پروژه شرکت های تعاونی (تعیین سرمایه افزایش سرمایه انتشارسهام و ثبت )

تعداد صفحات: 78 فرمت فایل: word کد فایل: 10003985
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حسابداری
قیمت قدیم:۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه شرکت های تعاونی (تعیین سرمایه افزایش سرمایه انتشارسهام و ثبت )

  پیشگفتار:

  امروزه در جامعه ما انسانهای خوش فکرو خوش استعداد زیادی وجود دارد که درپستوی فراموشی قرار دارندوافکاربلند مدت آنهازنگارهای سخت و شکننده ای گرفته است ودر قربانگاه عدم شناخت فرصت ها قربانی شده اند.

  امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته ی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است که در بسیاری از دانشگاههای جهان درس داده می شود و در کشورهای در حال توسعه دولت ها ، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند. تعاونیها ، از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند ، زندگی روستائیان، کارگران ، کارمندان ، مهاجران ، بیکاران ، پناهندگان ، سالخوردگان و از کار افتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.

  وابستگی توسعه ی پایدار با تعاونیها امریست بدیهی به ویژه هنگامی که سخن از توسعه ی نیروی انسانی در میان است ، تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. شرکتهای تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای عضوهای خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های که نیاز به همکاری وهمیاری گروهی دارد ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیر ضروری ، برقراری عدالت اقتصادی- اجتماعی ، هدفهای ارزشمند از این قبیل است.

  گسترش تعاونیها ، هنگامی امکان پذیر است که فرهنگ تعاونی در میان مردم به ویژه، توده های کم در آمد ریشه کند تنها از این گذر می توان بر نارسا ئیها و ناکامیها اقتصادی و اجتماعی ، پیروز شد. از اینرو آموزش و آگاهی دادن به مردم ، یکی از راههای اصلی توسعه ی تعاونیها است.

  مقدمه

  شرکتهای تعاونی درحقیقت به منظور مبارزه با دوعامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند:

  سود جویی سرمایه داران و تورم از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولتها خارج بود  روز به روز  از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای

  مصرفی و خوراکی مورد لزوم طبقات کم در آمد برسود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه ، ضمن اینکه دستمزد مدتها ثابت بود و نسبت به تورم و افزایش قیمتها تغییر موثری نمی کرد ،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر رابرای آنان فراهم می کرد.

  برای نجات طبقه مذبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه ازبین بردن سود جویی لازم بود.

  به این دلیل شرکتهای تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد که در آنها کالاها تقریبا بی واسطه از تولید کننده و تقریبا بدون سود به دست مصرف کننده برسد.

  نهضت تعاونی در اوایل قرن 19 در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتا سر دنیا تثبیت شد و امروز شرکتهای تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر ،وجود دارد مقررات این شرکتها را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم ، ولی بدوا باید یاد آوری کرد که مقررات مربوط به این شرکتها ابتدا ضمن مواد 190 تا 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود ولی به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی در 16 خرداد سال 1350 قانون شرکتها ی تعاونی به تصویب رسید که بعضی از این قانون در 24/11/50 و سال های 52و 54 مورد اصلاح قرار گرفت وچند تبصره نیز به آن افزوده گردید . و در سال 1370 قانون دیگر ی به تصویب رسید که در سال 1377 بخش از آن اصلاح شد.

  تعریف موضوع:

  شرکتهای تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده سازمانی اقتصادی که بر اساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند و هر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولِیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهایی را که خود بنحو موثردر آن شرکت داشته اند بر عهده می گیرند.

  شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1 شرکت های سهامی 2 شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5 مختلط غیر سهامی 6 شرکت نسبی7 شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

   

  اهداف تحقیق:

  در این پروژه می خواهیم بحث شرکتهای تعاونی را آغاز کنیم .وقتی صحبت از حسابداری شرکتها ی تعاونی می شود . به طور معمول ابتدا تاریخچه شرکتهای تعاونی را مطرح می کنیم و سپس به مباحث قانونی این شرکتها می پردازیم و در نهایت روشهای حسابداری این شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.

   

  اهمیت موضوع:

  شرکتهای تعاونی ازلحاظ اقتصادی  اهمیت زیادی دارند.ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکتها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکتهای تعاونی نیست ،بلکه همانطور ی که از نام آن برمی آید ، شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاءآن است.

  سابقه موضوع :

  تاریخچه شرکتهای تعاونی در ایران:

  در فرهنگ ایرانیان از قدیم الایام تعاون و همکاری دارای ارزش اجتماعی بوده است و تعاون و همکاری به اشکال مختلف مشهود بوده و خواهد بود . ولیکن به غیر از مفهوم تعاون بحث  شرکتهای تعاونی در قوانین ایران از حدود 80 سال پیش مطرح شد .یعنی در واقع در سالهای 1303و 1304 وقتی که قانون تجارت تصویب می گردید . اما تا سال 1350 این قوانین دچار تغییرات و اصلاحاتی شدند،تا اینکه در شانزدهم خردادماه سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی تصوِیب  شد و وظیفه تعاونی ها به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار گردید .

  در سال 1356 با انجام اصلاحات قانون تجارت ، وزارت تعاون و امور روستاها  منحل شد و و ظایف وزارت تعاون را وزارت بازرگانی به عهده گرفت . مجددأ در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تصویب شد و بر اساس ماده 65 این قانون ،جهت نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش وزارت تعاون ایجاد شد.

   

  مراحل  انجام  پروژه:

  مصاحبه با مدیرشرکت تعاونی بانوان کوثردزفول 

  استفاده از کتب در رابطه با شرکتهای تعاونی

  استفاده از اینترنت و کتابخانه

   

   

  یافته ها:

   

  مدارک مورد نیازجهت تاسیس شرکت:

   

  شرکت با مسولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

   

  مدارک مورد نیازجهت تاسیس شرکت با مسولیت محدود:

  الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه

  د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

   ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

  مدارک موردنیازجهت تاسیس شرکت سهامی عام:

  مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

  مدارک بعد از پذیره نویسی : دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

  مراحل اداری تشکیل یک شرکت:

  : متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری وکامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. 

 • فهرست و منابع پروژه شرکت های تعاونی (تعیین سرمایه افزایش سرمایه انتشارسهام و ثبت )

  فهرست:

  فصل اول

  طرح تحقیق ..................................................... 6

  مقدمه    ......................................................6

  تعریف موضوع .................................................. 7

  اهداف تحقیق ................................................... 7

  اهمیت موضوع ................................................... 7

  محدودیتهای تحقیق  .............................................. 7

  فصل دوم

  سابقه موضوع تحقیق  ..............................................8

  تاریخچه ........................................................ 8

  فصل سوم

  روش تحقیق ..................................................... 9

  روش انجام تحقیق ....................................... .........9

  فصل چهارم

  یافتها .........................................................10

  مدارک مورد نیازجهت تشکیل دادن شرکت..............................10

  مراحل اداری تشکیل شرکت..........................................10

  شرکتهای تعاونی..................................................10

  شرکتهای تعاونی شهرستان دزفول....................................10

  اهمیت و تعریف  شرکتهای تعاونی ...................................11

  مفهوم عام تعاون ................................................11

  مفهوم خاص واژه تعاون ...........................................12

  تعریف شرکتهای تعاونی ...........................................12

  شکل گیری نهضت تعاون در ایران ....................................12

  اصول جهانی تعاون  ..............................................12

  اصول شرکتهای تعاونی ............................................13

  اهداف بخش تعاونی ............................................... 13

  انواع شرکتهای تعاونی ...........................................14

  مزایای شرکتهای تعاونی ......................................... 15

  عضویت و جایگاه عضو در تعاونی ...................................15

  شرایط عضویت در تعاونی ..........................................15

  تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی...................................16

  مراحل تشکیل تعاونی .............................................16

  تکالیف عضو در تعاونی............................................16

  تشکیل تعاونی ...................................................16

  وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ..........................17

  هیات مدیره......................................................17

  انواع مجامع عمومی................................................17

  وظایف و اختیارات مجامع عمومی  ...................................17

  ارکان شرکتهای تعاونی ...........................................18

  تعریف مجمع عمومی ................................................18

  هیأت مدیره .....................................................18

  وظایف و اختیارات هیأت مدیره ....................................18

  بازرس یا بازرسان (رکن نظارتی) ..................................19

  وظایف بازرس یا بازرسان .........................................19

  رعایت قوانین ،مقررات و اساسنامه تعاونی .........................20

  حقوق اعضاء تعاونی ..............................................20

  آشنایی با سازمانها و نهادهای حامی شرکتهای تعاونی .................20

  وزارت تعاون ....................................................20

  وظایف و اختیارات وزارت تعاون....................................21

  ممانعت ها  ......................................................22

  انواع اتحادیه های تعاونی ........................................22

  ارکان اتحادیه ...................................................22

  اهداف و مقاصد اتحادیه ها ........................................22

  اتاق تعاون .....................................................23

  اهداف و مقاصد اتاق تعاون .......................................23

  ارکان هر اتاق تعاون ............................................23

  صندوق تعاون ....................................................23

  ارکان صندوق تعاون ..............................................23

  مهمترین وظایف صندوق تعاون .......................................23

  ویژگیهای صندوق تعاون ...........................................23

  نرخ سود تسهیلات اعتباری صندوق تعاون دربخشهای مختلف ................24

  تعاون وکار گروهی ...............................................24

  انواع شرکتهای تعاونی بر اساس نوع فعالیت ........................24

  انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت...............................25

  ثبت های مربوط به شرکتهای تعاونی   ..............................25

  افزایش سرمایه...................................................28

  کاهش سرمایه.....................................................30

  اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون......................................32

  عضو.............................................................34

  حساب سود وزیان و تقسیم سود......................................36

  تعاونی تولیدوتوزیع..............................................37

  تشکیل و ثبت تعاونی ها...........................................40

  ادغام و انحلال وتصفیه.............................................41

  سایر مقررات.....................................................44

  مقررات مربوط به عضویت...........................................48

  نتیجه گیری......................................................53

  ضمایم...........................................................54

   

  منبع:

  حسابداری شرکتها              مولف :شهرام روز بهانی

  حسابداری شرکتها              مولفان  غلامرضا کرمی – ابوذر فهمی

  حقوق تجارت پیام نور         مولف ارسلان ثابت سعیدی

  حقوق تجارت جلد سوم         دکتر محمود عرفانی

  کتابخانه

  سایت اینترنت گوگل

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت