گزارش کارآموزی کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد واحد حفظ نباتات

تعداد صفحات: 43 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003015
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۷,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد واحد حفظ نباتات

  مبارزه بیولوژیکی ( طرحی نو درکاهش مصرف سموم کشاورزی )

  مصرف بی رویه سموم شیمیایی در یکی ، دو دهه اخیر واثرات پایداری بسیاری از این سموم در خاک افزایش مرگ ومیرهای ناشی ازمسمومیت هاموجب پیدایش زمینه هائی درجهت پرورش وتکثیرحشرات شده که دشمنان طبیعی آفات زراعی محسوب شده وباتغذیه وتخم گذاری برروی بخشی ازبدن آفت باعث نابودی این آفت میگردند که آنرامبارزه بیولوژیک می نامند .

  باتوجه به اینکه منطقه گنبد و دشت برای هرنوع کشتی مناسب است و بدلیل شرایط مساعد آب     وهوائی زراعت پنبه کشت غالب این منطقه میباشد ونیز بدلیل اینکه پنبه در طول رویش خود در مزرعه امراض وآفات گوناگونی را میزبانی میکند و کنترل آلودگی ، سمپاشیهای متعددی رامی طلبد واقداماتی در زمینه پرورش زنبورتریکوگراما جهت پارازیت کردن تخم کرم قوزه که از آفات مهم پنبه می باشد و پرورش زنبور براکون جهت پارازیت کردن لارو کرم قوزه انجام شده است و نیز جهت مبارزه با تخم ساقه خوار و آفات شالی از زنبور تریکوگراما ومبارزه با آفات سویا نیز استفاده شد .

  شناخت زنبور تریکوگراما :

  نحوه پارازیت کردن زنبور تریکوگراما :

  زنبور ماده با ایجاد سوراخ درپوسته تخم کرم قوزه ، زندگی خود را آغاز میکند وضمن تغذیه از داخل تخم میزبان یک یا چند عدد زنبور تریکوگراما خارج میشود دوره زندگی در داخل تخم  در  شرایط خوب حدود 8 - 7 روز میباشد .

  شرایط رهاسازی زنبور تریکوگراما در مزارع پنبه :

  همانطور که سمپاشی در هوای خنک وصبح زود یا عصر پس از رفع گرمای شدید باید صورت گیرد . برای رهاسازی زنبور تریکوگراما شرایطی خاص لازم است که مهمترین آنها عبارتند از :

  1 - رهاسازی باید صبح زود قبل ازبروزگرمای شدید یاغروب صورت گیرد .

  2 - در مناطقی که فاصله آنها باانسکتاریوم نسبتا ً زیاد است جهت جلوگیری ازتلفات زنبو ر آنها را در یخدان حمل میکنند .

  3 - در موقع نصب تریکوکارتها باید سعی شود که آنها نزدیک به سطح زمین نباشند چون ممکن است طعمه مورچه ها شوند ونیز در معرض نور شدید آفتاب نباشند .

  4 - اگر بعد از رهاسازی بارندگی شد باید رهاسازی مجدداً تکرار شود

  روش های رهاسازی : در شرایط فعلی رهاسازی به دوصورت انجام می شود :

  2

   

   

  1 - رهاسازی با تریکوکارت :

   در این روش ورقه های محتوی مرحله شفیرگی وزنبور های درحال خروج رادرروی کارتهائی

  باابعاد 4*2 سانتیمتر می چسبانند که در هر بسته آن 100 کارت وجود دارد  که حدود 1 گرم وزن دارد و بطورکلی برحسب شدت میزان آلودگی برای هرنسل کرم قوزه 3 نوبت رهاسازی بافاصله 7 تا 10 روز انجام میدهیم و سپس 2 نوبت آمار برداری یکی روز سوم و دیگری روز پنجم رهاسازی انجام  میشود درهرآماربرداری حدود 100 عدد تخم های سیاه شده را جمع آوری و به انسکتاریوم تحویل داده میشود ، شعاع پرواز زنبورها حدود 5 تا 50 متر است و کارتهای زنبور را بفاصله 5 متر از یکدیگر درمزرعه روی بوته های  پنبه  می چسبانند .( دز 4 گرم در هکتار در پنبه و 1 گرم در شالی و 2 گرم در هکتار در ذرت میباشد).

  2 - روش دوم رهاسازی با خاک اره میباشد که کمتر انجام می شود .

  زنبور براکون :

  شرایط رهاسازی براکون : شرایط  رهاسازی  بد ین صورت است که در صبح زود یا غروب صورت میگیرد .

  زنبورهای ذخیره شده در یخچال را چند ساعت  قبل از رهاسازی از یخچال  بیرون آورده  و آنها را تغذیه داده وسپس به مزرعه انتقال دهید .

  نحوه رهاسازی :

  برای هر هکتار حدوداً  1000 -800   عدد زنبور براکون  برحسب شدت آلودگی در نظر میگیریم  و زنبورهای براکون در داخل 2 ظرف به مزرعه انتقال میگردند واین دو ظرف رادرمزرعه برحسب شدت آلودگی قرارداده وسپس در آنها را بر می داریم و زنبورها را رها میکنیم .

  نحوه مبارزه :

  حشرات ماده قبل از تخم گذاری روی لارو کرم قوزه بانیش زدن آنرا فلج میکنند وبدین صورت که ابتدا خرطوم خود را وارد بدن لارو کرم قوزه نموده ونوعی بیماری وارد بدن لارو نموده وآنرا فلج می کنند سپس شروع به تخمگذاری بر روی میزبان خود می نمایند، تخم های خود را بطور تک تک  یا  دسته جمعی در روی حلقه های بدن لارو کرم قوزه قرار می دهند تخمها پس از 24  ساعت  تبدیل  به لارو میشوند لارو پس از 48 ساعت بر حسب شرایط محیط تبدیل به شفیره می شود این شفیره ها که درکنار لاشه میزبان افتاده اند پس از 10 - 7 روز تبدیل به زنبور بالغ براکون می شوند

  3

   

   

  مبارزه با کنه در مزارع سویا :کنه از جانورانی می باشد که ازگروه تارتنان میباشد وبصورت ریز ومعمولاً زردرنگ می باشند          

  ویکی از آفات مهم در زراعت سویا  بشمار می رود که بدلیل کشت سویا بصورت وسیع  در منطقه این آفت نیزگسترش یافته بود .البته کنه ها معمولاً به قسمتهایی از مزارع سویا که در کنار جاده ها ودرمعرض گرد وغبار هستند آسیب وارد می کنند واگر شدت آسیب زیاد بود می توان از کنه کش ها مثل نئورون و اومایت استفاده شود .

  طرح مبارزه با مگس زیتون :

    یکی از طرح هایی که در آن شرکت داشتم طرح مبارزه بامگس میوه زیتون بود.

  مگس زیتون یکی ازآفات مهمی است که دراکثر نقاط زیتون خیز دنیا وجود داشت ودرسال جاری در دو استان زیتون خیز گیلان وگلستان مشاهده شد واین حشره خسارات زیادی به میوه های زیتون وارد میکند وبه سایر میوه ها حمله نمیکند و اختصاصاً در روی زیتون فعالیت میکند .

  حشره کامل این آفت مگس کوچکی است بطول 5 میلی متر که سر آن به رنگ زرد مایل به قرمز که در قسمت صورت کمرنگ است وسطح بدن دارای موهای زردرنگی است.

  این مگس همانند سایر مگس ها دارای چهار مرحله زندگی  میباشد که بصورت تخم ، لارو (کرم) ، شفیره وحشره بالغ مشاهده می شود . پس ازآنکه حشره بالغ ماده تخم خود را برروی میوه گذاشت بوی خاصی ازمیوه متصاعد میشود که مگس های دیگر روی آن تخم نمی گذارند . و2  تا3  روز بعد تخم بازشده و کرم شروع  به  تغذیه از گوشت میوه زیتون میکند . این عمل باعث ریزش میوه ها  قبل

   از برداشت و کاهش کیفیت روغن زیتون میشود . یک لارو می تواند  150 گرم از گوشت میوه را مورد مصرف قرار دهد .این حشره درهرنسل می تواند تا400 تخم بگذارد ودرشرایط مساعد 2 تا 3 نسل درسال دارد . ولی شدت فعالیت آن در پائیز بیشتر است . مگس میوه زیتون زمستان رابصورت حشره کامل وشفیره درعمق  5 تا 6 سانتی متری خاک می  گذارند . واز اول ارد یبهشت ماه مجدداً به فعالیت  خود ادامه می دهد . برای مبارزه با  این حشره روش های مختلفی وجود دارد مانند استفاده

   از تله فرمون جنسی  اختلال درجفتگیری ، دورکننده ها ،تکنیک نرعقیمی ، استفاده از دشمنان طبیعی ، طعمه مسموم (پروتئین هیدرولیز )،اختلال درباکتری همزیست و استفاده ازسموم انتخابی میباشد .    توصیه :- برای جلوگیری از گسترش آلودگی باغات میوه خود از ورود محصول زیتون سایر مناطق خودداری فرمائید .

  4

   

   

  - برای جلوگیری از افزایش خسارت ، برداشت زود هنگام  کل محصول  وتبدیل سریع آن  به  کنسرو توصیه میشود .

  مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه

  یکی از آفات مهم پنبه درمنطقه کرم قوزه می باشد که به گیاهان دیگر ازجمله گوجه فرنگی ، ذرت ، نخود و بادمجان نیزحمله می کند .

  درمنطقه دراواخرفروردین ماه تخمریزی نسل اول روی علفهای هرز و گوجه فرنگی وبادمجان وبه ندرت روی پنبه های زود کاشت مشاهده شده بود .

  لاروهای جوان پس ازخروج ازتخم ابتداازپارانشیم برگ تغذیه نموده ورگبرگهاراباقی میگذاردسپس به غنچه گل وقوزهحمله کرده وباسوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه می کند قوزه ها باقی مانده و طول آن نیز کوتاهتر است هم کیفیت وارزش خود را از دست می دهند .

  هر کرم لارو می تواند 20 - 6 غنچه وقوزه را مورد حمله قرار دهد .

  برای مبارزه شیمیایی در برابر این آفت 5 - 4 نوبت سمپاشی توصیه می گردد . در منطقه از سموم آوانت وو لاروین وآندوسولفان استفاده گردید وحداقل فاصله بین دو سمپاشی 15 - 12 روز طول کشید تاثیر سموم یادشده برکنترل این آفت مثبت بود.

  مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه :

  کرم ساقه خواربرنج ، یکی از آفات مهم برنج که درمنطقه در این فصل مشاهده شد ومعمولاً درتاریخ

  26/4/84 تخمریزی پروانه کرم ساقه خوار درمنطقه مشاهده شدوآفت آن 3 - 2 نسل داردکه تخم گذاری نسل اول درخزانه دراوایل انتقال نشا به مزرعه شروع وتاپایان نشا ادامه داشت دوران لاروی نسل اول 40 - 35 روز ادامه داشت . علائم خسارت دراین نسل بازردشدن وخشکیدگی برگهای میانی ظاهر میگردد .وقتی لاروها به ساقه درموقع خوشه دهی حمله می کنند باعث میشوند کهدانه تشکیل نشود وخوشه سفید می شود.         

  برای مبارزه شیمیایی علیه کرم ساقه خوارشالی (نسل اول ) گرانول 10% حدود 15 کیلوگرم  درهکتار توصیه گردید وبرای نسل دوم نیز گرانول 10% 20 کیلوگرم درهکتار گرانول 50%  40 کیلوگرم درهکتار پادان  30 کیلودرهکتار وریجنت 2% نیز 20 کیلو درهکتار توصیه می شود نسل سوم این آفت نیز دراواخر خردادماه درمزارع منطقه مشاهده گردید .

  مبارزه با بیماری خطرناک بلاست : بیماری پلاست نیز در برخی مزارع مشاهده گردید و جهت

  5

   

   

   کنترل آن بعد ازخوشه دهی زمانی که 30% یا 3/1 گلدهی انجام شد توصیه سمپاشی می گردد.

  بکار بردن ازت زیاد بدون توجه به مصرف فسفر و پتاس باعث شدت بیماری بلاست می گردد شالی مزارعی که مقدار زیادی ازت دریافت کردند دارای سلول های سیلیسی کمتری هستند و مقاومت در مقابل بیماری بلاست نشان می دهند.

  مصرف کودهای پتاسه باعث کاهش این بیماری می گردد ولی اگر پتاسیم از میزان لازم بیشترمصرف گردد در مزارع تشدید بیماری مشاهده می گردد

  پوسیدگی طوقه:

  از دیگر بیماری هایی که در منطقه مشاهده می گردد بیماری پوسیدگی طوقه که مهم ترین بیماری بذر زاد در شمال کشور  است می باشد.در مزرعه کشیدگی بوته همراه با باریک و زرد شدن برگها از علائم بارز این بیماری است علائم رنگ پریدگی به وضوح در برگهای انتهایی قابل رویت است که نهایتا مرگ گیاه را در پی دارد.افزایش زاویه بین برگهای انتهایی با محور ساقه و ایجاد ریشک های نا بجا از بند های بالای طوقه از علائم دیگر این بیماری است.

  مبارزه با تریپس پنبه :

  تریپس بانام فارسی بال ریشکداریا حباب دار با داشتن زندگی نسبتاً پنهانی روی گیاهان میزبان کمتر مورد توجه بوده ولی خسارت آن بالاخص دراول فصل رویشی قابل توجه ودراکثر موارداقتصادی است این آفت تحت عنوان تریپس پیاز یاتوتون درمناطق پنبه خیز کشور ازجمله آفات مهم پنبه است .

  این آفت دارای طیف گسترده میزبانی بوده وزراعتهای پنبه – چغندرقند – سیب زمینی – گوجه - خیار- خربزه – لوبیا – نخود – توتون – کلم – گل کلم – بادمجان – کرفس – شلغم – جعفری – بادام زمینی – کتان و کنف رامورد حمله قرار می دهد .

   

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی کشاورزی و زراعت و اصلاح نباتات در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد واحد حفظ نباتات

  فهرست:

  مقدمه وتشکر................................................................................................ 1

  مبارزه بیولوژیک ...........................................................................................2

  مبارزه با کنه درمزارع سویا.............................................................................. 4

  طرح مبارزه با مگس زیتون ............................................................................. 4 

  مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه ...............................................................................5

   مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه ..............................................................5

   مبارزه بابیماری خطرناک بلاست .......................................................................6

  مبارزه باتریپس پنبه ........................................................................................6

  مبارزه برعلیه بلایت باکتریایی ...........................................................................8

  علائم بیماری ........................................................................................... ....8

  مدیریت بیماری ........................................................................................... 10

  گزارش روزانه کارآموزی ................................................................................11

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت