پایان نامه زمین شناسی

تعداد صفحات: 92 فرمت فایل: word کد فایل: 1000946
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زمین شناسی
قیمت قدیم:۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۳,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه زمین شناسی

  مقدمه و هدف

  مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در طرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخیص داده شده در این مطالعات ضمن هدایت گروههای سایر بخش ها طراحان وبرنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردها و تصمیم های مبتنی بر شناخت صحیح و حقیقی از عوامل موجود در عرصه آبخیز رهنمون می سازد .

  این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط اقلیمی ، زمین شناسی ، زمین ساخت و زمین ریخت شناسی و … حاکم بر زیر حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزیابی و بررسی استعداد های طبیعی حوزه  و تعیین اولویت بندی هر یک از زیر حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشکلات عارض بر آنها نظیر فرسایش ، سیل خیزی ، تخریب پوشش گیاهی و کم آبی و … می پردازد .

  از طرفی دیگر عوامل زمین شناسی نظیر جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاری ، روند و نوع شکستگیها ، فاصله داری و بازشدگی درزه ها ، موقعیت گسلهای فعال ، امکان لرزه خیزی منطقه و… نقش اساسی را در تعیین موقعیت مکانی سازه های آبخیزداری دارد .

  عوامل زمین شناسی سبب ایجاد منابع قرضه سنگی و خرده سنگی در حوزه می شوند که شناسایی موقعیت مکانی و کیفیت آنها امری اساسی در تعیین نوع سازه ها و اجرای اقتصادی آنهاست .

  نظر به اولویت مناطق روستایی و محرومیت زدائی از آنها و به منظور کنترل سیل و فرسایش و رسوب وذخیره سازی بهینه منابع آب و خاک طرح تفضیلی – اجرائی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان در دستور کار مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان قرار گرفته است.

  مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی دارای مجموعه ای از اهداف پایه به منظور ایجاد مبنا برای مطالعات سایر بخشها و مجموعه ای از اهداف مستقل به شرح ذیل می باشد :

  1- بررسی واحدهای چینه سنگی حوزه به منظور شناسایی انواع رخساره های سنگی موجود در حوزه جهت بکارگیری در مطالعات خاک شناسی .

  2- بررسی زمین ساخت وتکتونیک منطقه در راستای نقش عناصر ساختاری و گسلها در لرزه خیزی و پایداری سازه ها و …

  3- تعیین واحدهای لیتولوژیک حساس به فرسایش پذیری به منظور بکارگیری در مطالعات فرسایش و رسوب .

  4- تعیین مناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر به منظور شناسایی استعداد سیل خیزی واحدهای سنگی و مناطق با ارزش از نقطه نظر آب زیرزمینی وپخش سیلاب ومطالعات سیل خیزی در هیدرولوژی و تلفیق

  5- تعیین واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژیکی به عنوان یک مبنا در مطالعات خاک شناسی ، فرسایش و رسوب پوشش گیاهی وواحدهای برنامه ریزی .

  6 – مشخص نمودن منابع قرضه سنگی و خرده سنگی مناسب جهت استفاده در ساخت سازه های آبخیزداری و رتبه بندی واحدهای سنگی از دیدگاه ساختگاه و پی سازه ها

  7- بررسی و مشخص نمودن موارد خاص تاثیر گذار در حوزه نظیر زمین لغزشها ، گنبدهای نمکی ، برف و بهمن و …

  جهت انجام مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز برنطین شرح خدمات صفحه بعد از طرف کارفرمای محترم به این مشاور ابلاغ گردیده است :

   زمین شناسی و ژئومورفولوژی :

  1- جمع آوری عکس ، نقشه ، منابع اطلاعاتی و آماری .

  2- ارائه متدولوژی .

  3- ارائه خلاصه گزارش .

  4- ارائه  موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی و نقشه مربوطه .

  5- تدقیق فتوژئولوژی و ارائه جزئیات جدید در نقشه با مقیاس 1:25000  یا   1:10000  .

  6- تدقیق نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000  یا 1:10000  .

  7- تدقیق واحدهای چینه ای ( جنس ، لایه بندی ، کنتاکت لایه ، شیب و جهات شیب .

  8- تدقیق ارائه درصد گسترش هر سازند .

  9- تدقیق تکتونیکی ( معرفی چین خوردگی ها ، گسلها ، شکستها ) و ارائه نقشه زمین ساخت .

  10- تدقیق فرآیند های فرسایش در حوزه ( معرفی اناع هوازدگیها در واحدهای سنگی حوزه ) .

  11- تدقیق حساسیت به فرسایش واحدهای سنگی و ارائه نقشه حساسیت به فرسایش .

  12- تدقیق منشأ رسوبات و اثرات عوامل جابجایی آنها و ارائه راهکارهای عملی جهت جلوگیری و مقابله با خطرات احتمالی .

  13- تدقیق نفوذپدیری حوزه و ارائه نقشه نفوذ پذیری .

  14- تدقیق خصوصیات هیدرودینامیکی واحدهای سنگی و تأثیر کمی و کیفی آنها بر منابع آب .

  15- تدقیق برشهای زمین شناسی در امتداد رودخانه اصلی و ارائه نقشه آن .

  16- تدقیق اطلاعات منابع قرضه و ارائه نقشه موقعیت و تعیین روشهای مناسب بهره برداری با هدف جلوگیری از ایجاد فرسایش و رسوب .

  17- بررسی واحدهای سنگی از نظر احداث سازه ها و ابنیه های آبخیزداری و مشخص کردن محدودیت ها و مشکلات و نیز قابلیتها .

  18- تدقیق موارد خاص تأثیر گذار در حوزه نظیر گنبدهای نمکی و معادن و مناطق بهمن گیر و .... .

  19- تدقیق واحدها ، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژی و ارائه نقشه .

  20- تدقیق پایداری ، پهنه های لغزشی و ریزشی و تهیه نقشه ناپایداری شیبها و تکمیل پرسشنامه مخصوص اطلاعات زمین لغزش .

  21- پیشنهاد عملیات اجرایی کنترل رسوبات واحدهای سنگی رسوب گیر و پایداری شیبها و حرکات توده ای و اولویت بندی عملیات اجرایی .

  2- پیشینه مطالعاتی:

  محدوده مطالعاتی درشهرستان روران استان واقع گردیده است. مطالعلت زمین شناسی در این نواحی همانند سایر نواحی ایران با بررسیهای به مقیاس 000/1:250 بوده است حوزه آبریز – در شیت زمین شناسی 000/1:250 میناب واقع است که به عنوان بخشی از پهنه ساختاری –رسوبی مکران محسوب می شود که در آن پی سنگ از نوع پوسته های اقیانوسی است که با – نسبتاً ضخیمی از رشته های فلیشی و مولاسی کرتاسه پسین پلیوس پوشیده شده اند. این بررسیها توسط تیمی مشترک از کارشناسان شرکت مهندسین پاراگن استرالیا و سازمان زمین شناسی کشور طی سالهای اولیه انقلاب اسلامی انجام شد. زمین شناسی همچون Bailey, child, Dalaei, Jones, swain, smith, pooyai, motamedi, peterson  تحت رهبری دکتر مورگان ، مک گال و مهاجر اشجعی این تحقیقات را با تهیه نقشه 000/100 :1 زمین شناسی میناب در سال 1359 به پایان رسانیده اند. علاوه بر این بررسیهایی پایه ای توسط سازمان زمین شناسی کشور مطالعات و بررسیهای دیگر زمین شناسی در قالب پروژه های عمران ، اکتشافها و ... در منطقه به انجام رسیده است. به عنوان نمونه می توان به

  طرح پی جویی مواد معدنی خاص درمیناب 1371 (سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان)

  طرح پی جویی سنگهای تزئینی و نما در میناب ، رودان و جاشک 1378 (مهندسین مشاور تحقیقات معدنی خاک --)

  پی جویی مواد معدنی کانیهای فلزی در سطح استان هرمزگان 1376 (سازمان صنایع و معادن و سازمان زمین شناسی کشور)

 • فهرست و منابع پایان نامه زمین شناسی

  فهرست:

  - نقشه توپوگرافی به مقیاس 000/1:50 شیت های کهنوج بالا ، جغین و 000/250 :1 منتشر شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری کشور .  

  2-  نقشه های زمین شناسی شیت های 000/250 :1 و 000/100 :1 میناب منشر شده در سالهای 1980 _ 1983 میلادی ، سازمان زمین شناسی کشور .

  3- آقانباتی علی  1383 زمین شناسی ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور .

  4- درویش زاده علی 1370 زمین شناسی ایران ، انتشارات امیر کبیر .

  5- عکسهای هوایی به مقیاس 000/40 :1 منطقه مطالعاتی سازمان نقشه برداری کشور در سال 1374

  6- افتخارنژاد و همکاران 1985 گزارش زمین شناسی پروژه شرق ایران سازمان زمین شناسی کشور

  7- گزارش فیزیوگرافی و هواشناسی حوزه آبخیز برنطین 1384 شرکت مهندسین مشاور مانا آب پارسیان.

  8- درویش زاده 1378 زمین شناسی ایران انتشارات دانش امروز وابسته به انتشارات امیر کبیر

  9- پورکرمانی محسن آرین مهران 1376 سایزموتکتونیک و لرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دزآب

   10-  MCCALL,G.J.H. and Eftekhar Nezhad , Hushmandzadeh 1993 Explanatery TexT of the

  IRANSHAHR Quad . Map 1:250/000 Internal rep . geological Survey of IRAN .

  11-تصویر ماهوارهایلندست2002 تهیه شده از مرکز سنجش از دور ایران.

  12-رضائی،عبدلمجید1378 پژوهشی در مورفولوژی ومورفو دینامیک جلگه میناب،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  13-صفائی.م 1376 ژئو شیمی وزمین شناسی         فاریاب استان هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  14-شرکت خدمات مهندسی جهاد 1380 گزارش زمین شناسی وژئو مورفولوژی حوزه آبخیز شمیل واحمدی مرحله توجیهی.

  15-داده های استخراج شده از پایگاه داده های علوم زمین ایران.

  16-فیض نیا وهمکاران 1374 مقاومت سنگها در برابر فرسایش مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  17-پور کرمانی ،محسن،آرین،مهران1376 سانریو تکتونیک ولرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دز آب.

  وبا تشکر از دکتر مهدی زارع بخاطر استفاده از مطالب موجود در وبلاگ شخصی ایشان.

  .

  منبع:

  - نقشه توپوگرافی به مقیاس 000/1:50 شیت های کهنوج بالا ، جغین و 000/250 :1 منتشر شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری کشور .  

  2-  نقشه های زمین شناسی شیت های 000/250 :1 و 000/100 :1 میناب منشر شده در سالهای 1980 _ 1983 میلادی ، سازمان زمین شناسی کشور .

  3- آقانباتی علی  1383 زمین شناسی ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور .

  4- درویش زاده علی 1370 زمین شناسی ایران ، انتشارات امیر کبیر .

  5- عکسهای هوایی به مقیاس 000/40 :1 منطقه مطالعاتی سازمان نقشه برداری کشور در سال 1374

  6- افتخارنژاد و همکاران 1985 گزارش زمین شناسی پروژه شرق ایران سازمان زمین شناسی کشور

  7- گزارش فیزیوگرافی و هواشناسی حوزه آبخیز برنطین 1384 شرکت مهندسین مشاور مانا آب پارسیان.

  8- درویش زاده 1378 زمین شناسی ایران انتشارات دانش امروز وابسته به انتشارات امیر کبیر

  9- پورکرمانی محسن آرین مهران 1376 سایزموتکتونیک و لرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دزآب

   10-  MCCALL,G.J.H. and Eftekhar Nezhad , Hushmandzadeh 1993 Explanatery TexT of the

  IRANSHAHR Quad . Map 1:250/000 Internal rep . geological Survey of IRAN .

  11-تصویر ماهوارهایلندست2002 تهیه شده از مرکز سنجش از دور ایران.

  12-رضائی،عبدلمجید1378 پژوهشی در مورفولوژی ومورفو دینامیک جلگه میناب،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  13-صفائی.م 1376 ژئو شیمی وزمین شناسی         فاریاب استان هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  14-شرکت خدمات مهندسی جهاد 1380 گزارش زمین شناسی وژئو مورفولوژی حوزه آبخیز شمیل واحمدی مرحله توجیهی.

  15-داده های استخراج شده از پایگاه داده های علوم زمین ایران.

  16-فیض نیا وهمکاران 1374 مقاومت سنگها در برابر فرسایش مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  17-پور کرمانی ،محسن،آرین،مهران1376 سانریو تکتونیک ولرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دز آب.

  وبا تشکر از دکتر مهدی زارع بخاطر استفاده از مطالب موجود در وبلاگ شخصی ایشان.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت