پروژه کارآفرینی شکر و نیشکر در جهان

تعداد صفحات: 98 فرمت فایل: word کد فایل: 400003323
سال: نامشخص مقطع: صنایع دسته بندی: طرح توجیهی کارآفرینی صنایع کشاورزی
قیمت قدیم:۱۲,۶۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآفرینی شکر و نیشکر در جهان

  مقدمه و هدف:

  نیشکر از گیاهان زراعی است که ظاهراً اهلی کردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی کشت نیشکر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشکر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود که در سطح تجارتی برای تولید شکر کشت می شد.

  تولید شکر از اجزاء مهم اقتصادی کشاورزی بسیاری از کشورهاست در مقیاس جهانی عملکرد قند چغندر و قند نیشکر در واحد سطح تقریباً مساوی است.

  سابقه تولید نیشکر در ایران به سال 600 میلادی می رسد در این زمان شکر تصفیه شده از نیشکر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشکر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا کلمه خوز به معنی نیشکر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشکر در سال 1329 در خوزستان انجام گردید. (3)

  اکنون صنعت قندسازی کاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تکنیک های کاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت که به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به کار دارند.

  هدفهای کنونی این پژوهشگران و محققان را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

  استخراج حداکثر ممکن قند از نیشکر

  شکر با کیفیتی تولید گردد که جوابگوی خواسته های مصرف کنندگان باشد. بسیار از این مصرف کنندگان شرایط بسیار سختی را برای کیفیت شکر قائل شده اند.

  شکر را هر چقدر ممکن است با قیمت کمتری به بازار عرضه نمایند یا به عبارت دیگر استفاده از تجهیزات پیشرفته و کاهش ضایعات در کلیه مراحل تولید شکر. (10)

  همچنین توجه به مسائلی مانند کاهش مصرف انرژی و حداقل آلودگی محیط زیست. (8)

  از جمله مسائلی که کارخانجات نیشکری با آن دست به گریبان هستند ضایعات ناشی از فعالیت میکروارگانیزم ها می باشد. میکروارگانیزم ها قادرند تحت شرایط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل نی . آسیاب و سایر مراحل تولید شکر در کارخانه به روش های گوناگون همانند تجزیه ساکاروز، تولید قند معکوس، تولید اسید، تولید مواد صمغی مثل دکستران لوان ضایعات جبران ناپذیری وارد کند. (10)

  دکستران از جمله موادی است که توسط باکتری به نام لوکونوستوک مزنتروییدس تولید می شود که در صورت توقف نی در مرحله برداشت. حمل و یا توقف شربتها و آلودگی آسیاب ها این باکتری وارد عمل شده و منجر به تولید دکستران و اسید می گردد که از جمله خسارات وارده را می توان 1- افزایش ضایعات نامعلوم در شربت ناشی از تشکیل دکستران که بر طبق نظر کلارک میزان ضایعات را می توان در جدول زیر نمایش داد. (24)

   

  جدول 1: ضایعات قندی بر اساس دکستران موجود در شکر خام (24)

   

  اسید فروکتوز ضایعات قندی  
  درصد شکر (lbt) شکر (lb/t) % دکستران
  Jul-00 2-Feb 4-Apr May-00
  14/0 4-Apr 8-Aug Jan-00
  Jul-00 22 44 May-00

   

  که این ضایعات فقط در رابط مستقیم با تولید دکستران می باشند و 3 تا 5 برابر ضایعات نیز در مرحله فرایند رخ می دهد 2- اثر بر تصفیه شربت 3- تشکیل رسوبات در صافی ها 4- سوزنی شدن کریستالها 5- افزایش خلوص ملاس بدلیل ورود کریستالهای ریز به ملاس و قند زدایی ضعیف ملاس 6- کاهش قیمت شکر . افزایش میزان دکستران در شکر به بیش از m.a.u 250 باعث کاهش قیمت شکر می گردد که بر اساس میزان دکستران ، جریمه هایی در نظر گرفته شده است.

  هدف از این تحقیق تعیین آثار زمان تأثیر بین برداشت و آسیاب نی ، روش های و برداشت اثر آتش زدن بر روند تشکیل دکستران در نی می باشد.

  اثر عواملی مانند زمان نگهداری شربته دما و PH های مختلف بر سرعت تشکیل دکستران و نیز تأثیر 3 سطح فرمالین برای جلوگیری از تشکیل دکستران، اثر دکستران بر انحراف پلاریزاسیون که باعث ایجاد خطا در محاسبه درصد قند و خلوص شربت های آزمایش می شود و نیز اثر استات سرب بر حذف دکستران بررسی شد.

  کلیات

  تولید شکر و نیشکر در جهان

  تولید قند و شکر از نیشکر و چغندر قند از مرز یکصد و ده میلیون تن گذشته است نرخ رشد سالیانه شکر تولیدی در جهان 4-3% و این رقم بیش از نرخ رشد جمعیت در جهان است (11)

   

  جدول شماره 2 تولید و بهای شکر چغندری (هزار تن) 11

   

  سال زراعی تولید جهانی شکر شکر چغندر نی نیشکری درصد شکر چغندری درصد شکر نیشکر
  Jan-00 130615 36591 94024 28-Jan 19/71
  Feb-01 136159 33017 103142 25/24 75/75
  Mar-02 149399 27283 112116 96/24 Apr-75
  Apr-03 143971 34582 109389 24-Feb 98/75

   

  در 120 کشور جهان حدود 27 میلیون هکتار زراعت نیشکر وجود دارد که اگر آنها را به تفکیک بیان کنیم. 38 کشور چغندر کار – 73 کشور نیشکر کار و 9 کشور از جمله ایران کشت چغندر و نیشکر را به همراه هم دارند.

  در این بخش 28 میلیون نفر برای 2586 کارخانه قند (885 کارخانه چغندر – 1700 کارخانه نیشکر) مشغول به کار می باشند (11)

  در جهان حدود 23/11 میلیون هکتار زمین زیر کشت نیشکر می باشد و بیشترین سطح زیر کشت نیشکر مربوط به برزیل است با 925/1 میلیون هکتار و پس از آن هندوستان با 85/1 میلیون هکتار در مکان دوم قرار دارد. (11)

  از نیشکر تولیدی در جهان 993/63 میلیون تن شکر حاصل می شود که بطور متوسط برای هر هکتار 7/5 تن شکر تولید می گردد.

  برزیل با تولید 4/9 میلیون تن شکر دارای بیشترین تولید در جهان است و پس از آن هندوستان و کوبا در رده های بعدی قرار دارند و بیشترین تولید محصول نیشکر در هکتار مربوط به هاوایی است با تولید معادل 3/214 تن نیشکر در هکتار و پس از آن کلمبیا با تولید 3/127 تن در هکتار در مقام بعدی قرار دارد.

  تولید شکر و نیشکر در ایران

  1-2-1- نیشکر کاری در ایران

  نیشکر کاری صنعتی در ایران به اواخر سال 1328 بر می گردد که در پی درخواست سازمان برنامه و بودجه ، کشورهای مصر – برزیل – اتازونی – پاکستان – هر یک 10 کیلو گرم از قلمه های نیشکر مرغوب خود را با ذکر مشخصات به ایران فرستادند سایر کشورها به دلیل مقررات گمرکی خود نتوانستند درخواست ایران را اجابت نمایند. (7)

  این قلمه ها در اواخر سال 1328 و اوایل 1329 در اهواز کشت شد و در سال 1331 آقای وان دوشور که یکی از کارشناسان نیشکر کاری بود برای مدت شش ماه به ایران آمد و اصول کلی زراعت و مراقبت در مزارع نیشکر کاری را به مهندسان ایرانی آموزش داد. در همین زمان 12 نوع قلمه دیگر نیشکر آمریکایی بوسیله سازمان غذا و کشاورزی به ایران رسید و در خوزستان کاشته شد که این نیشکرها در مناطق خوزستان مانند اهواز – دزفول – حمیدیه – شوش – سوسنگرد – شوشتر کشت شدند.

  از تمام عملیات بالا نتایج بسیار مثبت زیر بدست آمده است.

  علی الاصول نیشکر در خوزستان به عمل می آید برخلاف شایعاتی که پخش شده بود از سرمای احتمالی موقتی که ممکن است پیش آید زیان نمی بیند.

  انواع مخصوصی از نیشکرهای رسیده در خوزستان خوب رشد می کند و درصورت ایجاد کارخانه این انواع زیاد خواهد شد.

  میزان قند نیشکری که در خوزستان کشت شده بود بسیار رضایت بخش بود.

  مطالعات و بررسی های انجام شده بلاخره منجر به طرحی شد که خوشبختانه از شهریور 1336 به مرحله اجرا گزارده شد. طبق این طرح در منطقه هفت تپه 12 هزار هکتار زمین خریداری شده و به کشت نیشکر اختصاص داده شد و در سال 1340 اولین کارخانه قند نیشکر ایران شروع به بهره برداری کرد و در بهره برداری 1346 با تولید 104 تن نیشکر در هکتار و 1/10 هکتار تن شکر در هکتار موفق ترین بهره برداری را در تاریخ خود داشت و از نظر تولید در واحد سطح یکی از بهترین رکوردها را در دنیا بدست آورد. (7)

  1-2-2- تولید نیشکر در ایران

  تولید شکر در سال 83 در مقایسه با سال 63 رشدی معادل 204 درصد داشته است و تولید نیشکر در طی این سالها نیز رشدی معادل 246 درصد داشته است که شکر تولیدی از نیشکر در حدود 45 درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده است.

  مصرف سرانه کشور معادل 35 کیلو قند و شکر می باشد که تولید داخلی بیش از 50 درصد مصرف داخلی کشور داخلی کشور را تامین نموده است.

  نیشکر کاری در خوزستان

  خوزستان با موفقیت بین 29 تا 33 درجه عرض جغرافیایی بلحاظ شرایط اقلیمی مناسب یکی از مساعدترین و مستعدترین مناطق تولید نیشکر در جهان محسوب می گردد.

  جلگه خوزستان در ارتفاع بین 4 تا 150 متر از سطح دریا قرار گرفته و از این لحاظ موقعیت مناسبی برای تولید نیشکر محسوب می شود.

  درجه حرارت زیاد، طولانی بودن دوران روشنایی روز ، فراوانی انرژی خورشیدی، و درخشندگی هوا، از امتیاز این منطقه می باشد.

  کمی میزان بارندگی به کوتاهتر شدن و اقتصادی تر شدن عملیات برداشت و افزایش فرصت رشد محصول در سال بعد کمک می نماید و وجود سرماهای حدود صفر در ریزش برگ. افزایش فعالیتهای قند سازی و جلوگیری از گل دهی نیشکر کمک می کند. گرم و خشک بودن منطقه در کنترل طبیعی و محدودیت خسارات بسیاری از آفات و امراض نیشکر که در سایر نقاط دنیا موجب خسارت عمده ای می باشد مؤثر بوده و امکانات مساعدی را برای کشت نیشکر در این منطقه بوجود می آورد.

  مجموعه امکانات طبیعی – اقتصادی – اجتماعی – فنی – تخصصی منطقه را در هیچیک از مناطق نیشکر خیز جهان نمی توان مانند خوزستان یک جا و مجتمع در نظر گرفت. سوابق تاریخی کشت نیشکر در این منطقه نیز درخشان و حائز اهمیت است.

  نیشکر با توجه به پیچیدگی عملیات زراعی آن از گیاهانی است که در مقایسه با کشتهای دیگر عملیات زراعی آن مستلزم برنامه ریزی دقیق و ماشین آلات ویژه می باشد انتخاب ماشین آلات عملیات برداشت و حمل آن نیز با در نظر گرفتن مشخصات فنی و ابعاد ظرفیت آنها فارغ از سایر عوامل و فاکتورهای مؤثر مشکلاتی در پی خواهد داشت.

  بهترین زمان برداشت از اوایل آبان ماه تا اواخر اسفند می باشد در بعضی ماه ها فصل برداشت طولانی می گردد که از عوامل محدود کننده و باز دارنده می توان باران و برداشت و حمل نی را نام برد.

 • فهرست و منابع پروژه کارآفرینی شکر و نیشکر در جهان

  فهرست:

  مقدمه و هدف

  کلیات

  تولید شکر و نیشکر در جهان ...............................................................9

  تولید شکر و نیشکر در ایران ................................................................10

  1-2-1-  نیشکر کاری در ایران ......................................................................10

  1-2-2-  تولید شکر نیشکری در ایران ..........................................................11

  نیشکر کاری در خوزستان ...................................................................12

  کشت و صنعت کارون ......................................................................14

  ترکیب شیمیایی نیشکر

  مواد آلی غیر از ساکاروز ...................................................................19

  اسید های آلی ..................................................................................20

  ترکیبات غیر آلی ..............................................................................20

  ترکیبات ازت دار .............................................................................20

  فرایند تولید شکر از نیشکر

  مقدمه

  برداشت نیشکر ...............................................................................21

  3-1-1-  مواد زائد همراه نی .....................................................................23

  آماده سازی نی ............................................................................24-25

  3-2-1-  شستشوی نی .............................................................................25

  3-2-2-  خرد کردن نی ............................................................................25

  عصاره گیری ..................................................................................26

  عنوان......................................................................................................... صفحه

  زلال کردن...........................................................................................26

  صافی های خلاء..................................................................................27

  تبخیر کننده ها.....................................................................................27

  تبلور .................................................................................................27

  سانتریفوژ ...........................................................................................27

  ترکیبات شربت نیشکر .............................................................................28

  پلی ساکاریدها ....................................................................................28

  4-1-1- لوان ................................................................................................29

  4-1-2- پکتین .............................................................................................29

  4-1-3- سلولزان ..........................................................................................29

  4-1-4 نشاسته .............................................................................................29

  4-1-5- دکستران ........................................................................................31

  4-1-5-1- مشخصات فیزیکی شیمیایی دکستران...........................................31

  4-1-5-2- تولید دکستران..............................................................................33

  5 مشخصات جنس لوکونوستوک ....................................................................34

  6 میکربهای موجود در کارخانه قند ................................................................35

  6-1- میکروارگانیسم های نیشکر ...................................................................35

  6-2- سالم سازی آسیاب ها ..........................................................................37

  7- روش های سریع اندازه گیری دکستران......................................................38

  8-  پلی ساکاریدهای نیشکر..........................................................................39

  8-1- صمغ درنی ترش..................................................................................41

  8-2- پلی ساکاریدهای بخش تصفیه .............................................................44

  9- ضایعات ناشی از دکستران ........................................................................45

  9-1- ضایعات نامعلوم ..................................................................................45

  9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند .........................................................46

  9-3- مشکلات ناشی از دکستران در تصفیه و تولید شکر خام ......................46

  9-3-1 اثر بر شربت زلال کنندها ..................................................................46

  9-3-2- اثر دکستران بر صاف شدن .............................................................47

  9-3-3- اثر دکستران بر ناروانی ...................................................................47

  9-4- اثر بر بلورهای ساکاروز......................................................................49

  9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..............................................................49

  9-4-2 اثر بر شکل بلورها ..........................................................................49

  9-5- اثر بر ظرفیت کارخانه .......................................................................53

  9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ...............................................................54

  مواد و روشها

  2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل دکستران .....................54

  2-1-1- نمونه برداری ...............................................................................55

  2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ...............................................................55

  2-1-2-1- تعیین ماده خشک ....................................................................56

  2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)....................................................56

  2-1-2-3- درجه خلوص .........................................................................57

  2-1-2-4- تعیین قند معکوس ...................................................................57

  2-1-2-5- اندازه گیری دکستران ...............................................................58

  2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ..............................................................64

  2-3- اثر دکستران بر انحراف پلاریزاسیون ..................................................65

  2-4- اثر استات سرب بر حذف دکستران ......................................................65

  2-5- اثر فرمالین ........................................................................................66

  2-6- روش های آماری ..............................................................................66

  2-6-1- روش های تجزیه واریانس .............................................................66

  2-6-2- رگرسیون .....................................................................................66

  نتایج و بحث

  3-1- آزمایشهای نیشکر .............................................................................67

  3-1-1- آزمایش قند ..................................................................................67

  3-1-2- آزمایش درجه خلوص ...................................................................67

  3-1-3- آزمایش PH ................................................................................68

  3-1-4- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام ..............................69

  3-1-5- آزمایش دکستران .........................................................................69

  3-1-6- آزمایش قند معکوس ...................................................................69

  3-2- آزمایشهای شربت ...........................................................................74

  3-2-1- آزمایشهای قند معکوس................................................................74

  3-2-1- آزمایش دکستران ........................................................................74

  3-3- آزمایش اثر دکستران بر انحراف پلایمتری .........................................80

  3-4- آزمایش اثر فرمالین ........................................................................82

  3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دکستران .....................................83

  ضمیمه .............................................................................................84

  منابع مورد استفاده .............................................................................92

   

  منبع:

  آیتی ،م.1359.برگ و خاشاک همراه نیشکر و مسائلی که در بر دارد.گزارش کشت و صنعت کارون.

  اردهالی،ع.(مترجم).اوکناریو،ث.(مولف) 1373 آثار سوزاندن برگ نیشکر در بلند مدت .مجله صنایع قند ایران شماره(109).363-368.

  خواجه پور ،م.1370 .زراعت نباتات صنعتی .انتشارات جهاد دانشگاهی تهران . صفحه 251.

  رضایی،ع.(مترجم).ای .اچ.(مولف).1372 ضایعات قندی ناشی از برداشت مکانیکی محصول نیشکر .مجله صنایع قند ایران .شماره 100.

  رکاب طلایی .(مترجم).گرهارد ویبر ج(مولف)1373 .تاثیر مکانیزاسیون اقتصادی در نیشکر کاری .شماره 104.ص 10تا24.

  رکاب طلایی.(مترجم).ریدیج،د.(مولف)1374 .روند مکانیزه کردن برداشت نیشکر مجله صنایع قند ایران .شماره 110.ص 3-13.

  ریاحی ،الف.1352 قند سازی از نیشکر .جلد دوم .انتشارات دانشگاه تهران ص236.

  ریاحی،الف.1365.رساله قند سازی از چقندر .انتشارات سندیکای کارخانه های قند و شکر ایران .ص238.

  سجادی ،الف.(مترجم)سیلین.پی .ام(مولف)1363 تکنولوژی تولید شکر از چغندر قند و تصفیه شکر .انتشارات سندیکار کارخانه های قندو شکر ایران .ص330.

  سجادی ،الف.1369 .آموزش و تامین نیروی انسانی کار آمد و تحقیقات در صنایع قند .مجله صنایع قند ایران .شماره 84.ص453-448.

  سجادی  الف.1374.آمار و ارقام صنایع قند جهان در سال 94تا 95.مجله صنایع قند ایران شماره 115 .ص408تا411 و خبر نامه مرکز بررسی و تحقیق صنایع قند ایران شماره 172.

  شیخ الاسلامی ،ر.(مترجم).راینه فلد(مولف)1363 .کنترل آزمایشگاهی کارخانه قند فصل اول .ص80.

  شیخ الاسلامی ،ر.(مترجم).راینه فلد(مولف)1365 .کنترل آزمایشگاهی کارخانه قند فصل دوم ص219.

  مرتضوی .ع.و همکاران (مترجم).جیمز .ام .جی(مولف).1372.میکروبیولوژی غذایی مدرن نشر مشهد جلد اول ص 406.

  مهجوری ،الف.1373.مقابله با دکستران در کارخانه های قند .مجله صنایع قند ایران شماره 105 .ص 107تا 110.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت