گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

مشخص نشده
مشخص نشده
13
مشخص نشده
320 KB
500003420
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

  آزمایش شماره :1

  موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان

   1-1: بررسی قانون اهم

  مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ولتاژ مطابق جدول زیر  جریان را توسط آمپرمتر اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. منحنیتغییرات جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید.

  روش آزمایش:  

  مقاومت یک کیلو اهم را درمدار قرار میدهیم و در ولتاژهای 1 تا 10 امتحان می کنیم که جریان آن را روی آمپرمتر به دست می آوریم.

  (نمودار و تصاویر در فایل اصلی موجود است

  :2-1 بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL

  مدار شکل2-1 را ببندید.ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را توسط ولتمتر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس افت ولتاژ هر یک از مقاومت ها را با افت ولتاژ بدست آمده از قانون تقسیم ولتاژ مقاومت های سری مقایسه نموده و قانون ولتاز کرشهف را تحقیق نمایید

  1 بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL

  مدار شکل 3-1 را ببینید . جریان هر کدام از مقاومت ها را توسط آمپر متر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس جریان هر یک ازمقاومت ها را با جریان بدست آمده از قانون تقسیم جریان مقاومت های موازی مقایسه نموده و قانون جریان کرشهف را تحقیق نمایید.

  آزمایش شماره:2  

  مدار شکل 3-2 را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت  را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.

  علت اختلاف مقدار عملی  مقاومت مدار معادل تونن و نورتن با مقدار عملی آن این است که در منبع ولتاژ مقاومت داخلی وجود دارد و در این مقاومت  باعث ایجاد تفاوت می باشد.

  آزمایش شماره :3

  موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان

  :1-3بررسی قانون جمع آثار

  مدار شکل 1-3 را ببندید و جریان های  را اندازه گرفته و یادداشت نمایید . سپس یک بار منبع ولتاژ 5ولتی را از مدار خادج کرده و جریان های را اندازه گیری نمایید . و بار دیگر منبع ولتاژ 10ولتی را از مدار خارج کرده و جریان های  را دوباره اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت نمایید . در مورد قضیه جمع آثار تحقیق  نمایید .

  (نمودار و جداول و تصاویر و جداول در فایل اصلی موجود است )

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول