پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر ازدیدگاه مسؤلان شهری منطقه کلیبر در سال

تعداد صفحات: 263 فرمت فایل: word کد فایل: 100066
سال: 1386 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه شهرسازی
قیمت قدیم:۳۲,۹۰۰ تومان
قیمت: ۳۰,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر ازدیدگاه مسؤلان شهری منطقه کلیبر در سال

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی (M.Sc)

  مقدمه

  مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش  خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی  می شود. بنابراین تردیدی نیست که همه کشورهای جهان تلاش می کنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در کشور خود داشته باشند.

  صنعت گردشگری امروز در اغلب کشورهای جهان، به ویژه جهان سوم، کلید اقتصادی به شمار می رود تا جای که در کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است. و تلاش می شود که عواملی را که در گسترش و رونق صنعت گردشگری مؤثرند شناسایی شوند. طرفداران صنعت جهانگردی بر این باوردند که این صنعت می تواند تنشهای سیاسی را کاهش دهد و برای صلح جهانی عامل تعدیل کنده به حساب آ ید. در حالی که مرزهای خارجی کشورها کم رنگ می شود. پدیده ای به نام «دهکده جهانی» معنا و مفهوم  پیدا می کند و بدین گونه دنیا روز به روز کوچکتر و افراد به هم نزدیکتر و صمیمی تر می شوند.

  در کشور ما که عنایت به درآمدهای غیرنفتی از سیاستهای ا قتصادی دولت محسوب می شود. توسعه جهانگردی می تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقی شود، که در صورت برنامه ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع ارزی قابل توجهی را در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار دهد. عواملی که جهانگردان را وادار به انتخاب مکانی برای سیاحت در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران می نماید. می توان به چند دسته تقسیم نمود که از بین آنها مهمترین، وجود ویژگیهای خاص بناها و مجموعه های تاریخی است. چرا که اینگونه مکانهای ویژه، مفاهیم واقعی زندگی و فرهنگ گذشتگان مردمان این مرز و بوم را برای آنها بیان و یا ترجمه می کند. جهانگردان برای رسیدن به چنین هدفی هرگونه هزینه و رنج سفری را از جان دل می پذیرند. ولی   آنچه حرکت آنها را در این راستا تسریع می نماید. وجود انگیزه های جنبی، سرگرمیها، و وسایل راحتی جهانگرد است که در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد. در اینجا چنانچه این امر مورد توجه ویژه قرار نگیرد. و عملاً با فقدان یا کمبود آن روبرو باشیم یقیناً تأثیر شدیدی در ایجاد انصراف برای نیل به چنین حرکتی خواهد داشت. بنابراین باید نقاط ضعف این صنعت در ایران شناسایی شود. تا شاهد رشد این صنعت باشیم. هنگامی که با عینک جامعه شناسی به صنعت جهانگردی می نگریم. در می یابیم که جهانگردی یک ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است که در تمام طول تاریخ بشر تا عصر صنعت چنین بوده است. ولی چگونگی   جلوه های جهانگردی از عصر صنعت تا به امروز این اصل را از صورت عام و فراگیر خود دور کرده است. صنعت با تمام جلوه های فنی و اجتماعی خود بر جهانگردی هم مانند هر چیز دیگر اثرهای آشکار به جا نهاده است. یکی از اثرهای عمده ای که صنعت جدید و پیامدهای اجتماعی آن بر پدیده جهانگردی فرو نهاده از معناهای فرهنگی آن است. جهانگردی در عصر صنعت و ماشین بیش از آنکه یک حرکت فرهنگی باشد یک حرکت روانشناختی اجتماعی شده است. «دیبایی، 1371: 40»

   

  1-1)-عنوان پژوهش:

  بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

  ازدیدگاه مسؤلان شهری منطقه کلیبر در سال 86

   

  (1-2)-بیان مسأله:

  امروزه صنعت توریسم در دنیا یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از جمله پارامترهای مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها می باشد. در این میان کشور ایران با یک قدمت تاریخی چندین هزارساله و وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی از جمله مراکز مهم توریستی جهان می باشد. در این راستا استان آذربایجان شرقی دارای جاذبه های طبیعی، تاریخ، فرهنگی و هنری می باشد که شامل: کوهها، دشتها، دریاچه ها، قلعه ها، بناهای قدیمی و مذهبی همراه با شبکه ارتباطی شوسه، راه آهن و هوائی اهمیت توریستی این استان را نشان می دهد. و در این میان منطقه کلیبر دارای جاذبه های  مطلوب و کم نظیر در جهت جذب جهانگردان می باشد که تا به حال با این همه استعداد و پتانسیل در این زمینه مورد بی توجهی قرار گرفته است و به صورت یک ضرورت برای تحقیق می باشد.

  ورود جهانگردان به منطقه کلیبر می تواند منافع زیادی در برداشته باشد. و منطقه را متحول سازد. چه از بعد اقتصادی و چه از بعد فرهنگی و اجتماعی، از لحاظ بعد اقتصادی باعث افزایش درآمدهای ارزی، افزایش تحرک در صنعت جهانگردی و ایجاد زمینه های اشتغال،گسترش مبادلات با خارج از کشور کمک به گسترش بخشهای اقتصادی وابسته به جهانگردی تسریع در روند عمرانی شهر خواهد شد. از لحاظ بعد فرهنگی باعث تسریع در تعالی فرهنگی شهر، معرفی فرهنگ و تمدن و جلوه های طبیعی منطقه و استان حفظ میراث فرهنگی و تاریخی شهرستان نقش به سزائی دارد. از لحاظ بعد اجتماعی باعث توسعه متعادل اجتماعی شهر، در هم شکستن فاصله های اجتماعی، رفاه فراگیر و همه جانبه در شهر، بهسازی سلامت روانی شهر، و با توجه به ارتباطات سریع اجتماعی و جغرافیایی ضمن افزایش آگاهی های ملی در مورد نحوه زندگی، باورها، آداب و رسوم و سنتهای اقوام مختلف بستر مناسبی برای تحکیم و پیوند هر چه بیشتر مردم و همبستگی بیش از پیش ملی را فراهم می کند.

  این پژوهش در دو سطح ا نجام می شود: یکی سطح توصیف و دیگری سطح تبیین آنچه به عنوان پرسش آغازین مطرح است اینکه چرا در شهرستان کلیبر صنعت جهانگردی رونق چندانی نداشته (چرا  منطقه کلیبر با قدمت چندین هزار ساله و داشتن جاذبه های توریستی بی نظیر در جهت جذب جهانگردان به صورت ناشناخته باقی مانده است) و چه عواملی بر این مسأله تأثیرگذار بوده است و از طرف دیگر به معرفی توانها و پتانسیل های توریستی شهرستان کلیبر می پردازیم.

  در واقع این پژوهش به دو قسمت اساسی تقسیم می شود:

  قسمت اول پژوهش به معرفی توانها و پتانسیل های توریستی شهرستان کلیبر می پردازد. برای بدست آوردن اطلاعات در مورد جاذبه های توریستی از طریق روشهای توصیفی، کتابخانه ای، و مشاهده و عکسبرداری به معرفی جاذبه های توریستی شهرستان می پردازیم.

  قسمت دوم پژوهش به دنبال یافتن موانع و عدم جذب جهانگردان (از طریق یافتن عوامل جذب و دفع جهانگردان) به شهرستان کلیبر می باشد. برای پاسخ به این پرسش جامعه آماری ما را مسؤلان شهری شهرستان کلیبر تشکیل می دهد.

   

  (1-3)-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  قرن بیستم همراه با دگرگونیها و تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی درون خود سده انقلاب جهانی توریسم است. انقلابی در صنعت تولید بازرگانی و تبلیغات توریسم که این صنعت را از زمره بزرگترین و سودآورترین صنایع درآورده است.

  افزایش  عمومی درآمد کشورهای صنعتی و پذیرفتن قوانین اجتماعی، پیشرفت صنایع حمل و نقل و کاهش هزینه های سفر ازجمله عواملی است که باعث گسترش سیرو سیاحت بین المللی می گردد. سفر به دیگر نقاط می تواند عامل مهم پیشرفت اجتماعی و فرهنگی تلقی شود. سفر عاملی است که امکان برخورد تمدنها را فراهم می آورد، به بهتر شدن نهادهای آموزشی می انجامد و اندیشه های جدید و نو آوریها را پدید می آورد و یا آنها را به دیگر سرزمینها منتقل   می کند. آذربایجان در شمالغربی فلات ایران از نظر موقعیت جغرافیایی (اقلیمی، طبیعی، انسانی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی) یکی از غنی ترین و جالب ترین استانهای ایران و در ردیف کلان استانهای مورد توجه و علاقه محققان و گردشگران و مسافران داخلی و خارجی می باشد و پیوسته ارزشها و پتانسیل های موجود در آذربایجان مورد نظر کسانی است که به این دیار و سرزمین سفر می کنند.

  در بررسی سابقه گردشگری و سیاحتی منطقه ارسباران در صدها سال پیش این منطقه بنا به گواهی و روایت تاریخ سیاحان و مطالب مندرج در سفرنامه های جهانگردان اسلامی و اروپایی بیش از سایر شهرهای ایران مورد توجه قرار گرفته است. حالا که امکانات بالقوه در اختیار این منطقه است و طبیعتش بسیار زیبا و آثار تاریخی اش ارزشمند و در ردیف میراث جهانی قرار دارد و غذا و آداب و رسوم و سنت هایش دلپذیر است. باید این منطقه  را بهتر از آ ن چه هست آماده پذیرش جهانگردان نمود. و در هر شرایطی امکانات لازم را فراهم ساخت. تا سود بیشتری در کنار شناخت واقعی منطقه  عاید این شهرستان شود. پس با وجود این منابع غنی و توانمندی های منطقه توسعه صنعت جهانگردی در این منطقه امری  ضروری به نظر می رسد و بررسی موانع موجود بر توسعه این صنعت اهمیت این تحقیق را بیشتر می کند.

  از میان برداشتن موانع و مشکلات موجود، در واقع راه را برای دستیابی به اهداف و مقاصد هموار می کند. یک برنامه ریزی دقیق در این راستا به دنبال یافتن راه حلهای منطقی و قابل اجرا برای حل مشکلات و معضلات است. چرا که محور اصلی اجرای برنامه های پیش بینی شده حذف موانع و مشکلات بازدارنده است . تنها از طریق رفع این دشواریها و معضلات است که صنعت جهانگردی شهرستان کلیبر جایگاه خود را خواهد یافت و هدفها و ایده آلها قابل دسترسی خواهد شد.

  پس چنانچه این صنعت در شهرستان کلیبر گسترش یابد مزایای زیادی را از قبیل: گسترش زمینه اشتغال، توسعه و گسترش امور زیر بنایی ، رونق وایجاد درآمد بیشتری برای مردم کسب درآمد ارزی، متعادل کردن توزیع درآمدها و.... به دنبال خواهد داشت.

   

  (1-4)-اهداف پژوهش:

  به کاربردن اطلاعات و تکنیک های بدست آورده در دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

  توجه و شناخت مشکلات و تنگناهای شهرستان کلیبر به عنوان یک منطقه از نظر توریستی ا عم از توریست گذری و توریست اقامتی

  بررسی وضع موجود و شناخت توانها و پتانسیل های شهرستان کلیبر اعم از طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی.

  شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و دفع جهانگردان به شهرستان کلیبر

  دست یابی به علت هایی که موجب شده است صنعت جهانگردی شهرستان کلیبر نسبت به سایر شهرهای ایران چندان رونقی نداشته باشد در حالیکه منطقه شهرستان کلیبر نسبت به اکثر شهرهای ایران دارای قدمت تاریخی و  جاذبه های جهانگردی فراوانی است.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر ازدیدگاه مسؤلان شهری منطقه کلیبر در سال

  فهرست:

  مقدمه .......................................................................................................................... 1

   

  فصل اول : کلیات

  (1-1)-عنوان پژوهش................................................................................................... 4

  (1-2)-بیان مسئله ........................................................................................................ 4

  (1-3)-اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................. 6

  (1-4)-اهداف پژوهش.................................................................................................. 7

   

  فصل دوم : چارچوب نظری ومفاهیم کلیدی

  (2-1)- تعریف مفاهیم.................................................................................................. 9

  (2-1-1)-تعریف لغوی جاذبه ...................................................................................... 9

  (2-1-2)-تعریف لغوی موانع ....................................................................................... 9

  (2-1-3)-تعریف لغوی جهانگرد (توریست).................................................................. 10

  (2-1-4)-تعریف جهانگرد دیدگاههای مختلف....................................................................... 11

  (2-2-1)-تعریف لغوی جهانگردی ............................................................................... 12

  (2-2-2)-تعریف جهانگردی ازدیدگاههای مختلف ........................................................ 12

  (2-2-3)-تعریف انواع مختلف جهانگردی .................................................................... 13

  (2-2-4)-اشکال عمده جهانگردی ................................................................................ 14

  (2-2-5)-انواع مسافرت .............................................................................................. 15

  (2-2-6)-انواع کلی جهانگردی .................................................................................... 16

  (2-3)-آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی .................................................................... 17

  (2-4)-چهارچوب تئوریکی پژوهش ............................................................................. 23

  (2-4-1)-فرضیه های پژوهش ..................................................................................... 26

  (2-4-3)-تعاریف واژه ها و اصطلاحات ....................................................................... 27

  مدل تحلیلی پژوهش ..................................................................................................... 27

  (2-5)-پیشینه تحقیق .................................................................................................... 30

  (2-5-1)-پیشینه تاریخی صنعت توریسم ...................................................................... 30

  (2-5-2)-عهد باستان .................................................................................................. 30    

  (2-5-3)-قرون وسطی ................................................................................................ 31

  (2-5-4)-رنسانس....................................................................................................... 32

  (2-5-6)-انقلاب صنعتی ............................................................................................. 32

  (2-5-7)-جهانگردی در زمان کنونی ............................................................................. 33

  (2-5-8)-تاریخچه جهانگردی در ایران ........................................................................ 34

  (2-5-9)-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .......................................................... 36

  )2-5-10)-تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................................................ 49

  (2-6)-توریسم و جهانی شدن ...................................................................................... 59

  (2-6-1)-ویژگیهای جهانی شدن .................................................................................. 61

  (2-6-2)-عوامل مؤثر بر جهانی شدن ............................................................................ 62

  (2-6-3)-پیامدها وابزارهای جهانی شدن ...................................................................... 62

  (2-6-4)-ابعاد جهانی شدن ......................................................................................... 63

  (2-6-5)-واژه گردشگری الکترونیکی ........................................................................... 64

  (2-7)-مفهوم جامعه شناسی جهانگردی ......................................................................... 67

  (2-7-1)-شیوه های شناخت جهانگردی ....................................................................... 69

  (2-7-2)-شناخت چند رشته ای جهانگردی .................................................................. 73

  (2-8)-سیاستگزاری و برنامه ریزی گردشگری ............................................................... 73

  (2-8-1)-تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری ...................................................... 73

  (2-8-2)-سیاستگزاری ................................................................................................ 75

  (2-8-3)-برنامه ریزی ................................................................................................. 78

  (2-8-4)-اهمیت برنامه ریزی جهانگردی ...................................................................... 81

  (2-8-5)-مدیریت ...................................................................................................... 84

   

  فصل سوم : بررسی وضعیت جغرافیایی ، تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر

  (3-1) -موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر..................................................................... 87

  (3-2)-بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر.................................................................. 87

  (3-3)-بخش اول : جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر....................................................... 90

  (3-3-1)-آب و هوا  ................................................................................................... 90

  (3-3-2) -ناهمواریها.................................................................................................... 91

  (3-3-3)-رودها........................................................................................................... 91

  (3-3-4)-رودخانه ارس............................................................................................... 91

  (3-3-5)-کلیبرچای .................................................................................................... 92

  (3-3-6)-ایلنگه چای .................................................................................................. 92

  (3-4)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر............................................................................ 92

  (3-4-1)-منطقه حفاظت شده ارسباران .......................................................................... 93

  (3-4-2)-آب های معدنی ........................................................................................... 94

  (3-4-3)-مخازن و معادن زیرزمینی .............................................................................. 95

  (3-5)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر........................................................... 95

  قلعه های تاریخی ......................................................................................................... 96

  (3-5-1)-قلعه بابک .................................................................................................... 96

  (3-5-2)-قلعه آوارسین................................................................................................ 97

  (3-5-3)-قلعه پیغام..................................................................................................... 98

  (3-5-4)-قلغه اغی ..................................................................................................... 98

  (3-5-5)-قلعه قلعه کندی ............................................................................................ 98

  (3-6)-برجهای تاریخی شهرستان کلیبر ..................................................................................................... 99

  (3-6-1)-برج کلیبر .................................................................................................... 99

  (3-6-2)-برج خانباغی ................................................................................................ 99

  (3-6-4)-برج قارلوجا.................................................................................................. 99

  (3-7)-اماکن مقدّس و مذهبی........................................................................................ 100

  (3-7-1)-بقعه شاه قاسم .............................................................................................. 100

  (3-7-2)-بقعه شاه حیدر............................................................................................... 100

  (3-7-3)-بقعه شیخ محمد انصاری ............................................................................... 100

   (3-9)-قصرهای (کانتور) تاریخی ................................................................................ 100

   (3-9-1)-قصر آینالو................................................................................................... 100

  (3-9-2)-کانتور وینق................................................................................................... 100

  (3-10)-پلهای تاریخی................................................................................................. 101

   (3-10-1)-پلهای تاریخی خدآفرین............................................................................. 101

  (3-11)-گورستان اسکو................................................................................................ 101

  (3-11-1)-مسجد کلاسور............................................................................................ 102

  (3-11-2)-مسجد جامع کلیبر ...................................................................................... 103

  (3-11-3 )- حمام خزنه کلیبر ..................................................................................... 103

  (3-12)-مکانهای ورزشی ............................................................................................ 103

  (3-12-1)-مکان سوارکار قرقیه ................................................................................... 103

  (3-12-2)-کوهستان بذ (کوهنوردی)............................................................................. 104

  (3-13)-صنایع دستی................................................................................................... 104

  (3-13-1)-قالیبافی ..................................................................................................... 105

  (3-13-2)-گلیم و جاجیم بافی..................................................................................... 105

  (3-13-3)-فرشبافی..................................................................................................... 105

  (3-13-4)-خورجین ................................................................................................... 105

  (3-13-5)-ورنی بافی ................................................................................................ 106

   

  فصل چهارم : روش تحقیق

  (4-1)-نوع روش تحقیق .............................................................................................. 108

  (4-2)-ابزار جمع آوری داده ها .................................................................................... 108

  (4-3)-نحوه استخراج داده ها ....................................................................................... 109

  (4-4)-اعتبار و روایی تحقیق ........................................................................................ 109

  (4-5)-شیوه های تجزیه و تحلیل .................................................................................. 111

  (4-5)-نمونه گیری....................................................................................................... 111

  (4-6)-واحد آماری ..................................................................................................... 112

  (4-7)-محدودیتهای تحقیق .......................................................................................... 112

   

  فصل پنجم : یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات

  (5-1)-آمار توصیفی .................................................................................................... 115

  (5-2)-آمار تحلیلی ..................................................................................................... 184

   

  فصل ششم:نتیجه گیری

  (6-1)-خلاصه تحقیق................................................................................................... 227

  (6-2)-نتیجه گیرى....................................................................................................... 228

  (6-3)-ارائه پیشنهادات ................................................................................................ 229

  (6-4)-منابع وماخذ...................................................................................................... 233

  (6-5)-فهرست پایان نامه ها.......................................................................................... 239

  (6-6)-ضمایم.............................................................................................................. 197

  نمونه پرسش نامه........................................................................................................... 256

  بررسی برخی ازعوامل موثر بر عدم جذب جهانگردان به کشور.......................................................................

   

   

   

  منبع:

  1 – آرون ، ریمون ، مراحل اساسی در اندیشه جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات علمی فرهنگی چاپ چهارم ، تهران 1377 .

  2 – آبرکرامبی ، نیکلاس ، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویا ، انتشارات چاپ بخش ، تهران 1372 .

  3 – آمارنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ، 1379 .

  4 – آمارنامه استان آذربایجان شرقی ، سازمان برنامه بودجه ، تهران 1377 .

  5 – آزاد ارمکی ، تقی ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، سروش ، 1376 ، چاپ اول .

  6 – الوانی ، مهدی ، دهدشتی شاهرخ ، زهره ، اصول و مبانی جهانگردی ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان ، 1373 .

  7- بیرو ، آلن فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر ساروخانی ، انتشارات سمت ، تهران ، چاپ چهارم 1373 .

  8 – پاشا شریفی حسن ، نجفی زند جعفر ، روشهای آماری در علوم رفتاری ، انتشارات سخن ، چاپ هفتم 1375 .

  9 – توسلی ، غلام عباس نظریه های جامعه شناسی چاپ سمت ، تهران ، چاپ چهارم ، 1373 .

  10 – جان هاراوی ، درآمدی بر روشهای آماری کاربرد آمار در پژوهش ، ترجمۀ لینا ملکمیان و دکتر تقی برومند زاده ، تهران ، 1379 .

  11 – داس ویل ، راجر ، مدیریت جهانگردی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران 1379 .

  12 – دهخدا ، علی اکبر ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران 1338 .

  13 – دیبایی ، پرویز ، شناخت جهانگردی ، تهران ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1371.

  14 – دواس ، دی ، اس ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، نشر نی ، تهران ، 1376 .

  15 – راهنمای جامع SPSS 10  ، محمود زرگر ، انتشارات بهینه ، 1380 .

  16 – راهنمای کاربران SPSS 6 for windows ، شرکت آمار پردازان ، جلد اول و دوم انتشارات حامی ، چاپ اول 1377 .

  17 – رضوانی ، اصغر ، جغرافیا و صنعت توریسم ، انتشارات پیام نور ، چاپ دوم 1374 .

  18 – رفیع پور ، فرامرز ، روش مشاهده در علوم اجتماعی ، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1369 .

  19- رفیع پور ، فرامرز ، کند و کاوها  و پنداشتها ، چاپ نهم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، 1377 .

  20 – ریتزر ، جرج ، نظریه های جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات علمی 1377 .

  21 – ساروخانی ، باقر ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، مؤسسه تحقیقات فرهنگی 1372 .

  22 – ساعی ، علی ، آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزار SPSS/PC+ انتشارات نشر جهاد ، تهران 1377 .

  23 – سرایی ، حسن ، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق ، انتشارات سمت ،
   1372 تهران .

  24 – شکویی ، حسین ، مقدمه بر جغرافیای جهانگردی ، دانشگاه تبریز ، تبریز 1354 .

  25 – ظهوری ، قاسم ، کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت ،
  تهران ، 1378 .

  26 – خاماچی ، بهروز ، فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی ، چاپ سروش ،
  تهران ، 1370 .

  27 – خاماچی ، بهروز ، طرح مطالعاتی – تحقیقاتی گردشگری تبریز. شهرداری تبریز 1378 .

  28 – کاترین مارشال ، گرچن ب . راس من ، روش تحقیق کیفی ، ترجمۀ علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران 1377 .

  29 –کینز.پل، کتاب آموزشی SPSS در محیط ویندوز ، ترجمۀ علیرضا منتظری انتشارات کانون نشر علوم ، چاپ اول ، 1377 .

  30 –نوروسیس،ماریا، کتاب آموزشی آنالیز آماری داده هابا ، SPSS 8 ترجمۀ اکبر فتوحی – فریبا اصغری  ، انتشارات کانون نشر علوم ، چاپ اول 1378 .

  31 – کرلینجر ، فرد . ان ، مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، حسن پاشا شریفی ، جعفر نجفی زند، آوای نور ، تهران 1376 .

  32 – کوزر ، لوئیس ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی ، تهران ، چاپ پنجم 1373 .

  32 – عالم پور رجبی ، مسعود ، سیری در موزه دارای نظری به گنجینه ها و موزه های تبریز ، تبریز 1377 .

  33 – عالم پور رجبی ، مسعود . سیمای میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ، انتشارات و تولیدات فرهنگی تهران 1380 .

  34 – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، 1343 ، انتشارات امیر کبیر ، تهران 1375 .

  35 – کارنگ ، عبدالعلی ، آثار باستانی آذربایجان ، انتشارات راستی نو ،جلد اول ، تهران ، 1374.

  36 – گیدنز ، آنتونی ، جامعه شناسی ، ترجمه منصور صبوری ، تهران ، نشر نی 1373 .

  37 – گی ، چاک ، وای و همکاران (1377)، جهانگردی در چشم اندازی جامع ،ترجمه علی پارسایان وسید محمد اعرابی،تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ اول .

  38 – لی ، جان ، ترجمه رکن الدین افتخاری ، عبدالرضا ، صالحی امین ، معصومه السادات ، گردشگری و توسعه در جهان سوم ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی 1378 .

  39 – فهرست آثار تاریخی آذربایجان ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی استان ، 1375 .

  40 – مایکل ، کالین و جنکینز ، جان ام ، سیاست گذاری جهانگردی ، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی ، تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی .

  41 – مخلصی ، محمد علی ، فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقی ، تبریز 1371 .

  42–معین،محمد،فرهنگ فارسی ،جلد اول،چاپ هشتم،انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1371 .

  43 – منش زاده ، رحمت الله ، جهانگردی ، چاپ اول ، انتشارات مسعی ، تهران 1376 .

  44 – نشریه آمار و اطلاعات سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی .

  45 – هربرت بلالاک ، مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی ، ترجمه ابراهیم پاشا ، انتشارات  سمت ، تهران 1372 .

  46 – وطن خواه ، محبوبه ، بررسی مشکلات جهانگردی ، نشریه مسافران آبان 1376 .

  47- بازانسون ، کیت ، ترجمه ابقری ابراهیم (1378) ، اسطوره ها ،مخابرات و منافع جهانی شدن، اندیشه جامعه 9

  48-بهکیش ، محمد مهدی (1381) اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ، تهران ، نشرنی ، چاپ دوم .

  49-تارولستر : ترجمه کیاوند عزیز 1376 ، آینده سرمایه داری ، تهران ، موسسه انتشارات آگاه.

  50-رجائی فرهنگ ، ترجمه : آذرنگ عبدالحسین (1380) ، پدیده جهانی شدن و وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی ، تهران ، نشر آگاه .

  51-سیف احمد (1378) جهانی  شدن تولید و تجارت مجله اندیشه جامعه 9.

  52-شولت ، یان آرت ، ترجمه کرباسچیان ، مسعود (1382) نگاه موشکافانه بر پدیده جهانی شدن ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی .

  53-صنایعی ، علی ، (1380) ، بازاریابی و تجارت الکترونیک ، انتشارات جهاد دانشگاهی .

  54-طاطاری، عبدالحمید ، جهانی شدن و جهانی سازی www.payam.com

  55-قانع بصیری ، محسن (1382) ، جهانی شدن با نگرش بر حوزه های سیاست ، اقتصاد و فرهنگ ، مجله مدیریت ، سال سیزدهم ، شماره 76-75

  56-  کیلی ، ری ، مارفیلیت ، ترجمه نورانی و همکاران ، 1380 ، جهانی شدن فرهنگ و سیاست تهران ، نشر قومس .

  57- محلاتی ، صلاح الدین ، درآمدی بر جهانگردی ، تهران ، 1380 .

  58- معیری ، فرزاد ، 1382 ، جهانی سازی ، مجله تدبیر شماره 134.

  59- نوازی ، بهرام ، 1382 ، ایران و پیامدهای جهانی شدن ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 190-189 .

   60- واترز ، مالکوم ، ترجمه مردانی و همکاران ، 1379 ، جهانی شدن انتشارات سازمان مدیریت دولتی ، تهران .

  61- ماهنامه توریستی زمان شماره 41،سال 1378.

  62- مجله گردشگری مهر 1377،سال اول شماره 1.

  63- لومسدان،لسی،1380،بازاریابی گردشگری،ترجمه محمد ابراهیم گوهریان،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  64- سازمان جهانی جهانگردی 1379،برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی،ترجمه،محمود عبدالله زاده،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  65- دیلمانی،فریدون 1378،گسترش جهانگردی در ایران به جای فروش نفت،تهران انتشارات چشم انداز.

  www.irandoc.cac.ir

  www.iranmiras.org

  www.artotours.org

  www.iranar.nl

  http://proques.umi.com 

   

  1- Blanton, D(1981), torism traning in Develpoing Countries: The social and  cultural dismension, annals of tourism Research.

   

  2- Ritcchie, j and Goeldner c (eds) (1987) travel, tourism and Hospitality Research, A Hand Book for managers. New york John: Wiley

  3- Hal, Colin Michael and Jenk ins, John M.(1995) tourism and Public Policy.

  4- LEA, John, tourism: and Development in the Third World.

  5- International tourism: A Clobal Perspective Editor: Chucky. GEE, World tourism organization (w.t.o)

  6-Dantzle, David Walter, M.A.,Clemson University.2007

  7-Mcgrady ,Timothy J.,m.A.,Royal Roads University (Canada).,2007

  8-Whitley, Bryan James, M.A.,State   University of New York Empire state college,2007

  9-Henckell, Sascha-Lena, M.S.,California state university, Long Beach,2007

  10-Joseph, Brian A.,m.A, university of Wyoming,2007

  11-MITZ, Robyn, M.A.,Royal Roads university (Canada),2006

  12-Chen,Brendan Tai-Heng, Ed.D,university of South  Dakota,2006

  13-Parajuli, Keshab,  M.A  Utah  state  University ,2006

  14-Lami,MarcucA . M.E.S.,University  of  Waterloo(canada),20006

  15-Driedger-Simes,  Karen R., M.Sc., The University  of Regin (canada) ,2006

  16-Diedrich, Amy, Ph.D.,University  of  Rhode IsIand,2006

  17-Raj,Shiu,  S.N.M.D.E,Dalhousie (canada university),2006

  18-Wood, Angie  Evans,  Ph.D., The  University  of Southern  Mississppi,2007

  19-Creel,  RandolPh  S.,Ph.D.,  Cappella  University  ,2007

   

   

   

   

  (6-5)-فهرست پایان نامه ها:

  اسماعیلی ، صالح آذربایجان شرقی و شیوه های جذب توریست(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) .

  انصاف ، مرجانه ، نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعه توریسم ایران ، 1374 .

  احسانی ، محمد حسین توان شناسی جهانگردی استان سمنان ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی .

  بهمنی ، شمس ، بررسی مشکلات خصوصی سازی صنعت توریسم در ایران ، کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی) ، دانشگاه علامه طباطبائی .

  زارع بزک آبادی ، ابوالقاسم توانهای جهانگردی و راهبردهای توسعه آن در استان یزد ، کارشناسی ارشد (جغرافیای انسانی) ، دانشگاه شهید بهشتی .

  زنده دل ، حسن مطالعات و برنامه ریزی صنعت توریسم استان آذربایجان شرقی 1373 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی انجام شده است .

  سلیمی ، گیتا ، بررسی موانع فکری ، اجتماعی ، فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه شناختی ، کارشناسی ارشد (جامعه شناسی) ، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی .

  خاتمی ، صفر علی ، مکانیسم توریسم و وضعیت ایران در امر جهانگردی صنعت توریسم ، کارشناسی ارشد (علوم اجتماعی) دانشگاه تهران .

  خوشنویس ، قاسم بررسی نظر مدیران هتلها درباره مشکلات هتل داری و راههای توسعه صنعت توریست دانشگاه علامه طباطبائی (دولتی) نوع طرح : کاربردی .

  کفاشی ، مجید . بررسی عوامل مؤثر بر رونق صنعت جهانگردی ایران و تأثیر این عوامل در میزان رضایت جهانگردان با تأکید بر منطقه اصفهان . کارشناسی ارشد (پژوهش علوم اجتماعی) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .

  فرهمندی ، حسین ، بررسی میزان جذب توریسم از دیدگاه کارکنان سازمان ایرانگردی و جهانگردی شهرستان مشهد به صورت توصیفی در سال 1378 انجام شده است .

  ملکی جو ، علی ، تأثیر تبلیغات در جذب جهانگردان خارجی به کشور از دیدگاه جهانگردان، کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی) ، دانشگاه علامه طباطبائی .

  محمدی ، جلال ، نقش توریسم (گردشگری) در تحولات شهر و شهرنشینی محمود آباد ، کارشناسی ارشد (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) ، دانشگاه تربیت معلم .

  مهرانی ، هرمز ، تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردی بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران ، کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی) ، دانشگاه علامه طباطبائی.

  موحدی ، علیرضا ، بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم ، کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی) ، دانشگاه علامه طباطبائی .

  ناصری ، مسعود ، شناسایی موانع مؤثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست ، کارشناسی ارشد (مدیریت) دانشگاه علامه طباطبائی .

   

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت