پروپوزال مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: word کد فایل: 10003935
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروپوزال مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی

  درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

  رشته:

  مهندسی عمران – سازه

   

  مقطع:  

  کارشناسی ارشد

  بیان مسئله(شامل تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، متغیرهای مربوط به سئوالات تحقیق، منظور تحقیق).

  قاب های مهاربندی شده با المان های کمانش ناپذیر (BRBF) به عنوان یک سیستم مقاوم لرزه ای شناخته می شوند. این المان ها با تامین رفتار یکسان در کشش و فشار، سختی و مقاومت کافی در برابر بارهای لرزه ای را فراهم می کنند. در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد مهاربند های کمانش ناپذیر، یک مدل اجزای محدود از این المان ارائه شده است. این المان تحت بارگذاری سیکلیک محوری با در نظر گرفتن اثرات برون محوری ناشی از قاب مورد آنالیز قرار گرفته و نتایج با معیار های پذیرش آئین نامه AISC Seismic Provision کنترل شده است. نتایج حاصل از آنالیز نشان دهنده رفتار چرخه ای یکسان المان در کشش و فشار و نیز تامین نیازمندیهای آئین نامه ای می باشد.

  قاب با هر دو نوع مهاربند تحت تحلیل قرار گرفته و نتایج با هم مقایسه می شود.

   

  و سوابق مربوطه: (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصل شده در داخل و خارج و نظرهای علمی موجود در رابطه با مسئله)

   

  بادبند، به عنوان نوعی سیستم کنترل غیر فعال، می‌تواند نقش موثری در ایجاد مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله داشته باشد. یکی از روش های بهره گیری بیشتر و اقتصادی تر از قابلیت بادبند ها استفاده از ظرفیت غیر ارتجاعی آنها است. بادبند های معمولی تحت کشش دارای عملکرد خوبی هستند، ولی در زیر فشار دچار کمانش شده، شکل پذیری خوبی ندارند. بادبند های کمانش ناپذیر برعکس با جلوگیری از کمانش پیش از تسلیم بادبند باعث افزایش شکل پذیری می شوند. در سالهای اخیر استفاده از این نوع بادبند‌ها عمومیت یافته است. جلوگیری از کمانش در این نوع بادبند با محصور نمودن هسته فولادی بادبند در بتن که به‌نوبه خود در یک مقطع فولادی قرار گرفته است، انجام می شود. بدین ترتیب بادبند در فشار و کشش بطور مشابه عمل می‌کند. بدین جهت بادبندهای کمانش ناپذیر قابلیت استهلاک انرژی بیشتری داشته و باعث افزایش ایمنی سازه می‌شوند. از طرف دیگر چون نحوه کاربرد این نوع بادبند شبیه بادبند های معمولی است، استفاده از آن در سازه ها نیازمند تکنولوژی جدیدی نمی باشد. با توجه به این مقدمات، بررسی بادبند های کمانش ناپذیر به منظور ارتقای کیفیت و کارایی آنها و بومی کردن تکنولوژی مربوطه در کشور لرزه خیزی مانند ایران حائز اهمیت بوده، در این پایان نامه مورد توجه است

  با ارزبابی در خصوص این بادبندها می توان اظهار داشت: این نوع بادبندها می توانند به آسانی به حالت خمیری در آیند و در حین زلزله رفتار خوبی را نشان می دهند و به صورت یک مقطع فولادی به نسبت کوچک در بتن محصور شده در یک مقطع فولادی قرار می گیرد و موجب افزایش ایجاد ایمنی برای سازه های ساختمانی می شود.

   

  1- الف تحقیق بنیادی: تحقیقی است که به کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیر ها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نظریه ها پرداخته و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند.

   ب تحقیق نظری: تحقیقی است که نوعاً بنیادی بوده و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده نموده و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.

  ج تحقیق کاربردی: تحقیقی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.

  د تحقیق عملی:  تحقیقی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می پذیرد.

   

  ز اهداف تحقیق: ( شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق )

  هدف از این تحقیق نشان دادن افزایش شکل پذیری سازه با استفاده از مهاربند ضد کمانشی در مقایسه با مهاربند معمولی می باشد .

   

  ح در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهروران: ( اعم از موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاههای اجرائی و غیره )

   

  ط جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

  استفاده از مهاربند ضد کمانش

  5-  روش کار:

  الف نوع روش تحقیق:

  نظری ، مقایسه ای و کاربردی

  نوع روش تحقیق به صورت تئوری و غیر آزمایشگاهی بوده است. به دلیل عدم دسترسی به سازه و بادبندهای BRB واقعی، رفتار آنها با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی مثل abaquse مورد شبیه سازی قرار گرفته است تا بتوان رفتار قاب  در این تحقیق و همچنین سایر کنترلر های قبلی را روی این سازه مورد بحث و بررسی قرار داد. 

   

   

  ب روش گردآوری اطلاعات:(میدانی، کتابخانه ای و غیره)

  منابع کتابخانه ای ، استفاده از مقالات، پایان نامه ها، کنفرانس ها، و سایر اطلاعات کار شده در این خصوص.

  ج ابزار گردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره)

  1- فیش، جداول، نتایجات قبلی، استفاده از نرم افزار های کامپیوتری و ...

  لینک دانلود پایان نامه این پروپوزال

 • فهرست و منابع پروپوزال مقایسه رفتار قاب فولادی با مهاربندی ضد کمانش و مهاربندی معمولی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  پایان نامه کارشناسی ارشد ( مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزا محدود دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 89

  پایان نامه کارشناسی ارشد (اثرات  Forward directivity و Fling step در ارزیابی پارامترهای کنترل قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر) دانشگاه فردوسی مشهد اردیبهشت 89

  پایان نامه کارشناسی ارشد (کاهش تغییر مکان پس ماند در قابهای مهاربندی شده با مهاربند کمانش ناپذیر به صورت سیستم دوگانه ) دانشگاه سمنان

   

  American Institute of Steel Construction, Inc. (AISC). (1999). Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings. AISC, Chicago, IL, December 27.

  American Society for Testing and Materials (ASTM). (2003). Annual Book of ASTM Standards, Metals Test Methods and Analytical Procedures. Section 3, Vol. 3.01, West Conshohocken, Pennsylvania.

  Barsom, J. M., and Rolfe, S. T. (1999). Fracture and Fatigue Control in Structures: Applications of Fracture Mechanics. Third Edition, ASTM, West Conshohocken, PA.

  Bruneau, M., Tremblay, R., Timler, P., and Filiatrault, A. (1995). Performance of steel structures during the 1994 Northridge earthquake. Canadian Journal of Civil Engineering, volume 22, number 2, pages 338-360.

  Elghazouli, A. Y. (2003). Seismic design procedures for concentrically braced frames. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings. volume 156, issue 4. Pages 381-394.

  Elsesser, E. (1986). A survey of seismic structural systems and design implications. ATC-17, Proceedings of a Seminar and Workshop on Base Isolation and Passive Energy Dissipation, San Francisco, CA, pages 51-62.

  El-Tayem, A. A., and Goel, S. C. (1986). Effective Length Factor for the Design of X-bracing Systems. Engineering Journal, AISC, vol. 24, page 41-45.

  El-Tayem, A. A., and Goel, S. C. (1986). Cyclic Load Behavior of Angle X-Bracing. Journal of Structural Engineering, vol. 112, Issue 11, pages 2528-2539.

  Eurocode 8. (1998). Structures in Seismic Regions, Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings. Commision of the European Communities, European Committee for Standardisation, ENV 1998-1-1.

  Hanson, R., and Higginbotham, A. B. (1976). Axial hysteretic behavior of steel members. ASCE, Journal of the Structural Division, volume 102, number 7, pages 1365-1381.

   Hassan, O. F., and Goel, S. C. (1991). Modeling of Bracing Members and Seismic Behavior of Concentrically Braced Steel Structures. Research Report No. UMCE 91- 1, Department of Civil Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

  Higginbotham, A. B. (1973). The Inelastic Cyclic Behavior of Axially-Loaded Steel Members. Report No.UMEE-73R1, Department of Civil Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

  Ikeda K. and Mahin S. A. (1984). Phenomenological modeling of steel braces under cyclic loading. Report no. UCB/EERC 84/09, Earthquake Research Center, University of California, Berkeley, CA.

  Ikeda K. and Mahin S. A. (1984). A refined physical theory model for predicting the seismic behavior of braced steel frames. Report no. UCB/EERC 84/12, Earthquake Research Center, University of California, Berkeley, CA.

  Kathib I. F., Mahin, S. A. (1987). Dynamic inelastic behavior of chevron braced steel frames. Fifth Canadian Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam, pages 211-220.

  Kim, H. I., and Goel, S. C. (1996). Upgrading of Braced Frames for Potential Local Failure. Journal of Structural Engineering, May 1996, pages 470-475.

  Leowardi, L. S., Walpole, W. R. (1996). Performance of steel brace members. Research Report no. 96-03, Christchurch, New Zealand: Department of Civil Engineering, University of Canterbury.

  Naeim, F. (1989). The Seismic Design Handbook. Structural Engineeging Series, Van Nostrand Reinhold, New York.

  Nakashima, M., and Wakabayashi, M. (1992). Analysis and design of steel braces and braced frames in buildings structures. Stability and ductility of steel structures under cyclic loading, pages 309-321.

  Perotti, F., and Scarlassara, P. (1991). Concentrically Braced Steel Frames under Seismic Actions: Non-linear Behavior and Design Coefficients. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 20, pages 409-427.

  Remennikov, A., and Walpole W. (1995). Incremental model for predicting the inelastic hysteretic behavior of steel bracing members. Research Report no. 95-6. Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zeland.

  Shing, P., Bursi, O., and Vannan, T. (1994). Pseudodynamic test of a concentrically braced frame using substructuring techniques. Journal of Constructional Steel Research, volume 29, number 1-3, pages 121-148.

  Wakabayashi, M., Nakamura, T., and Yoshida, N. (1977). Experimental Studies on the Elastic-Plastic Behavior of Braced Frames under Repeated Horizontal Loading. Bulletin, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, vol. 27, no. 251, pages 121-154.

  Yanev, P, Gillengerten, J. D., and Hamburger, R. O. (1991). Performance of Steel Buildings in Past Earthquakes. American Iron and Steel Institute (AISI) and EQE Engineering, Inc.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت