پروژه بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی ، عملی و منابع انسانی

تعداد صفحات: 66 فرمت فایل: word کد فایل: 10002728
سال: 1388 مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه مدیریت
قیمت قدیم:۱۳,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی ، عملی و منابع انسانی

  پروژه برای دریافت درجه کارشناسی (BS)

  با گرایش مدیریت ورزشی 

  چکیده:

  امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می کنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

  تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

  جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد     ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب می باشد.

  همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

  فصل اول

   

   

  مقدمه:

  به طور معمول زندگی انسان توام با حرکت است اما با ظهور انقلاب صنعتی انجام دادن کارهایی را که زمانی با دست انجام می‌شد ماشین‌ها به عهده گرفتند به نسبتی که فعالیت بدنی مردم کاهش یافت، توانایی و زمینه‌ی حرکت طبیعی نیز در آنها کم شد. بدیهی است که زندگی ماشینی راحت‌تر بوده اما مشکلات جدی نیز به بار آورده است. بدون تلاش جسمی روزانه، بدن انسان دچار گرفتگی، ضعف عضلانی و یا انواع بیماریها می گردد. با توجه به اینکه فعالیت های اجباری روزانه ای که اغلب مردم آن را انجام می دهند برای ثبات تندرستی و سلامتی کافی نیست و بیشتر نیازمند جبران این فقر حرکتی به وسیله ورزش می باشند، برای شرکت دادن افراد در ورزش نیازمند ایجاد احساس و باورهای مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستیم تا ورزش به عنوان یک فعالیت مطلوب اجتماعی پذیرفته شود که در این میان محیط و شرایط محیطی که بخش عمده آن را تاسیسات و تجهیزات ورزشی تشکیل می‌دهند تاثیر گذار هستند. [1]

  ورزش هر جامعه بیانگر بخشی از زیر بنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. دانشجویان دانشگاهی بخش فهیم و بنیادی هر جامعه هستند و در ورزش نیز فعال‌ترین قشر محسوب می شوند. چشم انداز ورزش دانشجویی از دامنه و کیفیت تدارک ورزشی آن با سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن فرصت‌های جدید توسعه می‌یابد. این امر بیانگر فرصت ها و چالش های بزرگ موسسات آموزشی در رسیدن به این دور نما و تحت کنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه سلامتی، رضایت فردی، گنجایش اجتماعی و مشارکت است. از بین عوامل متعددی که ورزش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را از سایر بخش ها متمایز می کند رقابت ورزشی بنی دانشکده ها و دانشگاهها می باشد که از برجستگی خاصی برخوردار است.

  فعالیت ورزشی هر دانشجوی دانشگاه به طور گسترده ای درگیر رقابت ورزشی بین دانشکده ای و دانشگاهی است و تعداد زیادی از پرسنل اداری، مربیان و اعضای هیئت علمی نیز به نحوی به آن می پردازند و بودجه های زیادی هم مصرف می‌شود. [2]

  هدف این تحقیق تعیین میزان رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی دانشگاه تبریز است. این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانشجویان گروه تربیت بدنی تشکیل می دهند.

   

  بیان مسئله:

  امروزه مقوله‌ی تربیت بدنی و ورزشی به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که دستیابی به هدف های آن صرفاً از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی می تواند محقق گردد. در این راستا تغییرات شگرف و سریعی که در دنیای تکنولوژی صورت می گیرد، کاربرد روش‌های آموزشی پیشرفته و پیچیده را اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو رسالت مراکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به گذشته سنگین‌تر و پیچیده‌تر شده است به طوری که تحقق هدف های آموزشی در هر جامعه ای به وجود استادان و مربیان ماهر و متخصص بستگی تام دارد. از طرفی برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای هدف های مشخص و معینی هستند. درک آنها زمانی می تواند در دانشجویان اثرات شایسته و موثری بر جای بگذارد که مربیان و استادان خود، با این هدف آشنا بوده و در کاربرد آن شیوه‌ی درستی را انتخاب کرده باشند. در واقع آگاهی و نحوه‌ی تدریس مربیان و استادان می تواند انگیزه و شوق لازم را در دانشجویان ایجاد نموده و آنانرا به تحریک بیشتر و اشتیاق افزون‌تر نسبت به مسائل علمی و عملی در امر ورزش سوق دهد.

  نظر به اینکه رشته های تربیت بدنی با دروس عملی و نظری سر و کار دارد، و به ویژه بخش عملی آن زمانی نمود بهتری پیدا می کند که امکانات و تجهیزات لازم و کافی در حد رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در اختیار باشد. از این رو محققان اهمیت برخورداری از تاسیسات و امکانات ورزشی مطلوب برای دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و عملکرد بهتر ورزشکاران را در فعالیت‌های ورزشی مورد تاکید قرار داده‌اند. [3]

  تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است و بدون وجود وسایل و محیط مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه‌ی مطلوب در ورزش دست یافت. تحقیقات نشان می دهد که برآورده شدن نیازها، رضایت خاطر فرد را به وجود می‌آورد و این احساس رضایت منجر به تحریک فرد برای تلاش بیشتر و کارآیی مطلوب‌تر می‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفی که از انتخاب حرفه‌ی خود داشته است برسد در او ایجاد رضایت شده و خود را موفق احساس می‌کند. [4]

  بدیهی است دانشجویان زمانی با تحصیل در رشته ی تربیت بدنی احساس رضایت خواهند نمود که توقعات و انتظارات آنان با تحصیل در این رشته برآورده شود و آموزش این رشته بتواند زمینه‌ی رشد و بروز استعدادهای نهفته‌ی آنان را فراهم آورد. [3]

  تحقیق حاضر با عنوان «بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی و عملی و منابع انسانی» بر آن است تا با توصیف امکانات و تجهیزات علمی و عملی دانشگاه و نحوه توزیع آنها، نقاط قوت و ضعف این امکانات و نیروی انسانی خدمت کننده، به بررسی میزان رضایت تحصیلی و انگیزش دانشجویان بپردازد.

   

  اهمیت و ضرورت تحقیق:

  امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنای همه‌ی جوامع به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. از آثار مثبت این پدیده تامین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش انگیزه و رضایت مندی تمام افراد یک جامعه است. [5]

  تسهیلات و امکانات ورزشی به طور روز افزون در حال گسترش است. محیط ورزشی مناسب یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرایی ورزش به شمار می‌رود. فقدان و کمبود امکانات و تسهیلات ورزشی مناسب و مربیان مجرب از جمله عواملی است که موجب کندی پیشرفت و نارضایتی ورزشکاران می‌شود. [6]

  نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت‌های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. [7]

  رضایتمندی افراد از حرفه‌شان نسبت مستقیمی با بهره وری دارد و در این رابطه نیروی انسانی فعال نقش عظیم و ارزشمندی دارد. رضایت مندی باعث می شود فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شده و روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.

  وجود انگیزش برای ادامه فعالیت لازم و ضروری است و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برایش ملالت آور خواهد بود، ولی برآورده شدن نیازها از طریق حرفه احساس رضایت ایجاد می کند. بسته به اهمیت و شدت وجوتد نیاز و میزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضایت نیز در فرد بیشتر می شود. [7]

  ایجاد رضایت در دانشجویان معمولاً از سرعت مناسبی برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولی از بین می رود. ممکن است همه‌ی شرایط برای بالا نگه داشتن رضایتمندی دانشجو در حدی فوق العاده باشد. اما صرفاً با یک عملکرد نامناسب از طرف کارکنان، مربیان و یا اساتید و همچنین با کمبود امکانات و نامناسب بودن فضاهای ورزشی و استمرار آن، امکان تاثیر این شرایط مناسب به صورت کاملاً محسوسی به مرور زمان به سمت صفر میل می کند. [8]

  با توجه به موارد فوق در این تحقیق سعی بر این داریم که با بررسی تاثیر فضاها و تاسیسات ورزشی و تعداد کارشناسان و عملکرد آنها در گرایش افراد به ورزش و رضایت آنها کوشش بیشتری داشته باشیم.

 • فهرست و منابع پروژه بررسی رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی ، عملی و منابع انسانی

  فهرست:

  فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق................................................................................

  مقدمه ........................................................................................................................

  بیان مساله .................................................................................................................

  اهمیت و ضرورت تحقیق ..........................................................................................

  اهداف تحقیق .............................................................................................................

  - هدف کلی.................................................................................................................

  - هدف جزئی.............................................................................................................

  فرضیه های تحقیق ....................................................................................................

  محدودیت های تحقیق ................................................................................................

  - محدودیت های قابل کنترل......................................................................................

  - محدودیت های غیر قابل کنترل ..............................................................................

  تعریف واژگان ...........................................................................................................

  فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ..............................................................

   مقدمه .......................................................................................................................

  بهره وری ..................................................................................................................

  آمار ...........................................................................................................................

  - آمار اماکن و تاسیسات ورزشی ............................................................................

  - زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی ................................................

  - آمار منابع انسانی ..................................................................................................

  پایه های علمی ...........................................................................................................

  - تحقیقات انجام شده در داخل کشور ......................................................................

  - تحقیقات خارج از کشور ........................................................................................

  فصل سوم .................................................................................................................

  مقدمه ........................................................................................................................

  روش تحقیق ..............................................................................................................

  جامعه آماری و نمونه آماری ...................................................................................

  روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری .......................................................

  روش تجزیه تحلیل اطلاعات ......................................................................................

  فصل چهارم ..............................................................................................................

  فصل پنجم .................................................................................................................

  مقدمه ........................................................................................................................

  یافته های تحقیق ........................................................................................................

  بحث و نتیجه گیری 

  منبع:

  . مت جارویس، (1380)، مترجم محمد تقی اقدسی، روانشناسی ورزشی، دانشگاه تبریز.

  2. میردار شادمهر، طالبی الهه، فرزان فرزام، تابش سعید، صفای طوبی علیرضا، دماوندی ناری، فتحی رزیتا، (1384)، تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی و بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره 3.

  3. کوزه چیان هاشم، (1379)، حرکت، نشریه دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 4.

  4. قهرمانی شهلا، (1386)، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر آن در بین دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرهای خواجه و هریس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.

  5. پورکیانی محمد، (1378)، بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهره برداری از آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  6. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، مطالعات تفصیلی توسعه امکانات ورزشی، سیب سبز.

  7. سایت www.aftab.ir

  8. قادری اسماعیل، شناور بهزاد، ماهنامه صنعت خودرو.

  9. نمازی زاده مهدی، سلحشور بهمن، (1376)، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت.

  10. بدری آذرین یعقوب، (1373)، جزوه تاریخ تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه تبریز.

  11. آزاد احمد، (1374)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، کمیته ملی المپیک.

  12. نادریان مسعود، (1379)، بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان های ورزشی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه- گیلان.

  13. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، مطالعات تفصیلی توسعه اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی، سیب سبز.

  14. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1380)، طرح جامع ورزش کشور، مرحله‌ی اول شهریور 1380، مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی، تهران، صفحه‌ی 38-37.

  15. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، اسفند (1379)، آمار اماکن و سرانه‌ی ورزشی، جلد پنج، تهران.

  16. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، مطالعات تفصیلی منابع انسانی، سیب سبز.

  17. عراقی سیده فریده، (1386)، بررسی وضعیت فضاها، اماکن ورزشی، منابع انسانی موسسه آموزش عالی شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.

  18. محمد زاده محبوب، (1371) طرح شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور- آذربایجان غربی، پژوهش نامه‌ی علوم پزشکی، شماره 4.

  19. حاج علی اکبری محمدرضا، (1371)، بررسی و تجزیه تحلیل مشخصات اختصاصی اماکن ورزشی اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره 4.

  20. جمالی قراخانلو علی، (1383)، بررسی میزان بهره برداری از تاسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  21. عبدوی فاطمه، (1384)، بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن در مراکز استانها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

  22. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (1377)، گزارش عملکرد سازمان از سال 74 تا 76، نشریه علوم حرکت ورزشی، شماره 2.

  23. اسکندری زنجانی فریده، بررسی برنامه های آموزشی، نیروی انسانی، اماکن و بودجه ورزشی از دیدگاه مدیران و مربیان و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم- تربیت بدنی تحقیقی تکمیلی دانشگاه آزاد.

  26. صباح فاطمه، بررسی اماکن و تاسیسات ورزشی در کانون های خواهران در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  27. افتخاری جبرائیل،‌ مقایسه وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی در دانشگاهها و دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تهران، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش، اسفند ماه- گیلان.

  28. سایت www.stratega.ca ، اطلاعات مربوط به تعداد فضاهای ورزشی کشورها. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت