تحقیق مقاله ویژگی‏ها و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف صنایع غذایی

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: word کد فایل: 4460
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی صنایع غذایی
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ویژگی‏ها و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف صنایع غذایی

  ویژگی‏ها و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف صنایع غذایی

   

   

   1- هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی‏ها , بسته بندی , نشانه گذاری , نمونه برداری و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی است .  2- تعریف  2-1- اسید فوماریک  اسید فوماریک یا ترانس بوتن دیوایک 1 اسید یا ترانس 1, 2 اتیلن دی کربوکسیلیک اسید 2 یکی از افزودنیهای غذایی است که بعنوان اسیدی کننده و طعم دهنده بکار میرود . فرمول اسید فوماریک C4H4O4 و وزن ملکولی آن 116/07 است .

   1- هدف و دامنه کاربرد

   هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی‏ها , بسته بندی , نشانه گذاری , نمونه برداری و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی است .  2- تعریف  2-1- اسید فوماریک  اسید فوماریک یا ترانس بوتن دیوایک 1 اسید یا ترانس 1, 2 اتیلن دی کربوکسیلیک اسید 2 یکی از افزودنیهای غذایی است که بعنوان اسیدی کننده و طعم دهنده بکار میرود . فرمول اسید فوماریک C4H4O4 و وزن ملکولی آن 116/07 است . 3- ویژگی‏ها

   هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی‏ها , بسته بندی , نشانه گذاری , نمونه برداری و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی است .

   2- تعریف

   2-1- اسید فوماریک  اسید فوماریک یا ترانس بوتن دیوایک 1 اسید یا ترانس 1, 2 اتیلن دی کربوکسیلیک اسید 2 یکی از افزودنیهای غذایی است که بعنوان اسیدی کننده و طعم دهنده بکار میرود . فرمول اسید فوماریک C4H4O4 و وزن ملکولی آن 116/07 است . 3- ویژگی‏ها  3-1- ویژگی های ظاهری  اسید فوماریک بصورت پودر یا گرانول‏های کریستالی به رنگ سفید است . اسید فوماریک بدون بو است

   2-1- اسید فوماریک

   اسید فوماریک یا ترانس بوتن دیوایک 1 اسید یا ترانس 1, 2 اتیلن دی کربوکسیلیک اسید 2 یکی از افزودنیهای غذایی است که بعنوان اسیدی کننده و طعم دهنده بکار میرود . فرمول اسید فوماریک C4H4O4 و وزن ملکولی آن 116/07 است .

   

   

   3- ویژگی‏ها

   3-1- ویژگی های ظاهری  اسید فوماریک بصورت پودر یا گرانول‏های کریستالی به رنگ سفید است . اسید فوماریک بدون بو است . 3-2- حلالیت  - اسید فوماریک در الکل اتیلیک محلول است .  در آب و اتر کمی محلول و در کلروفرم کمتر محلول است .  3-3- سایر ویژگیهای اسید فوماریک طبق مندرجات جدول زیر است .

   

   

  4- بسته بندی و نشانه گذاری

   4-1- بسته بندی  این محصول باید در ظروف کاملا غیر قابل نفوذ بسته بندی گردد . جنس ظروف و بسته بندی باید طوری باشد که امکان آلوده شدن محتویات با فلزات و سایر ناخالصی‏ها میسر نباشد .  4-2- نشانه گذاری  بر روی بسته‏های حاوی این محصول موارد زیر باید بطور خوانا با مرکب پاک نشدنی درج گردد .  4-2-1- نام و نوع محصول  4-2-2- عبارت قابل مصرف در صنایع 3غذایی

   4-1- بسته بندی

   

   این محصول باید در ظروف کاملا غیر قابل نفوذ بسته بندی گردد . جنس ظروف و بسته بندی باید طوری باشد که امکان آلوده شدن محتویات با فلزات و سایر ناخالصی‏ها میسر نباشد .

   4-2- نشانه گذاری

  بر روی بسته‏های حاوی این محصول موارد زیر باید بطور خوانا با مرکب پاک نشدنی درج گردد .

   

   4-2-1- نام و نوع محصول

   4-2-2- عبارت قابل مصرف در صنایع 3غذایی

   4-2-3- نام و نشانی سازنده

   4-2-4- وزن خالص

   4-2-5- شماره سری ساخت و تاریخ تولید

   4-2-6- شماره پروانه ساخت در مورد محصول داخلی

   4-2-7- شرایط نگهداری

   4-2-8- تاریخ حداقل ماندگاری 4

   5- نمونه برداری

   5-1- کلیات  در نمونه برداری و نگهداری و جابجایی نمونه‏های مورد آزمایش دستورات و احتیاطهای زیر باید به عمل آید .  5-1-1- نمونه‏برداری باید در محلی محفوظ از رطوبت , گرد و خاک و دوده صورت گیرد .  5-1-2- وسایل نمونه برداری باید تمیز و خشک باشد .  5-1-3- برای جلوگیری از آلودگی اتفاقی نمونه‏ها , باید وسایل نمونه برداری و ظروف نگهداری با دقت حفظ و بکار روند .  5-1-4- برای برداشتن نمونه معرف , محتویات هر ظرف برداشته شده باید تا جای ممکن توسط وسیله مناسبی کاملا مخلوط شود .

   5-1- کلیات

   در نمونه برداری و نگهداری و جابجایی نمونه‏های مورد آزمایش دستورات و احتیاطهای زیر باید به عمل آید .

   5-1-1- نمونه‏برداری باید در محلی محفوظ از رطوبت , گرد و خاک و دوده صورت گیرد .

   5-1-2- وسایل نمونه برداری باید تمیز و خشک باشد .

   5-1-3- برای جلوگیری از آلودگی اتفاقی نمونه‏ها , باید وسایل نمونه برداری و ظروف نگهداری با دقت حفظ و بکار روند .

   5-1-4- برای برداشتن نمونه معرف , محتویات هر ظرف برداشته شده باید تا جای ممکن توسط وسیله مناسبی کاملا مخلوط شود .

   5-1-5- نمونه‏ها باید در ظروف شیشه‏ای تمیز و خشک و یا ظروف مناسب دیگری که اثر سوء روی محصول نداشته باشد قرار گرفته و بطور غیر قابل نفوذ بسته شوند .

   5-1-6- اندازه ظروف نمونه باید طوری باشد که کاملا توسط نمونه پر شود .

   5-1-7- هر ظرف حاوی نمونه باید بطور غیر قابل نفوذ بسته شده و با جزئیات مربوط به نمونه برداری , محل و تاریخ آن و شماره سری ساخت برچسب گذاری گردد .

   5-1-8- نمونه‏ها باید دور از نور نگهداری شده تا دمای آنها بیشتر از دمای محیط نگردد .

   5-1-9- نمونه برداری باید توسط شخص ذی صلاحی که مورد تائید خریدار و فروشنده است و در صورت درخواست در حضور یکی از طرفین یا نماینده آنها صورت گیرد .

   

   5-2- تعداد نمونه هائی که باید برداشته شود . بسته‏های موجود در یک محموله که دارای یک شماره سری ساخت باشند تشکیل یک بهر را میدهند .

    ولی در صورتی که دارای شماره سری ساخت مختلف باشند ابتدا باید آنها را گروه‏بندی و بهرهای جداگانه را مشخص نمود و سپس از هر بهر نمونه هایی جهت مطابقت ویژگیهای کالا با این استاندارد برداشت . بسته‏هایی که از هر برداشته میشود (n)بستکی به تعداد بسته های موجود در آن بهر (N) دارد و باید به روش تصادفی و طبق جدول زیر برداشته شوند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ویژگی‏ها و روشهای آزمون اسید فوماریک مورد مصرف صنایع غذایی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت