طرح توجیهی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 400002935
سال: نامشخص مقطع: تولیدی دسته بندی: طرح توجیهی کارآفرینی صنایع برق و الکترونیک
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

  مقدمه

  قرار است سردخانه ای در شهر طبس برای تأمین 000/45 نفر ساخته شود. در این سردخانه گوشت گاو و گوسفند و مرغ از اول تیرماه تا آخر شهریور ماه توسط  اهالی کشتار شده و وارد سردخانه می شود و پس از 24 ساعت نگهداری برای مصرف روز بعد به بازار عرضه می شود. گوشت های ذخیره شده تا اول دیماه نگهداری و از اول دیماه تا آخر اسفند به ترتیب به طور مساوی هر روز به بازار عرضه می شوند (فرض بر آنستکه در این سه ماه کشتار وجود ندارد).

   سیب و هلو برای مصرف یک ماه جمعیت در اواخر مرداد ماه وارد سردخانه می شود (که برای بالا نرفتن از سردخانه به برش این محصول را بصورت 15 روزه در نظر گرفته ایم).

  در اوایل مهر ماه نگهداری می شود از اول مهر ماه تا آخر همان ماه بطور مساوی و روزانه به بازار عرضه می گردد.

  محصولات در زمستان برای مصرف یک ماه جمعیت وارد سردخانه می شود و تا آخر مرداد نگهداری می شود. سیب زمستانی در اخر آزذرماه برای مصرف یک ماه اهالی وارد سردخانه می شود و تا اول فروردین نگهداری می شود و تا آخر همان ماه بطور مساوی به بازار فرستاده می شود.

  خیار و سبزیجات برای مصرف 15 روز نگهداری و هنگام لزوم به بازار عرضه می شود (همیشه)

  فصل اول    طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

  1-1 خواسته های پروژه

  محاسبه بار برودتی حداکثر برای سردخانه مذکور

  انتخاب دیوارها و مصالح مناسب

  طرح و نقشه پلان سردخانه ، همراه مقیاس

  نقشه موتورخانه

  ترسیم مدار لوله کشی

  با فرض سیستم دو کمپر سوره و چند اواپراتور ترسیم سیکل تبرید و محاسبه قدرت کمپرسورها

  محاسبات و تعیین کندانسور آبی یا کندانسور هوایی

   تعیین مشخصات هریک از اواپراتورها

  -3 فرضیات :

  مبرد R-22 ، درجه حرارت راهروها 21C است و درجه حرارت پیش سرد کن 1C- و ارتفاع سردخانه 5m است ارتفاع اتاقهای انجماد سریع 2m و سردخانه بصورت سوله در نظر گرفته شده است.

  در دنباله مقدار مصرف سرانه متوسط در سال و مقدار مصرف روزانه هر نفر و مقدار محصول که قرار است در سردخانه نگهداری شود را به صورت یک جدول ارائه می شود.

 • فهرست و منابع طرح توجیهی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

  فهرست:

  مقدمه                                                                                        1

  فصل اول

  1-1 خواسته های پروژه                                                                2

  1-2 موقعیت سردخانه                                                                   2

  1-3 فرضیات                                                                               3

  1-4 تنوع محصولات                                                                      4

  1-5 پالت ها                                                                                5

  1-6 صفحات عایق ها                                                                    6

  1-7 محاسبه ضریب حرارتی  (u)                                                     7

  فصل دوم : محاسبه بار برودتی اتاقها

  2-1 نمونه محاسبه اتاق سیب                                                          7

  2-1-1 بار حرارتی انتقالی                                                              8

  2-1-2 بار حرارتی نفوذ هوا                                                           8

  2-1-3 بار حرارتی محصول                                                           8

  2-1-4 بار تنفسی                                                                         9

  2-1-5 بار حرارتی افراد                                                                9

  2-1-6 بار روشنایی                                                                      9

  2-1-7 بار موتورهای برقی                                                             9

  2-1-8 تعیین اوپراتور                                                                             9

  2-1-9 بار حراتی پیش سرد کن                                                       9

  3-1-10 مدل اوپراتور                                                                             10

  2-1-11 بار حرارتی راهروها                                                                   10

  2-1-12 ظرفیت سرمایی جدید                                                         11

  2-2 محاسبه بار حرارتی اتاق نگهداری گوشت گاو                               11

  2-2-1 بار حرارتی ناشی از تعویض هوا                                            12

  2-2-2 ظرفیت سرمایی جدید با احتساب فن ها                                    12

  2-2-3 بار حراتی محصول                                                             12

  2-2-4 بار نفوذ هوا                                                                      13

  2-2-5 مدل اوپراتور                                                                     13

  2-2-6 ظرفیت سرمایی جدید                                                           13

  2-3 نمونه محاسبه و بی اوپراتور                                                     13

  2-4 خواص نقاط                                                                          14

  2-5 حجم کنترل فلاش تانک                                                            14

  2-6 انتخاب اوپراتور                                                                     15

  2-7 ظرفیت سرمایی جدید                                                              16

  جداول محاسباتی برای تمام اتاق ها

  اتاق گوشت گاو                                                                            17

  اتاق گوشت گوسفند                                                                       18

  اتاق نگهداری سبزی                                                                      19

  اتاق نگهداری هلو                                                                          20

  اتاق نگهداری سیب                                                                        21

  اتاق نگهداری خیار                                                                        22

  اتاق نگهداری پرتقال                                                                      1/22

  انجماد سریع گاو                                                                          23

  انجماد سریع مرغ                                                                          24

  انجماد سریع گوسفند                                                                     25

  نگهداری پیش سرد کن                                                                   26

  فصل سوم : نقشه ها ؛ پالت ها ؛ پلان اتاق ها ؛ نمودار P-H و ...

                                        .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت