پایان نامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد

مشخص نشده
1387
199
word
407 KB
10001662
قیمت قدیم:۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش برنامه ریزی شهری

  چکیده

  این رساله به بررسی وضعیت موجود و تحلیل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد می پردازد

  در این پروژه تمامی قابلیت های محیطی و انسانی از یک طرف و محدودیت های محیطی و انسانی نیز شناسایی و بررسی می شوند . در این مسیر ضمن امکان سنجی منابع داخلی به عواملی که از بیرون از منطقه می توانند توسعه یا عدم توسعه یافتگی منطقه دخالت داشته باشند ، پرداخته می شود در بررسیهای انجام شده از مجموعه عوامل تأثیر گذار در امر توسعه منطقه ضعف زیر ساخت ها و شبکه های ارتباطی – موانع اجتماعی و فرهنگی و ضعف مدیریتی در شبکه های اداری سیاسی بارزترین و برجسته ترین موانع توسعه یافتگی منطقه بوده اند .

  حال با توجه به منابع غنی نفت و گاز و معادت کانی غیر نفتی و منابع غنی آب و خاک و توسعه نیروی انسانی در داخل و نیز موقت ممتاز منطقه در محل تلاقی استانهای صنعتی کشور و مناطق استراتژیک نفت و گاز مثل عسلویه بوشهر – پتروشیمی ماهشهر و بندر امام و دسترسی سریع به بنادر خلیج فارس ، می توان با برنامه ریزی بهتر و اولویت بندی طرحهای عمرانی به توسعه همه جانبه منطقه سرعت بخشید . که برای رسیدن به این امر مهم باید مهمتر از همه به توسعه انسانی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی توجه خاصی نمود .

   

   

   

   

  مقدمه

  امروزه در جهان کمتر کشوری شاهد می شود که با دقت هر چه بیشتر به امر برنامه ریزی در جهت توسعه منطقه ای مشغول نباشد امر توسعه ؛ مخصوصاً توسعه اقتصادی ؛ سابقه برنامه ریزی در جهان دارد و این سابقه خوشبختانه تجربیات بسیار سودمندی را در اختیار جهان معاصر قرار داده تا ضمن بررسی آنها به بومی کردن الگوهای توسعه در کشور و جامعه خود پرداخته تا از قطار سریع رشد و توسعه جهانی عقب نمانند .جامعه توسعه یافته غرب در پی تحول اساسی در تمام زمینه های فرهنگی و اقتصادی خود در قرون گذشته موفق به دست یابی به این امر نموده که امروزه جوامع کمتر توسعه یافته جهان سوم سعی در تقلید نادرست از آنها هستند . که به علت عدم تناسب با شرایط داخلی تأثیری منفی در این جوامع بر جای گذاشته است

  در درون کشورهای جهان سوم ناهمگونی جمعیت و محیط طبیعی ، مشکلات فرهنگی و قومی زیر ساخت های لازم جهت توسعه منطقه ای و بخشی و مهمتر از همه عقب ماندگی ساختارهای سیاسی و حکومتی مانع حرکت این جوامع در مسیر اصلی توسعه شده است

  در ایران نیز علیرغم اینکه سالهاست برنامه های (میان کدام توسعه منطقه ای اجرا می شود ، به دلایل مختلف این برنامه ها در عمل به هدف اصلی که از قبل مشخص می شود نمی رسند و دخالت های عوامل خارجی و داخلی عملاً خاصیت و ارزش اصلی و یا عوامل سیاسی و موقعیت خاص توسعه یافته اند به طوری که ناهمگونی و اختلاف سطح توسعه شهری و روستایی کاملاً ملموس است .قطب اول توسعه کشور تهران به لحاظ موقعیت اداری – سیاسی نزدیک به نیمی از تمامی امکانات کشور را جذب می کند و این امر به رشد کانونهای دیگر توسع مثل قم . قزوین . کرج کمک نموده است و در شمال شرق اهمیت و نقش مذهبی مشهد و موقعیت ممتاز مالی استان فارسی کمک زیادی به توسعه کانون شمال شرق نموده است . حوزه شمال غرب نیز آذربایجان به لحاظ نقش اهمیت تاریخی خود و نیز تجارب مرزی و نقش کلان شهر تبریز باعث تقویت آن شده است شهر اصفهان را می توان بعد از تهران دومین قطب توسعه یافته کشور دانست . توسعه ای که متکی به خود منطقه است و است و کمتر منطقه ای را می توان یافت که چون اصفهان به لحاظ ساختاری توسعه یافته باشد امری که ناشی از تفکر و تخصص و اندیشه های نیروی بومی استان است.در جنوب با وجو اینکه  شاهرگ اقتصادی تمام ایران است ، اما از لحاظ توسعه و عمران شهر و روستا رشد چندانی نکرده است. دیار غنی  و داغ جنوب فقط مثل شمع می سوزد تا مردم ایران زمین از روشنایی آن استفاده کنند و چراغ زندگیشان روشن بماند اما غافل از اینکه در کنار این ذخایر سرشار نفت و گاز و تجارت جنوب ، توده عظیمی از مردم در انتهای خط فقر زندگی می کنند . شبکه های ارتباطی ضعیف و شهرهای توسعه نیافته که با کمی توجه و نگاه  به مناطق بیابانی جنوب خلیج فارس می توان نقش ذخایر نفت و گاز را در توسعه کشورها مشاهده کرد .

  استان کهگیلویه و بویراحمد یکی مناطقی است که علیرغم توانهای محیطی و انسانی فراوان چه از نظر موقعیت جغرافیایی و چه از نظر منابع عظیم معدنی به دلیل بی توجهی در امر برنامه ریزی و ومدیریت استانی. اکنون یکی از کم توسعه یافته ترین مناطق کشور است که مشاهده این توسعه نیافتگی نگارنده را  واداشت تا به بررسی این موضع در این رساله بپردازد در این پژوهش به بررسی و تحلیل در توسعه نیافتگی پرداخته و ضمن معرفی قابلیت های اصلی راهکارهایی جهت  دست یابی به توسعه در منطقه پیشنهاد داده است

  در فصل اول این رساله ، اهداف فرایندهای پژوهش و نیز پیشینه چنین طرحهای پژوهشی در منطقه آمده است .در فصل دوم مبانی نظری توسعه و برنامه ریزی منطقه ای و ایران و الگوها تئوریهای مهم توسعه ذکر شده است و نیز شاخص های توسعه نیافتگی اشاره شده است

  در فصل سوم ویژگیهای جغرافیایی منطقه و نیز وضعیت موجود استان به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و نیز کالبدی – فضایی مطابق با آخرین آمارهای موجود بررسی شده است

  در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل شاخص ها قابلیت های و نیز محدودیت های توسعه منطقه پرداخته شده است و در فصل پنجم نیز به مسایل اساسی منطقه و راهکارهایی جهت رسیدن به توسعه منطقه ای پرداخته شده است . 

  فصل اول:

  کلیات طرح

  -1-  طرح مسئله

  کشورهای صنعتی غرب که سالها جلوتر از جهان سوم راه توسعه نامتعادل و بدون توجه با شرایط محیط طبیعی چیزی جز نابودی محیط طبیعی و به دنبال آن نابودی محیط انسانی در جوامع ندارد ، حتی اگر کشوری در شرایط عالی توسعه صنعتی باشد ولی در صورت حفاظت نکردن از محیط طبیعی راهی جز سقوط و ضعف ندارد . از آنجائیکه انسان در محیط زندگی می کند و ناگریز از استفاده از منابع و امکانات محیط طبیعی خود است بنابراین حتی جوامع و مناطق که اختیار است محیطی خوبی دارند و توانسته اند رابطه خوب و سالمی با محیط خود برقرار کنند ، به توسعه ای متوازن و پویا دست یافتند . در ایران موقعیت جغرافیایی ممتاز . منابع غنی طبیعی . شرایط اقلیمی خوب و متنوع و جمعیت متناسب با وسعت . فضای لازم را برای توسعه فراهم نموده است که در صورت برنامه ریزی صحیح و علمی نگری به جای سطحی نگری و مصلحت اندیشی های سنتی و مهمتر از آنها توجه به حفظ محیط می توان توسعه ای همه جانبه را مشاهده نمود.استان کهگیلویه و بویراحمد با طبیعت سرشار و مناطق کوهستانی دست نخورده مورد مطالعه قرار نگرفته اند .

  وجود منطقه ای با این آب و هوا و زیبایی های طبیعی کنار گرم ترین نقاط کشور در نوع خود جالب و قابل تأمل است که با استفاده بهینه از این طبیعت زیبا می توان سرمایه های زیادی حتی از کشورهای حوزه خلیج فارس جذب نمود وصنعت گردشگری که امروزه اقتصادی نامرعی نامیده می شود می تواند کمک زیادی به ساکنین دامنه های زیبایی زاگرس بنمایند که علیرغم داشتن اینهمه امکانات و قابلیت ها با زندگی مملو از رنج و سختی را تجربه نموده اند. بنابراین با مشکلاتی از قبیل کوهستانی بودن که خود مانع ایجاد ساختارهای شبکه های ارتباطی شده است که به نظر نگارنده یکی از مهمترین موانع توسعه منطقه و در بن بست قرار دادن آن می باشد .عبور شریانهای آب از قعر دره ها نیز مانع دسترسی ساکنین منطقه به منابع غنی آب گردیده با وجود ارااضی حاصلخیز و غنی کشاورزی رونق چندانی نیافته است .منابع غنی نفت گاز که حدود 25 درصد صادرات کشور را شامل می شود تأثیر چندانی در توسعه منطقه نداشته است و دیگر قابلیت هایی که می توانست این منطقه را در جایگاه مناسب توسعه منطقه ای قرار دهد.

  منطقه موردمطالعه به لحاظ شرایط لزوم جهت قرارگرفتن دریک سطح مناسب ازنظرتوسعه یافتگی موقعیت بسیارخوبی را درقیاس با  مناطق برخوردارکشوردارد زآنجاییکه بررسی توسعه یافتگی ورسیدن به آمارو ارقام ازنظررشد سالانه درآمد سرانه سطح سواد وغیره  می تواند جایگاه مناسبی برای آن درنظرگرفت.چون منابع طبیعی وشرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه یکی ازشرایط جهت توسعه  ازنظرجغرافیایی است.که می توان آنرا در بالاترین رتبه امتیازی اقلیم وشرایط طبیعی قرارداد .از نظرمنابع زیرزمینی هم وجودبیش  از25%صادرات صادرات نفت وحجم زیادی منابع گازکشور و منابعی چون فسفات  ودیگر.مکوهها ودشت های منطقه دست نخورده باقی  مانده است نیز میتواندگواه این توانایی بالقوه باشد. قرار گرفتن دربین چهارمنطقه برخوردارازنظرمنابع وتوسعه یافتگی مثل اصفهان  که یکی قطب های رشد کشورواز همه نظربعدازتهران مؤثرترین قطب اقتصادی و سیاسی کشورهست با خوزستان باموقعیت استراتژیک وذخایرعظیم نفت گاز و انرژی هیدرولیک وکشاورزی باتمام پیشینه فرهنگی وتوانایهای فراوان مراکز مهم پتروشیمی بندرامام  وماهشهر،و بوشهربا داشتن یکی از بزرگترین مراکز تولید گاز جهان درعسلویه وپتانسیل بالاتجاری وجذب سرمایه که ساحلی بودن آن  براین امتیاز نیز می افزاید.بنابراین محصور شدن دراین میان گذشته از تهدیدهای خارجی ولی فرصت های فراوانی را می تواند به لحاظ کارو سرمایه برای این استان ایجاد نماید.

   

  1-2 - ضرورت تحقیق

  محدودیت ها منابع محیطی و نیاز روز افزون جوامع بشری از در پی افزایش رشد جمعیت از یکسو و تحولات اجتماعی سالهای اخیر و بالا رفتن سطح زندگی در پی گسترش ارتباطات در جهان که منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است که منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است ، تلاش انسان را برای رسیدن به بهترین  نوع بهره برداری و کیفیت بالای زندگی مادی دو چندان کرده است بنابراین رسیدن به چنین سطوح زندگی و استفاده بهینه از منابع با در اختیار گرفتن ابزارهای فنأوری جدید امکان پذیر می باشد بهمین دلیل توسعه علمی و فنی رسمیت یافته مایه امید انسانها برای غلبه بر بسیاری از مشکلات امروزی است که برای رسیدن به چنین توسعه ای برنامه ریزی لازم است .

  چون برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای رسیدن به هدفی مشخص در زمانی مشخص در منطقه محل پژوهش باید هر چه سریعتر اقدام به موانع اصلی در رسیدن به رفاه و آسایش ساکنین نمود تا انسانها در چند صباحی که زندگی می کنند لذتی از زنده بودن و زیستن خود در استفاده از نعمت های الهی احساس کنند و از نوع زندگی که سراسر سختی و زحمت از بدو تولد تا مرگز است دگرگون شود و تفکری جدید در شیوه زندگی ایجاد شود این شرایط دست یافتنی است به شرطی که ضمن شناخت قابلیت ها به برنامه ریزی در جهت استفاده هر چه بهتر از آنها اقدام نمود و با تلاشی همگانی و مستمر اقدام به ساختن جامعه ای پویا و سرشار از نشاط و شادابی در استان نمود چرا که در این استان با داشتن این همه منابع و قابلیت ها دیدن این همه محرومیت ها و سختی در زندگی ساکنین جای تأمل تفکر زیادی دارد .

   

  1-3 - انگیزه تحقیق

  آنچه اینجانب راوادار به انتخاب این موضوع نموده، مشاهده درد ورنج فراوانی است که، دراندامهای تکیده وچهرهای رنجور وفقرزده مردم آن دیارمشاهده نموده، و جور و جفایی که در سالیان گذشته توسط حاکمان ستمگر به این مردم تحمیل شده، وآنهارا اسیر و بازیچه هوسبازیها وقدرت طلبی های ایلی وطایفه ای خود نموده است.گذشته این مردم آکنده است ازظلم وستمی است که، با شمشیرهای زهر آلود تعصب وکج اندیشی حاکمان محلی، در پی  قشون کشی وغارت وچپاول طوایف همجوار برگرده این مردم فرو رفته است0دامن زدن به اختلافات قومی وقبیله ای سالها و فکراین مردم رابخود مشغول کرده است. بسیاری از توانهای مردم سرزمین من زیر چکمه های تعصب واند یشه های خرافی راه یافته به پیکره ی فرهنگ غنی این دیار له شده اند،افسوس  که هنوز هم بعضی از این کج اندیشیها وتنگ نظریها خواسته یا نا خواسته چسبیده به کالبد فرهنگ نسلهای امروز سرزمین من به حیات خود ادامه می دهند.

  نویسنده وظیفه خود دانسته عقده ای را که سالها از دیدن ولمس این همه بدبختی ورنج کشیدگی مردان و زنان ایل وتبارم،در سینه داشته بازگشاید، شاید تا حدودی  دینم را به سرزمین و آب وخاکم ادا کرده باشم. امروزه با توجه  به وجود مناطق و کشورهایی دردنیا که از لحاظ توانائیها وداشته های طبیعی درسطح خیلی پایین قرار دارند.اما ازلحاظ توسعه اقتصادی به طورچشمگیری رشد کرده اند.امیدواری ما را دو چندان کرده که استان کهگیلویه وبویراحمد با وسعتی کم و جمعیتی متناسب با آن وبا داشتن پتانسیل بالا وبالقوه یکی از رده های بالا وحداقل میانی جدول توسعه ملی باشد.قویا معتقدم که درصورت اصلاح ساختار معیوب اداری-سیاسی و نظارت وجهت دهی صحیح می توان توسعه ی پایدار را در این منطقه مشاهده کرد0

   

  1-4-اهداف تحقیق:

  1-شناخت و  بررسی ویژگیهای طبیعی وا نسانی ا ستا ن کهگیلویه وبویراحمد

  2-تحلیل ویژگیهای کلی منطقه وامکان سنجی توسعه دربخشهای مختلف

  3-ارایه راهکارهای مشخص برای توسعه منطقه ای

   

  1-5-سوالات تحقیق:

  1-5-1-آیا موانع اجتماعی-فرهنگی نقش اصلی را در توسعه نیافتگی منطقه داشته است؟

  2-1-2-أیاشرایط توبوگرافی مانع اصلی توسعه استان بوده است؟

  1-5-3-مشکلات مدیریتی وساختاراداری –سیاسی چه قدر در عدم توسعه ی استان نقش داشته است؟

   

  1-6-فرضیات تحقیق:

  1-6-1-به نظر می رسد مانع اصلی توسعه نیافتگی استان، با وجود بتانسیل بالا موانع اجتماعی فرهنگی است.

  2-6-2-یکی از موانع مهم وتاثیر در توسعه نیافتگی استان،ویژگی زئومرفولوژیکی کوهستانی و صعب العبور آن میباشد.

   

  1-7-پیشینه تحقیق :

  1-  طرح توسعه وعمران(جامع )دهدشت:

  این طرح در سال 1282 توسط مهندسین مشاور جهان-پارس به سفارش سازمان مسکن و شهرسازی استان تهیه شده ،در این طرح ضمن بررسی  ویژگیهای جغرافیایی عوامل جمعیتی شهروحوضه  نفوذ وگذشته ازآن روند تغییرات جمعیتی شهرستان کهگیلویه نیز بررسی شده ا ست0 درطرح جامعه شهردهدشت ضمن بررسی رابطه شهردهدشت باروستاهای تا بعه درشهرستان به نوع فعالیت های اقتصادی دربخش های مختلف صنعت کشاورزی وخدمات درحوزه شهری پرداخته شد0وپیش بینی هایی بررسی توسعه آتی شد انجام شده است0

   

   

  2-طرح توسعه و عمران( جامع) ناحیه گچسا ران

  این طرح که بعد از تقسیم بندی استان به دو ناحیه گچساران(کهگیلو یه و گچساران و بهمئی )   و ناحیه دیگر یعنی بویراحمد و د نا توسط شرکت مهندسین مآب درسال به سفارش سازمان ملی وشهرسازی تهیه گردیده است0اولین طرح منطقه به تفکیک:شنا خت ویژگیهای جغرافیایی دوم: تجزیه وتحلیل عوامل طبیعی وانسانی وبررسی ویژگی های اقتصادی ناحیه درمقایسه با استان پرداخته است0درطرح عمران ناحیه گچساران و ویژگی های جمعیتی وناحیه با اولویت سکونت گا ههای انسانی اعم ازشهری –روستایی وعشایری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند وعلاوه برآن ویژگیها وقابلیت های محیطی ناحیه ازکشاورزی گرفته ومعادل نفت وگازوکانی مورد برسی مورد بررسی قرار گرفتند وبا محورقرار دادن مکانهای مرکزی برای توسعه به تحلیل شاخص های مکان مرکزی درناحیه پرداخته ومحورتوسعه قطب های محلی رشد دا نسته که با توسعه این مراکز محلی می توان وتمرکز گرایی جمعیت برای ارایه خدمات کمک نمود0  

  3-طرح آمایش ا ستان:

  این طرح  باسفارش استانداری وتوسط دانشگاه شیراز درسال 1387با هدف امکان سنجی منطقه وارایه راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات فعلی استان تهیه شده است0 طرح آ مایش استان با الهام گرفتن ازطرح کالبدی ملی ایران در5 بخش 0انسانی -اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی وفضایی تهیه، و نقشه های مورد نیاز نیز از منطقه تهیه شده است 0درطرح آمایش استان ویژگیهای جغرافیایی طبیعی وانسانی منطقه به تفصیل آمده وبا استفاده ازتحلیل های آماری ویژگی های جمعیتی واجتماعی راتغییر نموده اند0با توجه به پراکندگی نامتتوازن جمعیت دراستان که متا ثر از توپو گرافی منطقه است،مشکلات اصلی منطقه را عوامل طبیعی دانسته ولی عوامل فرهنگی واجتماعی را نیزسهیم دراین امرذکرنموده است0دراین طرح مسایل انسانی استان ونیز قابلیت های محیطی ومنطقه آورده شده راهکارهای مفیدی بررسی برنامه ریزی منطقه ای ارایه شده ا ست0

         

     1-8-روش تحقیق

       نوع پژوهش – کاربردی است که روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است .بعد از شناسایی کمی و کیفی منطقه و جمع آوری اطلاعات لازم از طریق کتابخانه ای ومیدانی ؛با انجام  مصاحبه ومشاهده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به روش نرم افزا spss و exell برای رسیدن نتایج مورد نظر اقدام شده است .

   

  1-9- فرایندهای تحقیق

  1- تعریف توسعه و تفاوت رشد اقتصادی و توسعه

  2- تدوین معیارهای برای ارزیابی سطوح توسعه منطقه ای

  3- شناخت بررسی کامل ویژگیهای منطقه محل پژوهش

  4- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف منطقه از لحاظ توسعه

  5 - ارایه رهنمودها و راهکارهای جهت بهبود و سطح توسعه منطقه

   

  1-10-روشهای جمع آوری اطلاعات:

   مراجعه به کتابخانه ها؛ ادارات وسازمانهایی که اطلاعات مربوط به منطقه را در اختیار داشته اند،مثل وزارت مسکن و شهر سازی ،سازمان آمار ،استانداری ،فرمانداریها ،وسایر ادارات منطقه.به روش میدانی با انجام مصاحبه با اشخاص وصاحب نظران .

   

  1-11-ابزار تحقیق:

       منابع کتابخانه ای  مثل :کتابهای تاریخی و جغرافیا یی استان،مقالات و طرحهای پژوهشی مربوط به استان.  نظرات مسئولین و صاحب نظران استانی.آمارهای استانی وملی ؛ نقشه های سیاسی وجمعیتی ، ونقشه  ی طرح های اجرایی در استان.

  1- 12-محدودیت های وتنگناهای تحقیق: محدودیت هاو تنگنا ها: 

  درحال حاضر درکشورها عموما ودرمناطقی کوچکتر علیرغم مصوبات جدید بهایی به پروژهای تحقیقاتی دارد نمیشود بهمین دلیل اطلا عات مورد نیاز پروژه ها اکثرا دراختیا رات مرکزی است که آنچنان استفاده از آنها نمی کننند وبه سختی جهت کار تحقیقاتی در اختیار پژوهشگران قرار داده می شوند0نکته بعدی اینکه چون بخشی از عناصر تحقیقی نیروی انسانی است بنابراین در بحث پرسش نامه ویا مصابه نمی توان آنطور که باید اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد،علاوه براینها مشکلات مسافرت به جاهای مختلف جهت مشاهده ویا جمع آوری اطلاعات یکی از مشکلات سدراه پروژه بود0نبود الگوی تناسب به موضوع رسانه مهمترین معضل نگارنده بوده که به دلیل نبود الگوی اجرای متناسب به آن مجبور به ارایه شیوه ای جدید درتناسب تحلیل منطقه ای استانی شده است که این کار نارسا ئیها یی ومشکلاتی را متوجه نگارنده درحین اجرای پژوهش کرده است0 

  Abstract

  In this thesis, the current situation of Kohguiluye and Boyerahmad and analyzing its economic, social and cultural development is considered.

  In this project, all of the environmental and humanitarian capabilities on one side and the environmental and humanitarian limitations on the other side are identified and surveyed. Meanwhile estimating the internal sources, other external factors that can meddle with the developing or non-developing of the region, are considered. In surveying the effective factors of development in the region, the main and prominent obstacles in developing were infirmity of infrastructures and communicational network in the result of topographic conditions of the region, social and cultural obstacles of the region and impotence of management in administrative – political networks.

  Considering the rich sources of oil and gas, mineral sources, rich water and soil sources, developing of humanitarian forces in the region and also the fabulous situation of the region of beingin the crossroad of industrial provinces and strategic oil and gas region such as Asaluye, Bushehr, Mahshahr Petroleum and Imam Khomeini Port as well as quick accessability to Persian Gulf ports, the overall development of the region could be reched quickly by better programming and preferencing the constitutive plans. For gaining this goal, the humanitarian and strategic development as well as technical and industrial growth must be put on the top of the agenda. Also by creating central core and improving communicational networks as the most important technique for development, we can give an aid in the development.

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد

  فهرست:

  چکیده

  مقدمه

   

  فصل اول: کلیات

  1-1: طرح  مسئله                                                                                      2

  1-2: ضرورت  تحقیق                                                                                4

  1-3- انگیزه  تحقیق                                                                                   4

  1 –4 : اهداف  تحقیق                                                                                5

  1-5 :سوالات  تحقیق                                                                                 6

  1-6 :فرضیات  تحقیق                                                                                6

  1-7 : پیشینه  تحقیق                                                                                  6

  1-8-روش تحقیق                                                                                     8

  1-9- فرایندهای تحقیق ................................................................................................ 8

  1-10- روشهای جمع آوری اطلاعات ........................................................................... 8

  1 – 11- ابزار تحقیق                                                                                 8

  1-12- محدودیت های و تنگناهای تحقیق ..................................................................... 9

   

  فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

    2-1- : مبانی نظری یا تئوریک پژوهش......................................................................... 11

  2-2- : تعاریف و مفاهیم............................................................................................... 12

  2-2-1- برنامه ریزی منطقه ای....................................................................................... 14

  2-2-2- مفهوم رشد اقتصادی......................................................................................... 15

  2-3 – تفاوت رشد و توسعه اقتصادی............................................................................ 16

  2-3-1-الف ) توسعه علمی........................................................................................... 17

  2-3-2-ب) توسعه سیاسی............................................................................................. 17

  2-3-3-ج) توسعه فرهنگی............................................................................................ 18

  2-3-4-د) توسعه پایدار................................................................................................. 19

  2-4- سابقه برنامه ریزی منطقه ای ................................................................................. 19

  2-5- سابقه برنامه ریزی در ایران .................................................................................. 21

  2-6- فرایند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی در جهان .................................................... 23

  2-7- نظریه ها و الگوهای توسعه .................................................................................. 25

  2-7-1- نظریه تسلسل فقر توده های و شهرگرایی........................................................... 25

  2-7-2- نظریه حداکثر استفاده از زمینهای کشاورزی ....................................................... 26

  2-7-3- نظریه قطب رشد.............................................................................................. 27

  2-7-4- نظریه مرکز پیرامون........................................................................................... 30

  2-7-5- تئوری مرحله ای روستو.................................................................................... 31

  2-8- استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی................................................................... 32

  2-9- تکنولوژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه ................................................... 36

  2-10- معیارهای سنجش رشد و توسعه ......................................................................... 37

  2-11- شاخص های سنجش توزیع درآمد....................................................................... 41

  2-12- شرایط لازم جهت موفقیت در هدایت توسعه ای .................................................. 42

   

  فصل سوم :ویژگیهای جغرافیایی منطقه محل پژوهش

  3-1-ویژگیهای طبیعی................................................................................................... 46

  3-1-1-موقعیت و حدود جغرافیایی............................................................................... 46

  3-1-2- ویژگیهای عمومی زمین شناسی.......................................................................... 48

  3-1-3-. وضعیت گسل ها در زلزله خیزی منطقه............................................................. 56

  3-1-4- هواشناسی و اقلیم............................................................................................. 60

  3-1-5- پوشش گیاهی وحیات جانوری.......................................................................... 63

  3-1-6- ویژگیهایی خاک منطقه.................................................................... 64

  3-2- ویژگیهایی اجتماعی و فرهنگی.............................................................. 67

  3-2-1- توزیع و پراکندگی جمعیت............................................................................... 67

  3-2-2- توزیع سنی جمعیت.......................................................................................... 68

  3-2-3- توزیع جنسی جمعیت....................................................................................... 71

  3-2-4- موالید و مرگ و میر.......................................................................................... 71

  3-2-5 - رشد جمعیت.................................................................................................. 75

  3-2-6- بار تکفل  خانوار.............................................................................................. 77

  3-2-7- بعد خانوار وتغییرات آن.................................................................................... 81

  3-2-8- روند مهاجرت.............................................................................. 82

  3-2-3- وضعیت شاخصهای توسعه فرهنگی...................................................... 84

  3-4- ساختار فضایی کالبدی.......................................................................................... 92

  3-4-1- تقسیمات سیاسی.............................................................................................. 92

  3-4-2- روند تحولات جمعیتی...................................................................................... 96

  3-5- وضعیت سکونتگاههای روستایی............................................................................ 98

  6- ویژگی های اقتصادی جمعیت .................................................................................. 99

  3-6-1- جمعیت شاغل به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی......................................... 99

  3-6-2- بهره برداری از منابع نفت وگاز.......................................................................... 104

  3-6-3- فعالیت صنعتی (شهرک های  صنعتی ).............................................................. 105

  3-6-4- وضعیت موجود بخش معدن............................................................................. 106

  3-6-5- وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی ................................................................. 107

  3-7- موسسات بهداشتی ودرمانی................................................................................... 108

  3-8- شبکه راههای ارتباطی........................................................................................... 110

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی

  4-1-تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه............................................................... 114

  4-1-1-  تحلیل جمعیت وتغییرات آن............................................................................ 114

  4-1-2-  تحلیل تراکم ورشد جمعیت............................................................................. 115

  4-1-3-  بررسی روند مهاجرت..................................................................................... 118

  4-1-4-  تحلیل ویژگیهای اقتصادی............................................................................... 119

  4-1-4- الف) تحلیل جمعیت فعال وغیر فعال................................................................. 119

  4-1-4- ب) نرخ فعالیت اقتصادی منطقه........................................................................ 120

  4-1-4-ج) تحلیل روند اشتغال...................................................................................... 120

  4-1-4-د) روند نرخ بیکاری.......................................................................................... 121

  4-1-5-تحلیل ویژگیهای فرهنگی................................................................................... 121

  4-1-6 بافت فرهنگی ورهیافتهای توسعه......................................................................... 123

  4-2- تحلیل فضایی-کالبدی.......................................................................................... 125

  4-2-1-  تحلیل پراکندگیها وقلمروهای مناطق طبیعی(اکوتوریسم)..................................... 126

  4-2-2-  تحلیل فضایی جمعیت شهری و روستایی......................................................... 128

  4-2-3-  تغیرات فضایی اندازه جمعیت در دوره1385 -1375.......................................... 130

  4-2-4-  تحلیل دلایل  جابجایی جمعیت....................................................................... 130

  4-2-5  نتیجه گیری از روند تحولات جمعیتی................................................................. 132

  4-6-بررسی وتحلیل ساختار اقتصادی............................................................................. 133

  4-6-1-  بخش صنعت ومعدن.......................................................................................................................... 135...................................................................................................................................

  4-6-2-  بخش کشاورزی............................................................................................. 137

  4-6-3- بخش خدمات.................................................................................................. 141

  4-6-4- توزیع هزینه ودرآمد بهد تفکیک شهر وروستا..................................................... 143

  4-6-5- درآمدهای عمومی استان.................................................................................... 143

  4-7- شاخصهای توسعه انسانی ..................................................................................... 144

  4-8- خدمات بهداشتی درمانی ...................................................................................... 145

  4-9- قابلیتهای منطقه در بخشهای مختلف اقتصادی......................................................... 146

   

  فصل پنجم:آزمون فرضیات ؛ :نتیجه گیری وبیشنهادات

  آزمون فرضیات............................................................................................................. 149

  نتیجه گیری................................................................................................................... 152

  5-1- مسایل اساسی استان............................................................................................. 162

  5-2- عمده ترین تنگناها وقابلیتهای اقتصادی.................................................................. 163

  5-3-راهبردهایی جهت برنامه های بلند مدت در منطقه..................................................... 167

  راهکارهای عمومی........................................................................................................ 171

  منابع وماخذ.................................................................................................................. 173

  چکیده به انگلیسی

  .

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول