پروژه رقابت پذیری در زنجیره تامین

کارشناسی ارشد
مشخص نشده
169
word
226 KB
10002244
قیمت قدیم:۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه رقابت پذیری در زنجیره تامین

  پیشگفتار

   

  مقدمه:
  در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین  (SCM ) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
  در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط مى‌شوند. این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود مصرف کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت

  فصل اول

  تعریف مدیریت زنجیره تامین:

   

   
  تعاریف مختصر و جامعى که مى توان از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین ارایه داد، عبارت‌اند از:
  زنجیره تامین: زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور کلى، زنجیره تامین زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود. درباره‌ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)
  مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره ، براى دستیابى به مزیت رقابتى قابل اتکا و مستدام مشتمل مى‌شود. بنابراین، مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازى فعالیت‌ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول (LAUDON&LAUDON 2002).
  بنابراین براى بررسى یک سازمان منحصر به فرد در چارچوب این تعاریف، باید هر دو شبکه تامین کنندگان و کانال‌هاى توزیع در نظر گرفته شوند. تعریف ارایه شده براى زنجیره تامین، موضوعاتمدیریت سیستم‌هاى اطلاعات، منبع‌یابى و تدارکات، زمان‌بندى تولید، پردازش سفارشات، مدیریت موجودى، انباردارى و خدمت به مشترى را در بر مى‌گیرد.
  براى مدیریت موثر زنجیره تامین ضرورى است که تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با یکدیگر کار کنند. این امر یعنى جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم‌هاى حمل و نقل که بعضى از شرکت‌‌ها را قادر مى سازد که زنجیره‌هاى عرضه بسیارکارایى را ایجاد کنند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند. مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تامین‌کنندگان خود اعتماد مى‌کنند.
  علاوه بر آن عرضه‌کنندگان و مشتریان باید در طراحى زنجیره تامین براى دستیابى به اهداف مشترک‌ و تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات با یکدیگر شریک شوند. بعضى شرکت‌ها کوشش مى‌کنند تا کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمومى عمودى – با استفاده از مالکیت و یکپارچگى تمام اجزاى مختلف در امتداد زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایى و خدمت به مشترى به دست آورند. اما حتى با این نوع ساختار سازمانى، فعالیت‌هاى مختلف و واحدهاى عملیاتى ممکن است ناهماهنگ باشد. ساختار سازمانى شرکت باید بر هماهنگى فعالیت‌هاى مختلف براى دستیابى به اهداف کلى شرکت تمرکز کند.

  طرح کلى یک زنجیره تامین :

   

   
  به طور کلى زنجیره‌تامین، زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى‌شود. در ارتباط با جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد.
   
  محققان و نویسندگان مختلف ، نگرش‌ها و تعاریف متفاوتى را از زنجیره تامین ارایه کرده اند. برخى زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند، که چنین نگرشى تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگرى به زنجیره تامین دید وسیع‌ترى داده و آن را شامل تمام سرچشمه‌هاى تامین (پایگاه‌هاى تامین) براى سازمان مى دانند. با این تعریف ، زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول ، دوم ، سوم ... خواهد بود. چنین نگرشى به زنجیره تامین ، تنها به تحلیل شبکه تامین خواهد پرداخت . دید سوم ، نگرش زنجیره ارزش - پورتر- است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت‌هاى مورد نیاز براى ارایه یک محصول یا خدمت به مشترى نهایى است. با نگرش یاد شده به زنجیره تامین ، توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشى از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه مى‌شود. در واقع بااین دید، زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک ، تولید و توزیع است .

  فرآیندهاى اصلى:

   

   
  مدیریت زنجیره تامین داراى سه فرآیند عمده است که عبارت‌اند از:
  1 ) مدیریت اطلاعات
  2 ) مدیریت لجستیک

   

  3 ) مدیریت روابط (RELATIONSHIP MANAGEMENT) .
  مدیریت اطلاعات : امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات براى همگان بدیهى است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآیندها موثرتر و کاراترگشته و مدیریت آنها آسان‌تر گردد. در بحث زنجیره تامین - همان طور که گفته شد -اهمیت موضوع هماهنگى در فعالیتها، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره ، مدیریت سیستم هاى اطلاعاتى و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده‌اى در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌هاى دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگى بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلى در زنجیره تامین ، مدیریت اطلاعات در بخش‌هاى مختلفى تاثیرگذار خواهد بود که برخى از آنهاعبارت‌اند از:
  مدیریت لجستیک (انتقال، جابجایى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستیکى براى یکپارچه سازى فرآیندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغییرات سفارش، زمان‌بندى تولید، برنامه هاى لجستیک و عملیات انباردارى) ; تبادل و پردازش داده‌ها میان شرکا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنى، سفارشات و...) : جمع آورى و پردازش اطلاعات براى تحلیل فرآیند منبع یابى و ارزیابى ، انتخاب و توسعه تامین کنندگان ; جمع آورى و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و ... براى پیش بینى روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا; ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.
  چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم هاى اطلاعاتى زنجیره تامین مى تواند برروى بسیارى از تصمیم‌گیرى‌هاى داخلى بخش‌هاى مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکى از اهمیت بالاى این مولفه در مدیریت زنجیره تامین است .
  مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم هاى تولیدى مانند صنعت خودرو، موضوع لجستیک بخش فیزیکى زنجیره تامین را در بر مى گیرد. این بخش که کلیه فعالیت‌هاى فیزیکى از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایى شامل فعالیت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى تولید و... را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعالیت‌هاى زنجیره تامین را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت‌هاى زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهاى پشتیبان آن براى بهبود در فعالیت‌ها هستند.
 • فهرست و منابع پروژه رقابت پذیری در زنجیره تامین

  فهرست:

  مقدمه

  2

  فصل اول

   

  تعریف مدیریت زنجیره تامین

  5

  طرح کلی یک زنجیره تامین

  7

  فرآیند اصلی

  8

  فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین

  10

  انقلاب زنجیره تامین

  11

  شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند

  14

  فصل دوم

   

  مدیریت موجودی کالا

  17

  تدارکات

  18

  ارسال به موقع کالا

  20

  نکات کلیدی که باید آموخت

  23

  فصل سوم

   

  رقابت پذیری

  25

  موضوعات کلیدی

  25

  اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی

  26

  فرمان های راهبردی

  27

  یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

  29

  فصل چهارم

   

  بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین

  32

  چشم انداز مدیریت راهبردی

  35

  مزیت رقابتی پایدار

  36

  تمرکز راهبردی

  37

  فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید

  38

  فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید

  39

  فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید

  39

  از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید

  40

  سیستم های پشتیبانی کار تیمی

  47

  راهبردهایی برای مزیت رقابتی

  49

  فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

  51

  ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری

  52

  مدیریت توسعه دانش فرایند

  53

  مدیریت دانش راهبردی

  54

  الگوهای اندیشه و عمل

  55

  فناوری و الگو ها

  56

  انفورماتیک شناختی

  57

  پشتیبانی فناوری از الگوها

  59

  فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر

  60

  یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

  62

  فرست برای لجستیک

  63

  مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری

  64

  فصل پنجم

   

  فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

  67

  بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک

  68

  موانع پیاده سازی SCM

  69

  بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز

  70

  ساختار شبکه تامین

  70

  ابعاد ساختاری شبکه

  72

  ارتباطات اطلاعات درون شبکه

  72

  فرایند های شبکه تامین

  74

  شبکه تامین یکپارچه چیست ؟

  76

  مراحل یکپارچه سازی

  77

  تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین

  78

  10 مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین

  82

  مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین

  88

  گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین

  93

  مسیر تکامل گروه های همیار

  93

  امکان بهبود کیفیت در جبهه IT

  94

  مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل

  95

  مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی

  96

  فصل ششم

   

  حمل و نقل الکترونیکی

  98

  تدارکات الکترونیکی

  99

  وضعیت تدارکات الکترونیکی

  100

  دسترسی الکترونیکی به منابع

  100

  تهیه الکترونیکی مواد اولیه

  101

  بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی

  104

  تاکید روی آموزش الکترونیکی

  105

  افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است

  106

  ترجمه مقاله

  108

  نتیجه گیری

  128

  منابع

  ضمائم :

  مقاله Demand & Supply chain management

   

  136

  138

   

   

  منبع:

   

  1. ترجمه چند مقاله گرفته شده ازاینترنت

  2. کتاب لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع تالیف:دونالد واترز

      وترجمه مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

  3. کتاب مدیریت زنجیره تامین نویسنده: امی زوکرمن ترجمه علی تقی زاده وبهرام صالحی

  4. مقاله «تهیه مواد اولیه تولید از طریق اینترنت می‌تواند فرایند‌های تهیه مواد اولیه را ساماندهی کرده و زنجیره‌های تأمین را یکدست سازد»

  نوشته کوین فیتز جرالد Supply Strategy, May 2001.

  5. مقاله «خرید مستقیم توسط اینترنت» اثر کوین فیتز جرالد 2001 Supply Strategy

  6. فرصت هایی برای مزیت رقابتی: ماروین ال مانهیم ; بنیامین مدینا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول