پایان نامه مقایسه راهبرد های یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

تعداد صفحات: 126 فرمت فایل: word کد فایل: 10003740
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی
قیمت قدیم:۱۹,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مقایسه راهبرد های یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

  فصل اول

   

  بیان مسئله

  مقدمه

  محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

  از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون[1] و هرگنهان[2]،1997)

  حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیله ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعه ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌کنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، کند می‌خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی‌کنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند که بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

   

  بیان مسئله

  وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درک تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری[3] از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.

  امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درک مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینکه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.

  یکی از دیدگاههایی که زیر بنای نظریات شناختی است رویکرد پردازش اطلاعات است. در این رویکرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا محرکهای محیطی (دروندادها)  برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار کوتاه (یک ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی که مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی[4]، بسط دهی[5]، وسازماندهی[6] برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشکیل می‌دهند. که فطری بوده و در همه افراد یکسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند که افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اکتسابی می‌باشد. (اتکینسون[7] و شفرین[8]،1968)

  همانطور که گفته شد برای ثبت اطلاعات در حافظه بلندمدت از راهبردهای متنوعی استفاده می‌شود. این راهبردها بر دونوعند: الف- راهبردهای آموزشی ب- راهبردهای یادگیری (شکل 1-1)

  راهبرد های آموزشی: راهبردهایی که معلم برای ارائه یک مطلب در زمان خاص از آموزش بهره می‌گیرد.

  راهبردهای یادگیری: راهبردهایی که دانش‌آموز به طور فعال هنگام یادگیری به کار می‌بندد مانند مرور ذهنی، بسط‌دهی، سازمان‌دهی، پیش‌بینی موارد ارائه شده نظارت فعال بر یادگیری خود

  درحالیکه در آموزش معلم محور، یادگیری بر مربی و روشهای آموزشی اومتمرکز است با تبیین موجود در رویکرد شناختی مبتنی بر پردازش اطلاعات، تمرکز اصلی بر فراگیر و نحوه یادگیری اوست. واو را یک پردازشگر فعال می بیند ونه یک ثبت‌کننده منفعل اطلاعات. و این جاست که روش مطالعه،توانایی بهره گیری از مطالب، علاقمندی، هوش و حافظه یادگیرنده درگیر می‌شود.

  دانش معلم

  عملکرد معلم در خلال آموزش و چگونگی ارائه اطلاعات

   دانش فعلی یادگیرنده

  رفتارهای یادگیری و شناختی

  فرایندهای شناختی درونی در خلال یادگیری

  اکتساب دانش در خلال راهبردهای یادگیری و آموزشی

   رفتار ونتایج اندوزش و پردازش اطلاعات

   

  تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر بیانگر اهمیت راهبردهای یادگیری در تسهیل فرایند یادگیری، یادسپاری و یادآوری است. و نقش تحول شناختی در استفاده از راهبردهای یادگیری مرورذهنی، بسط‌دهی، سازماندهی و نظارت بر درک مطلب را نشان می‌دهد. مثلاً می‌کن،[9] بلومن فلد[10] و هوی لی[11] (1988) نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین راهبردهای یادگیری و معدل نمرات در دانشگاه است. در پژوهشی دیگر رود ولیکو[12] (2002) متوجه شدند که آموزش راهبردهای یادگیری می‌تواند بر پیشرفت تحصیلی حتی بر یادگیرندگان خوب، تأثیر مثبت داشته باشد. وفلاول[13] (1985) پیشنهاد می‌کند که با یاددادن به دانش‌آموزان که چگونه یاد بگیرند از طریق تدریس مهارتهای شناختی مانند چگونگی سازماندهی اطلاعات واصطلاح اشتباهات می‌توان سطح یادگیری دانش‌آموزان را بالا برد.

  علی‌رغم آنچه گذشت ما به طور معمول از فراگیرانمان انتظار داریم خوب درس بخوانند، مساله حل کنند و اطلاعات زیادی رابه خاطر بسپارند اما هیچگاه روشهای صحیح مطالعه حل مسأله و به خاطرسپاری اطلاعات را به آنها آموزش نداده‌ایم. دانش‌آموزان توانایی درک مفاهیم و کتابها را ندارند و پیشرفتشان اندک است. توانایی استنباط معنی از متن خواندنی را ندارند ودر استفاده از راهبردهای یادگیری ضعیف‌اند.

  لذا محقق درصدد است با انجام این پژوهش راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان موفق را بررسی کرده و با مقایسه راهبردهای آنان با دانش‌آموزان ناموفق، راهبردهای برتر را شناسایی کند و با پیشنهاد آن به مسوولین تعلیم وتربیت وبرنامه ریزان آموزشی گامی مؤثر در جهت غنی‌سازی آموزش و پرورش و حل برخی مشکلات آموزشی بردارد.

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  هدف اصلی آموزش آسان کردن یادگیری است. و یادگیری تغییر شناختی است که در ذهن یادگیرنده اتفاق می‌افتد وفعالیت هدفمند او موجب آن می‌گردد. بنابراین لازم است فرد یادگیرنده بعنوان عنصر اصلی این فرایند مورد مطالعه قرار بگیرد.

  هوش، شخصیت، آموخته‌های قبلی، انگیزش و روش یادگیری وبسیاری دیگر از عوامل موجود در یادگیرنده در یادگیری اومؤثرند و شناخت هر کدام به تنهایی و در ارتباط با یکدیگر دانش‌ ما را از یادگیری و گسترش می‌دهد. از جمله این عوامل راهبرد یادگیری فرد است یعنی روشها وفنون خاصی که او برای حل مسأله و پرورش اطلاعات به طور عمدی به کار می‌گیرد هر چند پژوهشهای متعدد قابل آموزش بدون این روشها را نشان داده‌اند. (فلاول، 1988) اما اغلب معلمان و والدین تصور می‌کنند که دانش‌آموزان ودانشجویان به خودی خود روشهای صحیح مطالعه و به خاطرسپاری اطلاعات را کشف می‌کنند. بنابراین با وجود انتظار از دانش‌آموزان برای به خاطر بسیاری اطلاعات هیچ تلاشی برای آموزش و بهبود روشهای مطالعه ویادگیری برای آنها صورت نمی‌گیرد. به من دلیل پیوسته شاهد دانش‌آموزانی هستیم که برای یادگیری تلاش می‌کنند و ازشرایط آموزشی مشابه با دیگران سود می‌برند، اما بهره کافی بدست نمی‌آورند. یعنی علی رغم تلاش موفق نمی‌شوند و پیوسته شکست را تجربه می‌کنند. این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه گزاف و بی‌فایده ناشی از افت تحصیل وتکرارپایه، به آموزش و پرورش وخانواده منجر به خودپنداره منفی، عزت نفس پائین واحساس ناکارآمدی در دانش‌آموز می‌شود ودور باطل نمی‌توانم ونمی‌خواهم را شکل می‌دهد وانگیزه او را برای یادگیری از بین می‌برد، مضاف بر همه، تعامل مؤلفه‌ های عاطفی یاد شده با مؤلفه‌های شناختی ناشی از عدم موفقیت ناکارآمدی و عدم بهره مطلوب از آموزش را موجب می‌گردد. و این همه پژوهش در این زمینه را ضروری می‌نماید.

  نکته دیگر که توجه به آن لازم به نظر می‌رسد اینکه، چگونگی پردازش اطلاعات در ذهن با موضوع یادگیری در تعامل است. و تحقیقات این ارتباط را نشان می‌دهند. بنابراین لازم است. راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف درسی شناخته شده وراهکارهای مناسب برای ایجاد انطباق بین راهبرد یادگیری و موضوع درسی برگزیده شود. بعلاوه برای دستیابی به موفقیت تحصیلی وشغلی در آینده لازم است. افراد فرایند یادگیری ومطالعه خود را به طور هدفمند تحت کنترل در آورند. و با ایجاد انطباق مناسب بین راهبر یادگیری خود، موضوع درسی و رشته تحصیلی موفقیت را تجربه کنند. وانگیزه بیشتری برای مطالعه و یادگیری بیابند بنابراین انجام پژوهش که رابطه استفاده از راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رشته تحصیلی را روشن سازد در جایگاه خود می‌تواند با ارزش باشد. تا راهکارهایی را در اختیار برنامه ریزان، مدیران والدین و دانش‌آموزان قرار دهد. و بهره‌وری بیشتر را موجب گردد.

  4- اهداف پژوهش

  هدف کلی:

  هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری می‌باشد.

  اهداف خاص:

  1- بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و راهبرد های یادگیری

  2- بررسی رابطه بین نوع راهبرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی

            1-2- بررسی رابطه بین راهبرد تکرار با پیشرفت تحصیلی

            2-2- بررسی رابطه بین راهبرد سازماندهی با پیشرفت تحصیلی

            3-2- بررسی رابطه بین راهبرد بسط‌دهی با پیشرفت تحصیلی

            4-2- بررسی رابطه بین راهبرد نظارت با پیشرفت تحصیلی

   

  5- گزاره‌های تحقیق (سوالها/فرضیه‌ها)

  در این پژوهش به سؤالات ذیل پاسخ داده می‌شود:

  1- آیا بین راهبرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

  2- آیا بین نوع راهبرد یادگیری و موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

  1-2-آیا بین راهبرد تکرار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

  2-2- آیا بین راهبرد بسط‌دهی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

  3-2- آیا بین راهبرد بسط‌دهی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

  4-2-آیا بین راهبرد نظارت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

   

  6- معرفی نوع متغیرها وتعاریف عملیاتی:

  6-1- متغیرها

            1- متغیر مستقل: راهبرد یادگیری شامل 4 نوع تکرار (مرور)، بسط و گسترش، سازماندهی ونظارت بر درک مطلب

            2- متغیر وابسته: موفقیت تحصیلی

            3- متغیر کنترل: پایه تحصیلی (سوم متوسطه نظام جدید)، جنسیت(دختر)

   

  6-2- تعریف عملیاتی:

            1- دانش آموز موفق:           دانش‌آموزان موفق به کسانی اطلاق می‌شود که نمره آنها در دو درس اختصاصی مربوط به رشته تحصیلی‌شان 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین باشد.

            2-  دانش‌آموزان ناموفق : دانش‌آموز ناموفق به کسی اطلاق می‌شود که نمره او در دو درس اختصاصی مربوط به رشته تحصیلی مساوی یا 1 انحراف معیار پایین‌تر از میانگین باشد.

            3- راهبردهای یادگیری: فعالیتهای بالقوه آگاهانه‌ای که فرد جهت تسهیل حافظه از آنها بهره می‌برد. راهبردهای یادگیری مرکب از طیف بزرگ و متنوعی از فعالیتهای بالقوه آگاهانه شخص است که ممکن است به طور ارادی به عنوان وسیله‌ای برای هدف به یاد سپردنهای مختلف به کار می‌رود (فلاول[14]، 1988، ترجمه ماهر1377) 

            راهبردهای شناختی آن دسته از راهبردهایی هستند که فرد برای پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌دهد. شامل تکرار و مرورذهنی، بسط‌دهی، سازماندهی و نظارت بر درک مطلب است. (وین اشتاین[15] وسایر[16] 1986، به نقل ازآزاد 1382)

            3-1- راهبرد تکرار(مرورذهنی): مرحله رمز گردانی اطلاعات به شکل معنایی در حافظه کوتاه‌مدت وانتقال آن به حافظه بلندمدت در اثر تکرار مطالب مانند تکرار ساده اسامی،تکرار یک متن درسی، حفظ طوطی‌وار و تمرین پراکنده.

            در این پژوهش منظور از راهبرد تکرار نمره‌ای است که آزمودنی‌ از سوالهای مربوطه کسب می‌کند و بالاترین نمره 20 می‌باشد.

            3-2-  راهبرد بسط‌دهی: یادگیرنده به کمک راهبرد بسط وگسترش، بین آنچه از قبل می‌دانسته و آنچه قصد یادگیری آن را دارد پل ارتباطی ایجاد می‌کند. این کار از طریق افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثالها یا مواردی برای ایجاد تداعی، عبارت سازی، خلاصه کردن و … انجام می‌شود.

   

  ABSTRACT

  The present research tries to compare the learning strategies between the two groups of successful and unsuccessful girl students in New System high schools of Yazd city.

  The study group in this research was composed of 222 students in the third grade of high school in three fields of study selected randomly from two educational districts and 10 high school. The number of students it the field of Mathermatics-Physics were 56 in Experimental Science 74 and in Hunanities 92 people who were tested in two groups of successful and unsuccessful students.

  In order to assessment the independent variable a questioonare including 28 questions of five choices were used. The choices included always, usually, sometimes, rarely and never. The questionare was presented to the students in the schools in group and the information were analyzed by the use of independent T test, multi-variable regression analysis and differentiation analysis. The findings shows that there is a significant relation between learning strategies and achievment of the students in the fields of Mathematics-Physics and Humanities and among the learning strategies, the strategy of Elaboration in Mathematics-Physics and Elaboration and Rehersal strategy in Humanities are highly correlated with the educational progress.

  Also the results of Differential Analysis Showed a significant relation between the learning strategies and the educational success and in students of Mathematics-Physics, the strategy of Elaboration and comprehension monitoring have the maximum correlation with educational success.

  In the field of Experimental Sciences, comprehension monitoring strategy which has the most correlation with educational success. In the filed of Humanities, Elaboration Strategy and comprehension monitoring have the most related with the educational success. 

 • فهرست و منابع پایان نامه مقایسه راهبرد های یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  1- اتکینسون، ریتا. ل، اتکینسون، ریچارد. س وهیگارد، ارنست. ر(1375) «زمینه روانشناسی». ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.

  2- امینیان. امیرحسین(1373). «بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد». پایان نامه کارشناسی ارشد تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  3- انصاری، رقیه(1376). «بررسی رابطه راهبردهای یادگیری با خلاقیت دانش‌آموزان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.

  4- باصری، احمد(1374)، « بررسی مقایسه‌ای راهبردهای یادگیری و مسند علیت دانش آموزان برجسته وعادی» پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

  5- پاول اس، کاپلان(1381) روان شناسی رشد ترجمه مهرداد فیروز بخت

  6- پیترکله، لورناچان(1372). «روشها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی». ترجمه فرهاد ماهر تهران: نشر قومس.

  7- خوش خلق، ایرج. (1374)، «بررسی رابطه جهتگیری هدفی معلمان با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیت.

  8- دلاور، علی(1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی تهران انتشارات رشد

  9- رابرت، ال. سولسو(1371) «روانشناسی شناختی». ترجمه فرهاد ماهر، تهران: انتشارات رشد.

  10- رفوث، مری آن و لیندا و دوفابو، لئونارد (1375). « راهبردهای یادگیری و یادسپاری». ترجمه علینقی (کمال) خرازی. تهران: نشرنی.

  11- سالاری فر، محمد حسین(1375). «بررسی نقش اجزاء دانش فراشناختی در حل مساله و پیشرفت تحصیلی». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  12- سرمد،زهره و بازرگان، عباس و حجازی،الهه(1376). «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری». تهران. انتشارات آگاه.

  13- سیف. علی اکبر (1373). روانشناسی پرورشی. «روانشناسی یادگیری وآموزش». تهران انتشارات آگاه.

  14- عباباف، زهره(1374). «مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف 3 منطقه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  15- گانیه،رابرت،م (1368) «شرایط یادگیری»، ترجمه نجفی زند، جعفر. تهران: انتشارات رشد.

  16- گلاورجان. ای و برونینگ، راجر، اچ (1375) «روانشناسی تربیتی اصول و کاربرد آن». ترجمه علینقی خرازی، تهران مرکز نشر دانشگاهی.

  17- گیج نیت. ل و برلانیر، دیوید. سی (1374) « روانشناسی تربیتی وروان شناختی». ترجمه حسین لطف آبادی و همکاران. مشهد انتشارات پاژو. حکیم فردوسی.

  18- لفرانکویس، گای(1375) «روانشناسی برای آموزش»، ترجمه شهنی ییلاق، منیچه.تهران: انتشارات رشد.

  19- کامکار، علی(1376). « مقایسه شیوه‌های مطالعه و یادگیری در دو گروه از دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج». پایان نامه کارشناسی ارشد.تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

  20- واحدی، شهرام(1376). «مقایسه راهبردهای یادگیری در بین دانشجویان دو زبانه وتک زبانه». پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  21- هرگنهان، بی آر و السون، متیواچ (1376). «مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری».تهران: نشر دوران.

  22- هیلگارد، ارنست و باور، گوردن (1371) «نظریه های یادگیری» جلد اول، ترجمه براهنی، محمد تقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

   

  منابع انگلیسی

  1- Ames, C. & Archer, J.(1988). Achievement Goals in the classroom: Student’s Learning strategies and Motivation processes. Journal of the Educational psychology, 80(3), 260-267.

  2- Anderson, J.(1990). “Cognitive psychology and the its Implication” New York, Third edication.

  3- Belmont, J.M(1989) “Cognitive strategies and strategic learning”. American psychologist.Vol. 44:2, PP.142-148.

  4- Bieler. R. F. Snoman. J. (1993) psychology applied to teaching Houghton Mifflin.

  5-Case, R.(1988) Toward a neo-piagetian theory of Cognitive and emotional development. Developmental Review, 8,1-51

  6- Dembo, M.H(1994). Applying educational psychology New York: Longman.

  7- Flavell, J.H.(1976). “Metacognitive Aspects of problem solving”. Resnick (Ed.) The Nature of intelligence. Hillsdale, NJ; Erlboum-PP-231-235.

  8- Glover, J.M. & Bruning, R.H.(1990) “Educational psychology: Principles and Application” Hrpercolins.

  9- Joyce, & weil, M.(1986).: Models of Teaching” 3rd.Edition, Pretice-Hall Inc.

  10- Neisser, U.(1967). :Cognitive psychology” , New York:Appleton-centry crofts.

  11- Pintrich, P-R. & De Groot, E.V. (1990), Motivational and self- Regulated learning componets of classroom Academic performance. Jurnal of Education psycology, 81(1), 33-40.

  12- Seifert, K.L.(1991).Education psychology .Boston” Hough ton mifflin company.

  13- Wang, M.C; Geneva, H.D: Walberg, H.(1992). What helps students learn? Educational leadership, 50 ,PP 74-79.

  14- Weinstein, G.E. & Mayer, R.E. (1986). The Teaching of learning strategies, In wittrock, M.C.(Ed). Hand Book of Reserch on Teaching, CPP.315-327. New York Macmillan.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت