روش تحقیق بررسی آمادگی جسمانی بچه ها با مسائل اقتصادی

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 10003286
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی آمادگی جسمانی بچه ها با مسائل اقتصادی

  چکیده :

  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses)  دانش­آموزان دختردوره راهنمایی شهرستان ایذه می­باشد­.­این مطالعه روی 239 نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­­ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی،­ آزمون­های­ ویژ­ه ارزیابی­آمادگی جسمانی شامل استقامت­عضلانی (درازونشست)،­ انعطاف­پذیری،­­چابکی (دو9×4 متر)،­­­­سرعت (دو60 متر)،­­آمادگی­قلبی­تنفسی(پله)­،وآزمون­های ویژه ارزیابی ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن بود.­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی جسمانی وBMI ارتباط معنی­داری وجود داشت.­­بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با درصد چربی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت.

   

  کلیدواژه­ها: آمادگی­جسمانی،ترکیب بدنی،وضعیت اقتصادی _اجتماعی

  مقدمه

       پیشرفت­های شگرف در فن­آوری و ماشینی­شدن زندگی از ویژگی­های دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینی­شدن زندگی،­فقرحرکتی­ بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم­ترین مشکلات بشر امروزی است.­این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب می­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترین عواملی که سبب بروز ناتوانی­ها و مرگ­های زودرس می­شوند،­­از بیماری­های عفونی و واگیردار به بیماری­های مزمن وتحلیل­برنده تغییر یافته­اند.­در طی این سال­ها ازیک سو،­به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتی­ورفاه بیش­ازحد در زندگی،­زیاده­روی در مصرف چربی­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماری­های غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شده­است(وو[1]،2000).

       دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،­بهداشتی و قابلیت­های جسمانی می­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.­در کشورهای توسعه­یافته صنعتی به نظر می­رسد چاقی نتیجه انتخاب رژیم­های غذایی نامناسب ،­کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.­با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی می­کنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می­ باشد.­بررسی ها نشان داده­اند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماری­های قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است( دیل[2]،2002). عوامل متعددی از جمله سن،­جنس،­میزان تحصیلات،­ شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافه­وزن وچاقی مؤثرند­(عبدالوهاب،1999). کودکان با  وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر می­مانند وجهش نوجوانی آن­ها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.­نتیجه اصلی این امر،­کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.­یافته­های پژوهشی نشان می­دهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد­(ساچز[3]،1381). با توجه به این که شاخص­های بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاری­های ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،­برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،­بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی  را با وضعیت اقتصادی – اجتماعی دختران دانش­آموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

  بیان مسئله:

       آمادگی جسمانی از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.­افراد جامعه با شرکت در  فعالیت­های سلامتی­بخش چون دویدن نرم وآهسته،­تمرینات موزون وهوازی در تلاشند تا آمادگی جسمانی خود رابهبود بخشند ودر نهایت کیفیت زندگی،­بهره­وری و طول عمر خود را افزایش دهند.­بعضی از متخصصین تربیت­بدنی معتقدند که توده­ها باید آمادگی­جسمانی را مدنظر داشته باشند،­چراکه با این عمل به پیشگیری از بیماریهای معینی چون چاقی،­اختلالات اسکلتی عضلانی کمک خواهد کرد. همچنین متخصصین تربیت­بدنی برعناصری چون عملکرد قلبی –عروقی،­ترکیب بدنی وانعطاف پذیری به منظورکسب آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تأکید می­کنند(آزاد،1381).

       در پژوهشی که دانشگاه هیوستون ومرکز آمادگی جسمانی کویردالاس انجام داد افراد کمی چاق وآماده را با افراد لاغرغیرآماده مقایسه کردند دریافتند که چاق­های آماده  نسبت به لاغرهای غیرآماده کمتر درمعرض خطر بیماری های قلبی _عروقی وکاهش طول عمر بودند.­این نتیجه،­تایید چاقی نیست بلکه تاکید بر آمادگی جسمانی  است( الوندی ،1382).

  امروزه به واسطه تغییر در سبک و شیوه زندگی،­میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش انرژی و قوای فرد می­شود ودر نهایت منجر به افزایش بروزبیماری­ها وبرخی مشکلات مرتبط با تندرستی میگردد(اوجی،1382).

  فعالیت بدنی و وضعیت بیولوژیک در بین افراد به خصوص در بین نوجوانان وجوانان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که میزان تحصیلات وآگاهی والدین،­وضعیت اقتصادی،­اجتماعی وفرهنگی خانواده­ها نقش بسیار مؤثری در زمینه آمادگی­جسمانی فرزندان دارد،­بطوریکه بروستاد استدلال می نماید که باید از درک توقعات و ارزش­های والدین شروع کنیدوسپس در پی آن بر رشد روان شناختی کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعالیت جسمانی اعمال نفوذ کنید­(بروستاد[4] ،1998).

       لذا با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی وارتباط آن با سلامت فردی واجتماعی به نظر می­رسد که بررسی این وضعیت بر روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان وفرهیختگان آینده را تشکیل خواهند داد بسیار با اهمیت است.­بر این اساس محقق بر آن است تا به بررسی وضعیت آمادگی­جسمانی،­ترکیب بدنی  وارتباط آن با وضعیت اقتصادی واجتماعی دانش­آموزان دختران دوره راهنمایی شهرستان ایذه بپردازد وبه این سؤالات پاسخ گوید:آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده­های دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و آمادگی جسمانی آنان رابطه وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده های  دانش آموزان دختر دوره راهنمایی وترکیب بدنی آنان رابطه وجود دارد؟

  روش تحقیق:

  در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی  بوده که جهت جمع آوری اطلاعات از روش داده های از پیش آماده شده استفاده گردید، بدین صورت که با مراجعه به مدارس نمونه معدل دانش آموزان از دفتر کارنامه دبیرستان استخراج شد.

  برای تجزیه و تحلیل  داده ها از برنامه آماری SPSS استفاده شده است که در این برنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده روش تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه  و استفاده از آزمونهای تعقیبی با مقایسه چندگانه به کاربرده شده است.

  در این پژوهش جامعه آماری 12812 نفر بوده که از این تعداد 200 نفر برای نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.

  ضرورت واهمیت تحقیق:

       سلامت جسمانی وداشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات مثبت ومنفی آن می­تواند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارد.­امروزه اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم مورد توجه قرارگرفته است،­بعلاوه شواهد علمی در زمینه فواید سلامت بخش ورزش  نیز در حال افزایش است.­بررسی­ها نشان داده­اند اجرای منظم فعالیت بدنی مزایای معنی­دار دارد.­حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی­جسمانی درکاهش خطر امراض­قلبی،­فشار خون،­­دیابت وناراحتی­های روحی –روانی مؤثر است.­­اما درجوامع امروزی که متکی بر فناوری پیشرفته می­باشند کاهش فعالیت جسمانی بیش از هر زمان دیگری به چشم می­خورد. در کشورما نیز فعالیت بدنی ناکافی به شکل یک نگرانی بزرگ خودنمایی می­کند،ماشینی­شدن زندگی،استفاده ازسرگرمی­های کاذب رایانه­ای، کاهش شدیدی را در میزان فعالیتهای بدنی افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و این امر باعث بوجود آمدن نابسامانی­های فراوانی در زمینه­های جسمی ،روحی واجتماعی در جامعه شده است(رمضانی،1382).در مطالعات مختلف صورت­گرفته درجوامع پیشرفته مشخص کرده­اند که با افزایش میزان تحصیلات،شیوع چاقی و استعمال سیگار کاهش یافته ومیزان فعالیت بدنی و داشتن عادات غذایی صحیح افزایش یافته است(لوزوف[5]، 1999).

       طبق نظریات جامعه شناختی نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتی با صلاحیت استفاده می­کنند.(ویلیامز[6] ،2006).­­والدین می­توانند با انجام تمرینات ورزشی و رعایت عادات صحیح بهداشتی و تغذیه­ایی چه درخانه وچه درمحیط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزایای فعالیت بدنی منظم تاثیر قابل توجهی بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجی،1382).

       ورزش وخصوصا فعالیتهای مربوط به آمادگی جسمانی به طورخاص تأثیر بسزایی بر سلامت دختران جوان جامعه به عنوان مادران نسل آینده دارد.­از این دیدگاه فعالیت جسمانی دختران به صورت ویژه از ابعاد فیزیولوژیکی،­روان شناختی،اجتماعی،بهداشت روانی وفرهنگی و...مورد توجه قرار می­گیرد.­به طوری که  طبق تحقیقات به عمل آمده فعالیت­های­جسمانی درافراد باعث کنترل چاقی،بی­تحرکی،آسیب دیدگی،اختلالات تغذیه­ای،توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی وتعامل بین کودک و والدین می شود.(کین ولارکین[7]،1999).

       لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقیقات ناکافی در این زمینه مبادرت به انجام این تحقیق می نماید تا به این سوال پاسخ گوید که : آیا بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و آمادگی جسمانی دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده و ترکیب بدنی  دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمایی ارتباط وجود دارد؟

  نمونه آماری

  نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه، ( انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه)

  نمونه گیری تصادفی ساده: در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی جهت بودن عضوی از اعضای نمونه را دارد. منظور از مستقل این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضای جامعه تأثیر نداشته باشد1. در این پژوهشی نمونه آماری 200 نفر بوده که شامل 100 نفر دختر و 100 نفر پسر می باشد. از این 100 نفر 50 نفر با والدین فرهنگی و 50 نفر با والدین غیر فرهنگی می باشند.

  از بین 50 نفر با والدین 250 فرهنگی 25 نفر دارای پدر فرهنگی ، 15 نفر دارای مادر فرهنگی و 10 نفر دارای پدر و مادر فرهنگی می باشند.( برای هر دو جنس اطلاعات یکسانی  می باشد.)

  اهداف تحقیق:

  الف-هدف کلی:

  هدف کلی از این انجام این تحقیق بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده­ها با آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی 88-1387می باشد.

  ب-اهداف اختصاصی:

  - بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمایی شهرستان ایذه

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی آمادگی جسمانی بچه ها با مسائل اقتصادی

  فهرست:

  مقدمه........................................................................................................................................ 1

  بیان مسئله ................................................................................................................................. 4

  اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................................ 5

  اهداف تحقیق ........................................................................................................................... 7

  فرضیه های تحقیق ..................................................................................................................... 7

  متغیرهای تحقیق ........................................................................................................................ 9

  محدودیت های تحقیق ....................................................................................... 14

  پیشنهادات ..................................................................................................... 15

  منابع 

  منبع:

  1-آجودان،­ماندانا.­1381.­رشد تربیت بدنی.سال سوم.پاییز 1381

  2-آزاد،احمد.­ (1383).مبانی تربیت بدنی.­چاپ سوم .­تهران.­انتشارات نور

  3-آقاعلی نژاد،­حمید.رجبی،­حمید.صدیق سروستانی،رحمت اله امیرزاده،فرزانه.(1384).­ ارتباط میزان فعالیت بدنی،­ آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش­آموزان دختر 17-15 سال تهران.­ نشریه حرکت،3(6):14-1

  4-الوندی.داوود،(1382).­ماهنامه زیور ورزش ،سال سوم،شماره16

  5-امیرزاده فرزانه,آقاعلی نژاد حمید,رجبی حمید,صدیق سروستانی رحمت اله.­(1384).­ ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با وضعیت اقتصادی دانش­آموزان دختر تهرانی.طرح پزوهشی

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت