پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

تعداد صفحات: 199 فرمت فایل: word کد فایل: 10001681
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه اقتصاد
قیمت قدیم:۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  علوم اقتصادی

  سال تحصیلی 84- 83

  -1) مقدمه

  صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

  امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

  صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

  چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

  بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

   

  1-2) موضوع تحقیق:

  بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

  لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاست های تجاری ایران قرار می‌گیرد.

  1-3) هدف از انتخاب موضوع:

  هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

  1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

  به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

  1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

  نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

  1-6) - فرضیات تحقیق

  فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

  فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

  فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

  فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

  1-7) – سابقه تحقیق:

  1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

  2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

  1-8) – روش تحقیق:

  در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

  1-9) – جامعه آماری:

  جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

  1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

  داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

  1-11)- کلید واژه ها

  بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

  تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

  شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

   GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

  موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

  (General agreement on trade  and services)      GATS

  موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

  (World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی

   

  بخش اول- سازمان تجارت جهانی

  2-1-1) مقدمه:

  سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

  اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

  تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

  2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

  گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

   به سخن دیگر موافقتنامه گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

  این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

  این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

  2-1-3) اصول اساسی گات

  به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است[1]

  2-1-3-1)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN) [2]

  به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:

  الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.

  ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

  ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) [3] که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

  فهرست:

  فصل اول – کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه......................................................................................................... 1

  1-2) موضوع تحقیق ........................................................................................... 2

  1-3-) هدف از انتخاب موضوع ........................................................................... 2

  1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.............................................................................. 2

  1-5) کاربرد نتایج تحقیق...................................................................................... 3

  1-6) فرضیات تحقیق ......................................................................................... 3

  1-7) سابقه تحقیق .............................................................................................. 4

  1-8) روش تحقیق ............................................................................................. 4

  1-9) جامعه آماری ............................................................................................. 4

  1-10) ابزار گردآوری داده‌ها................................................................................ 4

  1-11) کلید واژه‌ها .............................................................................................. 5

  فصل دوم

  بخش اول: سازمان تجارت جهانی

  2-1-1) مقدمه..................................................................................................... 6

  2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ................................................ 7

  2-1-3) اصول اساسی گات.................................................................................. 8

  2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد.................... 8

  الف

   

  2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9

  2-1-3-3) اصل مشورت.......................................................................... 9

  2-1-3-4) اصل حفاظتها.......................................................................... 9

  2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ........................................................................ 10

  2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ................................................................... 12

  2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی................................................... 12

  2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ................................................................ 14

  2-1-7-1) کنفرانس وزیران ..................................................................... 14

  2-1-7-2) شورای عمومی ....................................................................... 14

  2-1-7-3) کمیته‌ها ................................................................................. 15

  2-1-7-4) دبیرخانه ................................................................................ 15

  2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................................................................... 15

  2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .................................................. 16

  2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ............................. 17

  2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ............................................. 21

  2-1-10-1) اقسام خدمات ...................................................................... 22

  2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات ............................................ 23

  2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات .................................. 23

  2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات ........................ 24

  2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه........................................................................ 25

  3-1-12) تعهدات کلی ....................................................................................... 26

  2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد......................................................... 26

  2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو........................... 27

  2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات ............ 27

  2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

  رویه‌های بازرگانی محدود کننده ............................................................... 28

  2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............................................................... 31

  2-1-12-6) پرداختها و انتقالات .............................................................. 31

  2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ............................. 32

  2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات ............................................................ 33

  2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل .............. 34

  2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

  خدمات ................................................................................................. 35

  2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

  جهانی پیوسته‌اند: .................................................................................... 36

  2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ....................................................... 37

  2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ............ 38

  2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسه الحاق .................................... 39

  2-1-14-3) فرایند الحاق ........................................................................ 40

  2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ................................. 43

  2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی .............................................................. 44

  2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی .................................... 4

  پ

   

  2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ....... 45

  2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

  2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ........................................... 50

  2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات        50

  2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد..................................... 52

  بخش دوم- بیمه

  2-2-1) مقدمه..................................................................................................... 57

  2-2-2) تعریف واژه بیمه..................................................................................... 58

  2-2-3) تعریف بیمه ........................................................................................... 58

  2-2-4) تعریف صنعت بیمه................................................................................. 58

  2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه .............................................................................. 59

  2-2-6) تاریخچه بیمه ......................................................................................... 62

  2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران ............................................................ 64

  2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ................................ 65

  2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد................................................................................. 67

  2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان .................................................. 67

  2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................................................................................ 69

  2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید......................... 71

  ت

   

  2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه ........................ 71

  2-2-12) بیمه و صادرات ................................................................................... 72

  2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه............................................................................. 75

  2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ........................................................... 77

  2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350... 89

  2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران .................... 96

  2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران ................................................ 96

  2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ............................................. 99

  2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ................................................ 100

  2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟.......................................................... 101

  2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه....................................... 103  

  بخش سوم- مطالعه موردی

  2-3-1) مقدمه .................................................................................................... 107

  2-3-2) تعهدات خاص ...................................................................................... 107

  2-3-3) نحوه ‌ تنظیم جدول تعهدات ..................................................................... 108

  2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب .... 108

  2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ... 111

  2-3-5-1) صنعت بیمه چین..................................................................... 131

  2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین....................................................... 132

  2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین................................ 133

  2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO ......................... 134

  ث

   

  2-3-5-5) نتیجه‌گیری ............................................................................. 135

  فصل سوم- روش تحقیق

  3-1) مقدمه ........................................................................................................ 138

  3-2) نوع و روش تحقیق .................................................................................... 138

  3-3) جامعه آماری ............................................................................................. 139

  3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data ................................... 141

  3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ......................................................... 142

  3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data .......................................................... 147

  3-6-1) اثرات ثابت ................................................................................ 149

  3-6-2) اثرات تصادفی ........................................................................... 150

  3-7) آزمون اثرات ثابت ...................................................................................... 152

  3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

  بیمه کشورهای در حال توسعه .............................................................................. 153

  تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

  در کشورهای در حال توسعه..................................................................... 153

  تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

  در حال توسعه ........................................................................................ 154

  تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

  توسعه از کل بازار بیمه جهانی................................................................... 154

  3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data .................................... 155

  3-10) خلاصه و جمع‌بندی ................................................................................. 155

  ج

   

  فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1) مقدمه ........................................................................................................ 157

  4-2) آزمون فرضیه‌ها .......................................................................................... 158

  ....... 4-2-1) فرضیه ‌فرعی شماره 1..................................................................... 158

  ....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 158

  ....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 158

  ....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 159

  4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2.............................................................................. 161

  ....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 161

  ....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 161

  ....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 162

  4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3.............................................................................. 163

  ....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 163

  ....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 163

  ....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 164

  فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه ........................................................................................................ 167

  5-2) نتیجه‌گیری ................................................................................................. 167

  5-3) رهنمودها.................................................................................................... 172

  منابع و مأخذ

  - منابع فارسی..................................................................................................... 175

  چ

   

  - منابع انگلیسی ................................................................................................. 181

  ضمائم و پیوستها.................................................................................................. 182

  .

  منبع:

  . ابراهیمی، احمد، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و بیمه‌های الکترونیکی، فصلنامه ‌آسیا، تابستان 1383.

  2. ابوترابی، اصغر (گزارشگر)، ICT اولویت نخست، فصلنامه آسیا، تابستان83.

  3. « اثرات عضویت در WTO بر صنعت بیمه چین» ، ترجمه علی میری زاده، تازه های جهان بیمه، شماره 77، آبان 1383.

  4.آسوده، سیدمحمد، تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه ‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 45،بهار1376.

  5. ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیک، شماره169، خرداد 1381.

  6. اکبر زاده، رضا، خصوصی سازی در صنعت بیمه فرصتها و تهدیدها، فصلنامه صنعت بیمه، شماره59، پاییز 1379.

  7. امیر اصلانی، اسدالله، تأثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه برکارایی شرکتهای بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 60، زمستان  1379.

  8. اوترویل، ژان فرانسوا، « مبانی نظری و عملی بیمه»، ترجمه عبدالناصر همتی- علی دهقانی، تهران: بیمه مرکزی ایران،1381.

  9- ایران، 7/3/84، ص 21.

  10- “بازار بیمه کشورهای در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومی تجارت خدمات” ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، فصلنامه صنعت بیمه.

  11. بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.

  12. بیدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران: منشور بهرووری،1381.

  13- بیمه مرکزی، گزارش آماری  عملکرد صنعت بیمه، 1370.

  14. بیمه مرکزی ایران، گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه، 1381.

  15. “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی”، ترجمه مسعود کمالی اردکانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1383.

  16- “ تحولات آرام صنعت بیمه چین” ، ترجمه مهناز سیحون – علیرضا معینی، فصلنامه آسیا، تابستان 1383.

  17. پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  18. حبیبی. فاتح، تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از PooLing data پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381.

  19. خرمی، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 17، زمستان 79.

  20. خسروی نژاد، علی اکبر، برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران ( کاربردی از مدلهای با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .شماره 20،1380

  21. دبیرخانه آنکتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، مترجمان ابوالقاسم بنیات و دیگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگانی، 1381.

  22. دفتر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1372.

  23. دقیقی اصل، علیرضا، یک مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.

  24. دنیای اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5.

  25.رشیدی،ع، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی، شماره11.

  26. رفعتی، محمد رضا و دیگران، جهانی شدن و اقتصاد ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره6، خرداد و تیر 1383.

  27. رفیعیان، ضیاء، علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران، فصلنامه آسیا، تابستان  1380.

  28. رقابت و همکاری در بازار آینده، فصلنامه آسیا، شماره های 32 و 33، پائیز و زمستان 1383.

  29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژیهای مؤثر، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 30، بهار و تابستان 80.

  30. رضویان، محمد تقی و بهاری جوان. معصومه و آذری محبی، رضا، تدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجی ایران ( صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پژوهشنامه اقتصادی ، ص40-13

  31. سر افراز، لیلا، بررسی موانع قانونی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با نگرشی بر سیاستهای بازرگانی موجود در زمینه ماشینها و دستگاههای برقی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 178-177، خرداد و تیر 1381.

  32. سوادیان، ه، بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع نساجی،‌پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379

  33. صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول، ص 40-37

  34. صفدری، جواد، راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.

  35. ضمیری، معصوم، مؤسسات بیمه و بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 39، پائیز 74

  36. عبده تبریزی، حسین ، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده، بورس، آذر 80

  37. عظیمی، حسین، بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.

  38. قادر، کریمی راد، فرهنگ کاربردی صنعت بیمه، انگلیسی-فارسی / فارسی، انگلیسی، تبریز: گلباد، 1381

  39. کدخدایی، حسین، نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.

  40. کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1376

  41. ، تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 19، تابستان 1380.

  42. ، ضرورت ایجاد بازار رقابتی بدون تعرفه در صنعت بیمه کشورهای درحال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، تابستان83.

  43. ، تحلیلی بر خصوصی سازی صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال 9، شماره 35، پائیز 1373.

  44. کمالی اردکانی، مسعود، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( جزوه آموزشی)، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1383.

  45. کمیجانی، اکبر، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374

  46. ، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان 1375.

  47. محقق زاده، فاطمه، تحلیل تفصیلی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382

  48. محمود صالحی، جانعلی،حقوق بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1381

  49. مدنی اصفهانی، محبوبه، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و مشکلات پذیرش آن از سوی ایران، پژوهشنامه اقتصادی

  50. مرزبان، حسین، ضرورت خصوصی سازی جهت کارانمودن بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، پائیز 1379.

  51. مدیریت آموزش و انتشارات، مجموعه قوانین و مقررارت بیمه‌های بازرگانی، چاپ ششم، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1382.

  52. مرکز تجارت بین‌الملل، آشنایی با قوانین سازمان تجارت جهانی (88 پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه کارشناسان مذاکرات تجاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی 1381.

  53. مرکز تحقیقات بیمه ای، مقدمه ای بر تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی بیمه در آسیا
  ( 10 کشور منتخب)، اسفند 1380.

  54. “ مناسب ترین بازارها برای خدمات بیمه ای” ، ترجمه محمد علی فنایی، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره30، بهار و تابستان 1380.

  55. میراحسنی، منیر السادات، ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382

  56. نادران، الیاس ونصیری اقدم، علی، تأثیر خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکتهای فعال در آن، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.

  57. “ نگاهی به صنعت بیمه ترکیه”، ترجمه مریم حاجی بابایی، فصلنامه آسیا، زمستان 1380.

  58. نصیری‌، میترا، بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بیمه، مقاله ارائه شده در “همایش توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی” ، مهر 1382

  59. ، بررسی جدول تعهدات ویژه خدمات بیمه در برخی از کشورهای تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهانی، نمایندگی تام الاختیاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، اسفند 1380

  60. نقش شرکتهای بیمه‌خارجی در صنعت بیمه در حال ظهور چین”، ترجمه انصاری، تازه های جهان بیمه، شماره 80، بهمن 1383

  61. نوازنی، بهرام، ایران و پیامدهای جهانی شدن یا جهانی سازی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 189-188.

  62. نوفرستی، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگانی ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.

  63. هژیرکیانی، کامبیز، اقتصاد سنجی و کاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377

  64. همتی، عبدالناصر، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 49، بهار 1377.

   

  - منابع انگلیسی

  1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995.

  2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002

  3. WWW.SWISSRE. COM

  4. WWW.WTO. Org

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت