پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

مشخص نشده
1388
203
word
606 KB
100056
قیمت قدیم:۲۶,۹۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

  پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  پیشگفتار

  انسان پس از سالها تجربه پی برد که برای جلوگیری از فقر و ضایع شدن منابع طبیعی ، باید به همراه طبیعت حرکت نموده و از سرزمین خود به اندازه توان و پتانسیل تولیدی آن بهره برداری نماید .

  امروزه ، افزایش جمعیت و بروز تحولات عمده در بهره برداری و نیز توسعه تکنولوژی ، انسان را به فکر یافتن شیوه هایی نوین جهت بهره برداری بهینه و پایدار از سرزمین انداخته است .

  فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمین و مطالعه و شناسایی این منابع برای تماس فیزیکی با آنها ، امروزه به عنوان تکنولوژی سنجش از دور (Remote  Sensing ) ، به صورت گسترده مورد استفاده کشورهای مختلف به خصوص کشورهای قدرتمند قرار می گیرد.

   و در زمانهای کوتاه ، حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینی ، جمع آوری شده و در برنامه ریزی های مختلف به عنوان اطلاعات پایه ای و مبنا مورد استفاده قرار می گیرد .

  با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آنها امروزه از چنین تصاویری در مطالعات مختلف منابع زمینی و تهیه نقشه های گوناگون از جمله :

  به هنگام کردن نقشه های موجود ، بررسی تغییرات پدیده های زمینی و کنترل آنها ، تهیه نقشه های کاربری اراضی و قابلیت اراضی ، کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی.

   

   

   

   مطالعه آبهای سطحی و شبکه رودخانه ها و بررسی تغییرات آبهای ساحلی ، شناسایی مناطق دستخوش آفات و بیماریهای گیاهی و مناطق آتش سوزی ، شناسایی معادن ، کنترل مناطق شهری و نحوه گسترش شهر ها، بررسی آلودگی آبها ، راه سازی و..... استفاده می گردد .

  اکنون بسیاری از کشورهای جهان با درک کامل اهمیت ورود و دستیابی به تکنولوژی فضایی و بهره برداری های صلح آمیز از منابع زمین و حفظ امنیت ملی خود به طریق گوناگون اقدام نموده اند .

  بنابراین در این راستا و با توجه به اهمیت تصاویر ماهواره ای و اطلاعات استخراج شده از آن و کاربردهای فراوانی که در زمینه های مختلف دارد .

  این تحقیق که جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و نیز ایجاد بستر GIS انجام گرفته در اختیار پژوهشگران و کاربران مختلف قرار می گیرد .

  امید است قدمی در راستای گسترش این رشته علمی برداشته شده باشد .

  مقدمه :

  تحولات و دگرگونی های فراوان منجر به ایجاد بحران های متعددی در سطح زمین گردیده است . هر چند تحول انسان و بهره برداری های وی از منابع طبیعی به شدیت به یکدیگر وابسته اند (D.P.Rao& S.K.Subramanian,1999)

  کاهش شدید و توزیع نامتعادل منابع ، افزایش سریع جمعیت ، مهاجرت و توسعه شهر ها ، بیابان زدایی و جنگل زدایی و تهدید گونه های متنوع گیاهی و جانوری ، بخشی از مشکلات عظیم زیست محیطی پرخطر انسانها است.

  جاری شدن مکرر سیل طی سالهای اخیر در ایران ، وقوع زمین لرزه ، آلودگی شهرهای بزرگ و رشد بی رویه شهرها و از جمله تهران ، ازبین رفتن سطح وسیعی از جنگل های کشور ، بیابان زدایی و متروکه ماندن کشتزارها به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها ، واردات مواد غذایی و آلودگی های حاصل از صنایع بزرگ در کشور و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن و بسیاری  مشکلات زیست محیطی دیگر ، شرایطی بسیار جدی را پیش روی قرار داده است.

  و بعید نیست که به از دست رفتن همه موجودی زمین های حاصلخیز کشور در کمتر از نیم قرن آینده بیانجامد ( دهنمایی ؛ 1371).

  استفاده غیر منطقی از سرزمین ، منشاء بسیاری از این بحران ها بوده است . عدم علم و آگاهی کافی در رابطه با نوع استفاده از سرزمین همراه با ضعف مدیریت یا روش بهره برداری نادرست از منابع طبیعی ، از جمله عللی هستند که استفاده غیر منطقی از سرزمین را باعث گردیده .

  بنابراین انسان امروز ، نیازمند تفکری عقلانی در مورد کاهش بحران ها و اعمال مدیریت صحیح و برقراری ارتباط درست و اصولی با محیط طبیعی برای ایجاد تعادل در نوع استفاده از سرزمین و امکان برنامه ریزی مناسب تر برای توسعه است .

   

   

   

  بی شک شهر نشینی و شهرسازی را ، به خصوص پس از دوران صنعتی ، باید یکی از مهم ترین عوامل تخریب و آلودگی محیط زیست برشمرد .

  رشد فیزیکی شهرها ، اراضی مرغوب کشاورزی را بلعیده و از بین برده است و متأسفانه بسیاری از شهرهای کشورما ، در مراحل اولیه شکل گیری ، با هدف استفاده از خاک های مرغوب برای زراعت در کنار یا در اراضی مرغوب استقرار یافته اند .

  در یک سرزمین ، نحوه سازماندهی و سیمای محیط های طبیعی و انسانی ساخت ، باید آیینه تمام نمای چگونگی روند توسعه ملی در آن سرزمین باشد .

  از این دیدگاه ، برای شناخت میزان توسعه یافتگی یک سرزمین ، اساساً چندان نیازی نیست که به برنامه ها و اهداف معمولاً بلند پروازانه توسعه ملی مراجعه شود .

  مشاهده و بررسی محیط زیست سرزمین و بررسی چند شهر و روستا یا چند منطقه کشاورزی و صنعتی به عنوان نمونه ، خود می تواند گویای وضعیت توسعه یافتگی آن سرزمین باشد .

  بنابراین ، هرگاه هدف نهایی توسعه ، فراهم آوردن زمینه فرصتهای مناسب برای افزایش کیفیت زندگی و شکوفایی استعدادهای مادی و معنوی جامعه قلمداد شود .

  سازماندهی محیط زیست نیز باید در جهت عینیت بخشیدن به این هدف یا حداقل آثار تلاش در جهت نیل به آن در جای جای سرزمین باشد .

  به عبارت دیگر ، ساخت فیزیکی محیط باید نشانگر جریان توسعه باشد . برقرار کردن هماهنگی میان اهداف توسعه و بستر فیزیکی ، همچنین بستر اجتماعی – فرهنگی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است .هر چه ، فاصله میان اهداف توسعه و بستر فیزیکی آن بیشتر باشد ، دستیابی به اهداف توسعه نیز دشوارتر می شود .

  در ایران ، یکی از علل عدم پیشرفت برنامه های توسعه ، وجود همین فاصله و خلائی عظیم میان اهداف توسعه و بستر آن است ( رهنمایی ؛ 1371).

  با روند کنونی توسعه ، امروزه گسترش ساخت کالبدی شهرها نیز به نوعی بیابان زایی تعبیر می شود ، زیرا در اینجا نیز درست مانند بیابان ها انواع مصالح ساختمانی سطح خاک را می پوشانند و برای همیشه ارزش تولیدی کشاورزی آنرا ساقط می کنند

  شهرهای بزرگی چون تهران اکولوژی محدوده طبیعی خود را نیز کاملاً تغییر داده اند ( قراگوزلو ؛ 1384 ).

  امروزه برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری و روستایی نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمانهای متوالی مختلف از طرح تغییرات کاربری های اراضی است.

  پایش این تغییرات ، برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و طبیعت تغییرات رخ داده نمایان می سازد.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

  فهرست:

  پیشگفتار

  مقدمه

  فصل اول :کلیات

  1-1 بیان مسئله

  1-2 فرضیه های تحقیق

  1-3 ادبیات تحقیق

  1-4 متغیرهای تحقیق

  1-5 اهمیت تحقیق

  1-6 قلمرو تحقیق

  1-7 روش تحقیق

  1-7-1 مراحل انجام کار

  1-8 بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق

  1-9 محدودیت های تحقیق

  فصل دوم : مبانی نظری

  2-1 مروری بر سنجش از دور

  2-1-1 تعریف سنجش از دور و سیستم های آن

  2-1-2 چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین

  2-1-2-1 انعکاس طیفی گیاهان

  2-1-2-2 انعکاس طیفی خاک

  2-1-2-3 انعکاس طیفی آب

  2-1-2-4 انعکاس طیفی برف و ابر

  2-1-3 ماهواره ها در سنجش از دور

  2-2 سازمان فضایی هندوستان

  2-2-1 IRS (India Remote Sensing)

  2-3 تفسیر اطلاعات ماهواره ای

  2-3-1 تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

  2-3-1-1 عناصر تصویر

  2-3-1-1-1 تن (Tone)

  2-3-1-1-2 بافت

  2-3-1-1-3 شکل

  2-3-1-1-4 اندازه

  2-3-1-1-5 سایه

  2-3-1-1-6 پدیده تغییرات زمانی

  2-3-1-1-7 الگو

  2-3-1-2 کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

  2-3-1-2-1 به هنگام کردن نقشه های موجود

  2-3-1-2-2 بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها

  2-3-2 تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای

  2-3-2-1 اصول مبنایی

  2-4 طبقه بندی اطلاعات  (تصاویر ماهواره ای)

  2-5 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  2-5-1 اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  2-5-2 فرمت های داده های GIS

  2-5-3 تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی

  2-5-4 کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی

  2-5-5 نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی

  2-6 سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS

  2-7 مقدمه ای بر تعریف «توسعه»

  2-7-1 توسعه چیست؟

  2-8 تعریف کشاورزی

  2-9 توسعه کشاورزی

  2-9-1 توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع

  2-9-2 الگوهای توسعه کشاورزی

  2-9-2-1 الگوی بهره برداری از منابع

  2-9-2-2 الگوی حفاظت

  2-9-2-3 الگوی موقعیت

  2-9-2-4 الگوی نسشه

  2-9-2-5 الگوی نهاده های پربازده

  2-9-2-6 الگوی نوآوری القایی

  2-10 نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز)

  2-10-1 آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS

  فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  3-1-1 ارتفاع متوسط منطقه

  3-2 ویژگی های طبیعی منطقه

  3-2-1 زمین شناسی منطقه

  3-2-2 ژئومورفولوژی

  3-2-3 منابع خاک

  3-3 ویژگی های انسان

  3-3-1 وجه ؟؟ روستا و قدرت آن

  3-3-2 ویژگی های اجتماعی

  3-3-3  جمعیت روستای قوچ حصار

  3-4 ویژگی های اقتصادی

  3-4-1 سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت

  3-4-2 انواع و میزان عمده روستا

  3-4-2-1 فعالیت های کشاورزی

  3-4-2-2 دامداری و پرورش طیور

  3-4-2-3 فعالیت های صنعتی و صنایع دستی

  3-4-2-4 خدمات

  3-5 ویژگی های کالبدی روستا

  3-5-1 شکل روستا

  3-5-2 شبکه های ارتباطی داخل روستا

  3-6 وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا

  3-6-1-1 مسکونی

  3-6-1-2 تجاری

  3-6-1-3 اداری3-6-1-4 آموزشی

  3-6-1-5 درمانی

  3-6-2 تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا

  3-7 جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار

  فصل چهارم : تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار

  4-1-1 آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS

  4-1-2 به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای

  4-1-3 روش انجام کار

  4-1-3-1تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS

  4-1-3-2 نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه

   4-1-3-3 تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو

   4-1-3-3-1 روش های Dilect search

    4-1-3-3-2 پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار

  4-1-4 نتیجه گیری

  4-2 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS

  4-2-1 روش انجام کار

   4-2-1 -1 اختلاط طیف بیش از یک نوع پوشش در پیکسل

    4-2-1 -1 -1 پیکسل های مختلط

  4-2-1-2 روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی)

  4-2-1-2-1 روش تجزیه خطی اختلاط طیفی

  4-2-1-2 ارزیابی دقت تخمین مساحت

  4-2-1-4 مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS

  4-2-2 نتایج

  4-2-2-1 تقریب مساحت قطعات کشاورزی

  4-2-2-2 پردازش مرز قطعات کشاورزی

  4-2-2-3 بحث بر روی ارزیابی مساحت

  3-4 تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی

  4-3-1 روش کار

   4-3-1 -1 تهیه و آماده سازی تصاویر ماهواره ای

  4-3-1 -2 تصحیح تصاویر ماهواره ای

    4-3-1 -2-1 تصحیح هندسی

  4-3-1-2-2 تصحیح رادیومتریک

  4-3-1 -2-3 بارزسازی تصاویر ماهواره ای

  4-3-1 -2-4 اندازه گیری صحرایی

  4-3-1-3 روابط رگریسیونی

  4-3-2 نتایج و بحث

  4-3-2-1 مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی

  4-3-2-2 تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS

  4-3-2-3 نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی

  4-3-2-4 برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای

  4-3-3 نتیجه گیری و پیشنهاد

  4-3-3-1 مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح

  4-3-3-2 مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس

  فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات

  5-1 خلاصه

  5-2 آزمون فرضیات

  5-3  نتایج وپیشنهادات 

   

   

   

   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول