پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی

تعداد صفحات: 25 فرمت فایل: word کد فایل: 400002985
سال: قبل از 1390 مقطع: صنایع دسته بندی: طرح توجیهی کارآفرینی صنایع نساجی-پوشاک-چرم
قیمت قدیم:۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی

  مقدمه

  نیاز به پوشاک از نیاز های ضروری و اولیه انسان می باشد که رفع این نیاز در گرو ایجاد چنین کارگاه هایی برای تولید پوشاک می باشد. بسته به نوع  آگاهی و دانش افراد این کارگاه ها توسط کارآفرینان ایجاد می شود. در این کار گاه خیاطی که توسط کارآفرینان ایجاد شده انواع پوشاک بسته به نوع فصل و هم چنین نوع سفارشات وتقاضا به بازار عرضه می شود.

   از طرفی ایجاد چنین کارگاه هایی باعث اشتغال زایی شده و تعداد کثیری از افراد بیکار را تحت پوشش خود قرار می دهد.

       درآخر هم می توان به این مطلب اشاره کرد  که این  طرح توسط تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته طراحی و دوخت ایجاد شده است.

   

    اساسنامه

   فصل اول

   – کلیات و اهداف

  ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای پوششی جامعه و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور اجتماعی در زمینه های آموزشی و پوششی و دینی و اجتماعی انجمن جامعه پوشان ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

  ماده 2: انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های آموزشی و پوششی و دینی و اجتماعی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

  ماده 3: مرکز انجمن در شهر اصفهان می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند، به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های پوششی برسد.

  ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی است.

   فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

   

   

  ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

   

  1-5 انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم دینی و فرهنگی سرو کار دارند.

  2-5 همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  3-5 ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل ازمحققان و استادان ممتاز

  4-5 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

   5-5 برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

   6-5 انتشار کتب و نشریات علمی

  1-6 عضویت پیوسته:موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته­های آموزشی و پوششی و دینی و اجتماعی و رشته­های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

   2-6 عضویت وابسته:اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند

  فصل سوم - انواع و شرایط عضویت:

  3-6 عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشته های مذکور در بند 1-6 به تحصیل اشتغال دارند. 

  تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

  تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

   تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند

  5-6 اعضای مؤسساتی (حقوقی):کلیه اشخاص حقوقی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.

  ماده7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند. تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

  ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

  1-8 استعفای کتبی

   2-8 عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  -

  1-10 مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا وکالت کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثر فصل چهارم – ارکان انجمن:

  ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

  الف: مجمع عمومی         ب: هیئت مدیره               ج: بازرس 

   الف: مجمع عمومی

   ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

  آراء معتبر است.

  2-10 مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس و 3-10 در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم بفاصله حداقل 20 روز بعد و با هر تعداد عضو حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آرا می تواند بصورت مکاتبه ای – براساس آیین نامه ای که توسط هئیت مدیره تدوین می شود – اخذ شود.

  تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار (که به تصویب مجمع رسیده باشد) و حتی المقدور اینترنت است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشیکل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

  یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

  تبصره 2: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود درمجمع انتخاب می شوند

  تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

  تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است

   

  تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند

  عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.  

  تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تفاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

  تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است. 

 • فهرست و منابع پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی

  فهرست:

    مقدمه .........................................................................5

    اساسنامه ......................................................................6

    اهداف .......................................................................13

    جا و مکان کارگاه ........................................................14

    مواد اولیه ..................................................................15

    تجهیزات ...................................................................16

    پرسنل ......................................................................17

    چارت سازمانی ..........................................................18

  روابط پرسنل ..............................................................19

    تایسات ....................................................................20

   هزینه استهلاک ...........................................................21

   معرفی محصولات .......................................................22

  سود دهی ...................................................................22

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت