پایان نامه تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد (آیین ها و باور ها)

تعداد صفحات: 141 فرمت فایل: word کد فایل: 10001611
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قدیم:۲۰,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد (آیین ها و باور ها)

  رشته: مردم شناسی

  چکیده:

  دین به نوبه ی خود اساس آیین ها و باورهای  نوع بشر را تشکیل می دهد و به همراه  اعتقادات دینی از اجزاء جدایی ناپذیر هر فرهنگی می باشند, به شکلی که همواره در طول تاریخ زندگی انسانها با آنها همراه بوده و هیچ دوران و مکانی نبوده که دین در آن حضور نداشته باشد و به همین دلیل است که می توان انسان امروز را به عنوان موجود دین ورز معرفی نمود.

  هدف این پژوهش بررسی مردم شناختی آیین ها و باورهایی است که در ارتباط با امام زادگان شهرستان خرم آباد وجود دارد و سع شد تا با یک دید مردم شناسانه این مقوله مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

  روش پژوهش مطاله ی اسنادی وکتابخانه ای و نیز تحقیق میدانی از طریق پرسش و پاسخ می باشد. نتیجه کلی :امام زادگان , آیین ها و مناسکی که در این اماکن برپا می شود از جمله میراث معنوی و فرهنگی در هر جامعه ای هستند که بر زندگی فردی و اجتماعی مردم تاثیر به سزایی دارند و نیز در این زمینه کارکرد هایی وجود دارد از جمله  کارکرد های روانی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و... که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کلید واژه ها: امام زاده, باورها, آیین ها ,زیارت.

   

  بخش اول:

  کلیات پژوهش

  فصل اول

  1-1 مقدمه:

  آیین ها و باورهای عوام از نوع معیشت انسان برخاسته است و از گذشته های دور سینه به سینه و نسل به نسل به امروز رسیده و همچنان در بین مردم جاری و ساری است.این اشکال فرهنگ غیر مادی از سوی مردم با تغییر در احوال اجتماع و محیط تغییر شکل داده و باز زایی می شوند  در نهایت احساس هویت ملی را برای جامعه به ارمغان می آورند.در این بین برخی از این آیین ها و باورها در حوزه ی دین قرار دارند ,حوزه ای که جزء جدایی ناپذیر هر فرهنگی است و در فرهنگ مادی و غیر مادی ظهور یافته و با نظام های مختلف زندگی بشری مانند نظام خانواده , ازدواج و... تعامل دارد و می توان آن را گسترده ترین نهاد زندگی بشری دانست.

  باور داشتهای مذهبی از ارکان هر دینی هستند و در هرجامعه ای بیانگر حقایق معینی که همه افراد آن جامعه صادقانه به آنها معتقدند.

   در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام و در دیانت زرتشت پیامبر باستانی ایرانیان دستوراتی برای یاد کردن روح در گذشتگان مقرر شده است و این احترام به مردگان در خاطره ی قومی مردمان این سرزمین به یادگار باقی مانده است.  بعد از ورود اسلام و با توجه به همجواری ایران و موطن اصلی اسلام یعی کشورهای عربستان و عراق فعلی عده ی قابل توجه ای از نوادگان پیامبر اکرم (ص) که از جور حاکمان زمان خود به ستوه آمده بودند به این دیار سفر کرده و در نقاط مختلف پراکنده شده اند و حضور آنان در بین مردم باعث شد که خیلی زود با این امام زادگان انس بگیرند و پس از رحلت ایشان نیز نام و یادشان را گرامی دارند و ارواح آنان را واسط بین خود و خداوند برای کسب حاجاتشان قرار دهند.

  لرستان پیشینه ای فراتاریخ دارد ، آثار مادی و معنوی این سرزمین، نمودگار این دیرینگی شکوهمند است. در این سزمین مفرغ و بلوط نیز تعداد زیادی از امام زادگان آرمیده اند و حتی در مواردی محل اقامت آن بزرگواران را که مدتی در آنجا می زیسته اند به شکل بقعه ساخته اند و مورد تکریم قرار می دهند و آیین ها و باورهای خاصی را در ارتباط با آنها دارند.

   این پژوهش شامل سه بخش  می باشد و تعداد پنج امام زاده موجود در شهرستان خرم آباد  مورد بررسی قرار گرفته  و سعی بر این بوده تا سر حد امکان به دیده ها و شنیده ها بسنده شود و از هر نوع قضاوت ارزشی پرهیز شود.باید توجه داشت که پژوهنده   به صدق و کذب گزاره‌های دینی، ‏باورهای فرهنگی و به درست وغلط بودن ‏اعتقادات فرهنگی جامعه مورد مطالعه نمی پردازد.

  بخش اول شامل کلیات پژوهش است که در آن اهداف, انگیزه ها,ضرورت, پرسشها , پیشینه و روش  تحقیق و نیز معرفی جامعه مورد مطالعه  ذکر شده  است .

  بخش دوم به ادبیات پژوهش تخصیص داده شده  و در آن تعاریف و نقطه نظرات اندیشمندان انسان شناسی و جامعه شناسی درباره ی بنیان های ادیان ابتدایی و تعریف دین بیان شده و از نظریات کارکردگرایی و انسان شناسی نمادین و تفسیری به منظور تحلیل آیین ها و باورهای مذهبی استفاده شده است.

  بخش سوم  که شامل دو فصل است مربوط به یافته های پژوهش است.  فصل اول این بخش  به شناخت امام زاده های شهرستان خرم آباد از منظر  تاریخی, شجره شناسی, مکان جغرافیایی و معماری حرم آنها و نیزآیین ها و باورهایی که در باره هریک از آنها در بین مردم منطقه از گذشته ها تا کنون وجود داشته اختصاص دارد و در فصل دوم آن یافته های بدست آمده از پژوهش تجزیه و تحلیل می شود.

   

   

  .

   

  1-2 بیان مساله:

  امروزه نیاز به شناخت و نگرش علمی از فرهنگ عامه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و زمینه ی بسیاری از پژوهشهای علمی را فراهم آورده است.از آنجا که دین و ایدئولوژی های دینی نقش بسیار پررنگی در زندگی انسانها ایفا می کنند, همواره یکی از دلمشغولی های بسیاری از مردم شناسان شناخت, تجزیه و تحلیل نگرشهای مردم نسبت به اماکن مقدس از جمله امام زاده ها و نیز مناسکی است که در حوزه ی این مکان ها برگزار می شود.

  بسیاری از مردم به این اماکن مراجعه می کنند و با استفاده از دخیل بستن و نذر ونیاز می خواهند تا زندگی و آینده شان سروسامان بگیرد و احیانا مشکلات و گرفتاری های ناشی از زندگی روزمره را با توسل به این اماکن مقدس برطرف کنند , این مسائل جملگی از جنبه های مردم شناختی قابل مطالعه و نیز تجزیه و تحلیل است.در این پژوهش سعی بر آن شده که با استفاد از مطالعه ی میدانی و نیز اسنادی آئین ها و باورهای مردم منطقه ابتدا ثبت وضبظ و سپس بر اساس نظریه های مردم شناختی که در پایان نامه به آن اشاره شده است به تحلیل آن پرداخته شود, چرا که اعتقاد و باورهای مردم در زندگی روزمره ی آنها نقش قابل ملاحضه ای را ایفا می نماید به طوری که بسیاری از مردم برای کسب آرامش روحی و نیز احساس خاطر خوشایند در زندگی  به امام زاده ها می روند.

  به عبارتی در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیین ها و باورهایی که در این منطقه مشاهده می شود چه کارکردهایی در زندکی مردم دارد؟

  فصل دوم:

  2-1 هدف های  پژوهش:

  به طور کلی می توان اهداف این پژوهش را به دو گروه کلی و جزئی تقسیم کرد.

  هدف کلی: تحلیل مردم شناختی امام زاده های شهرستان خرم آباد (آئین ها و باورها)

  هدف جزئی:

  ۱.شناخت آداب و رسوم و باورهای مردم در خصوص امام زادگان منطقه ی مورد بررسی

  ٢.تاثیر باورهای دینی بر زندگی مردم منطقه

  ۳.شناخت کارکردهای فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و... این اماکن مقدس

   

           2-2 روش پژوهش:

  نظر به این که این مطالعه بر اساس الگوی مطالعاتی مردم شناسی انجام می شود و موضوع مربوط به محل های خاصی یعنی امام زاده ها می باشد سعی شده است از روش مشاهده مستقیم مشارکتی که روشی ژرفانگر است استفاده شودو چرا که "مردم نگاری عمقی مبتنی بر ملاحظه دقیق و عمیق یک قبیله است که باید در عین حال کامل و جامع بوده و هیچ داده ای را از یاد نبرد."(عسگری خانقاه 1373 ص 88).  می توان گفت این شیوه بهترین روش برای مطالعه جامعه ی مورد تحقیق است.

  علاوه بر این روش از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی و نیز مصاحبه به روش باز استفاده شده است

        2-3  ابزارهای پژوهش:

  در این پژوهش از ابزارهایی همچون دوربین عکاسی و فیلمبرداری و ضبط صوت نیز استفاده شده است.

   

   

  فصل سوم:

  1-3 پیشینه ی پژوهش:

   در زمینه ی دین که یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ است مطالعات فراوانی صورت گرفته است از بین این پژوهش ها می توان به چند نمونه اشاره کرد:

  - غلامرضا اکرمی در مقاله ای تحت عنوان "اماکن مقدس ,آیینه وحدت" که در سایت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به تاریخ 19/5/1387 ارائه داده است سعی داشته به بررسی و تحلیل مبانی نظری و حکمت اماکن مقدس از دیدگاه دین شناسی تطبیقی و پدیدار شناسی دینی بپردازد و به این نتیجه رسیده است که وجود اماکن مقدس و حضور مردم در این اماکن باعث تقویت احساس دینی, تقوی و اخلاق در جامعه می شود.

  - افشین داور پناه در مقاله اش با نام "مناسکی با آرمانهایی واحد :زیارت از دیدگاه مردم شناسی" کارکرد هایی چون عمق بخشی به ایمان فردی و جمعی, انسجام بخشی و همبستگی را برای این مناسک قائل است.

   

  - هلیا بهرامی در پایان نامه کارشناسی خود تحت عنوان "تفسیر معنا شناختی زیارت امام زاد ها در عقاید مردم(مطالعه موردی امام زاد عینعلی و زینعلی)"به راهنمایی دکتر امیلیا نرسسیانس که در سال ١۳٨۶ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که آستان امام زادگان به عنوان یک نهاد معنوی-فرهنگی یک نهاد واسطه ای است که  رفتارها ,آداب و رسوم و نیز تابوهای ویژه ای را ایجاد می کند و با ایجاد یک فضای خاص قدسی, زمان قدسی و کنشهای مخصوص را از جانب زائرین به همراه دارد.این ارتباط قدسی میان فضا و زائرین با یک انگیزه شخصی ایجاد می شود که از نیاز های متعارض کنشگران ناشی می شود.

  - محمود رضائی صفر در پایان نامه ی خود در مقطع کارشناسی ارشد دردانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  به راهنمائی دکتر فرجاد با نام " تحلیل مردم شناختی گرایش مردم  به امام زاده ها و اماکن مقدس شهرستان زرن" علل فرهنگی گرایش مردم به امام زاده ها و اماکن مقدس را از دیدگاه مردم شناختی مورد بررسی قرار داده است و رفتن به این اماکن را از لحاظ روانی تامین کنند ینوعی احساس آرامش روحی در زائر می داند.

  - رباب صادقی نژاد در پایان نامه کارشناسی به نام "باورها کنشهادر یک فضای قدسی(امام زاده صالح ابن موسی الکاظم ع )این طور بیان می کند که یک چنین مکان مقدسی شامل یک زمان خاص کنش خاص و فضای خاص خود است.آنچه تحت عنوان دین و مذهب از آن نام می بریم به ارتباط های معنوی معنا می دهد ارتباطی که بین کنشگر و فضا وجود دارد ارتباطی روحانی است.

  - سارا پویا در پایان نامه ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با عنوان" بررسی باور های مردم شناختی امام زاده عبدالله و آمنه خاتون شهر اراک " از جمله کارکردهای باورها را کاهش از خود بیگاگی و رسیدن به اصل خویش می داند. به نظر او همان طور که روایت شده می توان به حبل الله دست یازید تا از گزند آفات در امان بود. از این رو گرایش به ائمه و توکل به خدا انسان را صبور می سازد و سبب می شود که با تائید باورها به خدا دل ببند.

  - منصور یوسفی جولندان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکد ه علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با راهنمایی  دکتر اصغر عسگری خانقاه تحت عنوان "نقش زیارتگاه ها در زندگی اقوام تالش به این نتیجه رسیده است که ایجاد آرامش روحی و روانی برای انسان ویژگی خاصی را برای این بقاع متبرکه در نزد مردم رقم زده و پیوند ناگسستنی مردم با این اماکن مقدس روحیه ی دین مداری و امید واری را تقویت کرده است.

   - سرور وخشوری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در در دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با راهنمائی دکترمحمد همایون  سپهر با نام" بررسی اعتقادات و باورهای مذهبی شهرستان اردبیل"به این نتیجه رسیده است که انسانها به علت عدم شناخت از طبیعت و چگونگی برخورد با مشکلات زندگی در ابعاد مختلف نیاز به کسب آرامش روحی  و قدرت و انرژی لازم برای مبارزه تلاش دارد و در این راستا باورها به کمک او می شتابند.

  در نهایت نتیجه ای که می توان از مجموع پژوهشهای انجام شده در این زمینه بدست آورد این است که اماکن مقدسی همچون امام زاده ها کارکرد های بسیار متنوعی دارا هستند که از بین آنها می توان به ایجاد آرامش روحی و روانی تقویت روحیه دین مداری کاهش از خود بیگانگی در افراد اشاره کرد که هریک از این کارکردها به نوبه ی خود بر شیوه ی زندگی فردی و اجتماععی افراد  موثر است.

   

  3-2 ضرورت  پژوهش:

  در زمینه تحلیل مردم شناختی امام زاده ها که از جمله اماکن مقدس در ایران هستند پژوهش هایی اندک انجام شده و بخصوص در شهرستان خرم آباد پژوهشگر هیچ نوع تحقیقی  را در این زمینه نیافته است و با توجه به نقش تعیین کننده ی باورها و آیین های مذهبی در زندگی انسانها هرگونه مطالعه در این موارد می تواند راهگشا باشد و در شناخت کلی دین به منظور" بالا بردن فهم ما از نقش دین در جامعه تحلیل اهمیت  و تاثیر دین بر تاریخ بشری و شناخت جلوه های گوناگون دین و نیروهای اجتماعی تاثیر گذار و شکل دهنده آنهابه ما کمک کند.در هر صورت آنچه هست لزوم پرداخت به این مقوله ضرورتی انکار ناشیدنی است.

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد (آیین ها و باور ها)

  فهرست:

  بخش اول (کلیات پژوهش)

  فصل اول :

  1-1 مقدمه............................................................................................................................2

  1-2 بیان مساله.....................................................................................................................4

  فصل دوم:                                                                                            

  2-1 اهداف پژوهش ............................................................................................................5                                                                                   

  2-2 روش پژوهش ..............................................................................................................5                                                                                      

       2-3 ابزارهای پژوهش ............................................................................................ 5

  فصل سوم:                                                                                

  3-1 پیشینه ی پژوهش ........................................................................................... 6                                                                               

  3-2 ضرورت  پژوهش .......................................................................................... 8                                                                                  

  3-3 پرسشهای پژوهش .......................................................................................... 8 

  فصل چهارم:                                                                                

  4-1 تعریف مفاهیم ................................................................................................ 9                                                                                

  فصل پنجم(شناخت کلی منطقه):

  5-1 معرفی استان لرستان ....................................................................................... 11                                               

  5-2 شرایط آب و هوایی......................................................................................... 10                                                                               

  5-3  زبان و گویش ............................................................................................... 11                                                                                    

        5-4 دین و مذهب ................................................................................................ 11                                                                                      

  5-5 شهرستان خرم آباد........................................................................................... 13                                                                        

  5-5-1پیشینه تاریخی خرم آباد................................................................................ 13                                                     

  5-5-2 پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد.................................................................. 14                                                           

  5-5 -2-1 نوع درختان جنگل  ............................................................................... 14                                                                                                                                              

  5-5-3 آثار باستانی و تاریخی شهرستان خرم آباد ..................................................... 15                                                                                               

  - نقشه شهرستان خرم آباد ...................................................................................... 16                                                                     

   

  - بخش دوم:  ادبیات پژوهش

  فصل اول                                                              

  1-1شناخت ادیان .................................................................................................. 18                                                                     

  1-1-1توتمیسم....................................................................................................... 19                                                                                       

  1-1-1-1منع های توتمی ....................................................................................... 20                                                                         

  1-1-1-2توتمیسم در زمان حال .............................................................................. 20                                                               

  1-2 مانا  .............................................................................................................. 21                                                                                          

  1-3 تابو ............................................................................................................... 22                                                                                     

  1-4 فتیش ............................................................................................................ 23                                                                                  

  1-5 قربانی ........................................................................................................... 24

        1-6مفهوم امر مقدس.............................................................................................. 25                                                                       

  1-7 زیارت............................................................................................................ 28                                                                                     

  1-7-1 زیارت در قرآن و احادیث .......................................................................... 28

  1-7-2 آداب زیارت در دین اسلام.......................................................................................29

  فصل دوم:                                                        

  2-1 انسان شناسی و مطالعه دین ............................................................................. 31                                                        

  2-2 تعریف دین از دیدگاه انسان شناسان و جامعه شناسان......................................... 33                      

  2-3 نظریه ی کارکرد گرایی..................................................................................... 36                                                               

  2-3-1 درباره ی مالینوفسکی................................................................................... 36                                                            

  2-3-2دیدگاه مالینوفسکی درباره ی مذهب .............................................................. 37                      

  2-3-3 درباره ی آلفرد رجینالد رادکلیف – براون ..................................................... 40                             

  2-3-4نظریه کارکردگرایی نوین............................................................................... 41                                                              

  2-4 نظریه انسان شناسی نمادین و تفسیری............................................................... 42                                                

  2-4-1دین به مثابه نظام نمادها................................................................................. 43

  2-4-2درباره ی کلیفورد گیرتز............................................................................................43                                                              

  2-4-3 دیدگاه کیلفورد گیرتزدرباره ی دین .............................................................. 45     

                                                        

  - بخش سوم(یافته های پژوهش)

  فصل اول: شناخت زیارتگاه های شهرستان خرم آباد                              

  1-1 امام زاده گان................................................................................................... 48                                                                            

  1-2 امام زاده زیدبن علی(ع)................................................................................... 50                                                                

  1-2-1 توصیف مکان امام زاده ................................................................................ 51                                                         

  1-2-2 آیین ها و باورها  ....................................................................................... 53                                                                  

  - سفره های نذری.................................................................................................. 54                                                                             

  - تعریف سفره....................................................................................................... 54                                                                                

  - سفره بی بی سه شنبه ........................................................................................... 54                                                                          

  - سفره حضرت رقیه (س)...................................................................................... 55                                                                         

  - سفره حضرت ابوالفضل (ع)................................................................................. 55                                                                       

  - نذر فرزند یکدانه  ............................................................................................... 56                                                                                  

  - نذر پول ............................................................................................................. 55                                                                                               

  - نذر لوازم ........................................................................................................... 57                                                                                            

  - نذر شمع ........................................................................................................... 57                                                                                               

   - نذر قفل و پارچه سبز ........................................................................................ 58                                                                             

  - نفرین کردن دشمن.............................................................................................. 58                                                                                    

  - نذر آجیل مشگل گشا ......................................................................................... 59                                                                                

  - نذر  شیرینی, شکلات ......................................................................................... 60                                                                               

  - حنا گرفتن  ........................................................................................................ 60                                                                                           

  - گرو گرفتن......................................................................................................... 60                                                                                            

  - آیین چهل منبر.................................................................................................... 60                                                                                         

   - دخیل بستن بیماربه ضریح .................................................................................. 61                                                                                           

  - برگزاری اعیاد و عزاداریهای مذهبی ...................................................................... 62                                                                

   - اعمال ناثواب...................................................................................................... 62                                                                                         

  تصاویر.................................................................................................................. 63                                                                                             

  1-3 امام زادگان دو برادران(سید علی و سید ابوالوفاء)(ع).......................................... 69                                        

  1-3-1 توصیف مکان امام زاده ................................................................................ 69                                                                        

  1-3-2 آیین ها و باورها    ..................................................................................... 70                                                                           

  تصاویر   .............................................................................................................. 71                                                                                         

  1-4 امام زاده عبدالله: (شازه عبدالله).......................................................................... 74                                                               

  1-4-1 معماری بنا.................................................................................................. 74                                                                                 

  1-4-2 توصیف مکان امام زاده ................................................................................ 74                                                                    

  1-4-3 آیین ها و باورها ........................................................................................ 75                                                                            

  - قفل و دخیل  ..................................................................................................... 75                                                                                    

  - درختان مقدس.................................................................................................... 77                                                                                      

  تصاویر ................................................................................................................. 78                                                                                          

  1-5 امام زاده پیر شمس الدین ................................................................................ 84                                                               

  1-5-1 معماری بنا ................................................................................................. 84                                                                              

  1-5-2 آیین ها و باورها ........................................................................................ 85                                                                           

  - دیارگه ............................................................................................................... 85                                                                                           

  - خاک مقدس  ..................................................................................................... 85                                                                                   

  - سنگ های مقدس ............. ................................................................................. 85                                                                             

  - قسم خوردن........................................................................................................ 86                                                                                         

  - روایات............................................................................................................... 86                                                                                               

  - شفای بیماران روانی ............................................................................................ 87                                                                        

  - درختان مقدس ................................................................................................... .88                                                                                    

   - نذورات............................................................................................................. .88

  - نذر فرزند..............................................................................................................88

  - سفره های نذری.....................................................................................................88

  - نذر لوازم...............................................................................................................89

  - نذری های ماه محرم................................................................................................89

  - قربانی....................................................................................................................89

  - اشیاء مقدس...........................................................................................................89  

  - اعمال ناثواب .........................................................................................................90

  - برگزاری مراسم ادعیه...............................................................................................90                                                                                       

  تصاویر....................................................................................................................................91                                                                                          

  1-6 امام زاده حیات الغیب...................................................................................... ...94                                                               

  1-6-1 معماری بنا ................................................................................................. ..95                                                                             

  1-6-2 توصیف مکان امام زاده ................................................................................ 95                                                                    

  1-6-3 نذورات امام زاده......................................................................................... 96                                                                     

  1-6-4 آیین ها و باورها ........................................................................................ 96                                                                                                                                                                  

  - روایاتی درباره امام زاده ....................................................................................... 97                                                                       

  تصاویر ................................................................................................................. 99                                                                                          

  - فصل دوم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش                                                                             

  تجزیه و تحلیل یافته ها...........................................................................................104

  نقدس مکانی امامزاده ها .........................................................................................107

  زیارت کردن .........................................................................................................107

  قربانی کردن .........................................................................................................108

  روایتها .................................................................................................................110

       تجزیه وتحلیل یافته ها بر اساس نظریات اندیشمندان انسان شناسی............................111

  کارکردها ..............................................................................................................114

  کارکردهای روانی...................................................................................................115

  کارکردهای مذهبی..................................................................................................118

  کارکردهای اقتصادی .............................................................................................118

  کارکردهای سیاسی ...............................................................................................120

  کارکردهای تاریخی................................................................................................121

  کارکردهای هنری...................................................................................................121

  کارکردهای اجتماعی .............................................................................................122

  فهرست منابع

  .

  منبع:

  - آریا,غلام علی, آشنایی با تاریخ ادیان,1379, تهران, نشر پایا

  - اتو, رودلف, مفهوم امر قدسی ,1380 ,ترجمه همایون همتی, تهران, نشر نقش جهان,

  - اسدیان خرم آبادی, محمد و باجلان فرخی, محمد حسین و کیائی, منصور,1358 , نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی,مرکز مردم شناسی ایران

  - الیاده, میرچا, رساله در تاریخ ادیان,1372 ترجمه جلال ستاری,  تهران, نشر سروش

  - ایزد پناه, حمید, آثار باستانی و تاریخی لرستان,1376,جلد دوم ,چاپ سوم, انجمن اثار و مفاخر فرهنگی

  - بیتس, دانیل و بلاگ, فرد, انسان شناسی فرهنگی,1375 ترجمه محسن ثلاثی, تهران, نشر علمی

  - بیرو, آلن, فرهنگ علوم اجتماعی,1366 , ترجمه باقر ساروخانی چاپ اول, تهران, نشر کیهان

  - پانوف ,میشل و میشل پرن ,فرهنگ مردم شناسی,1384 ترجمه اصغر عسگری خانقاه, چاپ اول, تهران, نشر ویس

  - تفسیر المیزان, جلد ٣

  - توفیقی, حسن, آشنایی با ادیان بزرگ,1379 تهران, نشر سمت

  - جوادی ,مرتضی, فلسفه زیارت و آیین آن,1382 ,نشر اسراء

  - جلالى مقدم، مسعود, درآمدى بر جامعه شناسى دین و آراء جامعه شناسان بزرگ درباره دین,1379  ,تهران، نشر مرکزى.

  - چراغی, حسین, گذری بر جاذبه های لرستان ,  1381, خرم آباد, نشر افلاک

  - خرم شاهی, بهاءالدین, دین پژوهی, 1372 ,دفتر اول چاپ اول, تهران , موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  - دادمهر, منصور ,سقاخانه ها و سنگابهای اصفهان,1387 , چاپ اول, اصفهان, نشر گلها

  - دورکیم, امیل, صور بنیانی حیات دینی,1386, ترجمه باقر پرهام, چاپ سوم ,نشر مرکز

  - دهخدا ,علی اکبر, لغت نامه دهخدا, ۱٣۴۵,تهران, دانشگاه تهران

  - رشیدیان, هدایت الله, خرم آباد در گذر جغرافیای انسانی,1381, خرم آباد, نشر افلاک

  - روح الامینی, محمود, آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز۱۳٧۶,تهران, نشر آگاه

  - ریویر, کلود, درآمدی بر انسان شناسی,1384 ,ترجمه ناصر فکوهی, تهران, نشر نی

  - ریتزر, جرج, نظریه جامعه شناسی معاصر, ١٣٨٢ ,ترجمه محسن ثلاثی, چاپ هفتم, تهران ,نشر علمی

  - سالنامه آماری لرستان,١٣٨۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان معاونت آمار و اطلاعات ,دی ماه ١٣٨۵

  -  سیمای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهرستان خرم آباد, نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان, اسفند ماه ١٣٨۴ 

  - شربتیان, یعقوب, مردم شناسی اعتقادات دینی1384, نشر ندای آریا

  - فرزین, علیرضا ,سیمای طبیعی و تاریخی و فرهنگی لرستان, نشر سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

  - فریزر,جرج, شاخه زرین( پژوهشی در جادو و دین), ١٣٨٢ ,ترجمه کاظم فیروزمند, تهران, نشر آگاه

  - فضایی, یوسف, بنیان های اجتماعی ادیان ابتدایی, ١٣٨۴, تهران,نشر پویان

  - فکوهی, ناصر, تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی, ١٣٨۱,تهران , نشر نی

  - مالفیت, آن ماری دوال و دگلیزیر, استیفن و لمبک, مایکل,  درباره انسان شناسی دین (سه مقاله) ١٣٨۶, ترجمه ابراهیم موسی پور,  تهران,  نشر جوانه توس

  - ناس, جان, تاریخ جامع ادیان, ١٣٧٧ ,ترجمه علی اصغر حکمت, ,چاپ نهم ,تهران ,نشر علمی و فرهنگی

  - عسگری خانقاه,  اصغر, مردم شناسی (روش بینش تجربه), ١٣٧٣, چاپ اول ,تهران, نشر شب تاب

  - عمید, حسن, فرهنگ فارسی عمید, ١٣۶٢ , چاپ هجدهم,تهران, نشر امیر کبیر

  - همیلتون, ملکم, جامعه شناسی دین, ۱۳٨٧ ,ترجمه محسن ثلاثی, تهران, نشر ثالث

   

  مقالات و پایان نامه ها :

  - الیاسی, موسی, مقاله "جایگاه و نماد درخت نزد ایرانیان ,١٣٨٧, دو هفته نامه چشمه.

  - پلاسائولا, آرتولاخوان, آذرماه ١٣۶۹ مجله پیام یونسکو, شماره ٢۴۶.

  - ترکى, اعظم, مفهوم زیارت و نقش آن در بهداشت روانى و تعالى روح,1387 مجموعه مقالات هم اندیشی زیارت,جلد دوم, قم ,نشر مشعر.

  - حجت فر, گلی,آداب زیارت ,1387,مجموعه مقالات هم اندیشی زیارت,جلد دوم, قم ,نشر مشعر.

  - زحمتکش, حسین, مقاله "یونگ:فروید در مسئله دین روان پریش بود", هجدهم آبان ١٣٨٧ روزنامه ایران, ص١۰

  - سپهر ,محمد همایون, مقاله سفره حضرت رقیه (س) تجلی نماد پیوند گندم کاران و نخل داران, فصلنامه ی فرهنگ, شماره ٣

  - فربد, محمد صادق, مقاله مانا, دانشگاه آزاد اسلامی

  - فربد, محمد صادق, جزوه درس تاریخ اندیشه و نظریه های مردم شناسی,١٣٨۶

  - فکوهی ناصر مقاله  "نگاهی بر رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز با تاکید بر تفسیر او از پدیده ی دینی" فصلنامه نامه ی علوم اجتماعی شماره 31 پاییز 1386

  - وخشوری, سرور, بررسی اعتقادات و باورهای مذهبی مردم شهرستان اردبیل, ٨٣-١٣٨٢  پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران مرکز

   

   

  مقالات اینترنتی:

  - اکرمی, غلامرضا, مقاله اماکن مقدس آیینه وحدت, 19/5/1387  سایت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی , کد مطلب 00072521

  -رحمانی جبار مقاله زندگینامهی کلیفورد گیرتز سایت انسان شناسی و فرهنگ 23 فروردین 1386

  - زند, زاگرس, مقاله منش و ویژگی های ایرانی در شاهنامه ی فردوسی, بهار 1387, سایت: انسان شناسی و فرهنگ

  - نگارنده, دلارا, مراسم وآیینهای نوروزی, نشریه الکترونی تکاپو, مجله شماره 4

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت