تحقیق مقاله ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

تعداد صفحات: 116 فرمت فایل: word کد فایل: 1518
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۱۴,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

  فصل اول

   

  ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

   

   

  1-1-مقدمه

  مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند . بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع در اصل اساسی ذیل مطرح می گردد :

  تداوم ارائه سرویس[1] به مصرف کنندگان

  حفظ کیفیت مناسب سرویس[2]

  تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :

   فعالیت اصلی مراکز حوادث شرکتهای توزیع در تداوم توزیع الکتریکی به شبکه فشار ضعیف می باشد .

   ارائه سرویس به مصرف کنندگان  برق به دلایل مختلف  ممکن است با اختلال مواجه گردد. غیر از مواردی مانند اعمال خاموشیهای ناشی  از کمبود انرژی برق ، اغلب موارد مربوط به شبکه توزیع است . مهمترین عوامل عدم تداوم کار عادی شبکه توزیع عبارتند از :

  حوادث غیر مترقبه مانند صدمه دیدن کابلها ، شکستگی تیرها ، آسیب دیدگی تجهیزات ناشی از برخورد وسایل نقلیه ، شرایط جوی و....

  عدم توانایی در تامین بار مصرف کنندگان به دلیل اضافه بار خطوط با ترانسفورماتور ها و ....

  تعمیر یا سرویس تجهیزات

  2-1-1- حفظ کیفیت مناسب سرویس :

  ارائه سرویس مداوم به مصرف کنندگان کافی نمی باشد بلکه کیفیت این سرویس نیز بسیار با اهمیت است . این کیفیت از دو جنبه برای به رهبرداری ( شرکت توزیع ) و مصرف کننده حائز اهمیت است :

  الف – کاهش تلفات شبکه توزیع تا حد ممکن ( از دید بهره بردار )

  ب- تامین ولتاژ مناسب در پستهای 4/0 کیلو ولت ( از دید مصرف کننده )

  هدف اساسی دیسپاچینگ توزیع ، تداوم سرویس و ارتقای کیفیت سرویس می باشد . با توجه به مطالب فوق سعی شده است روشهای فعلی مراکز حوادث به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد بررسی قرار گیرند و در عین حال نقش سیستم دیسپاچینگ توزیع برای کمک به تعیین تداوم و کیفیت سرویس تبیین گردد . برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع ایران ضروری می باشد .

  2-1- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران

   شبکه فشار متوسط در ایران شامل رده های ولتاژ 33،20،11 کیلو ولت است . طراحی این شبکه  بصورت شعاعی ، حلقوی و یا غربالی است ولی بهره برداری از آن به صورت شعاعی یا حلقوی باز می باشد . پستهای توزیع عموماً به دو صورت زمینی و هوایی نصب شده اند.

  هر فیدر ورودی و خروجی از یک پست زمینی ، با یک سکسیونر به شینه های فشار متوسط پست وصل شده که به صورت دستی قابل قطع و وصل می باشد . در پستهای هوایی ، طبق بررسیهای به عمل آمده فقط ورودی ترانسفورماتور دارای فیوزکات اوت می باشد و معمولاً تجهیزاتی برای قطع و وصل خط هوایی نصب نشده است .

  نقاطی که در آنها شبکه حلقوی به شبکه شعاعی ( یا حلقوی باز ) تبدیل می شود به نقاط مانور مرسوم می بیاشند که در موقع بروز خطا در یک فیدر ، می توان با استفاده از سکسیونرهای نصب شده در پستهای زمینی و نقاط مانور قسمتهای سالم فیدر را برقرار کرده و به این ترتیب بخشی از خاموشیهای ایجاد شده را برطرف نمود ، ولی در صورتی که در روی فیدر هوایی اشکال ایجاد شود ، معمولاً آن فیدر تا برطرف شدن عیب بی برق می ماند .

   

   

   

  3-1- تداوم کیفیت سرویس

  3-1-1- تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

   همانگونه که توضیح داده شد عوامل زیادی باعث تداوم سرویس می شوند که عمده ترین آنها ، وقوع حوادث غیرمترقبه در شبکه توزیع می باشد . عمده فعالیتهای مراکز حوادث توزیع برای حفظ تداوم سرویس به شرح زیر است :

  الف : آگاهی از وقوع خطا در شبکه

  ب- مشخص نمودن محل خطا

   ج- جدا نمودن قسمتی که در آن خطا رخ داده از بقیه قسمتهای شبکه

  د- بازیابی قسمتهای سالم شبکه و برقدار نمودن مجدد آنها

  ه- تشخیص دقیق و تعمیر قسمت معیوب و وصل آن به بقیه شبکه

   آنچه که از عملکرد فعلی مراکز حوادث استنباط می گردد استفاده از یک روش کاملاً دستی ، تجربی و غیرمهندسی است . در روش فعلی ، قطعی برق توسط مصرف کنندگان و یا از طریق دیسپاچینگ  فوق توزیع به اطلاع مراکز حوادث توزیع می رسد . این مراکز ، با جستجو در مسیر خطوط هوایی ، محل خطا دیده را تشخیص می دهند . در فیدرهای زمینی ، با جدا نمودن قسمتی از فیدر با استفاده از سکسیونرهای یکی از پستهای زمینی در مسیر فیدر و برقدار نمودن فیدر در پست اصلی ( فوق توزیع یا انتقال ) و ادامه این روش ، محل خطا را تشخیص داده و سپس با اهم متر و مولد ضربه و رفلکتور[3]، نوع خطا و فاصله محل اتصالی را پیدا کرده و با استفاده از نقشه و یا مسیر یابی ، محل اتصالی را مشخص می کنند . در روش فعلی ، نه تنها زمان بازیابی شبکه بسیار زیاد است بلکه عمر تجهیزات الکتریکی نیز با قطع و وصل جریان اتصال کوتاه کاهش می یابد و با وارد آمدن خسارت مالی به شرکت توزیع ( ناشی از عدم فرش برق در ساعات بازیابی شبکه به مصرف کننده ) اجتناب ناپذیر می باشد .

  ارتباطات اصلی بین منبع تغذیه و مشترکین می باشند ، در حالت معمول ، زمانی که خطا اتفاق می افتد ، کلید بازبست[4] ، فیدر را قطع کرده و بطور خودکار چندین دفعه فرمان وصل را می دهد . اگر خطا بعد از چند سیکل پاک گردد ، هیچ مسئله ای اتفاق نمی افتد . اگر خطا دائمی باشد ، کلید بازبست بطور قطع باقی خواهد ماند .

   خطا ممکن است بر روی فیدر اصلی یا در یک شاخه تک فاز باشد . خطاهای کوتاه مدت خطاهایی می باشند که در 30-50 میلی ثانیه به ودی خود پاک می شوند و باعث عملکرد کلید بازبست نمی شوند . اندازه گیریهای واقعی در یک فیدر شعاعی ، توالی وقایع انواع خطاها را در هر دو یا سه روز نشان می دهند . این خطاها ممکن است باعث خسارت به لوازمات شرکت ها نشود اما بطور مشخص سبب عملکرد ید لوازم کامپیوتری یا سوئیچهای الکترونیکی مشترکین شود.[1]

  برای معرفی مشکلات مشخص شده در مواجهه با خطاهای فیدرهای توزیع شعاعی ، مثال زیر را در نظر بگیرید.

  شکل 1-1: دیاگرام تک خطی یک فیدر توزیع شعاعی

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 2-1 : شکل موج جریان ضبط شده در خلال خطای کوتاه مدت

   

   

   

   

   

   

  با توجه به شکل 1-1، بارها شامل مشترکین تجاری و صنعتی می باشد . حوادث این فیدر بصورت خطاهای کوتاه مدت برای چند روز تکرار می شود .

   

   

  در اغلب این حالتها ، خطا بصورت تک فاز به زمین می باشد . شکل 2-1، شکل موج جریان ضبط شده در خلال یک خطای کوتاه مدت می باشد . در این موقع کلید باز بست پست ( بطور سه فازه ) هیچ عملکردی را ضبط نمی نماید . اما، جریان به بیشتر از 20 برابر جریان بار افزایش می یابد .

    آشکار سازهای خطایی که بروی فیدر نصب شده اند ،خطاهای کوتاه مدت را معمولاً ضبط نمی نمایند .

     خطاهای مدت زیاد ، ممکن است به عملکرد کلید بازبست بیانجامد ، اما طبیعت خطاها یا محل یابی خطا هنوز ناشناخته مانده تا زمانی که خطای دائمی اتفاق بیافتد .

         همان گونه که ذکر شد در شبکه توزیع کشور تجهیزات قابل قطع و وصل از راه دور نصب نشده اند و لذا انجام هر گونه مانور باید در محل انجام گیرد . علاوه بر آن یافتن نقطه خطا نیز عموماً بصورت تجربی و سلیقه ای می باشد . لذا ارائه و بررسی الگوریتمی که بتواند نقطه خطا یا محدوده محل خطا را نشان دهد ، کمک زیادی به بهره برداراران شبکه می نماید . علاوه بر آن از لحاظ تسریع در بازاریابی و تعمیر نیز روشهای محل یاب در سیستمهای توزیع حائز اهمیت است

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  1-Adly A.Girgis , M.Fallon and David L.lubkeman ,"  A fault location technique for rural distridution feeders" IEEE,Industry Appli Vol 29,No 6.1993.Page     

                                                                            1170-1175                                              

                                          

   

  2-Z.Q.Bo.G.Weller .M.A.Redfern."Accurate fault location technique for distribution system using fault-generated high-frequenecy transient voltage signals"Iee .Vol 140 ,No1,1999. Page 73-49                                                                                                                                                            

   

  3- A.A.Girgis , "A new Kalman filtering based digital and systems " IEEE, Trans on power App.and sys ,Vol 101.No 9.1982.Page 3471-3480                            

   

  4-Adly A. Girgis, M.Fallon, "Fault location technique for radial and loop transmission systems using digital fault recorded date " IEEE p.d.Vol 7.No 4,1992. Page 1930-1943                                                                                     

   

   

  5-K.Srinivasan , C.T.Nguyen and Y.Robichaud, " On-line load behavior from natural variations" IEEE ,Trans.On power App.and sys .Vol 97,1978.Page 1003-1008                                                                                                                        

   

  6-K.srinivasan,A.St-Jacques. "A new Fault location algorithm for radial transmission lines with loads " IEEE P-D.Vol 1.No 3.1989 Page 1676-1682.           

   

  7-Ibe .A.O.and copy.B.J, " A traveling weve-based fa Fault location for two and three-terminal networks " IEEE P-D-1 1986,Page 283-288.                                

   

   

  8-M-EI-Hami,L.L.LAI.D.J.Daruvala,A.T.Johns, " A new traveling-wave based scheme for fault detection on overhead power distribution feeders " IEEE P-D. Vol 7.No 4,1992.Page 1825-1832                                                                       

   

   

  9- David J .lawrence.Luis Z.Cabeza.lawrence,Luis Z.Cabeza.lawrence T.Hoch bery, " Development of and advanced transmission line fault location system ,part II.algorithm development and simulation" IEEE P-D Vol 7.No4,1992,Page 1972-1981                                                                                                           

   

  10- P-Jarventausta,p,Verho ,J.partanen , "Using fuzzy sets to model the uncertainly in the fault location process of distribution networks" IEEE P-S ,1992,Vol 7,Page 1435-1443                                                                                  

   

   

  11-Alvarez C.Malhame R.P.and Gabaldon , " A class of models for load management application and evaluation revisited " IEEE P-D1992.Vol 7,Page 1435-1443                                                                                                          

   

  12-Jun zhu .David L.Labkeman .Adly A.Girgis , " Automated Fault location and diagnosis on electric power distribution feeders" IEEE P-D Vol 12,No2.1997.Page 801-808                                                                                 

   

  13-Ypsilantis .J. yee .h and Teo . c " Adaptive. Rule based fault disagnostician for power distribution networks " IEE 1992,Vol6,Page 461-468                      

   

   

  14-C.A.Reineri .C.Alvarez . "Load    research for fault location in distribution feeders networks " IEE Vol 146 No2.1999.Page115-120                             

   

  15- S.Ghosh and D.Das, " Method for load –flow solution of radial distribution networks " IEE Vol 146 No6.Page 641-648                                                     

   

      

  16-Yan.Yih Msa ,F.C.Lu, Y.Chien .J.P.Liu,J.T.Lin,H.S.Ya.R.T.kuo. "An expert system for location distribution system faults" " IEEE P-D Vol 6 No 1.1991.Page 336-372                                                                                                      

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت