پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

تعداد صفحات: 150 فرمت فایل: word کد فایل: 10002466
سال: 1388 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم پزشکی
قیمت قدیم:۲۱,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

  پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  فیزیولوژی جانوری

  چکیده:

  دیابت ملیتوس  یا دیابت شیرین یک اختلال متابولیک می باشد که در اثر کمبود ترشح انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد انسولین (دیابت نوع II) در بدن به وجود می آید. بررسی اثر بخشی داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، در این مطالعهDaucuse carota” " به دلیل وجود عوامل آنتی اکسیدان و خواص دارویی مورد توجه قرار گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئینها، آنزیمهای عملکرد کبدی (AST,ALT,ALP) و فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 120 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند. دیابت نوع Ι با تزریق (,ip mg/kg70 )، القاء شد. 5 روز پس از تزریق، خونگیری از همه حیواناتی که در شرایط 12 ساعت بی غذایی شبانه به سر می بردند از سینوس کاورنوزای چشم به منظور تعیین سطح سرمی فاکتورهای ذکر شده در بالا انجام گرفت. ضمناً، نمونه خونی فوق بوسیله گلوکومتر به منظور تائید دیابتی شدن موش ها به کار رفت. حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آنها بالای  mg/dl250 بود به عنوان دیابتیک درنظر گرفته شدند و به 15 گروه تقسیم شدند. به 9 گروه، عصاره الکلی دانه های هویج، با دوزهای mg/kg)100 ،200و300 )، به 3 گروه، آب مقطر (حلال عصاره) به میزانcc  5/. و به 3 گروه دیگر دوز g/kgµ600 گلابین کلامید روزانه به مدت 3،6 و 14 روز به طور جداگانه با گاواژ خورانده شد. در پایان هر دوره، در شرایط ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری فاکتورهای مختلف سرم با کیتهای مربوط با روش اسپکتروفتومتری انجام شد. اندازه گیری انسولین سرم توسط کیت  مربوطه به روش  ELISA انجام شد. بعد از خونگیری، بلافاصله پانکراس حیوان خارج و در فرمالین 10% قرار گرفت و بعد از رنگ آمیزی به روشH&E  برای مطالعات بافت شناسی استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره در همه دوزها (mg/kg100و200و300)به مدت 6 روز و دوز g/kgµ600 گلایبن کلامید به مدت 6 و14 روز سبب کاهش سطح سرمی گلوکز شد ولی تنها دوز mg/kg 300 عصاره به مدت 6 روز و گلایبن کلامید به مدت 6و14 روز سبب افزایش سطح سرمی انسولین گردید. تجویز عصاره و گلایبن کلامید در این دوزها نسبت به حالت نرمال  تغییرات مشخصی را در سلولهای جزایر لانگرهانس و بخش آسینی پانکراس نشان نمی دهد. دوزهای (mg/kg100و200و300 (به مدت 3و6 و14روز و گلایبن کلامید سبب کاهش سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول شد. دوز(mg/kg 300( عصاره به مدت 3 روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت 14 روز کراتی نین را کاهش داد .گلایبن کلامید 3و14 روز اوره، اسیداوریک و کراتی نین را کاهش داد. دوزهای (mg/kg100و 200و 300) عصاره به مدت 3و6 روز سطح سرمی AST و ALP را کاهش داد ولی  گلایبن کلامید بر فاکتورهای عملکرد کبدی اثری نداشت. دوز(mg/kg200) 3و6 روز سبب کاهش سطح سرمی LDL گردید و دوز mg/kg)100و200و300 (14و6 روزه نیز سبب کاهش VLDL گردید . دوزmg/kg 300 به مدت 14روز سطح سرمی HDL را افزایش داد و گلایبن کلامید نیز سطح سرمی VLDL و LDL را کاهش و HDL را افزایش داد.

  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره دانه های هویج )ِِD. carota) در دوز 300 به مدت 6 روز در کاهش قند خون و افزایش ترشح انسولین بیشتر از اثر تجویز گلایبن کلامید در این مدت می باشد. ضمناً، تجویز این عصاره نه تنها عوارض جانبی نامطلوب کبدی و کلیوی نداشت بلکه تا حدودی سبب بهبود عملکرد کبد و کلیه و کاهش سطح سرمی چربی ها (کلسترول،تری گلیسرید)  نیز گردید و نسبت به گلایبن کلامید حتی مؤثرتر بود.

   

  پیشگفتار :

  مغز و سیستم عصبی، همراه با گلبولهای قرمز خون، بیضه ها، قسمت مرکزی کلیه ها و بافت های جنینی نیاز به برداشت گلوگز از خون به عنوان تنها منبع یا منبع اصلی انرژی دارند. مغز انسان به تنهایی روزانه نیازمند بیش از 12 گرم گلوگز می باشد [4].دیابت شیرین یا دیابت ملیتوس، یک اختلال اندوکرینی است و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورهای پیشرفته محسوب می شود [60] و با تغییر متابولیسم کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین ها، افزایش قند خون و پیدایش قند در ادرار و تغییرات زیاد چربی پلاسما و لیپوپروتئین و رسوب آنها در جدار عروق و تولید آترواسکلروز همراه است [107]. این بیماری در طولانی مدت سبب آسیب های چشمی، عصبی، کلیوی، عروقی [129] و کبدی می گردد [40]. دیابت ملیتوس و افزایش قند خون سبب استرس اکسیداتیو و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن[1] (ROS) و در نتیجه، تخریب رگها می شود [96]. غلظت بالای قند خون نتیجه کاهش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس و یا ناشی از کاهش حساسیت سلولهای هدف به انسولین است [100]. بیماری دیابت در تمام نقاط جهان دیده شده است و به سرعت در اکثر نقاط جهان رو به گسترش است [137]. دیابت حدود 5 درصد از جمعیت جهان [31] و در حال حاضر 150 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است و شیوع آن را تا سال 2025 به 300 میلیون نفر یا بیشتر تخمین زده اند [64] در ایران بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی شیوع دیابت در سال 1995(0.5%)، 2000)7 /0%( و 2005(6.8%) می باشد [68]. پیش بینی می شود که سرعت پیشرفت دیابت در مناطق آسیا و آفریقا نیز به 2 تا 3 برابر افزایش یابد [9].بسیاری از بیماری ها نظیر دیابت،افزایش چربی خون و افزایش فشار خون با شیوه زندگی و به طور جدی تر با نوع رژیم غذایی افراد در ارتباط است [6]. کنترل گلوکز خون، سبب جلوگیری و کاهش اختلالات ناشی از بیماری دیابت می شود [11]. انواع زیادی از داروها برای بهبود دیابت ساخته شده است ولی هنوز گزارش نشده که فردی کاملاً از دیابت بهبودی یافته باشد [137]. تحقیقات اخیر نشان داد که برخی از گیاهان خطر بیماری های متابولیکی مثل دیابت را در انسان کاهش می دهند[47]. در طب سنتی، داروهای گیاهی مختلفی برای بهبود بیماران دیابتی تجویز می شود. ازسوی دیگر، داروهای گیاهی، نسبت به داروهای شیمیایی دارای سمیت کمتر و اثرات جانبی کمتری می باشند و اقبال عمومی برای مصرف آنها بیشتر است [49]. ولی میزان اثر بخشی این گیاهان از نظر علمی بایستی ثابت شود [97].                                                                                                                            Daucuse carota” "هویج" به عنوان یک محصول غذایی مهم در سراسر جهان محسوب می شود [130]. دانه این گیاه به دلیل خواص دارویی در درمان بیماری های اسهال، سرفه، سرطان، مالاریا، بیماریهای کلیوی استفاده شده و فعالیت ضد توموری دارد [66]. وجود برخی ترکیبات آنتی اکسیداتیو، همچون فلاوونوئیدها، در دانه این گیاه ما را بر آن داشت تا در این تحقیق اثرات عصاره متانولی دانه های هویج را بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، لیپیدها و آنزیمهای عملکرد کبدی [2])  (LFTو کلیوی در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی نمائیم.

      اهداف:

  اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی گلوکز و انسولین

  اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج برسطح سرمی آنزیم های عملکرد کبدی ((AST ,ALT ,ALK.p

  اثر تجویز عصاره متانولی دانه  هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، اسیداوریک، کراتی نین)

  اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج برسطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها ((VLDL ,LDL ,HDL

  اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج بر بهبود و ترمیم بافتی جزایر لانگرهانس پانکراس

  فرضیات :

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج در موشهای دیابتیک نوع I، سطح سرمی گلوگز را کاهش می دهد.

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی انسولین را افزایش می دهد.

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج سبب بهبود و ترمیم بافتی جزایر لانگرهانس پانکراس می شود.

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول و لیپوپروتئین های LDL، VLDL را کاهش داده و سطح HDL را افزایش می دهد.

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی AST، ALT و ALK.P را کاهش می دهد.

  مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی اوره، اسیداوریک و کراتی نین را کاهش می دهد. 

  -1- ساختمان و عملکرد پانکراس

  پانکراس یک عضو لبوله و نرم است که به طور مایل در عرض دیواره شکم ، در ناحیه پشت معده قرار گرفته و از دوازدهه تا طحال کشیده شده است [1].

  پانکراس از دو نوع بافت عمده تشکیل شده است: 1- آسینوسها که شیره های هضمی را به دوازدهه ترشح می کنند. 2- جزایر لانگرهانس که هورمونهایی را مستقیماً به درون خون ترشح می کنند. جزایر لانگرهانس از چهار نوع سلول تشکیل شده اند  :سلولهای بتا حدود 60% از کل سلولها را تشکیل می دهند، که انسولین و آمیلین را ترشح می کنند .سلوهای  که حدود 25% از کل سلولها را تشکیل می دهند، گلوکاگن ترشح می کنند و سلولهای دلتا که حدود 10% از کل سلولها را تشکیل می دهند، سوماتوستاتین ترشح می کنند. سلولهای PP هم که به تعداد کم در جزایر وجود دارند، هورمونی به نام پلی پپتید پانکراس ترشح می کنند که عملکرد آن نامعلوم است [21]. جزایر لانگرهانس 1 تا 2 % از وزن بدن را تشکیل می دهند و در انسان 2-1 میلیون از جزایر لانگرهانس وجود دارد، که قطر هر یک 3/0 میلی متراست [131]. سرعت تکثیر سلولهای بتای جزایر لانگرهانس در بزرگسالان بسیار کم و در هر 24 ساعت، حدود% 3-2 می باشد [24].

  1-2- انسولین (مهمترین هورمون پانکراس)

  انسولین یک هورمون پپتیدی با وزن مولکولی 6000 دالتون می باشد که از 2 زنجیره پپتیدی که با پیوند دی سولفیدی به هم متصلند، تشکیل شده است [21] و تفاوت کمی در ترکیب آمینواسیدی مولکول انسولین از گونه ای به گونه دیگر وجود دارد. انسولین نیمه عمر نسبتاً کوتاهی دارد که در انسان حدود 5 دقیقه است. ژن سازنده این هورمون درانسان روی کروموزم شماره 11 واقع شده است [135]. انسولین در پانکراس به شکل یک پیش ساز تک زنجیره ای غیر فعال بنام پره پرو انسولین سنتز شده و توالی نشانگر انتهای آمینی این مولکول آن را برای هدایت به وزیکولهای ترشحی نشاندار می نماید. با برداشت پروتئولیتیک این توالی نشانگر و ایجاد سه پیوند دی سولفیدی، پروانسولین تولید شده که داخل وزیکول های ترشحی پانکراس ذخیره می گردد. افزایش غلظت خونی گلوکز، ترشح انسولین را آغاز می نماید، پروانسولین توسط یک پروتئاز اختصاصی که در وزیکولهای ترشحی پانکراس وجود دارد، به انسولین فعال تبدیل می گردد که همراه با شکستن دو پیوند پپتیدی و ایجاد مولکول بالغ انسولین می باشد [131]. برای رهایش انسولین، وزیکولها باید با غشای سلولی ترکیب شوند و محتوی آن هابه فضای خارج سلولی آزاد شود. یک گروه از پروتئینها به نام [1](SNARES)، برای هدایت وزیکولهای انسولین به غشای پلاسمائی نقش دارند. اتصال وزیکولها، باغشای پلاسمائی همراه با اتصال پروتئین های Syntaxin , synaptosomal و پروتئین SNAP-25، با پروتئین وزیکول یا VAMP-2 یا synaptobrevin-2 می باشد. که  Syntaxinو  SNAP-25به عنوان [2]t-SNARE و VAMP-2[3] به عنوان V-SNARE شناخته شده اند [57].

  شکل 1-1- نقش  SNAREsدرانتفال وزیکولها [28

  3- اثر گلوکز بر نسخه برداری، ترجمه و رهایش انسولین

  افزایش غلظت گلوکز خون بعد از خوردن یک غذای پرکربوهیدرات، سبب افزایش ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگن می گردد [4]. انسولین در بدن ذخیره مواد غذایی را افزایش داده و آزاد سازی آن ها را کاهش می دهد. انسولین غلظت گلوکز، اسیدهای چرب، کتواسیدها و اسیدهای آمینه سرم را کاهش می دهد. محل های مهم عملکرد انسولین، کبد، سلولهای ماهیچه ای و چربی می باشند و در هر بافت هدف، متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین به طور هماهنگ تنظیم می شوند [21].عوامل مختلفی ترشح انسولین را تحریک می کند. روند تحریک ترشح انسولین به افزایش کلسیم سیتوزول در سلولهای بتا نیازمند است. برای رهایش انسولین مقدار  cAMP و نیز فعالیت سیستم فسفاتیدیل – پروتئین کیناز C افزایش می یابد. در روند رهایش انسولین، سلول بتا دپلاریزه شده و وجود پتاسیم و کلسیم در مایع بین سلولی برای حداکثر پاسخ سلولهای بتا به گلوکز ضروری می باشد. گلوکز، ساخت انسولین را با افزایش سرعت رونویسی از ژن انسولین و افزایش سرعت ترجمه mRNA، تحریک می کند [21] سلولهای بتا دارای ذخایر زیادی از انسولین در وزیکولها می باشند و گلوکز یک تنظیم کننده فیزیولوژیکی مهم نسخه برداری، ترجمه، بیوسنتز و ترشح انسولین بوده و دارای اثرات سریع بر روی رهایش وزیکولهای انسولین، و اثرات بلند مدت بر نسخه برداری و ترجمه mRNA می باشد [75و128]. در طول دوره طولانی متابولیسم گلوکز (بیش از12 ساعت) گلوکز، بیوسنتز انسولین را با تسریع نسخه برداری از ژن انسولین و افزایش ترجمه mRNAی پره پروانسولین افزایش می دهد [57] . تحقیقات نشان داده که سلولهای بتا، انسولین را در پاسخ به خودِ گلوکز آزاد نمی کنند، بلکه انسولین را در پاسخ به متابولیسم گلوکز آزاد می کنند. گلوکز توسط ناقلGluT2  وارد سلولهای بتا می شود.  سپس گلوکز داخل سلولی متابولیزه شده و تولید ATP می کند.این سبب افزایش نسبت ATP به ADP و در نتیجه بسته شدن کانالهای KATP  و دپلاریزاسیون غشا می شود [72]. دپلاریزاسیون غشا، با بسته شدن کانالهای KATP، سبب باز شدن کانالهای کلسیم وابسته به ولتاژ و در نتیجه، ورود کلسیم و افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی و در نهایت اگزوسیتوز وزیکولهای انسولین همراه است [26].

   

  Abstract:

  Diabetes mellitus include a group of metabolic disorders. People suffering from diabetes are not able to produce insulin (Type I diabetes) or properly use insulin in the body (type II diabetes) . Investigation on medicinal plants is important. Daucus carota  have different antioxiat agents. so, in this study effect of alcoholic extract of its seeds on serum level of glucose, insulin, triglicerid, cholesterol, lipoprotein, LFT (AST, ALT, ALP) and kidney function factors (urea acid uric and cratinin) was Investigated in type 1 diabetic rats . Diabetes was induced in120 male wistar rats weighting 200-250 gr  by injection of (70 mg/kg,i.p) of streptozotocin. 5 days after injection, blood samples were collected from eye cavernousa sinus for measurement of above factors and diabetes was confiremed in rats having FBS above 250 mg/dl. Diabetic animals were devided to 15 groups. 9 groups of received (100, 200, 300mg/kg) extract and 3 groups received 0.5cc water daily for 3, 6, 14 days individuales by gavage and 3 groups received (600µg/kg) glibenclamid daily for 3, 6, 14 days by gavage. After 3, 6, 14 days, Rats sacrified by decapitation and fasting blood samples were collected from cervical vein and above factors were measured  with comertial  kits by spectophotometery . Insulin was measured by ELISA . Also Rats Pancreas dissected out, stained with H$E  method  and were used for histological analysis.

  Results showed that extract in doses ( 100,200,300mg/kg) for 6 days and dose of  600µg/kg glibenclamid for 6,14 days  significantly decreased glucose serum level. Dose of 300mg/kg for 6 days and  glibenclamid for 6, 14 days increased insulin serum level but  in these doses,  pancreatic islets and acinar cells did not show any obvious change as compared to normal rats. Dose of (100,200,300mg/kg) extract and glibenclamid for 3,6,14  days significantly decreased cholesterol and triglycerid serum levels. Dose of (300mg/kg ) extract for 3 days significantly decreased urea and also decreased cratinin level for 14 days but, glibenclamid for 3,14 days decreasde urea, acid uric and cratinin levels. Dose of ( 100,200,300mg/kg) extract for 3 ,6 days decreased AST and ALP serum levels but, glibenclamid had no effect on improving liver function. Dose of (200mg/kg) extract for 3, 6 days significantly decreased LDL and dose of (100,200,300mg/kg) for 6,14 days decreased VLDL and dose of (300mg/kg) for 14 days increased HDL serum levels.  Also,glibenclamid decreased LDL, VLDL and increased HDL serum levels. Thus dose of (300mg/kg) Daucuse carota  seeds extract for 6 days simulated insulin secretion and significantly reduced glucose and has more effect as compared with glibenclamid. Also extract  not only had no Renal and hepatic side effects but also improved liver and kidney function and reduced lipids serum levels (cholesterol, triglicerid) relatively and was more effectire that glibenclamid.

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

  فهرست:

   پیشگفتار                                

  اهداف و فرضیات  

   فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته...................................................................... 2

  1-1- ساختمان و عملکرد پانکراس ............................................................................................ 2

  1- 2- انسولین..................................................................................................................... 2

  1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین............................................................. 3

  1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین............................................................. 3

  1-4- نقش های فیزیولوژیک انسولین........................

  1-4-1- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات............

   

  1-4-2- اثر انسولین بر متابولیسم چربی....................................................................................... 10

  الف) شیلومیکرونها........................................

  ..................................................VLDL ب)

   ………………………………………………………………………………LDLج)

  .............................…………………………………HDLد)             

  1-4-3- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین..................................................................................... 11

  1-4-4-اثرات دیگرانسولین.................................................................................................... 11

  1- 5- گیرنده های گلوکز در غشاء........................................................................................... 11

  1- 6- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین......................................................................................... 13

  1- 6-1- دیابت ملیتوس نوعI................................................................................................. 14

  1- 6-2- دیابت ملیتوس نوعII............................................................................................... 15

  1- 7- علائم دیابت شیرین..................................................................................................... 15

  1- 8- عوارض دیابت.......................................................................................................... 16

  1- 9- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی.......................................................................... 18

  1-10-دیابت وآنزیمهای کبدی...................................................................................................... 24

  1-11- دیابت وعملکرد کلیه  ................................................................................................ 25

  1-12-  Streptozocin((STZ............................................................................................ 28

  1-13- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس........................................................................... 28

  1-14- داروهای گیاهی و درمان دیابت......................

  1-15- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی.......................................................................... 29

  فصل دوم: وسایل، مواد و روشها

  2-1- وسایل..................................................................................................................... 31

  2-2- مواد....................................................................................................................... 33

  2-3- جامعه مورد مطالعه....................................................................................................... 33

  2-4- گروههای مورد مطالعه.................................................................................................. 33

  2-5- روش تهیه عصاره دانه هویج............................................................................................ 34

  2-6- روش القاء دیابت........................................................................................................ 34

  2-7- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم....................................................................... 37

  2-8- روش انجام مطالعات بافت شناسی........................     

  2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................ 37

  منابع...................................................

  خلاصه انگلیسی

  جداول ضمیمه

   فصل سوم: نتایج

  3- 1- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I..........................................................................   37

  3- 2- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I............................................................................ 38

  3- 3- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 39

  3- 4- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I.......................................................................... 42

  3- 5- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota     mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I.......................................................................... 43

  3- 6- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I.......................................................................... 46

  3- 7- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota       mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اسیداوریک در موشهای دیابتیک نوع I................................................................. 44

  3- 8- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I................................................................ 47

  3- 9- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز برسطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I................................................................. 48

  3- 10- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I..................................................................... 49

  3- 11- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  . D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I..................................................................... 52

  3- 12- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I................................................................ 53

  3- 13- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota       mg/kg) 100 ، 200 ، 300) گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 54

  3- 14- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 56

  3- 15- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 57

  3- 16- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 58

  3- 17- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota     mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 61

  3- 18- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I....................................................................... 62

  3- 19- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota     mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 63

  3- 20- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و  گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 66

  3- 21- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................. 67

  3- 22- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلابین کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I............................................................... 68

  3- 23- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I............................................................... 71

  3- 24- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 72

  3- 25- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 73

  3- 26- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 76

  3- 27- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota     mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I............................................................... 77

  3- 28- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota     mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I...................................................................... 78

  3- 29- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I...................................................................... 80

  3- 30- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I................................................................. 81

  3- 31- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 82

  3- 32- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I2..................................................................... 85

  3-33- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................. 86

  3-34- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 87

  3-35- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I.................................................................... 90

  3-36- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota       mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I............................................................... 91

  3-37 - اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota     mg/kg) 100، 200، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی انسولین در موشهای دیابتیک نوع I...................................................................... 95

  3-38- میزان جذب طول موج nm450 در مورد غلظت های متفاوت انسولین......................................... 97

  نمودار3- 39- تغییرات تعداد جزایر پانکراس ناشی از تزریق STZ و تجویز گلایبن کلامید و دوزهای مؤثر عصاره متانولی Daucus carota در موشهای دیابتی نوعI...............................           

  نمودار3-40- تغییرات میانگین قطر متوسط جزایر (اندازه جزایر) پانکراس ناشی از تزریق STZ و دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولی Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) در موشهای دیابتی نوع Ι  .......................................................

  نتایج بررسی تغییرات هیستولوژیکی جزء آسینار و جزایر پانکراس.................................................

   فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

  الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی پانکراس....................................

  ب) اثرات تجویز عصاره بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات بافتی پانکراس ناشی از دیابت نوع I........................................................

  اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین.................................................

                                            

  اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها............................................

  اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح آنزیمهای عملکرد کبدی.....................................................   

  اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح فاکتورهای عملکرد کلیوی....................................................

  نتیجه گیری کلی................................................................................................................ 120

  پیشنهادها........................................................................................................................ 121

                                                                                                

   

  منبع:

   [1] اسنل ریچارد س.آناتومی بالینی ترجمه:حسن زاده غلامرضا، فتح اللهی علیرضا، جلد اول، انتشارات نسل فردا، چاپ اول، ویرایش ششم، 1381

  [2] الن وستن جیمز ادرسن - دیابت و تغذیه ترجمه:داد بخش پروانه،چاپ دوم ، انتشارات مشهد، 1383

  [3] خاکساری محمد، محمودی مهدی، فردوسی فریور، اسدی کرم غلامرضا، شریعتی مهدی اثر تری فلوئوپرازین بر افزایش نفوذ پذیری عروق در دیابت تجربی مزمن در موش صحرایی. مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی، جلد 9، شماره 1، بهار و تابستان84 صفحات 53-47.

  [4] مایکل ام.کاکس دیوید ال .اصول بیوشیمی لنینجر.ترجمه محمدی رضا، جلد دوم، انتشارات آییژ، چاپ دوم،ویرایش سوم، تهران 1382.صفحات 1013-412

  ]5 [Ahmadi S,Karimiyan S.M,Sotoudeh M,Bahadori M,Histological and Immunohistochemical Beta Cells Of Diabetic Rats Treated With oral Vanadyl Sulphate Medical journal of the Islamic Republic of Iran16(2002)173-178.

  ]6[ Akiko H, Toru M.Aged Garlic Extract Improves Blood Pressure in Spontaneously Hypertensive Rats more safetly than Raw Garlic J.Nutr.136 (2007) 769S-773S.

  ]7[ Alikhani M, Maclellan C.M, Raptis M, Vora S, Trackman P.C Graves P.T.Advanced glycation end product induce apoptosis in fibroblasts through activation of ROS, MAP Kinase,and the FOXO1 transcription factor. Am J Physiol cell physiol. 292 (2007) C850-C856.

  ]8[ Amelie M, Lionel B, Myriam B.C, Chantal H, Michel V, Marc S, Naomi T.The Glut1 and Glut4 glucose transprters are differentially expressed during periatal and postnatal erythropoiesis.Journal of the American Society of Hematology.112 (2008) 4729-4738.

  ]9[ A D A.clinical practice recommendations:Screening for diabetes.Diabetes care 20 (1997) 22-24.

  ]10 [Ames B.M,Shigena M.K, Hagen T.M. Oxidants,antioxidants and the degeneration disease of aging.Proceeding of National Academy of Science,U.S.A.90(1993)7915-7922.

  ]11[ Anoja S,.AtteleY,.Antidiabetic effects Panax ginseng berry extract and the identification of effective component. Diabetes.51 (2002).

  ]12[ Arun S.Rajan, MD,MBA.Regulation of Glucose Uptake. J Biol Chem 255(2002).4758-4762.

  ]13[ Ashcroft F.M, Gribble F.M. ATP-sensitive k+chanal and insulin secretion :Their role in heart and disease.Diabetologyia 42 (1999) 903-919.

  ]14 [Baranska M, Baranski R, Schulz H, Nothnagel T.Tissue-specific accumulation of carotenoids in carrot roots. Planta 5(2006)1028-37.

  ]15 [Baranska M, Schulz H, Baranski R, Nothnagel T,Christensen L P.in situ stimultaneus analysis of polyacetylenes , carotenoids and polysaccharids in carrot toots .J Agric Food Chem 53(2005)6565-71.

  ]16 [Barham D, Trinder P .An improved color reagent for the determiniation of glucose by the oxidase system.Anallyst (1972)142-145.

  ]17 [Baynes J w. Role of oxidative stress in the development of complications in diabetes mellitus.Diabetes.40 (1991) 405-412.

  ]18 [Baynesp J. Role of oxidative stress in development of complications in diabtes.Diabetes 4 (1991) 405-412.

  ]19 [Becker BF.Towards the physiological function  of uric acid.free Radical Bio Med 14(1993)615-631.

  ]20[ Benouham M, Ziyyat A, Mekhfi H, Tahri A,Legssyer A.Traditional plants with potential antidiabetic activity-A review of Ten years of herbal medical research (1990-2000).Int J Diabetes&metabolism 14 (2006) 1-25.

  ]21[ Bern R.M, Levy M.N, Physiology, Editor : Farrell R, Mosby, Third Edition (1993) 306-512

  ]22[ Bishayee A, Sarkar A, chatterjee M. Hepatoprotective activity of carrot against carbon tetrachloride in mouse liver.J.Etnopharmacol 47 (1995) 64-74.

  ]23[ Bnouham M, Zigyat A, Mekhfi H, Taheri A, Legssyer A. Traditional plants with potential antidiabetic activity-A review of ten years of herbal medical research (1990).Int J Diabetes &metabolism 14 (2006) 1-25.

  ]24[ Bonne-Weir S, Baxter L A, Schuppin G T,Smith F E. A .Second pathway for regeneration of adult exocrine and endocrine pancreatic .A possible recapitulation of embryonic development .Diabetes. 42(1993)1715-20.

  ]25[ Bos M J, Koudstaal P J, Hofman A, Witteman G C, Breteler M M:Uric acid is a risk factor for myocardial infraction and strok:The Rotterdam study.Stroke 37 (2006) 1503-1507.

  ]26[ Bratanova-Tochkova T K, Cheng H, Daniel S, Gonawardana S, Liu Y J, Mulvaney –M J, Schermerhorn T, Straub S G, Yajima H, Sharp G W:Trigering and augmentation mechanisms, granule pools, and biphasic insulin secretion. Diabetes 51(2002)583-90.

  ]27[ Brown A F, Mangione C M, saliba D, Sarkisian M, Guidelines for improving the care of the older person with diabetes mellitus. J AM Geriater Soc 51(2003) S265-80.

  ]28[ Bruce A,Dennis B, Julian L, Martin R, James D.W.Molecular Biology of THE CELL. Third Edition 1994 New York Garland publishing,Inc. p 643.

  ]29[ Burton G.N, Ingold K.V. B carotene an unusual type of lipid antioxidant. science 24 (1984).569-79. http://dx.dio.org/10-1126/science.671015

  ]30[ Catherine S, Snively M.D, Cecilian .Gutierrez M D, M D.Chronic Kidney Disease:Prevention and Treatment of Common Complication. Journal of the American Academy of Family physician 15 (2004) 1-13.

  ]31[ chakaborty R, Rajagopalan R.Diabetes and insulin resistance associated disorders: disease and the thetapy.current sciences 83 (2002) 1533-1538.

  ]32[ Chevallier A.The Encyclopedia of medicinal plants Dorling Kindersley. London 1996 ISBN 9-780751-303148.

  ]33[ Chherti D.R, Parajuli P, Subba G.C. Antidiabetic plants used by Sikkim and Darjeeling Himalayan tribes, India. Journal of Ethnopharmacology 99 (2005) 199-202.

  ]34 [Colle C, Cardinault N, Aprikian O,Busserolles J, Grolier P, Rock E, Demiqne C,Mazur A, Scalbert A, Amouroux P, Remesy C. Effect of Carrot intake on cholesterol metabolism and on antioxidant status in cholesterol-fed rat.Eur J Nutr 42 (2003) 254-61.

  ]35 [Defronzo R.A, Ferranini E. Insulin resistance:a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic vascular disease. Diabetes care 14 (1991) 173-194.

  ]36 [Delanghe J, De Stypere J P,De Buyzerene M, Robbrecht J, Wieme R, Vermeulen A.Normal refrence values for creatin, creatinin, and cratinin are lower in vegetariaus(PDF) .clin.chem 35 (1989) 1802-3.

  ]37[ Desco M.C, Asensi M, Marquenz R, Martine z-valls J, Vent M,Pollard F.V, Sastre J. Vina J. Xanthine oxidase is involved in free radical production in type-1 diabetes:protection by allopurinol Diabetes 51 (2002) 118-124.

  ]38[ Devaraj S, Cheung A T, Jialal L, Griffen S.C, Nguyan D, Glaser N, Aoki T.Evidence of Increased Inflammation and monocytic Activity in patients with Type 1 Diabetes.Diabetes (2007)1-5.

  ]39[ Douglin Z, Yasunori H. Phenolic compound and their antioxidant properties in different tissue 0f carrots(Daucus carota) Science and Thechnology 1(2004)92-100.

  ]40[ Dr.King. PKC Research at Joslin Diabetes. Joslin Diabetes  center white paper.(2005).1-8

  ]41[ Eidi A, Eidi M, Esmaili E.Antidiabetic effect of garlic (Allium  Sativum L.)in normal and streptozotocin-induced diabetic rats, Phytomedicine 13(2006)624-629.

  ]42[ EL-Demerdash F.M, Yousef M.I, Abou EL-NAGA N.I. Biochemical study on the hypoglycemic effects of onion and garlic in alloxan-induced diabetic rats.Food and Chemical Toxicology 43 (2005) 57-63.

  ]43[ Ferris TF, Gorden P, Effect of angiotetension and norepinephrine upon urate in man.Am J med.1993; 1968; 359-365.

  ]44[ Fossati p, Prgncipe L, Berti G.use of 3, 5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic enzymic assay of uric acid in serum and urine.clin.Chem.26 (1980) 227-231.

  ]45[ Gabboy K H.The sorbitol pathway and the complications of diabetes.The New England Journal Medicine.288(1973)831-836.

  ]46 [Ghys T, Goedhuys W, Spincemaille K, Gorus F, Gerlo E, Plasma –equivalent glucose at the point –of care: evaluation Of Roche Accu-Chek Inform® and Abbott Precision PCx® glucose meters. Clinica Chimica Acta, 386 (2007) 63-68.

  ]47[ Gochokwu N.H.U. The effect of Gongronema latifolium extracts on serum lipid profile and oxidative stress in hepatocytes of diabetic rats.J Biosci 28 (2003) 1-5.

  ]48 [Gochukwu NH, Babady NE, Cobourne M, Gasset SR, The effect Gongronema latifolium extracts on serum lipid profile and oxidative stress in hepatocytes of diabetic rats. Biosci.28 (2003)1-5.

  ]49[ Grovers J.K, Yadav S, Vats V.Medicinal plants of India with anti-diabetic potential .J Ethnopharmacol 81 (2003) 81-100.

  ]50[Haffner S M; American Diabetes Association.Dyslipidemia management in adult with diabetes.Diabetes care 27(2004)S68-S71.

  ]51[ Haider R, Subbuswamy K, Prabu M.A, Narayan G. Avadhani Elevated mitochondria. cytochrome p4502E1 and Glutathione S-transferase A4-4 in  streptozotocin-Induced Diabetic Rats.Diabetes43 (2004)185-194.

  ]52[ Harald R, Walfish P G, Thorsten S,Braun J, Reinhard F, Jurgen He, Klaus H. Usadel and Klaus Badenhoop(2007).CTLA4 Alanin-17 confers Genetic suscebtibility to Graves Disease and type 1 Diasbetes mellitus. The journal of clinical of Endocrinology & embolism 82 (2008).1143-146.

  ]53 [Hirsham M.F, Good year l.J, Horton E.D, wardzala L.J. Exercise training increases Glut4 protein in rat adipose cells. Am J. Physiol. 264 (Endocrinol Metab.27): (1993) 882-889.

  ]54 [INES U, FEDERICO L. Plant polyphenol Antioxidant and oxidative stress. Biol.Res 33 (2000).

  ]55 [Iseki K, Oshiro S, Tozawa M, Iseki M, Ikemiya Y, Takishita S, Significance of Hyperuricemia on the early detection of renal failure in a cohort of screened subject Hypertens Res 24 (2001) 691-697.

  ]56[Itoh N, Okamoto H: Translation control of proinsulin synthesis by glucos.Nature 283(1980)100-102.

  ]57 [Jiaqiang R, Ping J , Ena W, Eric L, David M H, Xin Li, David F.S.Pancreatic Islet cell Therapy for type 1 diabetes:Understanding the effects of product better islet for transplantation.Journal of Translation medicine 5(2007)_1479-5875.

  ]58 [John M, Tovar J M, pharm Doraliav.B, Pharm D, poursani S,.MD.Expert panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood cholesterol in Adult:JAMa  285 (2001) 2486-2497.

  ]59 [Kannam K, Jain S.K.Oxidative stress and apoptosis.Pathophysiology 153 (2000) 153-163

  ]60[ kasiappan R, subbaih R, Sormuthu S.Antihyperlipidemic effect of Eugenia jambolana seed kernel on streptozotocin-induced diabetes in rats. Food and medical Toxicity 17 (2006) 1-14.

  ]61 [Kasper K, Braunwald E, Fauci A, Houser S, Longo D, ,Jamson J.L.Harisons Principale of Internal medicine.16th  ed, New York; MC Grow 2 (2002) 2125-2179.

  ]62 [Kaviarasam K M, Arjuna MV,.pugalendi K.Lipid profile, oxidant-antioxidant status and glycoprotein components in hyperlipidemic patients with/without diabets. Clinical chimica Acta 362(2005)49-56.

  ]63[Ken jones.The Antidiabetic Activity of Aloe Vera.American Diabetes Association (2004).

  ]64 [king H,Aubert R.E, Herman W.H. Global burden of diabetes.prevalence, numerical estimates, and projections.Diabetes care 21 (1998) 1414-1431.

  ]65 [Kley S, Caffall Z, Tittle E, Ferguson D.C, Hoenig M, Development of a feline proinsulin immunoradiometric assy and a feline proinsulin enzyme-linked immunosorbent assy (ELISA):A novel application to examine beta cell function in cats.

  ]66 [Knekt P, Beunanen A, Jarvinen R, Seppane R, Helio V.M, Aroma A. Antioxidant vitamin intake and coronary mortality in a Iongitudinal opulation study.Am J Epidemiol 139(1994)1180-89.

  ]67[ Kumarasamy Y, Nahar L, Byres M, Delazar A, Sarker S D.The assessment of biological activities associated with the major constituents of the methanol extract of (Daucus carota L) seeds.J Herb Pharmacother 5 (2005) 62-72.

  ]68[ Kuzuya T, Nakagawa S, Satoh J, Kanazawa S, Iwamota Y,Kobayashi M, “et al”.Report of the Committee  on the classification and diagnostic criteria of diabetes mellitus.Diabetes Resclin pract 55 (2002) 65-85.

  ]69[Lee J, Sparrow D, Vokonas P.S, Landsberg L, Weiss S.T. Uric acid and cronary heart disease risk;evidence for a role of uric acid in the obesity-Insulin resistance syndrom:the Normative Aging study.Am j Epidemiol 142(1995)228-294.

  ]70 [Lehto S, MD; Niskanen L,MD; Ronnemaa T,MD; Laakso M,MD. Serum uric Acid Is a strong predictor of strok in patients with Non-Insulin-Dependant Diabetes Mellitys.Ammerican Heart Association 29 (1998) 635-639.

  ]71 [Loh K.C, FAMS, FACE, FACP, Leow K.H MBBS, MMed(Int Med). Current Therapeutic Strategies for Type 2 Diabetes Mellitus.Ann Acad Med Singapore. 31 (2002) 722-9.

  ]72[ Low P.A, Nickander KK, Tritschler H.J. The role of oxidative stress and antioxidant treatment in experimental diabetic neuropathy.Diabetes 46 (1997) 538-542.

  ]73[ Macdonald P E, Wheeler M B.Voltage-dependent K(+) channel in pancreatic beta cells:role, regulation and potential as therapeutic targents.Diabetologia 46(2005)1046-1062.

  ]74 [Majumdar U.K, Grupta M,.Datro V.J, Studies on antifertility of methanolic extract of Daucus carota Linn.Seeds Indian J.Nat.Prod 14 (1998) 33-37.

  ]75[ Majumder P.K, Dasgupta S, Mukhopadhaya P.K, Mukhopadhaya R.K,Mazumdar U.K, Gupta M.Anti-Steroidogenic activity of the pertruleum ether extract and fraction 5 of Daucus carota seeds in mouse ovary.J Ethnopharmacol 57(1997)209-12.

  ]76 [Mamdouh M, Abdel-Raheim M.A. Meki.Oxidative Stress in Streptozotocin – induced Diabetic Rats: Effecs of Garlic Oil and Melatonin .Camparative Biochemistry and physiology part A 135 (2003) 539-547.

  ]77[Mani V, Kumar K.G, Milind P. Antiociceptive and Anti-Inflammation properties of Daucus carota seeds Extract.Journal of Health science 52 (2006) 598-606

  ]78 [Marczews ki . k, Krawczy k w, Rozy C.p, Raszewski.G, Grzywna.R, Klimek K.Day/night ratio of microproteinuria and blood pressure rhythmin type ıı diabetes. Diabetic Research and clinical practice33 (1996) 169-172.

  ]79[ Masiello P, Broca C, Gross R, Roya M, Mantegehtti M, Hillaire-Buys D,et al.Experimental NIDDM:development of a new model in adult rats andministered streptozotocin and nicotinamide. Diabete 47(1998)224-9.

  ]80[Masuo k, Kawayuchi H, Ogiharat, Tuck ML:Serum uric acid plasma norepinephrine concentration predict subsequent weight again and blood pressure elevation .Hypertension 42 (2003) 474-480.

  ]81 [Meltzer A A, Ever hart J E: Association between diasbetes and elevated serum alanin aminotrassferase activity among mexicam Americans.Am Epidemiol 146 (1997) 565-571.

  ]82[Merzouk H, Madani S, Chabane D. Time course of change in serum glucose,insulin,lipids and tissue lipase activities in macrosomic offspring of rats with streptozotocin-induced diabetic.Clin.Sci  98 (2000) 21-30.

  ]83 [Michael yakes F and  Bennet van H.Mitockondrial DNA damage is more extensive and persists longer than nuclear DNA damage in human cells following oxidative stress.The National Academy of sciences of the USA 94(1997)514-519.

  ]84 [Mockute D, Nivinskiene O. Sabinine chemotype of Essentioal Oill of seed of Daucuse carrota L.ssp.carota Wild in Lithuania. Journal of Essential oil Research  (20004).

  ]85 [Modan M, Hikin H, Karasik A, Lusky A. Elevated serum uric acid;a factor of hyperinsulinemia.Diabetologia 30 (1987) 713-718.

  ]86 [MONICA N, CLICERIO G, SIMONA B .ROSALINDA P, KEN W,STEVEN H, MICHAEL P.S,ELEF. Liver Enzymes the metabolic syndrome, and Incident Diabetes. Diabetes care 28 (2005) 1757-1762.

  ]87 [Morel D.W,Chisolm G.M .Antioxidant treatment of diabetic rats inhibits lipoprotein oxidation and cytotoxicity.J.lipid Res 30 (1989) 1827-1834.

  ]88 [Moss D.W, Henderson A.R.Clinical enzymology.In: Burtis C.A, Ashwood E.R.(Eds).Tietz TextbooK of clinical chemistry,third ed.W.B.saunders compony, Philadelphia.(1999) 617-721.

   ]89[ Mulec H, Blohme G, Gronde B, Bjorck S. The effect of metabolic control on rate of decline in renal function in insulin-dependent  diabetes mellitus  with over nephropathy.Nephrol Dial transplant 13 (1998) 651-5.

  ]90[Muraldia P,Balamuruyan G.and Pavan kumar.Inotropic and cardioprotective effects  Daucus carota Linn.on. isoproterenol –induced myocardial infraction.Bangladesh J pharmacol 3(2008)74-79.

  ]91 [Nakanishi N, Okamoto M, Yoshida H, Matsuo Y, Suzuki K, Tatara K. Serum uric acid and risk for development of hypertention and  impaired fasting glucose or type 2 diabetes in Japanese male office workers.Eur J Epidemiol 18 (2003) 523-530.

  ]92 [Navarro C.M.,Mantilla P.M, Martin A, Jimene Z J, Utrilla P.M. Free radicals scavenger and antihepatoxic activity of Rosmarinus.plant medicine 59 (1993) 312-314.

  ]93 [Neef H., Decleveq H.N, Laekemen G Hypoglycemic activity of selected European plants. phytother Res 9 (1995) 45-48.

  ]94 [Nicolle C, Cardinault N, Aprikian O, Busserolles J, Grolier P, Rock E, Demiqne C, Mazur A, Scalbert A, Amouroux P, Remesy C. Effect of carrot intake Carrot intake on cholesterol metabolism and on antioxidant status in cholesterol-fed rat.Eurt Nutr  42(2003)254-61.

  ]95 [NiKi E. Action of ascorbic acid as a scavenger of active and stable oxygen radicals. American journal of Nutrition  54(1991)1119s-1124s.

  ]96 [NWANJO N H,.OKAFOR M.C, G.O.O.ZE . Anti-Lipid Peroxidative Activity of Gongronema Latifolium In Streptozotocin –Induced Rats 21 (2006).61-65.

  ]97 [Pari L.Antihyperglycemic activity of Musa Sapientum flowers:Effect on lipid peroxidation in alloxan diabetic rats.Phytither.Res 14 (2000) 1-3.

  ] 98[ Parsons J A, Brelje TC, Sorenson RL. Adaption of islets of Langerhans to pregnancy.increased islets cell proliferation and insulin secretion correlates with the onset of placental lactogen secretion. Endocrinology  130 (1992) 1459-66.

  ]99 [Rabbins, Corton. Pathological basis of disease,7 th.edition, kumar-Abbs Fausto,International edition Elsevier saunders.

  ]100 [Rakesh M,Gupta C.M.Traditional herbs for modern medicine.Traditional medicine  (2006) 23-36.

  ]101 [Rathman W, Hauner H, Dannehlk K, Gries F.A. Association of elevated serum acid with cronary heat disease in diabetes mellitus. Diabet Med 19 (1993) 156-166.

  ]102 [Rathman W, Williamson DF, Gunter E.W, Byers T. Regulation of serum uric acid to mortility ischemic heart disease.The NHANESI Epidemiologic Fllow-up study. Am J Epidemiol  141(1995)637-644.

  ]103[ Rifai N, Bachorik P.S, Albert J. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins.In: Burtis C.A, Ashwood E.R.(Eds.), Tietz Textbook of clinical chemistry, thirded.W.B.saunders company, Philadelphia (1999).809-861

  ]104 [Rojas A, Armando M, Enrique F, Figuero H, Morales M.A. Advanced Glycation and ROS. A Link between Diabetes and Heart failure. Current vascular pharmacology 8(2008) 44-51.

  ]105 [Sajithya P, Vitoo L, Wiroj J, Somrat L, Michelle A.Williams .Association between elevated liver enzymes and metabolic syndrome among Thai adult. Diabete and Metabolic syndrome idinical Research 2 (2008).171-178.

  ]106[ Santos M S, Santos D.L, Palmeria C.M, Moreno AJ, Oliviera C, R:Brain and mitochondria isolated from diabetic Goto-Kakizaki rats show different susceptibility to induced oxidative stress.Diabetes metab Res Rev 17 (2001) 223-230.

  ]107 [Scoppola A, Monteechi F, Mezinger G, Lala F.Urinary mevalonate excretion rats in type 2 diabetes,role of metabolic control.Atherosclerosis 156 (2001) 357-361.

  ]108[ Seidner G1, Alvarez MG1, Yeh Ji, et al.Glut1 deficiency syndrome caused by heploinsufficiency of the blood-brain berrier hexose carrier.Nat.Genet 18(1998)188-91.

  ]109 [Selby J.V, Friednan G.D, Quesnberry C.P.Y. Precursors of essential hypertension:pulmonary function, heart rate, uric acid, serum cholesterol, and the serum chemisteries.Am J Epidermiol 131 (1990) 1017-1027.

  ]110[ Shapiro AM, Lakey JR, Ryan EA, Korbutt GS, Toth E, Warnock G L, Kneteman N M, Rajotte RV: Islett ranspilantation seven patients with type 1 A diabetes mellitus using a glucocorticoid-free  immunosuppressive regiment. N Engl J Med 243 (2000) 230-238.

  ]111[ Shokeen P, Anand P, Murali K, Tandon V. Antidiabetic activity of 50% ethanolic extract of Ricinus communis and its purified fractions. Food and Chemical Toxicology 46 (2008) 3458–3466.

  ]112 [Stafford P. Tasty foods for Lowering cholesterol. Journal of the American Dietic Association 26 (2006) 242-756.

  ]113[ Suma M.S. Homology Modeling of Glut4, an Insulin Regulated Facilitated  Glucose Transporter and docking studies with ATP and its Inhibitory. Journal of Biomolecular structure. (2009) 739-1102.

  ]114 [Surles R.L, Weng N, Simon P W, Tanumihardj o S A. Carotenoid profiles and consumer sensory evaluation of specialty carrot(Daucus carota,L) .J Agric Food Chem.3417-21.

  ]115 [Sweetem S c, Pharm M R Pharms. Martindale the complete drug reference. Poly pharmaceutical press, Thirty-Third edition edition,2002.

  ]116 [Teschke R, Brand A, Strohmeyer G: Induction of hepatic microsom gamagluyamyl activity following chronic alcohol consumption.Biochem Biophys Res communt.57 (1997) 718-724.

  ]117 [Tierney L M, McPhee SJ, Papadakis M A. Current medical Diagnosis&Treatment. International edition  New York: Lange Medical Books/McGrow-Hill. (2002) pp.1203-1215.ISBN O-O7-137688-7.

  ]118[ Tomas L. Clinical laboratory Diagnostics, first ed.H-books verlagsgsgesellschaft, Frankfurt,(1998a).208-214.

  ]119[ Tomas L. Clinical laboratory Diagnostics, first ed.TH-books verlagsgsgesellschaft, Frankfurt, (1998b).366-378.

  ]120[ Tomomi I, Hiroyuki T, Shintao K, Hideo U, Dnychon K, Nobuta H, Koja U, Ken-ichi A,Kensuke E, Akira T:Mitochondria electron transport complex 1 is a potential source of oxygen free radicals in the failing myocardium.Circulation Res. 85 (1999) 357-363.

  ]121[ Tuck R.R, SchmelzerJ.D.,Low P.A. Endoneurial blood flow and oxygen tension in the sciatic nerves of rats with experimental diabetic neuropathy Brain 107(1984)935-50.

  ]122[ Vasudevan M, Parie M.Pharmacological Evidence for the potential of Daucuse carota . Biol pharm Bull 29(2006)1154-61.

  ]123[ Visy J, Le-coz p, Chadefaux B, Fressinaud C, Woimat F, Maraquet J, Zittoun J, Vallet J.M, Haquenau M.Honocystinuria due to 5,10-methylenetrahydrofolate  reductase deficieccy revealed by stroke in adult sibling.Neurology 41 (1991) 1313-1315.

  ]124[ Vozarova B, Slefan N, Lindsay R S, Saremi A, Pratly R E, Bogradus C, ataranni P A:High alanine aminotransferase in associated with decrease hepatic insulin sensivity and predicts the development of type 2 diabetes 51(2002)1189-1895.

  ]125[ Wally O, Jayaraman J,PunJa ZK. Carrot (Daucus carota,L).Department of Biology sciences 344 (2006)3-12.

  ]126[Wehbe K, Mroueh M, Daher C.F. The potentioal Role of Daucus carota  Aqueos and metanolic Extract on Inflammation and Gastric Ulcesrs in Rats. Journal of complem extry and Integrative medicine 6 (2004).

  ]127[ Weiner. M. A. Earth Medicine, Earth Food. Ballantine Books 1980 ISBN 0-449-90589- 6

  ]128 [Wlesh M, Scherberg N, Gilmore R, Steiner DF. Traslation control of insulin biosynthesis. Evidence for regulation of elongation , initiation and signal-recognition-particle-mediated  Traslational arrest by glucose.Biochem J 232 (1986) 259-467.

  ]129[ William C.S.C, Wai-shing C, Sally K.W.Lee. ginsenoside Re of panax ginseng prosses significant antioxidant and anti hyperlipidemic efficacfies in streptozotocin-induced diabetic rats European  Journal of pharmacology 550 (2001) 173-179.

  ]130[ William Cook, M.D.Daucus carota.Medical Herbalism (19869).page 1

  ]131[ William F .Ganong. Review of Medical physiology.Sixteenth edition. (1993) 305-731.

  ]132[ Wilsgaard T, Arnesen E.Chang in serum lipids and body mass index by age,sex,and smoking status:The trom so study 1986-1995.Ann Epidemiol 14 (2004) 265-253.

  ]133 [Wilson P.W.F, Garrison R J, Abbott R.D, Castelli W.B .Factors associated with lipoprtein cholesterol levels:The framingham study .Aterosclerosis  3 (1983) 273-281.

  ]134[ Wolf S.P. Diabetes mellitus and free radical, transition metods and oxidative stress in the etiology of diabetes mellitus and complications.Br Med Bull  49 (1993) 642-652.

  ]135[ Xiu L.M, Miura A.B, Yamamoto K, Kobayashi T, Song Q.H, Kitamura H, Cyong J.C, Pancreatic islet regeneration by Ephedrine in mice with streptozotocin-induced diabetes. American Journal  Of Chinese Medicine 29 (2001) 493-500.

  ]136[Yanling Z, Yonghong Sh, Yaling L, Hui D, Maoding L. Huihun D.Growth pattern switch of cells and expression of cell cycle related proteins at the early stage of diabetic nephropathy.Biochemical and Biophysical Research communications  363(2007) 159-164.

  ]137[ Zheng H.C, Bukura J, Dekimpe N. Natural medicines used production:Natural medicines used in the traditional Chinese medical system for therapy of diabetes mellitus.J Ethnopharmacol 92 (2004) 1-21.

  ]138 [Zimmet P, Alberti K G, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic.Nature 414 (2001)782-7.

  ]139[ Zuniga F A, Shi G, Haller J F, Rubashkin A,Flynn DR, Iserovich P, Fischbarg J.A three-dimensional model of the human facilitative glucose transporter Glut1. J Biol Chem  276 (2001) page info:44970-5.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت