :

  نکات قابل توجه در طراحی حروف فارسی

  تحول قرارداد ها و عادات بصری  ، متد هایی برای طراحی حروف ،  به کارگیری  متدهای خطاطی در طراحی حروف ، نتایج سهل وممتنع در طراحی حروف ،ترکیب بندی در کلمات

  تغییر شکل فرمها در مراحل طراحی ، فشردگی و کشیدگی حروف ، وصل حروف ،نقطه  در حروف ، اجرا در طراحی حروف و تکنیک های آن .

  نتیجه

  ویژگی ها و محدودیت های خط فارسی .  

   

   

  منبع:

  یغار. احمد . اصول طراحی حروف فارسی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس . رشته گرافیک . ۱۳۷۳

  ۲ - کوکب طاهباز   . بررسی قابلیت های تصویری خط . رشته ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس . کارشناسی ارشد . ۱۳۷۷

  ۳ - ساختار بسته بندی    ترجمه و گردآوری : مهدی رضایی

  ۴ - سی قرن طراحی گرافیک : ملک محسن قادری

  ۵ - کتاب نشانه : بیژن صیفوری – ساعد مشکی

  6-کتاب گرافیک ۲  : محمود ارواحی آذر

  ۷ – خوشنویسی در ایران : لیلا برات زاده

  ۸ – اطلس خط  

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت