پروژه شبیه سازی سیستم صف چهارراه

تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: word کد فایل: 10004032
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه شبیه سازی سیستم صف چهارراه

  مقدمه

  یک مدل شبیه سازی شامل دستورالعمل ها یا اعمالی از قبیل اضافه کردن جست وجو کردن خارج ساختن عضوی از یک لیست تولید اعداد تصادفی با توزیع های مختلف جمع اوری مشاهدات و محاسبه اماری انها میباشد. 

  بعضی ا زاعمال انجام شده در یک مدل شبیه سازی به سادگی بوسیله یک یا چند دستورالعمل از یک زبان معمولی کامپیوتری قابل پیاده سازی میباشد ولی بعضی دیگر نیاز به اطلاعات بیشتری از چگونگی ساختمان داده ها در ان زبان یا مهارت بیشتری در برنامه نویسی دارند.

   برای انجام شبیه سازی از تکنیک پردازش فرایند ها استفاده میکند و یک مدل شبیه سازی را به یک یا چندGPSS دستور یا بلاک بوده که میتوانند همزمان با یکدیگر اجرا شوند. هر یک از دستور العمل های این زبان یک فعالیت از سیستم را شبیه سازی میکنند و شامل یک مجموعه پارامتر های ورودی میباشد .

  در مدل های این زبان با دو دسته اشیا سر و کار داریم این دو دسته را میتوان اشیا فاعل یا اشیا مفعول نامید به عبارت دیگر یک دسته سرویس دهنده ها و دسته دیگر سرویس گیرنده ها میباشد .

  در این تحقیق سعی شده است چراغ راهنمایی یا همان چهار راه توسط این زبان پیاده سازی شود در این سیستم اشیا و یا همان خودرو ها سرویس گیرنده و چراغ راهنمایی به عنوان سرویس دهنده پیاده سازی میشود.

   

  تعریف مسئله و راهنمای دستورات به کار رفته

  در این سیستم صف که به صورت یک سه راه و چهار راه به هم پیوسته در نظر میگیریم . خودرو ها از هر یک از مسیر ها با نرخ ورود مجزا وارد صف سرویس شده و پس از رسیدن به چراغ راهنمایی یا همان سرویس دهنده سرویس گرفته و به راه خود دامه میدهند .

  در این مسئله فرض شده مدت زمان چراغ زرد 3 ثانیه و زمان عبور خودرو از هر چهار راه  ثابت 2 است و با احتمال مساوی 0.66 وارد هر یک از خیابان ها میشود  مشروط به این که عدالت بین خطوط رعایت شود .

  مثلا در حرکت بین خطوط اگر خودرو یا شی به ابتدای چهار راه برسد  اگر قصد گردش به  راست خود را داشته باشد با احتمال 3/1 بدون هیچ شرطی وارد سمت راست شود  و برای مسیر مستقیم چک شود. نرخ ورود برای ورود به هر خیابان در شکل مشخص شده است.

  *******************تعریف چراغ 1  

              generate 0,,,1

    ang      savevalue light1,1

              advance 6                         //چراغ قرمز

              savevalue light1,2

              advance 3                        //چراغ زرد

              savevalue light1,0

              advance 3…………………//چراغ سبز

              transfer ,ang

  ******************        تعریف چراغ 2

              generate 0,,,1

  ang2      savevalue light2,1

              advance 6                         //چراغ قرمز

              savevalue light2,2

              advance 3                        //چراغ زرد

              savevalue light2,0

              advance 3…………………//چراغ سبز

              transfer ,ang2

  ************************           تعریف مسیر1

  generate 7,3                                        //خودرو ها با این نرخ ورود وارد خیابان(صف) 1 میشود

  transfer 0.66,LٍٍEnd                            //با این احتمال به سمت راست میرود

  queue mq1

  test e x$light1,1

  seize svr1

  depart mq1

  advance 2

  release svr1

  transfer 0.5,LA,Lend

  ************************          تعریف مسیر2

  generate 5.5,3.5                                       //خودرو ها با این نرخ ورود وارد خیابان(صف) 2 میشود

  transfer 0.66,LEnd                          //با این احتمال به سمت راست میرود

  queue mq2

  test e x$light1,0

  seize svr1a

  depart mq2

  advance 2

  release svr1a

  transfer 0.5,LEnd

  queue minpath                           //در این مسیر قرار دارد a نقطه ی

  transfer ,LA

  ************************             تعریف مسیر3

  generate 3.5,2.5                                       //خودرو ها با این نرخ ورود وارد خیابان(صف) 3 میشود

  transfer 0.66,LA                          //با این احتمال به سمت راست میرود

  queue mq3

  test e x$light1,0

  seize svr1b

  depart mq3

  advance 2

  release svr1b

  transfer ,LEnd

  ************************           تعریف مسیر4

  generate 12,3

  transfer 0.66,LEnd                          //با این احتمال به سمت راست میرود

  queue mq4                                       //خودرو ها با این نرخ ورود وارد خیابان(صف) 4 میشود

  test e x$light2,0

  seize svr2a

  depart mq4

  advance 2

  release svr2a

  transfer 0.5,LB,LEnd

  ************************             تعریف مسیر5

  generate 8,4                                       //خودرو ها با این نرخ ورود وارد خیابان(صف) 5 میشود

  transfer 0.66,LB                          //با این احتمال به سمت راست میرود

  queue mq5

  test e x$light2,0

  seize svr2b

  depart mq5

  advance 2

  release svr2b

  transfer ,LEnd

 • فهرست و منابع پروژه شبیه سازی سیستم صف چهارراه

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت