پایان نامه آلودگی هوا

تعداد صفحات: 138 فرمت فایل: word کد فایل: 1000291
سال: 1383 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۲۰,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه آلودگی هوا

  ترکیبات جو

  هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول  گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد. گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است، با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد. بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود. وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند.

  جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.

  علاوه بر ترکیبات دائمی جو که اشاره شد، جو زمین حاوی مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسیار کوچک آب نیز می باشد که نباید آنها را جزء ترکیبات گازی جو به حساب آورد. اما نقش این مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نیز نمی توان نایده گرفت.

  ارتفاع و ساختار جو

  جو زمین، پوشش عظیم گازی شکل است که اطراف کره زمین قرار گرفته و حتی در سطح آن نیز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمین دور شویم از غلظت هوا کاسته می شود. بطوری که غلظت هوا در لایه های انتهایی آنقدر کم می شود که بالاخره بطور غیر محسوسی با جو خورشید در هم می آمیزد. در ابتدا کاهش غلظت هوا بسیار سریع است بطوری که 50 درصد جرم هوا در ارتفاع کمتر از 5/5کیلومتری سطح زمین قرار دارد و نیمی از آنچه باقی می ماند نیز در 5/5 کیلومتر دوم متمرکز است. به عبارت دیگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع کمتر از 11 کیلومتری سطح زمین پراکنده است. افزایش غلظت هوا در نزدیک سطح زمین یکی به دلیل جاذبه و دیگری فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.

  ساختارجو را میتوان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از معیارهایی که بر اساس آن لایه های جو طبقه بندی می شوند دمای هوا است. طبقه بندی حرارتی از نظر تغییرات هوا و اثرات مستقیم گرما بسیار با اهمیت می باشد.

  با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصیات جو در لایه های فوقانی و به این دلیل که سطوح بالایی هنوز تحت بررسی و تحقیق می باشد هیچ گونه تعریف و مشخصه جامعی از ساختار جو در این قسمت وجود ندارد. در شکل 1 ساختار لایه بندی جو از برخی جنبه های فیزیکی نشان داده شده است. پایینترین لایه جو که در برگیرنده بیشترین جرم هواست و همچنین بزرگترین ویژگی آن کاهش تدریجی دمای هوا نسبت به ارتفاع می باشد. لایه تروپوسفر نام دارد. بیشترین تغییرات جوی که کاهش دما نسبت به ارتفاع مهمترین آنهاست، در این لایه اتفاق می افتد. ضخامت متوسط لایه تروپوسفر حدود 11 کیلومتر است.

  روی لایه تروپوسفر طبقه استراتوسفر قرار دارد که ضخامت متوسط آن حدود 23 کیلومتر است. در 3 کیلومتر اول استراتوسفر، دمای هوا ثابت است اما در قسمتهایی بالاتر دمای هوا با ارتفاع افزایش می یابد لایه مزوسفر در بالای طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتی است که در آن دمای هوا نسبت به افزایش ارتفاع بطور سریع کاهش پیدا می کند. ترموسفر انتهاییترین لایه جو می باشد که در آن بار دیگر دمای هوا با ارتفاع به سرعت زیاد می شود. این لایه از ارتفاع تقریبی 80 کیلومتری شروع و تا 190 کیلومتری سطح زمین ادامه دارد. بدین ترتیب جو زمین از نظر حرارتی به چهار لایه متمایز: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، و ترموسفر تقسیم می شود. مرز بین لایه های اول و دوم، تروپوپاز،مرز لایه های دوم و سوم استراتوپاز و مرز لایه های سوم و چهارم مزوپاز نام گرفته است. مزوپاز محلی است که پایینترین دما را دارا می باشد.

   

   

  تأثیر فعالیتهای انسان بر وضعیت جو

  وقتی می شنویم که مثلاً مردم شهر لوس آنجلس در وضعیت مه دود (Smong) هوا با ماسک ضد گاز در خیابانها ظاهر می شوند، باید به خود آئیم که واقعاً چه بلایی بر سر جو زمین آورده ایم.

  مواد زایدی که در یک جامعه غیر صنعتی دور ریخته می شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمی آیند بلکه این مواد در اصل بخشی از چرخه عناصر در طبیعت است. اما در جوامع صنعتی، توسعه فرایندهای انرژی، بیش از نیاز شخصی افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمین تأثیر می گذارد: یکی تغییر در ترکیب گازهای جو؛ و دیگری تغییردمای جو. از زمان انقلاب صنعتی تاکنون بشر همیشه بیش از توان طبیعت درپاک سازی جو، مواد آلاینده وارد آن کرده است. اثرات آلودگی هوا از چند نظر حائزاهمیت است: تأثیر اول آن، تغییراتی است که در ترکیب گازهای جوی ایجاد می شود و برای سلامتی انسان مضر است؛ دومین تأثیر، افزوده شدن ذرات معلق در هوا (Aerosols)؛ و سومین اثر، تغییر دمای جو زمین است.

   

  آلاینده های گازی شکل

  بطوری که در جدول نشان داده شد، دی اکسید کربن فقط بخش بسیار کوچکی از گازهای جو را تشکیل می دهد؛ اما این مقدار ناچیز، همان طور که مشروحاً خواهیم دید، اهمیت زیادی دارد. CO2 و بخار آب، جذب کننده اصلی انواع طول موجهای تابشهای حرارتی هستند که باعث گرم شدن هوا می شوند. هر چه میزان CO2 در جو اضافه شود بر دمای هوای کره زمین افزوده می گردد. کارشناسان هواشناسی بر این عقیده اند که اگر افزایش CO2 موجب افزایش دمای هوا     می گردد؛ برعکس، افزایش ذرات معلق در هوا با انعکاس و پراکنده کردن تابش خورشیدی باعث سرد شدن جو می شوند، و لذا تأثیر گاز CO2 از این طریق خنثی می گردد.

  گاز دی اکسید کربن در اثر سوخت کامل کربن و مواد فسیلی، حاصل می گردد. گرچه CO2 به مقدار بسیار زیادی توسط وسایل نقلیه، صنایع و سوختهای خانگی تولید می شود، اما تنفس آن مستقیماً بر سلامتی انسان اثر ندارد، و تنها تأثیر آن، گرم شدن جو زمین می باشد. در شکل 2 تغییرات گاز کربنیک هوا از سال 1860 تا 1970 و پیش بینی روند افزایشی آن تا سال 2000 نشان داده شده است. 

 • فهرست و منابع پایان نامه آلودگی هوا

  فهرست:

  مقدمه................................................................................................................................................................... 1

  ترکیبات جو........................................................................................................................................................ 1

  ارتفاع و ساختار جو.......................................................................................................................................... 2

  تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو...................................................................................................... 5

  آلاینده های گازی شکل.................................................................................................................................. 5

  آئروسلها............................................................................................................................................................... 8

  آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟............................................................................................. 9

  آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت.................................................................................................... 9

  آلودگی هوا.......................................................................................................................................................... 11

  هوای غیر آلوده.................................................................................................................................................. 11

  منشاء و ماهیت آلاینده های هوا................................................................................................................... 14

  هوای آلوده.......................................................................................................................................................... 14

  آلودگی هوا.......................................................................................................................................................... 15

  کربن منوکسید.................................................................................................................................................. 16

  اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان...................................................................................................... 18

  شیمی تشکیل co............................................................................................................................................ 19

  غلظت و توزیع co............................................................................................................................................ 21

  اثرات co روی انسان....................................................................................................................................... 22

  اکسید های نیتروژن......................................................................................................................................... 23

  منابع اکسید های نیتروژن.............................................................................................................................. 24

  اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها.......................................................................................... 26

  شیمی تشکیل NOX.......................................................................................................................................................................................................... 26

  چرخه نوری NO2........................................................................................................................................... 29

  اثرات NOX....................................................................................................................................................... 30

  کنترل آلودگی NOX..................................................................................................................................... 31

  اندازه گیری NOX.......................................................................................................................................... 34

  هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی........................................................................................... 34

  هیدروکربن ها.................................................................................................................................................... 35

  منابع هیدروکربن ها......................................................................................................................................... 38

  تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی.................................................................................................................. 40

  غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی.................................................................................... 42

  اکسیدهای سولفور............................................................................................................................................ 46

  منابع سولفور اکسیدها..................................................................................................................................... 46

  شیمی تشکیل soX......................................................................................................................................... 49

  ذرات معلق.......................................................................................................................................................... 51

  ترکیب شیمیایی ذرات معلق......................................................................................................................... 54

  اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی........................................................................... 58

  کنترل انتشار ذرات معلق............................................................................................................................... 59

  ذرات معلق آلی................................................................................................................................................. 62

  آلاینده های معدنی مختلف........................................................................................................................... 63

  بوها........................................................................................................................................................................ 66

  تاثیر روی انسانها............................................................................................................................................... 67

  تاثیر روی حیوانات............................................................................................................................................ 72

  ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب................................................................................................. 77

  اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده........................................................................................................... 78

  آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها....................................................................................................................... 79

  استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور..................................................................................................... 83

  اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه..................................................................................................... 89

  آلاینده های هوا................................................................................................................................................. 91

  علائم قابل رویت............................................................................................................................................... 95

  تیپ های کلی صدمات.................................................................................................................................... 99

  مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها...................................................................................................... 100

  کلروز و سایر تغییر رنگها................................................................................................................................ 100

  رشد غیرطبیعی گیاهان.................................................................................................................................. 102

  شناخت اثرات مواد آلاینده............................................................................................................................ 103

  اثرات غیر قابل رویت....................................................................................................................................... 105

  1-رشد محصول................................................................................................................................................ 105

  2- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی................................................. 107

  بازدهی محصول................................................................................................................................................. 111

  اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع.................................................................... 112

  بخش ترجمه...................................................................................................................................................... 114

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت