پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR

تعداد صفحات: 187 فرمت فایل: word کد فایل: 10001306
سال: 1387 مقطع: دکترا دسته بندی: پایان نامه دامپزشکی
قیمت قدیم:۲۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۲۳,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR

  پایان نامه

  جهت دریافت درجه دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی

  مقدمه

  عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است که با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی کنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایکوپلاسما مایکوئیدس می‌باشد که تایپ کلونی کوچک آن[1] بطور اختصاصی به گله‌های گاو، خسارات فراوانی ناشی از همه‌گیری گسترده و مرگ و میر فراوان تحمیل کرده است.

  تایپ کلونی بزرگ این گونه[2] همراه با دو گونه دیگر بنامهای مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری کولوم[3] و مایکوپلاسما مایکوئیدس کاپری[4] فرم غیرکلاسیک پلوروپنومونی واگیر را در گله‌های گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. این بیماری در فرم کلاسیک، که عامل آن مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری پنومونی[5] شناخته می‌شود، خسارات اقتصادی سهمگینی در گله‌های بز و گوسفند موجب گردیده است.

  از آنجائیکه منطقه خاورمیانه جزو مناطق مشکوک به آلودگی پلوروپنومونی واگیر محسوب می‌شود، حفظ وضعیت عاری بودن از عفونت در این منطقه، مشکل یا تقریبا غیرممکن بوده و نیازمند بازنگری درراهبردهای بکار رفته به منظور تشخیص و کنترل این عفونت‌هاست. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیک تشخیصی و پاتولوژیکی‌، مسیر بیماریزایی ناشناخته و تنوع فنوتیپی بسیار پیچیده ارگانیسم در مواجهه با دستگاه ایمنی میزبان، بر مشکل شناسایی آن افزوده است. علاوه بر  این ، ابقا طولانی مدت باکتری در محل عفونت و وجود ناقلین بدون علامت‌، برنامه کنترل بیماری را با چالش روبرو کرده است.

  از این رو، شناسایی و بکارگیری روشهای تشخیصی و تفریقی گونه‌های کلاستر مایکوپلاسما مایکوئیدس که هرکدام استراتژی جداگانه ای در برخورد با عفونت گله‌ها دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

   از آنجایی که مایکوپلاسماهای پاتوژن در محیط کشت به سختی رشد می‌کنند، استفاده  متداول از روش کشت و جداسازی، شناسایی عفونت گله‌ها را با مشکل روبرو کرده است.

  از طرف دیگر، عمدتا به دلیل تشابه آنتی ژنتیکی بین گونه‌های کلاستر مایکوئیدس و سایر گونه‌های مایکوپلاسما، روشهای سرولوژی از دقت و ویژگی کافی در تمایز گونه‌ها برخوردار نیستند. لذا به رهیافت روش‌های مولکولی مانندPCR بعنوان روشی سریع،  دقیق و با حساسیت و ویژگی مطلوب در کنترل عفونت گله‌ها، توجه ویژه‌ای می‌شود.

      هدف از این مطالعه، بررسی عفونت‌های تنفسی ناشی از کلاستر مایکوئیدس در  گله‌های نشخوارکنندگان از طریق کشت و PCR می‌باشد.

   

  چکیده :

            کلاستر مایکوپلاسما مایکوئیدس در برگیرنده مهمترین پاتوژنهای تنفسی نشخوارکنندگان است که سالیانه، خسارات اقتصادی سنگینی بر صنعت دامپروری کشورهای جهان وارد می‌کند. اخیرا شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخوارکنندگان در منطقه خاورمیانه گزارش شده است. در این شرایط تعیین وضعیت گله‌های کشور از نظر آلودگی به گونه‌های پاتوژن این کلاستر، از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران بدست نیامده است. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیک در نمونه‌های بالینی و دشواریهای فراوان جداسازی میکروارگانیسم، به ضرورت شناسایی و بکارگیری روشهای تشخیصی جایگزین افزوده است.

            علاوه بر این، دستیابی به روشی کاربردی و سریع، در تشخیص عفونتهای تنفسی گله‌ها و تخمینی از وضعیت عفونت در ایران، مدنظر این تحقیق بوده است.

  در این مطالعه‌، 100 نمونه ریه با ضایعات مشکوک به عفونتهای تنفسی مایکوپلاسمایی از 100  گله مشکوک (50 گله گاو،30 گله گوسفند،20 گله بز) در اطراف کرمانشاه ، در سالهای 1386-1384 جمع آوری شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل کبدی شدن ریه‌ها با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط با یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدد،از 23 گله مشکوک،تک کلونی تخم‌مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(11 گله گاو،8 گله گوسفند،4 گله بز).

  اما در واکنش, PCR63  گله عفونت مایکوپلاسمای تنفسی نشان دادند (37 گله گاو، 17 گله گوسفند، 9 گله بز).

  این امر، مبین این نکته است که علیرغم اینکه جداشدن عامل مایکوپلاسمایی از نمونه‌ها در محیط کشت، اساس تعیین وضعیت عفونت‌های مایکوپلاسمایی قلمداد می‌شود، اما  سخت‌رشد بودن گونه‌های مورد مطالعه در محیط کشت و عدم دستیابی سریع به نتیجه، کارآیی این روش تشخیصی را در پایش متداول عفونت گله‌ها زیر سوال برده است.

           علاوه بر این، بکاربردن آنتی بیوتیکهای متنوع در دوره درمان و از بین رفتن میکروارگانیسم در خلال جمع آوری نمونه، ‌نتایج رشد در محیط کشت مایکوپلاسما را دستخوش تغییر داده است.

  از این رو،‌ استفاده از روشهای مولکولی PCR بعنوان یک روش کاربردی،  حساس و سریع توصیه می‌شود. پس از استخراج ‌DNA نمونه‌ها به روش فنل کلروفورم و جدا کردن نمونه‌های آلوده به مایکوپلاسما از طریق PCR ، با استفاده از پرایمر اختصاصی کلاستر مایکوئیدس نمونه‌های مایکوپلاسمایی تحت واکنش PCR قرار گرفتند.

  باند bp 548، تنها در نمونه کنترل ( سویه F38) دیده شد. به منظور کنترل روند واکنش، نمونه‌ها با پرایمر اختصاصی مایکوئیدس کلونی بزرگ و پرایمر اختصاصی آگالاکتیه، به طور جداگانه PCR شدند که نتیجه این آزمایش، یافته‌های آزمایش قبلی را تائید می‌کرد.

   اگر چه این تحقیق نشان داد که عامل عفونتهای تنفسی مشکوک در نمونه‌های مورد مطالعه نمی‌تواند از گونه‌های کلاستر مایکوئیدس باشد، منتهی تخمین میزان عفونت در گله‌های مورد مطالعه، احتیاج به تحقیقات وسیعتر با جمع‌آوری تعداد نمونه‌های بیشتر در مطالعات بعدی دارد.

   

   

   

   

  فصل اول:

   

                                 کلیات

   

  1- تاریخچه

  عامل اصلی بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان[6] که امروزه به نام مایکوپلاسما مایکوئیدس مایکوئیدس بیوتایپ کلونی کوچک[7] شناخته می‌شود- در سال ١٨٩٨ برای اولین بار توسط نوکارد[8] وروکس[9] شناسایی گردید. در آن زمان، اولین نام نهاده شده بر این اجرام، پلوروپنومونی بود که بعد از این که اجرامی با خصوصیت مشابه این میکروارگانیسم از منابع دیگر به دست آمد، بنام اجرام شبه پلوروپنومونی نام‌گذاری شد. ٦٠ سال بعد، نواک نام مایکوپلاسما را به عنوان نام ژنریک اجرامی که فاقد دیواره سلولیاند، پیشنهاد کرد (45).

  ٢- خصوصیات کلی مایکوپلاسما

  مایکوپلاسماها، جزو کوچک‌ترین پروکاریوت‌هایند (μm١٥-٠)  که قادرند از فیلترهای مخصوص باکتری (μm٤٥-٢٢/٠) عبور کنند. این اجرام به دلیل فقدان دیواره سلولی، اشکال پلی‌مورفیک دارند و به اشکال کروی (μm٣/٠-٩/٠)، رشته‌ای (تا μm١)،گلابی شکل، شاخه‌ای و مارپیچی  در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده می‌شوند. در واقع، بیشتر شبیه به فرم L باکتری‌ها می باشند.ارگانیسم از سه ارگانل شامل غشا سلولی، ریبوزوم و مولکول حلقوی DNA تشکیل شده است. تصویر مایکوپلاسما در زیر میکروسکوپ الکترونی، شبیه فیلامان (بطری) است که از دو انتها طویل شده است. این اندامک‌‌های انتهایی[10]، محل اتصال به غشا یوکاریوت است که دارای یک ساختمان مرکزی میله مانند[11] می‌باشد و توسط غشا احاطه شده است (70).

   مجموعه خصوصیاتی مانند عبور از صافی‌های مخصوص پالایش باکتری، عدم حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها و دشواری‌های رشد، آن‌ها را شبیه به ویروس‌ها کرده است. ولی وجود محتوای ژنتیکی DNA (٧-٥/١)% و RNA (١٧-٨)% که توسط غشای پلاسمایی سه لایه‌ای حفاظت شده است، سبب تمایز آن‌ها از ویروس‌ها، کلامیدیا وریکتزیاها می‌شود. به دلیل دارا بودن حداقل ژن‌های لازم برای تکثیر مستقل- که در حدود  تا  محتوای ژنتیکی E.coli است نیازمند موجودات زنده برای تکثیر و زنده‌مانی نمی‌باشند (50).

  ولی به هر حال تعداد کم ژن‌ها، منجر به رشد بطئی، ونیاز قابل توجه به میزبان برای تامین برخی از مواد مغذی و بقا شده است. به همین علت بسیاری از مایکوپلاسماها به عنوان انگل‌های سطحی در غشا مخاطی دستگاه تنفس چشم، ادراری تناسلی، بافت پستانی و مفاصل شناخته شده اند و به ندرت بافت‌ها را مورد تهاجم قرار می‌دهند (47).

  البته انتشار آن‌ها به اندام‌های مختلف بیانگر وجود حداقل یک عفونت گذراست. به طور کلی، تنها برخی گونه‌های مایکوپلاسما و احتمالاً‌ سویه‌های خاص، تمایل بیشتری به بعضی بافت‌ها یا اندام‌ها دارند، هر چند که این تمایل به معنای حذف کامل تمایل به سایر بافت‌ها نمی‌باشد. اغلب مایکوپلاسماها، به عنوان آلوده کننده محیط کشت سلولی شناخته می‌شوند که تشخیص و کنترل آلودگی آنها مشکل است (50).

  مایکوپلاسماها با استفاده از توانایی حرکت خود که به صورت سرخوردن است[12]، خود را به سلول‌های هدف می‌رسانند. این حرکت کند بوده و تحت تاثیر آنتی‌بادی‌های اختصاصی مهار می‌شود (74).

  بسیاری از مایکوپلاسماها، بی‌هوازی اختیاری بوده و بعضی به صورت مطلوب در اتمسفری با ١٠ -٥% CO2 رشد می‌کنند. مایکوپلاسماهای بی‌هوازی غیرپاتوژن در شکمبه گوسفند و گاو یافت می‌شود (2).

  3-مقاومت مایکوپلاسماها

  این اجرام توانایی تولید دیواره سلولی پلی‌مورفیک و پپتیدوگلیکانی را دارند و از همین رو، به آن‌ها باکتری‌هایی  با نقص دیواره سلولی[13] اطلاق می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌هایی که بر روی دیواره سلولی اثر می‌کنند،(دسته بتالاکتامز) مانند پنی‌سیلین و سفالوسپورین، آن‌ها را از بین نمی‌برند. اگر چه نسبت به آنتی‌بیوتیک‌هایی که بر روی سنتز پروتئین اثر دارند (مانند تتراسایکلین) ‌حساسند، ولی این آنتی‌بیوتیک‌ها در بدن حیوانات زنده زیاد موثر نیستند، زیرا گاهی غلظت کافی آن‌ها به سطح اپی‌تلیومی که توسط مایکوپلاسماها احاطه شده است، نمی‌رسد. از خصوصیت مقاوم بودن به پنی‌سیلین و استات تالیم، برای جلوگیری از رشد میکروب‌های آلوده کننده محیط کشت استفاده می‌شود (72).

   

  [1]- Mycoplsma mycoides mycoides biotype Small Colony (MmmSC)

  [2]- Mycoplasma mycoides mycoides biotype Large Colony (MmmLC)

  [3]- Mycoplasma capricolum capricolum (Mcc)

  [4]- Mycoplasma mycoides capri (Mmc)

  5- Mycoplasma capricolum capripneumonia (Mccp)  

   

   

  [6]- Contagious Bovine Pleuro Pneumonia

  [7]- MmmSC

  [8]- Nocard

  [9]- Rox

  [10]- Tip organelle

  [11]- Rod like

  [12]- gliding

  [13]- cell wall deficients ) CWDs)

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم واریته کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزهای کشتارشده به روش PCR

  فهرست:

  الف- مقدمه                                                                                                                              1

  ب-چکیده                                                                                                                                 3

  فصل اول:کلیات ............................................................................................................................................................. 5                                                                                                                   

  1- تاریخچه    ................................................................................................................................................................ 6                                                                                                              

  2- خصوصیات کلی مایکوپلاسما............................................................................................................................. 6

  3- مقاومت مایکوپلاسماها........................................................................................................................................ 8

  4- طبقه بندی مایکوپلاسماها.................................................................................................................................. 9

  5- طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس......................................................................................................................... 12

  6- فیلوژنی   ................................................................................................................................................................ 14

  7- ساختمان  ............................................................................................................................................................... 15

  1-7-ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس .................................................................................................................. 15

  2-7- ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم ......................................................................................................... 17

  8- بیولوژی مولکولی................................................................................................................................................ 19

  - توالی‌های تکراری.................................................................................................................................................... 23

  10- پروتئینهای سطحی............................................................................................................................................ 25

  11- فاکتور حدت.......................................................................................................................................................... 30

  12- آنالیز پروتئین  ................................................................................................................................................. 32

  13- طبقه بندی سویه‌ها ........................................................................................................................................... 34

  14- مشخصات گونه مایکوئیدس........................................................................................................................... 35

  15- کشت و رشد گونه مایکوئیدس ..................................................................................................................... 38

  16- کشت و رشد گونه کاپری کولوم ................................................................................................................... 41

  1-16- محیط Thiacourt  ..................................................................................................................................... 41

  17- بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان.............................................................................................................. 44

  1-17- علائم بالینی .................................................................................................................................................. 45                                      

  2-17- علائم کالبدگشایی بیماری ......................................................................................................................... 47

  3-17- پاتوژنز ........................................................................................................................................................... 50

  1-3-17- مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی.................................................................................................. 53

  4-17- اختصاصیت میزبان...................................................................................................................................... 57

  5-17- انتقال بیماری  ............................................................................................................................................... 58

  6-17- سیر

  همه گیری     59

  1-6-17- مخزن............................................................................................................................................................ 59           

  2-6-17- راه انتقال..................................................................................................................................................... 59

  7-17- پیشگیری و کنترل........................................................................................................................................ 60

  1-7-17- اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری............................................................................ 61

  2-7-17- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری......................................................................................................... 62

  3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی...................................................................................................... 63

  18- بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان .............................................................................................................. 63

  1-18- علائم بالینی .................................................................................................................................................. 64

  2-18- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 66

  19- گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم................................................................................................ 69

  1-19- سندروم MASKePs................................................................................................................................... 70

  2-19- علائم بالینی.................................................................................................................................................... 71

  3-19- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 71

  4-19- سندروم آگالاکتیه واگیر.............................................................................................................................. 73  

  20- گونه مایکوپلاسما کاپری ................................................................................................................................ 73 

  1-20- بیماریزایی ..................................................................................................................................................... 73

  2-20- علائم کالبد گشایی........................................................................................................................................ 74

  21- سیر همه‌گیری.................................................................................................................................................  75

  1-21-مخزن  ............................................................................................................................................................  75

  2-21-راه انتقال.......................................................................................................................................................       76

  3-21-جمعیت میزبان.............................................................................................................................................  77

  22-پیشگیری وکنترل ...........................................................................................................................................        77

  1-22- اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری...........................................................................       77

  2-22- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری..........................................................................................................  78

  3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی.......................................................................................................  78

  23-واکسن    ............................................................................................................................................................  79

  1-23-واکسن MmmLC ....................................................................................................................................        79

  2-23-واکسن Mccp ............................................................................................................................................   79

  3-23-واکسن Mcc  ..............................................................................................................................................  79 79-اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس  ..................  .....................................................................................................        80

   

  25-تشخیص افتراقی.............................................................................................................................................. 80

  1-25-شناسایی عامل بیماری زا ....................................................................................................................... ........             81

  1-1-25-بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی............................. 81

  2-25- تشخیص آزمایشگاهی ............................................................................................................................  81

  1-2-25- روش کشت و جداسازی...................................................................................................................... 81

  1-1-2-25- انتخاب نمونه ها ......................................................................................................................................  82

  2-1-2-25- آماده سازی نمونه ها ....................................................................................................................        82

  3-25- تستهای بیوشیمی..................................................................................................................................... 83

  4-25- روشهای سرولوژی................................................................................................................................... 85

  1-4-25- عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی ......................................................................................................             85

  2-4-25- تست مهاری رشد  .........................................................................................................................................  87

  3-4-25- تست ایمونو فلورسانس ............................................................................................................................  88

  4-4-25- تست رسوب ژلی.................................................................................................................................. ........ 88

  5-4-25- تست فیکساسیون کامپلمان .......................................................................................................................  89

  6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتیناسیون ...........................................................................................................  89

  7-4-25- تست آگلوتیناسیون لاتکس.............................................................................................................. 90

  8-4-25- تست الیزای رقابتی.............................................................................................................................. 91

  9-4-25- سایر تستهای تشخیصی.................................................................................................................... 94

  5-25 - مشکلات روشهای سنتی......................................................................................................................... 94

  6-25- تشخیص با استفاده از PCR................................................................................................................. 95

  فصل دوم: روش کار

  26- روش کار ......................................................................................................................................................... 101

  1-26- جمع آوری نمونه ............................................................................................................................................... 101

  1-1-26- مواد لازم........................................................................................................................................................... 101

  2-1-26- بخش جمع آوری نمونه...................................................................................................................... 101

  3-1-26- نمونه برداری ....................................................................................................................................... 103

  2-26- کشت و جداسازی نمونه ها..................................................................................................................... 104

  1-2-26- مواد لازم ................................................................................................................................................ 104

   

   

  2-2-26- طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان ................. 106

  1-2-2-26- مواد لازم ........................................................................................................................................... 106

  2-2-2-26- روش تهیه محیط کشت........................................................................................................................... 107

  3-26- استخراج DNA مایکوپلاسما................................................................................................................. 109

  1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی......................................................................................... 109

  4-26- فرایند PCR .............................................................................................................................................. 110

  1-4-26- مواد لازم ................................................................................................................................................ 110

  2-4-26- آماده سازی مواد جهت واکنش PCR ..................................................................................................... 112

  1-2-4-26- افزوده سازی DNA نمونه‌ها ..................................................................................................... 112

  2-2-4-26- افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده................................................................................... 115

  3-2-4-26- تهیه مخلوط اصلی اولیه............................................................................................................... 115

  3-4-26- پرایمرها.................................................................................................................................................. 115

  4-26- واکنش PCR............................................................................................................................................. 117

  5-26- تهیه ژل الکتروفورز ................................................................................................................................. 118 

  1-5-26- طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید ............................................................................................................... 119

  6-26- الکتروفورز .......................................................................................................................................................... 121

  7-26- رویت باندهای ایجاد شده ....................................................................................................................... 122

   

  فصل سوم: نتایج

  27- نتایج    ............................................................................................................................................................ 124

  1-27- جداسازی...................................................................................................................................................... 124

  1-1-27- بررسی عملکرد محیط کشت.............................................................................................................. 124

  2-1-27- نتایج کشت نمونه های ارسالی ...................................................................................................... 124

  1-2-1-27- نتایج روز پنجم  ............................................................................................................................ 125

  2-2-1-27- نتایج روزهفتم تا دهم.................................................................................................................... 125

  3-2-1-27- نتایج روزپانزدهم........................................................................................................................... 126

  2-27- نتایج  PCR  ..................................................................................................................................................... 126

  1-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس ........................................................................................ 126

  2-2-27- تائید کلونی های جدا شده.................................................................................................................. 127

  3-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس............................................................... 127

  4-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه......................................................................... 128

  5-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ.......................................... ........ 129

  3-27- نتایج کالبد گشایی................................................................................................................................... 130

  1-3-27- معیار انتخاب ........................................................................................................................................ 130

   

   

  فهرست

  عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

  فصل چهارم: بررسی نتایج

  نمودارها       ............................................................................................................................................................ 131

  فصل پنجم: بحث

  28- بحث      ............................................................................................................................................................ 139  

  1-28- ضایعات کالبد گشایی........................................................................................................................................ 139

  2-28- میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما ........................................................................................... 141

  3-28- روش کشت.................................................................................................................................................. 142

  4-28- روش  PCR  ............................................................................................................................................ 147     

  5-28- فراوانی گونه ها ........................................................................................................................................ 152

  29- خلاصه انگلیسی............................................................................................................................................. 159

  30- منابع    ............................................................................................................................................................ 160

  .

  منبع:

  Refrences:

  Abdo E M, Nicolet J, Frey J. (2000). Antigenic and genetic characterization of LPPQ from Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony.Clin Diag Lab Immun.7:4, 588-593.

   

  Adehan R K, Ajuwape A T P, Adetosoye A I, Alaka O O. (2007). Biochemical and serological identificatrion of Mycoplsma isolated from pneumonic lungs of cattle. Philipine J Vet Med. 44:1, 8-13.

   

  Alberti A, Robino P, Chessa B, Rosati  S, Filippa Addis M, Mercier P, Mannelli A, Cubeddu T, Profiti M, Bandino E, Thiery  R, Pittau M. (2007). Characteriterization of Mycoplasma capricolum capricolum P650 surface lipoprotein and its evaluation in a recombinant ELISA. Vet Mic.In Press.

   

  Amanfu W, Sediadie S, Masupu K V, Raborokgwe MV, Benkirane A, Geiger R, Thiaucourt F. (2000). Comparison between c-ELISA and CFT in detecting antibodies to Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in cattle affected by Contagious Bovine Pleuropneumonia in Botswana. Annals of the New York Academy of Sciences. 916: 364-369.

   

  5.Arif A, Schulz J. (2007). Contagious Caprine Pleuro Pneumonia outbreak in captive wild ungurates at AlWabra Wildlife preservation. state of Qatar. J of Zoo and Wildlife Med. 38:1, 93-96.

  Ayling R D, Nicholas R A J. (2005). Treatment of mycoplasmosis infections. Proceedings of the 38th annual convention, American Association of Bovine Practitioners, USA. 2005: 6-10.

   

  Barbosa V P, Nascimento E R, Danelli M, Nascimento M, Santos M A J, Lignon G B, Ribeiro V R. (2000). Differentiation of Mycoplasma mycoides types causing mycoplasmosis in goats.Revista Brasilia de Veterinaria. 7:1, 33-36.

   

  Bashiruddin J B, Santini F G, Santis P, Visaggio M C, Francesco G, D'Angelo A, Nicholas R A J. (1999). Detection of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in tissues from an outbreak of Contagious Bovine Pleuro Pneumonia by culture, IHC and PCR.Vet Rec. 145: 10, 271-274.

   

  9.Bascunana C R, Mattsson J G, Bolske G, Johansson K E. (1994). Characterization of the 16s rRNA genes from Mycoplasma. spp strain F38 and development of an identification system based on PCR. J of Bac. 276:9, 2577-2586

   

  Bellini S, Giovannini A, Francesco C, Tittarelli M, Caporale V. (1998). Sensitivity and specificity of serological and bacteriological tests for Contagious Bovine Pleuro Pneumonia. Rev Sci et Tech- Office International des Epizooties. 17: 3, 654-659.

   

  11.Diagnosis of Contagious Caprine Pleuro Pneumonia by detection and identification of Mycoplasma capricolum capripneumonia by PCR and REA. J Clin Mic. 34:4, 785-791.

   

  Byeong Y J. (2004). Rapid identification of bacterial pathogens related with bovine respiratory disease by using PCR. Korean J of Vet Res. 44:3,399-405

   

  Clark T. (2005). Pathogenesis and unique features of M.bovis.Proceedings of the 38th annual convention, American Association of Bovine Practitioners, USA, 2005: 63-66.

   

  Centin K B, Ongor H, Karahan M, Kalender H, Lorenzon S, Thiaucourt F. (2003). Abattoir based survey of CBPP in cattle in Turkey. Vet Rec. 152:9, 524-528.

   

  Cardoso MV,Sforsin AJ,Scarcelli E,Teixeira SR,Miyashiro S,Campos FR,Genovez ME .(2002). Importance of differntial diagnosis in an outbreak of bovine enzootic pneumonia.Arquivos do Ins Biol. 69:3, 111-113

   

  Dedieu L, Mady V, Lefevre P C. (1994). Developement of a selective PCR for the detection of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. Vet Mic. 42: 327-339.

   

  Da Massa Al J, Wakenell P S, Brooks D L. (1992). Mycoplasmas of goats and sheep.Review article.J Vet Diag  Invest. 4:101-113.

   

  18.(2007). Isolatin and identification of Mycoplasma species from sheeps and goats under desert condition Vet M J. GIza, Egypt. 55:2, 389-410.

   

  19.East N E, De Massa A J. (1983). Milk born outbreak of Mycoplasma mycoides mycoides infection in a commercial goat herd.J of American Vet Med Asso.182:1, 1338-1341.

   

  Egwu G O, Ball H J, Rodriguez F, Fernadez A. (2000). Mycoplasma mycoides capri and Mycoplasma mycoides mycoides LC and Mycoplasma mycoides capri in Agalactia Syndrome of sheep and goats.Vet Bulletin.70:4, 391-402.

   

  Gaurivaud  P, Person A, Le Grand D, Westberg J, Solsona M, Johansson K E, Poumarat F. (2004). Variability of a glucose phosphotransferase system permease in
  Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. Mic J. 150:12, 4009-4022.

   

  22.Gelagay A, Teshale S, W Amsalu, G Esayas. (2007). A Prevalence of Contagious Caprine Pleuropneumonia in Borana. Small Rum Res.70: (2-3), 131-135.

  Ghazaei C. (2007). Mycoplasma Mastitis in dairy cows in Moghan region of Ardabil state, Iran. Souh Africa Vet Asso.77:4, 222-223.

   

  24.Pathological, IHC and bacteriological findings in kidney of cattle with Contagious Bovine Pleuro Pneumonia. J Com Pathol.124:2, 95-101.

  25.Goltz J P, Rosendal S, McCraw B M, Ruhnke H L. (1986). Experimental studies on the pathogenocity of ovipneumonia and M.agalactia for the respiratory tract of goats.Can Vet J Res. 50:1, 59-67.

   

  Harasawa R, Hotzel H, Sachse K. (2000). Mycoplasma mycoides cluster and reassessment of the taxonomic position of Mycoplasma bovine group 7.Int J of Sys and Evoul Microb. 50:3, 1325-1329.

   

  Heldtander M. (2001). Genetic diversity and evolution of Mycoplasma capricolum capripneumonia strains from eastern Africa assessed by 16S-rDNA sequence analysis. Vet Mic. 78: 1, 13-28.

   

  28.Hernandez L, Lopez J, St-Jacques M, Ontiveros L, Acosta J, Handel K. (2006). Mycoplasma mycoides capri associated with goat respiratory disease and high flock mortality. Can Vet J. 74:4, 366-369.

   

  29.A PCR scheme for differentiation of organisms belonging to Mycoplasma mycoides cluster. Vet Mic. 49: 41-43.

   

  30.Hugar D H, Babu Y H. (2007). Isolation and identification of Mycoplasma from respiratory tract of goats.Ind Vet J. 84:4, 352-355.

   

  31.Ikheloa J O, Ajuwape A T P, (2004). Biochemical characterization and serological identification of Mycoplasma.spp isolated from pneumonic lungs of goats slaughtered in abattoir in Northern Nigeria. Small Rum Res. 52:(1-2), 93-97.

   

  Janis C, Lartigue C, Frey J, Wróblewski H, Thiaucourt F, Blanchard A, Sirand-Pugnet P. (2005). Versatile Use of oriC Plasmids for Functional Genomics of Mycoplasma capricolum capricolum. Applied and Envi Mic.71:6, 2888-2893.

   

  Johansson K E, Persson M, Persson M. (1998). Diagnosis of contagious caprine and contagious bovine pleuropneumonia by PCR and restriction enzyme analysis. Department of Bacteriology, National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden. Conference paper: 137-158.

   

  34.Restriction endonuclease analysis of various Mycoplasma Mycoides group. Indian Vet J. 77:1, 9-12.

   

  Kusiluka L J, Oieniyi B, Friis N F, Kawala R R, Kokotovic B. (2000). Demonstration of Mycoplsma capricolum capripneumonia and Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony in Contagious Caprine Pleuropneumonia  outbreaks  in eastern Tanzania. Acta Veterinaria Scandinsvia. 41:3, 311-319.

   

  36.Le Grand D. (2004). Assessment of PCR for routine identification of the Myco-plasma Mycoides cluster in ruminants. Vet Res. 35: 635-649.

   

  37.Lorenzon S, Wesonga H, L Ygeust, Tekleghiorgis T, Maikano Y, Angaya M, Henrikx P, Thiaucourt F. Maikano. (2002). Genetic evolution of MCCP strains and molecular epidemiology of Contagious Caprine Pleuropneumonia by sequencing of locus H2.Vet Mic. 85:2, 111-123.

   

  38.Manso- Silvan L, Perrier X, Thiaucourt F. (2007). Phylognic of the Mycoplasma mycoides cluster based on analysis of the five conserved protein-coding sequences and possible implications for the taxonomy of the group.Int J of Sys and Evoul Microbiol. 57:10, 2247-2258.

   

  March J, Brodlie M. (2000). Comparison of the virulence of European and African isolates of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony type. Vet Rec. 147: 20-21.

   

  Miles K. (2006). Identification and diffentiaton of European and African/Ausralian strains of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony using PCR analysis. J Vet Diag Invest 18: 168-171.

   

  41.Monnerat M P, Thiaucourt F, Nicolet J, Frey J. (1999). Comparative analysis of the lppA locus in Mycoplasma capricolum capricolum and Mycoplasma capricolum capripneumonia. Vet Mic J. 69:3, 157-172.

   

  Muto A. (1990).  The organization and evolution of transfer RNA genes in Mycoplasma capri. Nuc Acids Res.18:17, 5037-5043.

   

  Nicholas R A J, Clark K M, Pamer M A, Santini F G, Santis P, Bashiruddin J B. (1996). A comparison of seological tests and gross lung pathology for detection Contagious Bovine Pleuropneumonia in two groups of Italian cattle. Vet Rec. 139:4, 89-93.

   

  Nicholas R A J. (1995). Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony: The agent of Contagious Bovine Pleuropneumonia and the number of the mycoid cluster.J Com Path.113:1-27.

   

  45.Ozedmir U,Loria G R,Godinho K S,Sampson R, Rowan T G,Ayling R D,Nicholas R A J. (2005). Mycoplasma capricolum capripneumonia isolated from the outbreaks of Contagious Caprine Pleuropneumonia in Turkey. Pendik Veterinar Microbiol J Dergisi. 36: (1-2), 47-51.

   

  46.Persson A, Pettersson B, Bolske G, Johansson K E. (1999). Diagnosis of Contagious Bovine Pleuropneumonia by PCR-LIF and PCR-REA based on 16S- rRNA gene of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony. J Clin Mic. 37:12, 3815-3821.

   

  47.Phylogeny of the Mycoplasma mycoides cluster as determined by sequaence analysis of the 16S- rRNA genes from two rRNA operons. J of Bacteriol .178: 14, 4131-4142.

   

  48.Pettersson B, Bolske G, Thiaucourt F, Uhlen M, Johansson K E. (1998). Molecular evolution of Mycoplasma capricolum capripneumonia strains based on polymorphisms in the 16S-rRNA genes J  Bacteriol. 180:9, 2350-2358.

   

  49.Contagious Caprine Pleuropneumonia in goats.Ind Vet J. 84:7, 775-776.

   

  50.Razin S. (1994). DNA probes and PCR in diagnosis of mycoplasma infection. Molecuar and cellular probes. 8:  497-511.

   

  Robino P, Alberti A, Chessa B, Pittau M, Profiti M, Rosati S. (2007). Molecular cloning and expressions of surface lipoproteins of Mycoplasma capricolum capricolum. Vet Res Comm. 31:1, 527-260

   

  52.Rodriguez L. (1997). PCR and RE digestion for selected members of the Mycoides cluster and M. putrificans. J Vet Diag Invet. 9: 186-190.

   

  Rodriguez L, Gutierrez  C, Brooks D. L, Damassa  A J, Oros  J, Fernandez A. (1998). A pathological and immunological study of goat kids undergoing septicemia disease caused by Mycoplasma capricolum capricolum,Mycoplasma mycoies capri, mycoplasma mycoides mycoides Large Colony .J Vet Med. 45:3, 141-149.

   

   

  Santis P, Houshaymi B M, Miles R. (2000). Molecular and biochemical characterization of Italian strains of MmmSC. Selezione veterinaria. Supplement 4: 89-94.

   

  Scattaglia S, Corino G, Quarello N, Raschio C, Tramuta C, Robino P, Nebbia P. (2007). Bronchopneumonia in slaughtered cattle: etiliogy and treatment. Praxis Vet Italy. 28:2, 19-23.

   

  Sheehan  M, Cassidy J P, Brady J, Ball H, Doherty M L, Quinn P J, Nicholas R A J, Markey B K. (2007). An etiliogic studty of chronic bronchopneumonia in lambs in Irland.Vet J Netherlands. 173:3, 630-637.

   

   

   

  57.Shiferaw G, Tariku S, Ayelet G, Abebe Z. (2006). Contagious Caprine Pleuropneumonia and Manhemia hemolytica associated with acute respiratory disease of goats and sheep in Afar. Rev Sci tech off Int Epiz. 25:3, 1153-1163.

   

  Sri Vastava N C, Thiaucourt F, Singh V P, Sunder J. (2000). Isolation of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony from Contagious Caprine Pleuro Pneumonia in India. Vet Rec. 147:18, 520-521.

   

  Stripkovits, L. (2000). Screening of Hungarian cattle herds for Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony infectons. Acta Veterinaria Hungarica .48:4, 375-385.

   

  60.(2002). Preliminary trials on development of vaccine against Mycoplasma mycoides mycoides large Colony infection in goats. J Applied Anim Res. 21:1, 75-80.

   

  Tabatabayi A H, Gharagozlou M J, Ghader Sohi A. (1992). A survey of Mycoplasma arginini and other agents from subacute and chronic ovine pneumonia in Iran. Preventive Veterinary Medicine. 12 :(1-2), 153-158.

   

  Titilayo, A. (2006). Pathogenocity of Mycoplasma mycoides capri in goat and sheep flocks.Vet Archive. 351:5, 454-460.

   

  63.Tola S,(1997). Detection of M.agalactia in sheep milk samples by PCR. Vet Mic. 54:8, 17-22.

   

  64.Totte. P. (2008). Analysis of cellular responses to Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony associated with control of Contagious Bovine Pleuropneumonia.Vet Res. 39:1, 1-11.

   

  Turkarsalan J, Hussein N A. (1997). A study of Contagious caprine pleuropneumonia in the United Arab Emirates. Pendik Vet Mikrob Dergisi. 28: 2, 123-126.

   

  66.Udit J, Pal B C, Yadav S K. (2007). Characterization of Contagious Caprine Pleuropneumonia by PCR.Ind J of Anim Sci.77:9, 826-864.

   

  67.Ur- Rahman S, Siddique M, Hidayat Rasool M. (2006). Seroprevalence of Mycoplasma capri in ruminants and camels. Small Rum Res. 63: (1-2), 28-31.

   

  Vilei E M, Abdo E M, Nicolet J, Botelho A, Goncalves R, Frey J. (2000). Genomic and antigenic differences between the European and African/Australian clusters of Mycoplasma mycoides  mycoides Small Colony. Mic Reading.146:2, 477-486.

   

  69.Vilei -D-Glucoside utilization by Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony: possible involvement in the control of cytotoxicity. J of Microbiol. 7:3, 1549-1551

   

  Vilei E M. (2006). Mycoplasma mycoides capri and Mycoplasma mycoides mycoides Large Colony can be grouped  into a single subspecies.Vet Res. 37:779-790.

   

  Westberg J. (2004). Genome sequence of Mycoplasma mycoides mycoides Small Colony strain PG1, the causative agent of Contagious Bovine Pleuropneumonia. Genome Res. 14: 221-227.

   

  World Orgianization of animal Health (OIE). (2004). In manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial: Contagious Caprine Pleuropneumonia: 2, 4-6.

   

  73.Woubit S, Lorenzon S, Peyraud A, Manso-Silvan L, Thiacourt F. (2004). A specific PCR for the identification of Mycoplasma capricolum capripneumonia.Vet Microbiol. 104:2,125-132.

   

  Xin J Q, Yuan l, JianHua Z, Shou Ping H, Liang W. (2007). Molecular characteriziation of a strain of Mycoplasma caprcolum capripneumonia isolated from goats.Chin J Prev Vet Med. 29:4, 243-247.

   

  75.Yigezu L, Tariku S, Ayelet G, Roger F. (2004). Respiratory mycoplasmosis of small ruminants in Ethiopia. Ethiopian Vet J. 8:2, 67-74.

   

  Zendulkova D. (2007). Mycoplasma infections in cattle and their meanings. Veterinar Stivo. 57:9, 950-957.

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت