پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

تعداد صفحات: 132 فرمت فایل: word کد فایل: 10003545
سال: 1390 مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

  مقدمه:

     انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

   

  بخش اول

  نظام کیفری ایران باستانی

  سومر

  مصر

  آشور

  قانون حمورایی

   هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

  اشکانیان

  سامانیان سازمان قضایی

   

   

  نظام کیفری ایران باستان

  سومر

    حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

  تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

  در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

  مصر

  تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

  آشور

     قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

  قانون حمورابی

  قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

  در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

    داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

  هخامنشی:

     نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

  وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

  حق عفو فقط با پادشاه بود.

  حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

  علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

  حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

  رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

  قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.

  دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

  در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.

  دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

   

  نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

  در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

  در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

  مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2)  میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

  اشکانیان

  اسکندر فرزند  پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

 • فهرست و منابع پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

  فهرست:

  عنوان

  صفحه

  مقدمه مؤلف

  1

  بخش اول

  2

  نظام کیفری ایران باستانی

  3

  سومر

  3

  مصر

  3

  آشور

  4

  قانون حمورایی

  4

   هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

  5

  اشکانیان

  9

  سامانیان سازمان قضایی

  10

  بخش دوم

  12

  دادرسی در اسلام

  13

   معنی قضا

  13

  اصطلاح قضا

  13

  مراتب ولایت

  14

  شرایط دادرس

  14

  مستحبات و مکرومات دادرس

  16

  آداب مکروحه

  16

  آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

  17

  بخش سوم

  18

  دعوی و تعریف آن

  19

  تعریف مدعی از مدعی علیه

  19

  مقررات مربوط به مدعی علیه

  20

  اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

  21

  طرق حکومت

  22

  هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

  23

  حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

  24

  نیروهای سازنده حقوق

  26

  بخش چهارم

  27

   اهداف حقوق

  28

  حقوق و شاخه ‏های آن

  29

  علم حقوق و فن حقوق

  29

  شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

  29

  حقوق و دولت

  31

  نقش حقوق در دولت

  32

  دلایل الزامی بودن حقوق

  32

  بخش پنجم

  33

  موجر و مستأجر

  34

  شرایط اجاره درست

  34

  تصرف عدوانی

  35

  چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

  36

  بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

  36

  سرقفلی

  39

  فسخ معامله

  39

  خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

  41

  وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

  42

  بخش ششم

  43

  انواع ضرر

  44

  عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

  44

  علت خارجی(تادیه خسارت)

  45

  جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

  45

  شرط عدم مسئولیت

  47

  فرق جزا و عدم مسئولیت

  48

  دلایل بطلان عدم مسئولیت

  49

  خسارت تاخیر و تأدیه

  49

  معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

  50

  خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

  50

  راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

  52

  تقویم خسارات

  54

  بخش هفتم

  55

   تعریف سند - انواع سند

  56

  سند از نظر قانون ثبت

  57

  روش جدید صدور سند مالکیت

  57

  مسئولیت کیفری در قراردادها

  58

  خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

  59

  روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

  59

  انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

  60

  وجه التزام در اسناد رسمی

  60

  در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

  61

  قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

  63

  مقررات تنظیم اسناد رسمی

  64

  آئین تنظیم قراردادها

  66

  بخش هشتم

  69

  کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

  70

  شرایط و توضیحات در قراردادها

  70

  خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

  72

  فورس ماژور

  72

  نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

  73

  نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

  73

  روش حل اختلاف (داوری)

  75

  بخش نهم

  76

  قرارداد ساخت و مشارکت

  77

  قرارداد کار موقت

  82

  اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

  85

  قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

  90

  مشارکت در ساخت نما

  96

  اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

  100

  قرارداد اقاله

  105

  بخش دهم

  107

  قوانین و لوایح مصوب ق. م

  107

  منبع:

  بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

  خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی

  تامین دادرسی در اسلام:                    استاد محلاتی: محمد سنگجلی

  تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران      جهانبخش ابراهیمی

  مقدمه علم حقوق                               دکتر ناصر کاتوزیان

  حقوق ثبت اسناد واملاک                    غلامرضا مستمری

  نمونه قرارداد                                   امیر هوشنگ ساسان نژاد

  نگرش تنظیم قرارداد                          بهمن کشاورز

  قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت