پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

مشخص نشده
1388
114
word
35 MB
100051
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

  پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  مقدمه

  « شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است .

  این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود . ( حبیبی ، 231 )

  در روند پویایی فیزیکی شهر ، سیمای ظاهری محله های شهر جدید به شدت و سرعت تغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک قدیمی به تدریج توسط بافت شبکه ای ، خیابان های هندسی و سلسله مراتبی و تناسب عرصه و اعیان با ضوابط وملاک های ویژه جایگزین می شود . اصولاً بافت قدیمی و فرسوده ، بافتی است که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروز در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است . اگر چه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشد و آن گونه که می بایست جوابگوی نیاز ساکنین خود نمی باشد . ( حبیبی و  دیگران ، 1386 ، 16 )

  این گونه بافت ها بدون طرح و نقشه قبلی شکل گرفته و تغییر و تحول یافته و توان جوابگویی به نیازهای زندگی امروزین را ندارد . معابر این گونه بافت ها با توجه به مقیاس انسان و ( احیاناً چهار پایان برای حمل بار ) شکل گرفته اند و تحمیل شدن ماشین ، که جزء لاینفک زندگی امروزه می باشد ، سبب شکل گیری تعارض های  اساسی گشته است . علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین به محل سکونت خود ، شبکه معابر این بافت ها امکان دسترسی خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله ، آتش نشانی ، اورژانس و ........ را بسیار سخت می سازد . (حبیبی و دیگران ، 1386 ، 17  )

  -١طرح مساله

  تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقلاب صنعتی تغییرات جوامع شهری بسیار بطئی و نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود. همگام با تغییرات اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید بافت های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیدند. چرا که شهر نیز همچون سایر پدیده های مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغییر تحول رشد و توسعه میگردد . این توسعه فرایندی پویا و مداوم است که در طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از لحاظ کمی افزایش و از حیث کیفی تغییر می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید در نتیجه سیستم های شهری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت.(زنگی آبادی ، 1371،5)

  بافت قدیمی شهرها بنا به دلایل اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و به دلیل آمیختگی نادرست با فرهنگ زندگی جدید به تدریج هویت خود را از دست می دهد . ( حبیبی و دیگران ،1386 ،  17 )

  امروزه مفهوم بهسازی در برنامه ریزی و طراحی شهری با اقدامات و پیش بینی هایی برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی و فضایی توأم است به گونه ای که ، با ایجاد امکانات نو ، بهتر ساختن محیط فضایی میسر شود ، ساماندهی و بهسازی وضعیت موجود بافت های فرسوده می تواند با اصلاح سازمان فضایی منطقه از طریق اصلاح شبکه دسترسی ها ، اصلاح کاربری های ناسازگار و حذف کاربری های مزاحم و یا تغییر نوع کاربری ها و تخصیص های کاربری خدمات شهری مطابق معیارها و استانداردها و رعایت و اجرای اصول و ضوابط افزایش تراکم ( بلند مرتبه سازی ) صورت گیرد . ( حبیبی و دیگران ، 1386 ، 18 )

  شبکه معابر بافت قدیمی که با توجه به ساختار محیط طبیعی به ویژه توپوگرافی ، اقلیم ، اوضاع اجتماعی اقتصادی و سطح فناوری زمان خود به صورت ارگانیک شکل گرفته اند ، در زمان خود بهترین نوع معابر و شبکه دسترسی محسوب می شده اند . به طوری که همه نیازهای ساکنان را ، پاسخگو بوده اند . اما با دگرگونی و سطح فناوری از جمله ورود وسایل نقلیه موتوری به زندگی شهری ، شبکه مذکور توان جوابگویی به نیازهای زندگی امروزی را ندارند و مشکلاتی مانند عرض کم ، پیچ و خم های زیاد و خطر ریزش بناهای مخروبه مجاور و مشکلات دسترسی و ارتباطات دو چندان کرده است .

  مسائل و نارسائی های یاد شده ، عواقب دیگری مانند مشکل عبور ماشین های جمع آوری زباله و خودروهای امداد ، آتش نشانی و غیره را نیز موجب شده است . مجموعه مسائل ذکر شده از مطلوبیت و توسعه زندگی در بافت های فرسوده می کاهد . ( شماعی و دیگران ، 1385)

  بدون شک زمین منبع غیر قابل جایگزینی بوده ٬ به خصوص زمین با کاربری خاص مانند جنگل ها ٬ اراضی کشاورزی مرغوب و مراتع متراکم و غیره که با تبدیل چنین اراضی نه تنها یک منبع اقتصادی مهم در کشوری مانند ایران از بین می رود بلکه پیامدهای زیست محیطی آن غیر قابل جبران است . در طرح های توسعه شهری و توسعه های خودرو در دهه های گذشته شهرها و آبادی های غالباً بدون توجه به این امر حیاتی (کاربری بهینه زمین) در جهت های مختلف و در روی اراضی باارزش (از لحاظ کشاورزی و زیست محیطی و غیره) مانند دشتهای غنی ٬  کوهپایه ها ٬ سواحل دریا و حواش رودخانه ها گسترش یافته اند.(اعتماد ،1379 ، 16)

  بافتهای فرسوده شهری بدون طرح و نقشه ی قبلی شکل گرفته وتغییر و تحول یافته و توان جوابگویی به نیازهای امروزین را ندارد شبکه معابر این بافتها علاوه بر مشکل عدم دسترسی مناسب ساکنین به محل سکونت خود امکان دسترسی خدمات شهری نظیر جمع آوری  بهداشتی زباله ٬ آتش نشانی ٬ اورژانس ..... را بسیار سخت می سازد.

   

  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

  با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعه های کالبدی شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز باید قبول کرد که توسعه های شهری امری اجتناب ناپذیر است. پیش بینی جمعیتی برای سال ١٤٠٠ ایران با تخمین جمعیت ٩٠ میلیون نفر و محاسبه نرخ رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل ٢برابر مساحت کنونی برای شهرها را قطعی می سازد و اگر چه رشد درون شهری می تواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید لذا توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق می افتد . جایی که توسعه کاربری های اندیشیده نشده زمین نه تنها باعث تحلیل زمین های مرغوب و از بین رفتن اکوسیستم های حساس می گردد بلکه به دلیل آنکه تنها هدف چنین توسعه هایی افزایش مقیاس است به دنبال خود تمرکز گرایی ٬ تخصص گرائی و مکانیزه شدن را به ارمغان می آورد که هر دو محیط طبیعی و مصنوعی را دچار بحران می سازد . برای کنترل و هدایت چنین توسعه هائی مشخص نمودن جهات مطلوب توسعه ٬ مکان های صحیح زمین و اعمال سیاست های حفاظت طبیعی در راستای اهداف اجتماعی – اقتصادی نیاز به برنامه ریزی توسعه زمین های شهری دارد ( حبیبی ودیگران ،1386،19) توسعه فیزیکی و رشد جمعیت شهری ایران تا چند دهه قبل دارای افزایش متعادل بوده و با بروز تحولات جدید ٬ شهرها به ویژه شهرهای بزرگ تغییرات و دگرگونی هائی را پذیرفتند. این دگرگونی ها به شکل افزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها و به صورتی نامتعادل بوده است ٬ سطح زیر ساخت شهری بیشتر تحت تسلط ساختمان های مسکونی بوده و در حقیقت بین کاربری های شهری و اختصاص زمین و سرانه های شهری تناسب معقولی برقرار نبوده است . چنین حالتی را میتوان در اکثر حوزه های شهری کشور صادق دانست . با این وجود تنها گسترش محدوده قانونی شهری و امکان ساخت و ساز در نواحی پیرامون شهری همراه با جایگزین شدن اقشار مرفه باعث فرسودگی و تخلیه جمعیتی بافتهای قدیمی شهری نمی گردد . و عواملی چون مدیریت ضعیف شهری و فقر داده های آماری و اطلاعاتی طرح های تیپ شهرسازی و غالباً با دید معماری ٬ عدم در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی به موازات شاخص های کالبدی٬ضعف امکانات مالی جهت اجرای طرح ها٬ عدم وجود نیروی انسانی متخصص ٬ مشارکت ضعیف مردم در اجرای طرح ها همراه با ناتوانی آنان در نوسازی بافتهای مسئله دار شهری نقش اساسی تری را در این زمینه ایفا می نماید. با قبول چنین واقعیت هایی هنوز بافتهای قدیمی و فرسوده دارای اهمیت و ارزش می باشند. چرا که بافتهای تاریخی به دلایل متعددی در شهرسازی اهمیت دارند. یکی از علل وجود مرکزیت همیشگی برای وحدت بخشی به پیکره شهر است . این امر زندگی سالم و روان را در یک شهر تضمین می کند از سوی دیگر بافت قدیم با ارزش های کالبدی تاریخی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانه هویت شهری بوده است و درعین حال حیات و رشد این بافت مانع از فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بی رویه آن را محدود می کند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد بافت های قدیمی به دلیل جایگاه خود در مرکزیت شهر از بهترین محدوده ها برای تمرکز خدمات تجاری اداری سیاسی و اقتصادی به شمار می روند . در یک جمع بندی نهایی می توان اهمیت بافتهای کهن را به شرح زیر ارائه کرد:

  ١- بعد نظری تجزیه و تحلیل نظریه های توسعه کالبدی در بافت های قدیم شهری.

  ٢- تجزیه و تحلیل الگوهای فعلی ملاک عمل سازمان های اجرایی همراه با نقد و ارزیابی آن جهت ارتقاء مبانی نظری و الگوهای اجرایی توسعه در بافت های کالبدی شهری.

  ٣- اهمیت این بافتها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده اقتصادی.

  ٤- پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به تزاید.

  ٥- اهمیت و بار فرهنگی.

  ٦- وجود عناصر و المان های با ارزش تاریخی.

  ٧- عدم هماهنگی بافت با نیازهای جدید کاربران.

  ٨- مشکلات ترافیکی.

  ٩- اهمیت و لزوم خدمات رسانی در زمان بحران.

  ١٠- لزوم تعیین معیارهای آسیب پذیری شهری و پهنه بندی نقاط بحرانی به ویژه در بافت کهن.

  ١١- قطعیت خطر وقوع زلزله و عدم امکان پیشگویی زمان وقوع زلزله.

   لزوم استفاده از سیستم های جدید برنامه ریزی و پردازش اطلاعاتی : (حبیبی ودیگران 1386 20 ،21 ، 22)

  با توجه به ضرورتهای گفته شد برنامه ریزی صحیح واصولی برای بافت های فرسوده شهری وبهسازی و نو سازی آنها جهت به روز کردن ومعاصر سازی آنها امری ضروری ونیاز اصلی شهرهای امروزی است.

  ضرورت ارتقای سطح زندگی همه ساکنان شهری و استفاده همه شهروندان از خدمات شهری و تسهل خدمات رسانی توسط دستگاههای ذی ربط .

   

  1-3 پیشینه تحقیق

  نظریات توسعه کالبدی و احیا و نوسازی بافت های کهن و قدیمی غالباً در ١٥٠ سال اخیر از طرف محققان به نامی همچون اوژن ویوله لودوک (١٨٧٩-١٨١٤)٬جان راسکین (١٩٠٠- ١٨١٨)٬کامیلوبویی تو(١٩١٤- ١٨٣٦) ٬کامیلوسیته (١٩٠٣- ١٨٤٣) ٬لوکا بلترامی (١٩٣٣-١٨٥٤)٬ لئوناردو بنه ولو (١٩٣٣)٬ لودویکو کوارونی (١٩٨٧ – ١٩١١)٬ گوستاو جیووانی ٬ پاتریک گدس (١٩٣٢- ١٨٥٤)٬ لوکوربوزیه (١٩٦٥- ١٨٨٧)٬ لوئیس مامفورد (١٨٩٥) کوین لینچ(١٩٨٤- ١٩١٨)٬ الدوراسی (١٩٩٧- ١٩٣١)٬ کریستوفرالکساندر(١٩٣٦)٬کنستانتین دوکسیادس (١٩٧٥- ١٩١٣) ٬ ریچارد راجرز (١٩٣٣) ارائه شده است. اما پیشینه توجه به بافتهای موجود شهری به طور عام و بافت های تاریخی به طور خاص به حدود نیم قرن پیش باز میگردد. توجه به بافت تاریخی شهرها در سطح جهان طی دهه های اخیر شکل های گوناگونی را به خود گرفته است .ظهور و پیدایش علوم مرتبط با شهرسازی و برنامه ریزی باعث گسترش و نشر افکار و تئوری های مختلفی در باب شهر و توسعه کالبدی شهری گردیده است که به چند مورد آن صورت گذرا اشاره می گردد:

  کامیلوسیته معمار و شهرساز اتریشی بود که مهمترین اثر وی کتاب "هنر ساختن شهرها" به سال ١٨٨٩ می باشد. در این کتاب وی برداشتی کاملا زیبایی شناسانه از شهرهای قرون وسطی و رنسانس دارد. سیته شیفته زیبایی و هماهنگی فضای شهرهای تاریخی بود و در مقایسه شهرهای جدید با شهرهای کهن معتقد بود که "شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و یکنواختی شان و به وجودآوردن فضاهای با هویت خاص نازیبا بی تناسب و فاقد ارزش هنری هستند" . ولی می توان ابتذال شهرهای موجود را با بررسی آثار وبناهای تاریخی درگذشته ازمیان برد. سیته خواستار ساماندهی فضاهای شهری بود و اعتقاد برآن داشت که در آرایش فضاهای شهری باید از هنر بهره جست . بر این اساس بود که درصدد زنده کردن فضاها و بافت های کهن شهری برآمد و راه حل های هنری را مطرح نمود و در قالب چنین راه حل هایی طرح های تزئینی شهری را عنوان کرد. ( حبیبی ودیگران و دیگران، 1386، 23، 24)

  در سال ٢٠٠٣ دکتر علیرضا ربیع استاد ایرانی دانشگاه بین المللی ایران در آمریکا در پژوهشی با عنوان "توانمند سازی محله ای ٬ رویکرد جایگزین برای تلفیق سنت و مدرنیزم در بافت های قدیم شهری" احکام و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی را به عنوان حکم اعدام بافت های سنتی محله های قدیمی برشمرده است.

  در ایران نیز دکتر سید محسن حبیبی در اثر تاریخی خود با عنوان "از شار تا شهر" تغییر ساختار شهرایرانی از دوره قبل از اسلام تا انقلاب اسلامی را بررسی و تجزیه وتحلیل می نماید تقسیم بندی زمانی محقق در سه مقطع زمانی به صورت زیر انجام میگیرد:

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

  فهرست:

  چکیده

  مقدمه

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1 – 1 طرح مسأله ................................................................................................................. 2

  1 – 2 اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................ 4

  1 – 3 پیشینه تحقیق................................................................................................................. 6

  1 – 4 سؤالات تحقیق .............................................................................................................11

  1 – 5 فرضیه ها.................................................................................................................. 12

  1 – 6 اهداف تحقیق ............................................................................................................. 12

  1 – 7 روش تحقیق ...............................................................................................................13

  1 – 8 قلمرو تحقیق .............................................................................................................. 13

  1 – 9 تنگناها و محدودیتهای تحقیق .......................................................................................... 14

  فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

  2 – 1 تعریف شهر ............................................................................................................... 16

  2 – 2 برنامه ...................................................................................................................... 17

  2 – 3 برنامه ریزی.............................................................................................................. 17

  2 – 3 – 1 انواع برنامه ریزی..................................................................................................18

  2-3-1- 1 برنامه ریزی از نظر مدت اجرا ................................................................................. 18

  2-3-1-2 برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی .................................................................... 19

  2-3-1-3 برنامه ریزی در  ابعاد فضایی..................................................................................... 19

  2-3-1-4 برنامه ریزی از نظر هدف ........................................................................................ 20

  2-4 بافت شهری ................................................................................................................. 21

  2-5 شبکه دسترسی .............................................................................................................. 22

  2-5-1 سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد .................................................. 22

  2-5-2 سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد ....................................................... 23

  2-5-3 تعاریف سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت ................................................. 23

  2 – 6 سیستم های ارتباط شبکه ارتباطی .................................................................................... 24

  2-6-1 سیستم شعاعی ........................................................................................................... 24

  2-6-2 سیستم شطرنجی ......................................................................................................... 24

  2-6-3 سیستم حلقوی ............................................................................................................ 25

  2-7 واژه فرسایش و فرسودگی ............................................................................................... 25

  2-8 بافت فرسوده شهری و ویژگی های عمومی آن ...................................................................... 28

  2-8-1 معیارهای اساسی شناسایی و تشخیص بافتهای فرسوده شهری ................................................ 28

  2-8-2 بافت فرسوده شهری از منظر شهرسازی .......................................................................... 28

  2-8-3 بافت فرسوده از دیدگاه طرح جامع فرمانفرمایان.................................................................. 29

  2-8-4 بافتهای فرسوده شهری از نظر وزارت مسکن و شهرسازی .................................................. 30

  2-9 انواع بافت های فرسوده ................................................................................................... 31

  2-9-1 بافت های دارای میراث شهری ...................................................................................... 31

  2-9-2 بافت های شهری ( فاقد میراث شهری ) ........................................................................... 31

  2-9-3 بافت های حاشیه ای ( سکونتگاه های غیر رسمی ) ............................................................. 31

  2-10 انواع مداخله ............................................................................................................... 32

  2-10-1 بهسازی ................................................................................................................. 32

  2-10-2 نوسازی ................................................................................................................. 32

  2-10-3 بازسازی................................................................................................................. 33

  2-10-4 ساماندهی ............................................................................................................... 33

  2-11 انواع مداخله در بافت های کهن شهری .............................................................................. 35

  2-11-1 مداخله نوگرایانه ...................................................................................................... 35

  2-11-2 مداخله فرهنگ گرایانه .............................................................................................. 36

  2-11-3 مداخله فرانوگرایانه .................................................................................................. 36

  2-11-4 مداخله مردم گرایانه ...................................................................................................36

  2-12 روند بهسازی و نوسازی شهرهای ایران قبل از انقلاب .......................................................... 37

  2-12-1 اولین اقدامات بهسازی و نوسازی شهرهای ایران پیش از سال 1300 ( خورشیدی ) و تأثیر آن بر کالبد و فضاهای شهری ................................................................................................................ 37

  2-12-2 سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول ( 1320-1300 )................................................ 38

  2-12-3 سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی ( 1357 – 1320 ) ......................................... 39

  2-12-3-1 برنامه اول عمرانی ( 1334-1327) ........................................................................ 40

  2-12-3-2 برنامه دوم عمرانی ( 1341-1334) ......................................................................... 40

  2-12-3-3 برنامه سوم عمرانی ( 1346-1341) ........................................................................ 40

  2-12-3-4 برنامه چهارم عمرانی ( 1351-1352) ..................................................................... 40

  2-12-3-5 برنامه پنجم عمرانی ( 1356-1352) ........................................................................ 41

  2-13 برنامه های عمرانی بعد از انقلاب در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده.................... 41

  2-13-1 برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1372 – 1368 ) .......................... 41

  2-13-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1377-1373 ) ............................. 42

  2-13-3 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( 1383-1379) ............................. 42

  2-13-4 برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور(1388-1384)( برنامه ملاک عمل فعلی)..................................................................................................................................42

  فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه و شهر نقده

  3-1 بررسی موقعیت طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی استان آذربایجان غربی ......................................... 45

  3-1-1 وضعیت طبیعی استان ................................................................................................. 45

  3-1-1موقع ریاضی و نسبی استان...........................................................................................  45

  3-1-1-2 اقلیم استان ............................................................................................................. 45

  3-1-1-3 وضعیت ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی استان............................................................. 46

  3-1-2 وضعیت اقتصادی استان ............................................................................................... 46

  3-1-3 وضعیت اجتماعی و جمعیتی و بوم شناختی ....................................................................... 47

  3-2 بررسی موقعیت طبیعی – اجتماعی و اقتصادی شهرستان نقده ................................................... 50

  3-2-1 موقعیت ریاضی و نسبی نقده ........................................................................................ 50

  3-2-2 زمین شناسی منطقه نقده ............................................................................................... 52

  3-2-3 مشخصات کلی اقلیم..................................................................................................... 54

  3-2-3 -1 بارش ..................................................................................................................54

  3-2-3-2 دما........................................................................................................................55

  3-2-3-3 نم نسبی................................................................................................................. 55

  3-3 سوابق تاریخی................................................................................................................56

  3-3-1 نقده در گذر تاریخ........................................................................................................56

  3-3-2 وجه تسمیه..................................................................................................................57

  3-3-3 نقده در مسیر پویایی و تکامل شهری.................................................................................58

  3-3-4 نشانه های شهری.........................................................................................................59

  3-4 تحولات جمعیتی و توسعه شهری.........................................................................................59

  3-4-1 تحولات جمعیتی...........................................................................................................59

  3-4-2 ویژگی های اشتغال نقده.................................................................................................61

  فصل چهارم : بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده (تأکید بر خیابانها و راههای دسترسی)

  مقدمه..................................................................................................................................63

  4-1 محدوده بافت کل شهر نقده ................................................................................................ 64

  4-2 بررسی حمل و نقل و پایانه شهر نقده................................................................................... 66

  4-3 تعیین محدوده بافت فرسوده شهر نقده ...................................................................................66

  4-4 عوامل سازمان دهنده سیمای شهر........................................................................................69

  4-5 کیفیت کالبدی شهر نقده.....................................................................................................70

  4-5-1 بررسی مصالح ساختمانی در سطح کلیه ابنیه حوزه بافت های فرسوده شهر نقده......................... 70

  4-5-2 بررسی مصالح کل ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده.............................................. 73

  4-5-3 بررسی مصالح ساختمانی ابنیه زیر حوزه B بافتهای فرسوده شهر نقده...................................... 74

  4-5-4 بررسی مصالح ساختمانی کل ابنیه زیر حوزه نفوذ C بافتهای فرسوده شهر نقده........................... 76

  4-5-2 بررسی دانه بندی قطعات در سطح کل ابنیه بافتهای فرسوده شهر نقده........................................77

  4-5-2-1 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده............................. 79

  4-5-2-2 بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده..............................80

  4-5-2-3 بررسی وضع دانه بندی کلیه ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده............................ 82

  4-5-3 بررسی قدمت ابنیه کل بافت های فرسوده شهر نقده.............................................................. 83

  4-5-3-1 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده................................................. 84

  4-5-3-2 بررسی قدمت  ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده..............................................85

  4-5-3-3 بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده...............................................86

  4-5-4 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده..............................86

  4-5-4-1 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده........................ 88

  4-5-4-2 بررسی کیفیت ابینه به لحاظ پایداری زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده........................ 89

  4-5-4-3 بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده.........................90

  4-5-5 بررسی تعداد طبقات ابنیه در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده...........................................90

  4-5-5-1 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده.................................91

  4-5-5-2 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیرحوزه B بافت های فرسوده شهر نقده...................................92

  4-5-5-3 بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده................................. 93

  4-6 بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده.................................................93

  4-6 -1 محدوده A  ............................................................................................................. 94

  4-6-2 محدوده B ................................................................................................................ 94

  4-6-3 محدوده C................................................................................................................. 95

  4-7 بررسی خیابان ها و راه های دسترسی................................................................................100

  4-7-1 خیابانها و گذرگاه ها ..................................................................................................100

  4-7-1-1 محورهای فعالیتی.................................................................................................. 100

  4-7-1-2 محورهای حرکتی و ترافیکی.....................................................................................100

  4-7-1-3 گره های فعالیتی.....................................................................................................101

  4-7-1-4 گره های حرکتی.....................................................................................................101

  4-7-1-5 بررسی کوچه های محدوده های فرسوده..................................................................102
  4-7-1-6 پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه........................................................................ 103

  4-8 شکل شهر نقده............................................................................................................. 103

  4-9 شبکه عبور و مرور موجود و پیشنهادی.............................................................................103

  4-10 سلسله  مراتب شبکه دسترسی نقده.....................................................................................106

  4-10-1 خیابانهای پیرامونی شهر در طول زمان دارای خیابانهای عریض شده اند.................................106

  4-10-2 خیابانهای مرتبط با مرکز نقده که معمولاً عرضی حدود 20 متر دارند.................................... 106

  فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ها ، راهکارها و پیشنهادها

  5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................................115

  5-2 آزمون فرضیه ها..........................................................................................................117

  5-3 پیشنهادها و راهکارها....................................................................................................120

  فهرست منابع و مأخذ............................................................................................................123

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

   – آسایش ، حسین ، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، 1379  ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور

  2 – ابلقی ، علیرضا ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، چالش ها و رهیافت ها ، اندیشه ایرانمهر ، شماره 9 و 10 ، سال دوم ، 1386 ، تهران

  3 – اعتماد ، گیتی ، شهرنشینی در ایران ، 1385 ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات آگاه

  4 – بحرینی ، سید حسن ، تحلیل فضاهای شهری ، 1387 ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  5 – بهفروز ، فاطمه ، فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  6 – پروین زاده ، علی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1384 ، دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکزی

  7 – پیتر ، هاگت ، جغرافیا ترکیبی نو ، 1382 ، گودرزی نژاد ، شاپور ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت

  8 – جهانشاهی ، محمد حسین ، بافت های فرسوده و مشکل سازی شهری ، جستارهای شهرسازی ، شماره چهارم ، بهار 1382 ، تهران

  9 – حائری ، محمدرضا ، اگر مدیریت شهری نخواهد بداند ، اندیشه ایرانشهر ، شماره 9 و 10 ، 1386 ،تهران

  10 – حبیب اللهیان ، جلیل ، بافت های فرسوده و مدیریت شهری ، اندیشه ایرانشهر ، شماره 9 و 10 ، سال دوم ، تهران

  11 – حبیبی ، سید محسن ، از شار تا شهر ، چاپ پنجم ، 1384 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  12 – حبیبی ، سید محسن و مقصودی ، ملیحه ، مرمت شهری ، 1381 ، تهران

  13 – حبیبی ، کیومرث و پوراحمد ، احمد و مشکینی ، ابوالفضل ، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری ، 1386 ، چاپ اول ، تهران ، نشر انتخاب

  14 – حبیبی ، محسن، جزوه درسی بهسازی و نوسازی بافت های شهری ، 1379 ، دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا ، گروه شهرسازی

  15 – حسین زاده دلیر ، کریم ، برنامه ریزی شهری ، 1373 ، تبریز ، انتشارات دانشگاه تبریز

  16 – حسین زاده دلیر ، کریم ، اصول توسعه و عمران ، 1375 ، تبریز ، انتشارات دانشگاه تبریز

  17 – حسین زاده دلیر ، کریم ، برنامه ریزی ناحیه ای ، 1383 ، تهران ، انتشارات سمت

  18- حلاج نقدهی ،صنور، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی

  19 – حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و سازمان مشاور فنی مهندسی شهرداری تهران ، باز زنده سازی بافت های با  ارزش تاریخی شهرها ، اندیشه ایرانشهر ، سال دوم ، 1386 ، شماره 9 و 10 ، تهران

  20 – رهنمایی ، محمد تقی و شاه حسینی ، پروانه ، فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران ، 1387 ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات سمت

  21 – زبردست ، اسفندیار ، اندازه ی شهر ، 1383 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

  22 – زنگی آبادی ، عملی ، تحلیل فضایی الگوی توسعه فیزیکی شهر کرمان ، 1371 ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

  23 – سازمان  آب منطقه ای آذربایجان غربی ، بیلان آبی محدوده مطالعاتی نقده ، سال آبی 81 – 80

  24 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی ، آمار نامه 1381

  25 – سلطانزاده ، حسین ، مقدمه ای بر تاریخ شهر نشینی در ایران ، 1367 ، تهران ، انتشارات  امیر کبیر

  26 – شماعی ، علی و پوراحمد، احمد ، بهسازی و نوسازی از دیدگاه علم جغرافیا ، 1385 ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  27 – شیعه ،اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، 1369  ، تهران ، انتشارات علم و صنعت

  28 – شیعه ، اسماعیل ، اصول نوسازی و بهسازی روستاها ، 1383 ، تهران ، انتشارات علم و صنعت

  29 – صابری فر ، رستم ، مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیا ، 1384 ، همدان ، انتشارات نورعلم

  30 – عزیزی ، محمدمهدی ، سیر تحول سیاست های مداخله در بافت های کهن شهری در ایران ، 1379 ، تهران ، مجله هنرهای زیبا دانشگاه تهران

  31 – فرید ، یدالله ، جغرافیا و شهرشناسی ، 1382 ، چاپ پنجم ، تبریز ، انتشارات دانشگاه تبریز

  32 – فلامکی ، محمدمنصور ، نوسازی و بهسازی شهری ، 1384 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت

  33 – قربانی ، رسول ، ارزیابی طرح جامع ارومیه ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

  34 – قریب ، فریدون ، شبکه ارتباطی در طراحی شهری ، 1387 ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

  35 – کلانتری خلیل آباد ، حسین ، برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ، مطالعه موردی شهر یزد ، 1378 ، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

  36 – کلانتری خلیل آباد ، حسین و پوراحمد ، فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ، 1385 ، تهران ، جهاد دانشگاهی

  37 – کمانرودی ، موسی ، تعاریف فرسودگی و نظام مداخله ، اندیشه ایرانشهر ، شماره 9 و 10 ، تهران

  38 – مجتهد زاده ، غلامحسین ، برنامه ریزی شهری در ایران ، 1377 ، چاپ دوم ، تهران ، دانشگاه پیام نور

  39 – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، طرح موضوعاتی درباره مداخله برای معاصر سازی پهنه های شهری فرسوده ، 1386 ، اندیشه ایرانشهر ، شماره 9 و 10 ، تهران

  40 – مستوفی الممالک ، رضا ، شهر و شهر نشینی در بستر جغرافیای ایران ، 1380 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد  اسلامی

  41 – مشهدی زاده دهاقانی ، ناصر ، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی در ایران ، 1373 ، تهران ، انتشارات علم و صنعت

  42 – معصومی اشکوری ، سید حسن ، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، 1387 ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات پیام

  43– مهدیزاده سراج ، فاطمه ، بهینه سازی سیستم پیاده شهری و آسایش شهروندان ، مجله آبادی ، شماره 59 ، دوره بیست و چهارم جدید ، تابستان 1387 ، تهران

  44 – مهندسین پویا نقش شهر و بنا ، 1387 ، بهسازی و نوسازی  بافت فرسوده شهر نقده

  45 – مهندسین مشاور فرافزا ، طرح تفصیلی شهر نقده ، 1374 ، جلد 1-2

  46– هومن ، محمد ، برنامه ریزی توسعه ، 1368 ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، تهران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول