روش تحقیق ساماندهی بازار تویسرکان

تعداد صفحات: 234 فرمت فایل: word کد فایل: 10002700
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی معماری
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۷,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق ساماندهی بازار تویسرکان

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  موضوع:  ساماندهی بازار تویسرکان.

  چکیده

  هدف از انجام این تحقیق، فراهم ساختن زمینه های فکری و رویکرد های عملی ونشان دادن موانع و مشکلات تحقق ساماندهی بازار بوده است. روش این تحقیق مبتنی بر الگوی توصیفی- تحلیلی بوده و در قالب مطالعه موردی صورت گرفته است. برای این امر هم مطالعات کتابخانه ای، هم مطالعات میدانی گستردهای مبنای آن قرار گرقته است.

    چهار چوب تحلیلی این تحقیق مبتنی بر بینش سیستمی و رویکرد واگرایانه نسبت به بخش مرکزی ، در مداخله در بازار و ساماندهی آن است. 

                                                                                                        

  1-1- سؤال تحقیق

  با توجه به ویژگیهای کالبدی – فضایی بافت قدیم بخش مرکزی شهر تویسرکان چگونه می توان  به توانمند سازی، بهبود و پویایی بازار در آن کمک کرد؟

   

  1-2- بیان مسأله

  بافت های قدیمی، کماکان سکونتگاه شهروندان بوده و بخش هایی از شهر می باشند که فعال، زنده و پویا باقی مانده و هنوز بخشی از شهروندان در آن زندگی می کنند. امنیت سر پناه در آن بایستی مورد توجه دستگاه های اجرایی و اداره کنندگان کشور باشد چرا که تداوم سکونت در آنها تداوم حیات و زندگی در بافت بوده و مهمترین تضمین برای حفظ آنها قلمداد می شود.    [1]

  هسته مرکزی شهر های تاریخی ایران، همان بخش های نخستین شهر ها بوده و مکان جغرافیایی بافت های قدیمی در موارد بسیاری مرکزیت شهری را نیز واجد می باشد. [2]

  این گونه مراکز شهری (بازار) در شهر های قدیمی دارای عملکرد های اساسی در منطقه شهری بوده و تضمین ادامه عملکرد آنها، به معنی نگه داری سامان عملکردی شهر می باشد. [3]

  تویسرکان یکی از شهر های باستانی ایران است که تحت تأثیر این عوامل آسیب های فراوانی را متحمل شده است. وجود بافت ها و بناهای تاریخی بخصوص در مرکز آن از یک طرف آن را در زمره شهر های باستانی کشور قرار داده و از طرف دیگر با توجه به قدمت زیاد این بافت ها و بنا ها و مقاومت کم آنها آن را در ردیف شهر های باآسیب پذیری بالا قرار داده است. بر همین اساس لزوم ساماندهی شهری، بویژه ساماندهی کالبدی- فضای بخش مرکزی شهر تویسرکان کاملاً احساس می شود، چرا که بخش مرکزی این شهر به دلیل وجود بافت قدیمی ارزشمند و تاثیر گذار در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بخش حساس شهر تبدیل شده است .

  منظور رسیدن به بهترین و مؤثرترین طرح در بهبود وضع راسته بازار تویسرکان می باشد.

   

  1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق:

  بازارها، ساختاری متمایز و منحصر به فرد داشته و در عین حال جزئی از پیکره ی شهرند که نمادی از تمدن پیشین بشریت محسوب می شوند. بازارها همچون هسته هایی در داخل و بطن شهر ها قرار گرفته اند که دستخوش شدید ترین تغییرات اجتماعی می باشند و به تبع آن نیازمند تغییرات زیادی در فضای کالبدی خود می باشند، ناکارآمدی بازارها در تطابق با نیازهای نوین مسئله ای است که بیشترین فشار را به بافت وارد می کند، لذا ساماندهی آنها در ابعاد گوناگون به شکل درون گرا بر اساس فرهنگ اصیل شهر ایرانی در این عصر حاضر که در جهت حذف فرهنگ های بومی و یکپارچه کردن آنهاست بسیار ضروری می باشد.

  به طور کلی بهره برداری از تمامی توان موجود شهر و بهینه سازی وضعیت موجود به منظور افزایش بهره وری، یکی از دلایل منطقی پرداختن به ساماندهی بازار می باشد. 

   

   

  1-4- سابقه تحقیق:

  با وجود تاریخ طولانی شهر نشینی در ایران، بهسازی و ساماندهی بافت های تاریخی در مرکز شهر ها و مخصوصاً ساماندهی بازار ، مسئله ای جدید است و سابقه ای چندان طولانی ندارد. اگرچه آغاز فعالیت های شهرسازی در ایران حدود سال 1312 ه. ش یعنی یک سال قبل از طرح جامع آمستردام، می باشد [4]

  اما موضوع ساماندهی و احیاء بافت های تاریخی آنهم به شکل علمی دانشگاهی و منجسم مربوط به چند دهه اخیر و بخصوص پس از تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهر سازی در سال 1351 ه. ش می باشد که در این دوره زمانی توجه به حفاظت و احیاء بافت های قدیمی در مجامع علمی مطرح می گردد و با برپایی اولین سمینار در این زمینه در سال 1350 در دانشگاه تهران توجه جدی به این قضیه‌آغاز شد. از آن زمان تا کنون سمینارهای متعدد، طرح ها و گذارش های فراوان و رساله های دانشجویی بسیاری در این زمینه ارائه شده است.

   

  1-5-  اهداف تحقیق:

  1- ارتقاء کیفیت محیطی در ارتباط با سازمان فضایی راسته بازار در شهر تویسرکان.

  2- خوانایی و نفوذپذیری به راسته بازار.

  3-ایجاد استخوان بندی جدید با توجه به عناصر و پهنه های موجود.

  ‏4- شناخت زمینه ‏‏، عوامل باز دارنده وپیش برنده ساماندهی کالبدی – فضایی بخش بازار شهر تویسرکان.

  5- آسیب شناسی بازار شهر و دادن پیشنهاد های راهبردی برای ساماندهی این بخش.

  1-6-فرضیه تحقیق:

  به نظر می رسد با طراحی نناسب بتوان پهنه ها و عناصر موجود را خواناتر کرد.

   

  1-6 – فرضیه تحقیق

  به نظر می رسد با طراحی و ساماندهی بازار بتوان پهنه ها و عناصر موجود را خواناتر نمود.

  1-7- روش تحقیق:

  روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و محدوده مورد نظر از طریق مطالعه اسناد و مدارک و همچنین مطالعات میدانی به صورت مشاهده جهت دار ومصاحبه هدفمند با افراد متخصص تحت بررسی قرار گرفته است.

   

  1-8- روش کسب داده ها

  با توجه به ماهیت موضوع، داده های مورد نیاز از دو طریق کسب شده است:

  1-مطالعه اسناد و مدارک و طرح های رسمی شهر و نیز کتابها و مقالات مرتبط با موضوع

  2-مطالعه میدانی، برای مطالعه میدانی ابتدا از طریق مصاحبه با کارشناسان شهرداری و میراث فرهنگی تویسرکان واطلاعاتی کسب شد. مشاهده جهت دار از شهر بوی‍‍ژه بازار آن نیز منبع دیگری برای کسب داده ها بوده است.

  1-9-مبانی نظری تحقیق:

  هر چند گذر زمان و حیات تاریخی به بنا ها و فضا ها ارزش می بخشد (فاصله گذاری سارتری)، ولی زندگی و حیات روزمره شهر نیز پر اهمیت است و با تولید ارزش های ویژه خود می تواند پیوند گذشته و‌آینده را تضمین کند به همین دلیل، از دیدگاه شهر سازی و برنامه ریزی شهری، حفظ ارزشهای تاریخی- فرهنگی، فقط به معنای حفظ بنا ها و یادبود های قدیمی نیست، بلکه با گسترش روح آنها در کالبد بافت های جدید در پیرامون آن همراه است. [5]

   

  فصل دوم

  مبانی نظری

   

  2- مبانی نظری

  2-1 - تعاریف عملیاتی مفاهیم و واژگان

   تعریف سیستم:

  عبارت است از کلیتی از عناصر که برای تحقق هدف یا اهداف خاص، شبکه ای از روابط متقابل بین آنها برقرار باشد.

  تعریف بافت قدیم:

  آن بخش از بافتهای شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300 ه.ش شکل گرفته و به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام، خدمات و زیر ساختهای شهری علی رغم برخورداری از ارزش های هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند.مداخله در اینگونه بافت ها با سایر بافت های شهری متفاوت بوده و اقدام ها از نوع بهسازی، روان بخشی و نوسازی خواهد بود که در غالب طرح های ویژه به اجرا در خواهند آمد.

   

  تعریف بافت تاریخی:

  ابنیه و فضاهایی که قبل از سال 1300 ه.ش شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده یا قابلیت ثبت شدن را دارا می باشد، تماماً واجد ارزش فرهنگی – تاریخی هستند.

  تعریف شهر:

  شهر سیستمی  است متشکل از سیستم های درونی که با آنها دارای ارتباط متقابل است و خود این مجموعه نیز (شهر) با سایر سیستم های منطقه نیز ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین است:

  «شهر محلی است با حدود قانونی  که در محدوده های جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خوذ کفایی نسبی برخوردارند.شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای 10000 نفر جمعیت است.»

  تعریف سیمای شهر:

  به طور کلی تمام عواملی از شهر که به دیده می آید و چشم قادر به تماشای آن است. سیمای شهر یا منظر شهری Town scape   نامیده می شود.بنابراین در شهر و پیرامون شهر هر چیزی که به نظر مطلوب وخوش آیند برسد جزء سیمای شهر محسوب میگردد. به طوری که عوامل متعددی همچون ترکیب بناها، سیمای ساختمان ها، شکل فضاها و چگونگی ترکیب عناصر طبیعی در کالبد شهرها همگی در حیطه سیمای شهر قرار می گیرند.

  تعریف ساماندهی:

  ساماندهی: ساماندهی یعنی ضمن حفظ و نگهداری وضع موجود با حداقل هزینه و کمترین تخریب، ناموزونی ها و نارساییهای موجود را بر طرف کردن. [6]

  ساماندهی فضایی با نگرش توسعه ای با در نظر گرفتن کل پارامتر های تأثیر گذار در خصوص تطبیق فضا های گذشته با نیاز های امروز با تعیین این که کجا و چگونه منابع موجود برای دست یابی به حداکثر کارایی و مطلوبیت سرمایه گذاری گردد ارتباط دارد. یا به عبارتی ساماندهی یعنی انتظام بخشی به فعالیت، جمعیت و فضا در جهت ایجاد تعادل اقتصادی، اجتماعی و کارکردی در سطح شهر که در راستای اهداف هویت بخشی و ایجاد توسعه از درون صورت می گیرد. [7]

  مرکز شهر :

  مرکز شهر بخشی از شهر است که در یک چهارچوب مشخص و معین فضایی، محدود شده است و دارای نقش نمادین می باشد، به طوری که مسائل عناصر و قسمت های مهم شهر را متشکل و مجتمع ساخته و به آنها وحدت و قوام می بخشد.

  مرکز شهر هسته اولیه یابی یک شهر است که اکثر بنا ها و بافت های تاریخی با ارزش در آن قرار دارند یا به طور کلی می توان گفت مرکز شهر نقطه ای است که همه بخش های شهر در آن تجلی یافته و با‌آن پیوند خورده و ارزشها و باور های مختلف را در آن نشان می دهند. [8]

  تعریف بازار:

  بازار در فرهنگ‌ معین‌ به‌ عنوان‌ واکار یعنی‌ محل‌ خرید و فروش‌ کالا و خوراک‌ آمده‌است‌ همچنین‌ در فرهنگ‌ دهخدا آمده‌ است‌ که‌ «بازار در پهلوی‌ واکار یعنی‌ محل‌ خرید وفروش‌ کالا و خوراک‌ است‌ و در زبان‌ فرانسه‌ از واژه‌ بازار استفاده‌ شده‌ که‌ از پرتغالی‌برگرفته‌ شده‌ و پرتغالیان‌ نیز از ایرانیان‌ گرفته‌اند که‌ به‌ مفهوم‌ دو دسته‌ از دکان‌های‌ بسیاردر برابر یکدیگر است‌ که‌ غالباً سقفی‌ آن‌ دو دسته‌ را به‌ یکدیگر می‌پیوندد و به‌ مفهوم‌ میدان‌داد و ستد و کوی‌ سوداگران‌ است‌.»

  تعریف آسیب:

  آسیب: خارج شدن هر چیز از حالت طبیعی

  تعریف آسیب شناسی:

  شناخت عواملی که باعث خارج شدن هر چیز از حالت طبیعی می شود. [9]

  آسیب شناسی: عواملی که باعث اخلال در روند طبیعی فعالیت های گوناگون می شود را آسیب و شناخت و بررسی این عوامل را آسیب شناسی می گویند. [10]

  آسیب شناسی: شناخت عواملی که باعث خارج شدن هر چیز از حالت طبیعی می شود. [11]

   نوسازی‌

  عبارت‌ است‌ از احیاء و یا تجدید بنای‌ محله‌های‌ موجود، براساس‌ یک‌ طرح‌ هماهنگ‌ وکنترل‌ شده‌ همراه‌ با پاکسازی‌ زاغه‌ها و ساختمانهای‌ نامتناسب‌،: مزاحم‌ و ناهماهنگ‌.

  بهسازی‌

  عبارت‌ است‌ از اصلاح‌ وضع‌ محلات‌ و ساختمانهای‌ واقع‌ در محله‌ها، براساس‌ یک‌طرح‌ جامع‌ هماهنگ‌ کننده‌ به‌ نحوی‌ که‌ حالت‌ فرسودگی‌ و رکود و رخوت‌ در آنها از بین‌برود. این‌ برنامه‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ انهدام‌ و تجدید بنای‌ بعضی‌ از ساختمانها، تعمیرات‌اساسی‌ و مدرن‌ کردن‌ آنها و یا منطبق‌ ساختن‌ آنها با استانداردهای‌ قابل‌ قبول‌ و ایجادخیابانها و پارکها و تأسیسات‌ مناسب‌ شهری‌ در داخل‌ یا مجاورت‌ آنها باشد و اقدامات‌اصلی‌ درباره ‌ آنها توسط‌ مالکان‌ مربوطه‌ انجام‌ گردد.

   

  حفاظت‌

  عبارت‌ است‌ از مراقبت‌ در حفظ‌ محله‌های‌ احداث‌ شده ‌ قبلی‌ که‌ به‌ وضع‌ مناسبی‌احداث‌ گردیده‌ و سعی‌ در بهتر شدن‌ و جلوگیری‌ از فرسوده‌ شدن‌ آنها، از طریق‌ اعمال‌ضوابط‌ صحیح‌ شهرسازی‌ و منطقه‌بندی‌ در آنها در این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ مقداری‌ اجرای‌برنامه‌های‌ بهسازی‌ نیز لازم‌ تشخیص‌ داده‌ شود.

   

  نوسازی‌ شهرها

  عبارت‌ است‌ از هر اقدام‌ و عملی‌ که‌ برای‌ رفع‌ فرسودگی‌ شهرها، یا جلوگیری‌ از آن‌به‌ عمل‌ می‌آید، که‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ یک‌ یا دو یا هر سه‌ اقدام‌ فوق  (نوسازی‌، بهسازی‌ وحفاظت‌) باشد.»[12] 

  بناهای نوساز:

   شامل تمامی بناهایی که در 5 سال گذشته با اسلوب جدید و استفاده از مصالح با دوام ساخته شده اند.

  بناهای قابل نگهدای و مرمتی:

  کلیه بناهایی که تا 10 سال آینده نیازی به تخریب و باز سازی ندارند بلکه با تعمیرات در برخی از آنها تا 10 سال آتی قابل سکونت و بهره برداری اند . 

 • فهرست و منابع روش تحقیق ساماندهی بازار تویسرکان

  فهرست:

  فصل اول

  1- کلیات تحقیق ..................................................................................................................................................... 1

  چکیده ......................................................................................................................................................................... 1

  1-1 سوال تحقیق ................................................................................................................................................... 1

  1-2 بیان مسأله ....................................................................................................................................................... 2

  1-3 اهمیت وضرورت تحقیق ............................................................................................................................... 3

  1-4 سابقه‌ی تحقیق ............................................................................................................................................... 3

  1-5 اهداف تحقیق .................................................................................................................................................. 4

  1-6 فرضیه تحقیق ................................................................................................................................................. 4

  1-7 روش تحقیق .................................................................................................................................................... 4

  1-8 روش کسب داده‌ها ......................................................................................................................................... 4

  1-9 مبانی نظری تحقیق ....................................................................................................................................... 4

  فصل دوم

  2- مبانی نظری.......................................................................................................................................................... 6

  2-1- تعاریف.............................................................................................................................................................. 6

  2-2-ارزشها واهمیت بافت تاریخی.................................................................................................................... 10

  2-3- معرفی بازار.................................................................................................................................................. 12

  2-4- مطالعات تاریخی در مورد بازار................................................................................................................ 14

  2-4-1-پیدایش بازار............................................................................................................................................ 14

  2-4-1-1-شناخت بازار...................................................................................................................................... 14

  2-4-1-2-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ...................................................................... 14

  2-4-1-3-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها........................................................................................... 21

  2-4-1-3-1- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها..................................................................... 24

  2-4-1-3-2-مصالح وفن بنا............................................................................................................................. 27

  2-5-نقش اجتماعی بازارها................................................................................................................................. 29

  2-6- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه.................................................................................................... 32

  2-6-1- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار................................. 32

  2-6-2- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی.................................................................................. 33

  چهار

   

  2-6-3- همجواری فعالیت های سازگار.......................................................................................................... 33

  2-6-4- امنیت ، نظارت وکنترل .................................................................................................................... 34

  2-6-5- عوامل موثر در تجمع بازرگانان......................................................................................................... 35

  2-7-معماری بازار ویژگیهای آن........................................................................................................................ 37

  2-7-1- سقف بازار وعلت وجودآن.................................................................................................................. 39

  2-8- بازارها در ایران .......................................................................................................................................... 42

  2-9-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران................................................................................................. 43

  2-10- انواع بازار................................................................................................................................................... 43

  2-11-بازار هسته ی اصلی شهر....................................................................................................................... 44

  2-12- مورفولوژی بازار........................................................................................................................................ 45

  2-13- کارکرد بازار............................................................................................................................................... 45

  2-14- مسجد........................................................................................................................................................ 47

  2-15- توقفگاهها................................................................................................................................................... 48

  2-16- بررسی انبارها ......................................................................................................................................... 48

  2-17- عملکرد عناصر کالبدی ........................................................................................................................ 49

  2-18- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان.................................................................................................. 50

  2-19-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار................................................................................................... 51

  2-20- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی ................................................................................................... 52

  2-20-1- دوره نوجوانی عناصر کالبدی......................................................................................................... 52

  2-20-2- دوره بلوغ عناصر کالبدی................................................................................................................ 53

  2-20-3- دوره پیری عناصر کالبدی ............................................................................................................. 53

  2-21- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری.......................................................................... 54

  2-21-1- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز ................................................................. 54

  2-21-2- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال............................................................................. 55

  2-22-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها.................................................................................. 56

  2-23- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید............................................................................................................... 58

  2-24- تاریخچه وسیر تکاملی خرید................................................................................................................ 58

  2-25- جذابیت برای مراجعه کنندگان.......................................................................................................... 60

  2-26- کیفیات بازار............................................................................................................................................. 63

  فصل سوم

  3- نمونه موردی جهان وایران............................................................................................................................. 71

  3-1- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا................................................................... 71

  پنج

   

  3-1-1-شهر موستار............................................................................................................................................. 73

  3-1-2- ایالات متحده امریکا ........................................................................................................................... 73

  3-1-3- لس آنجلس .......................................................................................................................................... 74

  3-1-4- ایتالیا........................................................................................................................................................ 77

  3-2-نتیجه گیری ................................................................................................................................................ 79

  3-3- سابقه ساماندهی درایران ......................................................................................................................... 80

  3-3-1- نمونه مورد تبریز................................................................................................................................... 80

  فصل چهارم

  4- بررسی وشناخت شهر ................................................................................................................................... 87

  4-1- وجه تسمیه ................................................................................................................................................ 87

  4-2- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن................................... 88

  4-3- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر......................................................................................................... 91

  4-4- خصوصیات جغرافیایی ............................................................................................................................ 94

  4-4-1- موقعیت ریاضی ................................................................................................................................... 94

  4-4-2- موقعیت جغرافیایی.............................................................................................................................. 94

  4-4-3- تقسیمات سیاسی ............................................................................................................................... 95

  4-4-4- توپوگرافی .............................................................................................................................................. 95

  4-4-5- شیب........................................................................................................................................................ 95

  4-4-6- عوامل محدودکننده توسعه شهر...................................................................................................... 96

  4-4-7- زمین شناسی........................................................................................................................................ 97

  4-4-8- خاک شناسی ....................................................................................................................................... 97

  4-4-9- زلزله ....................................................................................................................................................... 99

  4-4-10- مسائل هواشناسی ............................................................................................................................ 99

  4-5-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن............................................................................... 104

  4-5-1- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر..................... 106

  4-6- بافت وسازمان شهر................................................................................................................................. 108

  4-7- ساختار شهر تاریخی توسرگان............................................................................................................ 110

  4-8- عملکرد بازار وتحولات آن..................................................................................................................... 111

  4-9- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار....................................................................... 115

  4-9-1- بازار سرپوشیده ................................................................................................................................ 116

  4-9-2- قیصریه................................................................................................................................................. 123

  4-9-3 –مسجد جامع...................................................................................................................................... 124

  شش

   

  4-9-4- چنار مسجد باغوار ........................................................................................................................... 126

  4-9-5- مدرسه شیخ علی خانی ................................................................................................................. 126

  4-9-6- حمام خان........................................................................................................................................... 127

  4-9-7- خیابان شهیدباهنر............................................................................................................................. 127

  4-9-8 میدان امام............................................................................................................................................. 128

  4-9-9- مراکز تجاری جدید........................................................................................................................... 129

  4-10- بررسی وویژگی های کالبدی بازار................................................................................................... 130

  4-11- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار.............................................................................. 131

  4-11-1- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار........................................................................................ 132

  4-12- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده.................................................................. 136

  4-13- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار................................... 137

  4-13-1- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار................................................................ 139

  4-13-1-1- تکایا ومساجد بافت تاریخی .................................................................................................. 139

  4-13-1-2- برگزاری مراسم ایام محرم..................................................................................................... 139

  4-13-1-3- برگزاری مراسم نماز جمعه.................................................................................................... 140

  4-14- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار...................................................................................................... 141

  4-14-1- برآورد تعدادشاغلین در بازار....................................................................................................... 141

  4-14-2- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه.................................................. 141

  4-14-3- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان ............................................................. 144

  4-15- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان............................................................. 144

  4-15-1- کرسی چینی ................................................................................................................................. 144

  4-15-2- دیورهای باربر.................................................................................................................................. 145

  4-15-3- ستون ها........................................................................................................................................... 147

  4-15-4- پوشش ها ....................................................................................................................................... 148

  4-15-5- تویزه ها............................................................................................................................................. 149

  4-15-6- کف ................................................................................................................................................... 150

  4-15-7- نورگیرها............................................................................................................................................ 151

  4-16- ورودی ها .............................................................................................................................................. 152

  4-17- تاثیر اقلیم در ساخت بازار................................................................................................................ 158

  4-17- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار..................................................................................... 158

  4-17-1- 1ه رسانش ..................................................................................................................................... 158

  4-17-2- 2 ه تابش ....................................................................................................................................... 158

  هفت

   

  4-17-2- باد ..................................................................................................................................................... 159

  4-17-3- برف و باران و رطوبت هوا............................................................................................................ 159

  4-18- شناخت مصالح بکار رفته در بازار................................................................................................... 160

  4-18-1- گل .................................................................................................................................................... 160

  4-18-2- خشت................................................................................................................................................ 160

  4-18-3- کاهگل ............................................................................................................................................. 161

  4-18-4- گچ .................................................................................................................................................... 161

  4-18-5- گچ و خاک...................................................................................................................................... 161

  4-18-6- آجر.................................................................................................................................................... 162

  4-19 -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار......................................................................................... 162

  4-19-1- پی ها................................................................................................................................................. 162

  4-19-2- ستونها............................................................................................................................................... 162

  4-19-3- پوشش های سقف......................................................................................................................... 163

  5-19-4- پوشش لنگه پوش با بام سطح................................................................................................... 163

  4-19-5- دیوارها............................................................................................................................................... 163

  4-19-6- جرزها .............................................................................................................................................. 164

  4-19-7- دیوارهای جدا کننده ................................................................................................................... 164

  4-19-8- بام ..................................................................................................................................................... 164

  4-20- آسیب شناسی بازار تویسرکان......................................................................................................... 166

  4-20-1- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار 167

  4-21- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان........................................................................... 168

  4-21-1 تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا......................................................................... 170

  4-21-1-1- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا................................................................................................ 170

  4-21-1-2- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا..................................................................................................... 171

  4-21-1-3- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا.............................................................. 173

  4-21-1-4- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا................................................................................................ 173

  4-21-1-5- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا........................................................ 174

  4-21-1-6- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا.................................................................................... 174

  4-21-1-7- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا................................................................................ 174

  4-22- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی ).. 175

  4-22-1- ناحیه محاور پی ها ....................................................................................................................... 176

  4-22-2- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها).................................................................... 176

  هشت

   

  4-22-3- منافذ و ترک ها ............................................................................................................................ 176

  4-22-4- نقاطی که در نبش ها قرار دارند................................................................................................ 176

  4-22-5- سطح خارجی بازار........................................................................................................................ 176

  4-23- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان.............. 177

  4-24- هوازدگی مصالح................................................................................................................................... 177

  4-24-1- هوازدگی شیمیایی......................................................................................................................... 178

  4-24-2- هوازدگی فیزیکی .......................................................................................................................... 178

  4-24-3- هوازدگی زیست شناختی .......................................................................................................... 179

  4-25- فرسایش آجرها و ملات ها .............................................................................................................. 179

  فصل پنجم

  5- طرح و پیشنهاد ........................................................................................................................................... 195

  5-1- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار............................................................ 195

   

  5-2- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل
  سنتی .................................................................................................................................................................... 202

  5-2-1 چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی ............................................... 203

  5-2-2- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی ........................................................ 205

  5-2-3- محورهای مشارکت .......................................................................................................................... 206

  5-2-4- روش های مشارکت در بازار........................................................................................................... 207

  5-3- میزان مداخله ......................................................................................................................................... 208

  5-3-1- پیشگیری از فرسایش ..................................................................................................................... 209

  5-3-2- حفاظت ............................................................................................................................................... 209

  5-3-3 -استحکام بخشی ............................................................................................................................... 209

  5-3-4- ساماندهی ........................................................................................................................................... 210

  5-3-5- احیاء..................................................................................................................................................... 210

  5-3-6-بازآفرینی............................................................................................................................................... 210

  5-3-7- بازسازی .............................................................................................................................................. 211

  5-4- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان ........................................................................................ 211

  5-5- طرح ساماندهی بازار............................................................................................................................... 212

  5-6- نحوه در مان در بازار تویسرکان........................................................................................................... 217

   

   

   

   

  منبع:

  حبیبی، محسن، مرمت شهری، 1375، انتشارات دانشگاه تهران.

  -2کاظمیان، غلام رضا، سال 1384، مرکز شهر، ماهنامه شهرداری ها شماره 34.

   -3بذرگر، محمد رضا، بهار 1384، مرکز شهر و تعیین محدوده آن، فصلنامه جستاره های شهر سازی، سال چهارم شماره 12.

   -4مزینی، منوچهر، 1382، طرح ریزی شهری و تبیین چند مفهوم تازه، مجموعه مقالات طرح ریزی کالبد، چاپ اول، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی ایران. 

  -5مهدی زاده، جواد، 1379، نظری اجمالی به ساماندهی مرکز شهر تهران، فصل نامه هفت شهر  شماره 3.

   -6اطهاری، کمال، 1376، مقدمه ای بر رابطه جامعه و فضا، مجله معماری و شهر سازی شماره 1.

  -7بحرینی، سید حسین،1377،  فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

  8- Pierre Bonte, "Fernch Marxist Perspectives on nomadic PastoralSocieties" Namadsin a chanying World world. Series Minor 33 (1990), 49.101.

   

  -9 فرح پور، عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان (مصاحبه، اردیبهشت 1385)

  -10 بلغایی، عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان (مصاحبه، اردیبهشت 85)

  -11 فرح پور، عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی همدان (مصاحبه، اردیبهشت 1385)

  -12هاشمی، فضل الله. 1367، حقوق و قوانین شهری، مرکز مطالعات شهرسازی و معماری-وزارت مسن و شهرسازی، چاپخانه رودکی.

  -13طرح جامع تویسرکان،مهندسین مشاور بانیان.

  -14 حبیبی، محسن، 1386، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

  -15بحرینی، سید حسن، 1373، کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران.

  -16   بیگلری، اسفندیار، 1355، بازارهای ایران، مجله هنر و مردم، شماره 162.

   -17سلطان زاده، حسین، 1365، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، چاپ اول.

   -18پیکولوسکایا و دیگران،تاریخ ایران،ص 123 و 124

   -19شکویی،حسین، 1365، جغرافیای شهری،دانشگاه آذرابادگان.

  -20 کیانی‌، محمد یوسف‌، 1365، نظری‌اجمالی‌بر شهرنشینی‌و شهرسازی‌در ایران‌،تهران‌.

  -21پیرنیا، کریم‌. باستان‌شناسی‌و هنر ایران‌، بازار ایران‌.

   -22سلطانزاده، حسین، 1366: "بازارها در شهرهای ایران"، در شهرهای ایران، 1363، ص 283

  -23آرتور کریستن‌سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ دوم، تهران، ابن‌سینا، 1345، ص 147.

  -24 کیانی، محمد یوسف،1366: شهرهای ایران 2، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  -25 فلامکی، محمد منصور، 1365: معماری بومی، مؤسسه علمی فرهنگی فضا، جاپ اول

  -26 ماساری، جوانی، 1378، ترجمه باقر آیت‌الله زاده شیرازی، سالم‌سازی محیط‌های مرطوب، جزوه درسی.

  -27شکوئی، حسین، 1365، جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، جهاد دانشگاهی.

  -28خیر آبادی، مسعود، 1383، شهرهای ایران .

  -29وزارت مسکن و شهرسازی-معاونت امور مسکن، برنامه ریزی شهری در پروژه های آماده سازی زمین، چاپ ارمغان، 1367

   -30سلطان زاده، حسین، 1366، معماری ایران، وزارت ارشاد اسلامی.

  -31شکوهی، حسین، 1384، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری.

  -32 سمینار بازارشناسی‌، سازمان‌میراث‌فرهنگی‌، تبریز، 1368.

  -33توسلی، محمود. و دیگران، 1368، طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد، چاپخانه رودکی.

  -34فلامکی، محمد منصور، مرمت شهری، فصلنامه هفت شهر شماره 1 پائیز 1379

  35-Serageldin Ismail Spaca For Freesom 1986

  -36توسلی، محمود، 1360، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک، چاپخانه رشدیه. 

  -37کباری، سیاوش، 1371، مصالح شناسی، مؤسسه انتسارات قائم.

  -38 کسمایی، مرتضی، 1363، اقلیم ومعماری، شرکت خانه سازی ایران.

   -39 سلطانزاده، حسین، 1366، "بازارها در شهرهای ایران"، در شهرهای ایران، 1363، ص 283

  -40 کسمایی، مرتضی،1363،  اقلیم ومعماری، شرکت خانه سازی ایران.

  -41 توسلی، محمود، 1369، اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران، چاپخانه رودکی.

   -42فلامکی، محمد منصور،1365، باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت