پایان نامه مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

تعداد صفحات: 33 فرمت فایل: word کد فایل: 10003701
سال: 1380 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی کامپیوتر
قیمت قدیم:۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

  پایان نامه علمی کاربردی

   نرم افزار کامپیوتر

  مقدمه

       مدیریت پایگاه های داده یکی از کاربردی ترین شاخه های علوم کامپیوتر می باشد و برای انجام این کار ابزار های مختلفی موجود می باشدکه accessیکی از آنها به شمار می آید.

       پایگاه داده های رابطه ای یکی از مدل های متداول برای طراحی بانک اطلاعاتی است که در اینجا درباره آن بحث خواهد شد.accessبه عنوان یکی از قوی ترین نرم افزار های سیستم مدیریت پایگاه داده(DBMS) طرفداران زیادی در دنیا دارد.

       مانند سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی پیشین ,MicrosoftAccessjتوسط بیش از میلیون ها نفر در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.accessبرای نگهداری (ذخیره و بازیابی)اطلاعات خیلی خوب می باشد وبا داشتن تمام wizardها و سایر ابزار های هوشمند,می تواند یک برنامه کاربردی کامل, جالب وپیشرفته ای ایجاد کند,ولی نمی تواند تمام قابلیت های مورد نیاز را فراهم کرده و به تمام کار بران بدون داشتن بعضی از راهنمایی ها سرویس دهد .پس نیاز است که مدیر پایگاه داده در accessبا استفاده از برنامه نویسی,تغییراتی را در بانک اطلاعاتی مطابق خواسته های خود اعمال نماید .در بر نامه طراحی شده برای این امر از Dlphi7استفاده شده که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت و توضیحات بیشتری داده می شود.

   

  آشنایی با کار برد ACCESS

       فرض کنید که بانک اطلاعاتی به اندازه کافی بزرگ بوده وشما نیاز دارید که تغییریکسانی را روی تعداد زیادی از رکورد ها در بانک اطلاعاتی اعمال کنید. با استفاده این دو(ACCESS,DELPHI) یک recordsetکاملی که خیلی کارآتر و بهتر از تغییر مقادیر تک تک رکورد ها در فرم می باشد را می توان انجام داد.

       بعنوان مثال ,فرض کنید که میخواهید کارمندی با مشخصات خاصی را که در یک آموزشگاه جدید با position جدید در فیلد پست وارد ونمایش دهید ,یک برنامه مانند این برنامه (اطلاعات آماری آموزشگاه ها و مدارس آموزش و پرورش)این کار را برای شما انجام ودر صورتی که کاربر بخواهید شخص را حذف کند.

  جداول

       بارزترین جزء هر بانک اطلاعاتی ،جدول است.این همان محلی است که داده ها نگهداری میشوند .هر جدول مجموعه ای از رکورد هایی است که می توان به فیلد هایی تقسیم نمود.هر فیلد محل نگهداری جزءی از اطلاعات مربوط به رکوردی است که در آن قرار دارد.

       جداول Accessرا میتوان در یکی از دو مد Datasheetیا Designمشاهده نمود.در مد نمایش design،شیوه عملکرد جدول تعریف میشود.مد نمایش Datasheetمشابه یک صفحه گسترده است.ستونهای موجود در برگ داده نمایانگر فیلدی های جدول هستند. برای هر رکورد ذخیره شده در بانک اطلاعات نیز یک سطر وجود دارد.

       همان طور که گفته شد دراین برنامه ازاین روش برای طراحی جداول یاد شده (به عنوان مثال:karmandan(اطلاعات کارمندان)،ET_Kol(اطلاعات کلی)،ET_classhxghuhj(اطلاعات کلاس ها)،...)مورد استفاده قرار گرفته.

   

   

  پرس و جوها

       یک پرس وجودر یک بانک اطلاعاتی برای جستجو، مشاهده واصلاح داده های موجود در جداول به کار می رود.از پرس وجوها می توانید برای اصلاح ساختار جداول ویا دستیابی به داد هایی که نسبت به بانک اطلاعاتی Accessخارجی به شمار می روند نیز استفاده کرد.

       واژه دیدگاه مترادف پرس وجو است،آنها کار مشابهی انجام می دهند .در SQLServer،شی مورد استفاده برای اینکار دیدگاه نامیده میشود.وقتی از مکانیزم ذخیره سازی پیش فرض Accessاستفاده می شود ، این شی پرس و جو نامیده می شود.

      از یک پرس وجو برای باز گرداندن داده هایی که شرایط خاصی را دارند ،استفاده می شود . این پرس و جوها را می توان در مد نمایش Datasheetمشاهده نمود یا میتوان به عنوان منبع داده های فرم ها وگزارشهایی که در بانک اطلاعاتی ایجاد میشوند به کار برد.علاوه بر فراهم کردن قابلیت جستجو براساس معیار های خاص،پرسو جوها را می توان برای خلاصه سازی و تحلیل داده نیز به کار برد .

       برای نمونه میتوان به پرسو جوهای تعریف شده در برنامه فوق اشاره کرد(KarmandaQ,ShenasnameQ,…).

  گزارش ها

       اگر نتوانیم داده ها را با اشخاص دیگری به اشتراک بگذاریم ،وارد کردن آنها در یک بانک اطلاعاتی چه فایده ایدارد؟گزارشها به شما امکان می دهند که داده های خروجی را با فرمت هایی که به آسانی قابل خواندن هستند ،به چندین مقصد (همچون چاپگر یا پست الکترونیک)ارسال کنید . گزارش ها را میتوانید به یک چاپگر ارسال کنید.یا میتوانید با هر فرمتی صادر کنید.

  در فصل آینده به چگونگی ارتباط واتصال بانک اطلاعاتی Accessبه Delphi7وتا حدی به آشنایی با  محیط آن خواهیم پرداخت.

   

  فصل دوم

   مقدمه

  Delphi      برای افرادی مناسب است که زبان پاسکال شیءگرا را میشناسند و می دانندکه چگونه یک برنامه دلفی یا Kylixرا ایجاد کنند،اجزاءرا روی فرم بیندازند ،مدیران رویداد را ایجادکنند،واعمال مورد نیاز برای تولید یک برنامه عملیاتی را انجام دهند.

       فرض بر این است که دانش پایه بانک اطلاعاتی واسلوب شناسی آنها را دارند. به همین دلیل دیگر به توضیح واژه ها وابزار آن نمی پردازیم.

  اتصال به یک بانک اطلاعاتی در دلفی

       برای برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی (فرض بر بانک اطلاعاتی Accessاست)با استفاده از ADO،بایستی از شیءADOConnection استفاده کنید.ADOConnection دارای خصوصیاتی است که پراداختن به آن مربوط به مباحث اختصاصی تر دارد،در اینجا ما فقط خصوصیاتی  را مطرح می کنیم که برای یک اتصال به بانک لازم است.

  ADOConnection     دارای خصوصیتی است با نام ConnectionStringکه با انتخاب آن پنجره ای با نام Mainباز خواهد شد،برای اتصال کلید Buildرا انتخاب وپس از مشاهده پنجره جدید در قسمت کار برگ provider،Microsoft jet4.0 OLE DBProviderرا انتخاب وکلید next  را میزنیم ودر کار برگ Connectionکلید جستجو را برای انتخاب بانک -Accessکه قبلا آن را طراحی کردیم-می زنیم ،در اینجا برای اطمینان از درستی اتصال کلید testConnectionرا نیز زده ودر مراحل بعد okرا انتخاب می کنیم.در اینجا با trueکردن خصوصیت connectionیک اتصال با بانک اطلاعاتی خواهیم داشت.

       در برنامه فوق نیز برای اتصال به بانک ها یeducوDisktempاز دوADOConnection1,2 استفاده شده است.

  کنترل عملیات Lonig

  LonigPrompt      مشخص می کند که آیاVCL/DataCLXدر زمان اجرا به صورت خودکار پنجره UserNameوPasswordرا به کاربر نشان دهد یا خیر؟در صورتی که شما این خصوصیت را Trueکنید پنجره پیش فرض Loginرادر زمان اجرا به کاربر نمایش داده در غیر این صورت پنجره پیش فرض ملغی تلقی خواهد شد.

   

  مشاهده اطلاعات بانک درجدول

         برای نمایش اطلاعات بانک اطلاعاتی بر روی فرم در محیط این برنامه از کار برگADO،شیءADOTableرا انتخاب میکنیم ،پس از آن در قسمت خصوصیتConnection،ADOConnection مورد نظر را برمیگزینیم واز خصوصیت ،TableNameجدول مورد نظر را از میان جداول بانک اطلاعاتی انتخاب می کنیم.با trueکردن خصوصت Activeاز فعال ودرست بودن ارتباط فوق اطمینان حاصل میشود.

        در کاربرگ DataControl،شیءDBGridودر کاربرگ DataAccess،DataSourceرا انتخاب میکنیم.از خصوصیت DataSetدرشیءDataSourceگزینه ADOTableمورد نظر را انتخاب واز خصوصیت DataSource،DataSourceمورد نظر را نیز بر میگزینیم.در اینجا در صورتی که تمامی مراحل با دقت و صحت صورت پذیرقته با شد شما می توانید داده ها را در DBGrideمشاهده نمایید که نشانگر یک ارتباط کامل است.

   

  گزارشات

       برای گرفتن گزارشات از این جداول ،در کار برگQReport،شیءQuikeReportرا انتخاب وبا اتصال آن به ADOTable مناسب می توان گزارشات را مشاهده ویا در صورت لزوم از آنPrintتهیه نمود.

   

  فصل سوم

   

  تجزیه وتحلیل

   

  فاز اول

  مقدمه

  آموزش وپرورش: آموزش و پروش یکی از نهاد های بنیادی در امر تعلیم و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان است  که خود شامل زیرنهاد ها وسازمانها وشاخه های بسیاری است ومستلزم نظم ،ترتیب ،برنامه ریزی ودقت در امر مراحل آموزشی میباشد، متا سفانه این سیستم آموزشی با وجود اینکه خود یکی  از مبناهای این امر می باشد آنچان که باید وشاید از سیستم مکانیزه وهدفمندی برخوردار نیست.

  هدف از طراحی این برنامه-با وجود معایب - سنجش توانایی ومقدمه ای به سوی بهبود و ترمیم در راستای سیستم آموزشی و پیشرفت در امر تعلیم وتعلم وهمچنین کاستن از مشکلات موجود میباشد.

   

  آموزشگاه ها

      مراکز آموزشی خوصوصی ویادولتی هستند که با نظارت مستقیم ویا غیر مستقیم سازمان آموزش و پرورش ناحیه مربوطه در امر آموزش- به صورت تخصصی در یک یا چند شاخه از علوم پایه ویا فنی از -نقش بسزایی برخوردارند.

      هر آموزشگاه از یک سری اطلاعات شناسنامه ای مانند :نام آموزشگاه ،کد آموزشگاه ،آدرس ومحل آموزشگاه،نوع ساختمان آموزشگاه(مثلا:اسکلت آهنی ویا خشتی و گلی و...)و اطلاعات اتاق ها وکلاس ها وکارگاه هاو...دارد ویک سری اطلاعات مربوط به کارکنان وخدمه مانند :نام ونام خانوادگی،نام پدرودیگر اطلا عات شناسنامه شخص کارمند،تاریخ استخدام ،نوع مدرک،پست وموقعیت غیره...که این موارد به دقت در فرمهایی طراحی و ذخیره ونگهداری ودر مواقع لزوم مورد استفاده قرار میگیرند.

  مدارس

  مدارس نیز مانند آموزشگاه ها از یک سری اطلاعات شناسنامه ای ویک سری اطلاعات مربوط به کارکنان در نزد آموزش وپرورش برخوردارند. تفاوت مدارس و آموزشگاه های دولتی و غیر دولتی در این است که  کارکنان دولتی از یک سری حقوق و مزایای بر  خوردارند که توسط دولت وبا واسط آموزش وپرورش پرداخت میگردد.درصورتی که حقوق و مزایای آموزشگاه ها میتواند از طریق مدیریت و صندق درآمد آموزشگاه به کارکنان پرداخت گردد.

 • فهرست و منابع پایان نامه مستندات آماری آموزشگاه ها ومدارس آموزش و پرورش

  فهرست:

  فصل اول...............................................................................................................5

  مقدمه.......................................................................................................................6

  آشنایی با کاربرد Access.............................................................................................7

  جداول......................................................................................................................7

  پرس وجو ها.............................................................................................................8

  گزارشات.................................................................................................................9

  فصل دوم.............................................................................................................10

  Delphi.................................................................................................................11

  مقدمه.....................................................................................................................11

  اتصال به بانک اطلاعاتی............................................................................................12

  کنترل عملیات Login...............................................................................................12

  مشاهده اطلاعات بانک در جدول..................................................................................13

  گزارشات...............................................................................................................13

  فصل سوم ...........................................................................................................14

  تجزیه وتحلیل........................................................................................................................15

  فاز اول.........................................................................................................15

  مقدمه...........................................................................................................15

  آموزشگاه......................................................................................................16

  مدارس.........................................................................................................16

  چارت سازمانی...............................................................................................17

  فاز دوم.........................................................................................................18

  روند نمای سیستم.............................................................................................18

  ERD..........................................................................................................21

  فصل چهارم.........................................................................................................22

  تشریح برنامه.........................................................................................................23

  فرم اطلاعات کلی..........................................................................................25

  اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه...............................................................25

  اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه.......................................................................26

  جدول اتاق ها وسالن ها...................................................................................28

  فرم اطلاعات کارمندان...................................................................................29

  اطلاعات کلاس ها ودانش آموزان.....................................................................30

  فرم گزارشات..............................................................................................31

  فرم ایجاد فایل انتقال......................................................................................32

   

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت