پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

تعداد صفحات: 162 فرمت فایل: word کد فایل: 10001214
سال: 1385 مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۲۲,۸۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  چکیده :

  کراتین به عنوان یک مکمل نیروزا ی مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه  ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن  یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنیها آزمونهای 40 یارد سرعت و چابکی ایلینویز  به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آمونیاک خون گروه کراتین ، در پس آزمون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار بود. علاوه بر این میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتین از 82/8 ± 02/163 دور در دقیقه در پیش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقیقه در پس آزمون رسیده بود که این افزایش نیز  به لحاظ آماری معنی دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجرای آزمون سرعت و چابکی آزمودنیهای گروه کراتین در پس آزمون ها به ترتیب 38/0و 70/0 ثانیه بهبود یافته بود که این مقادیر هم به لحاظ آماری به ترتیب در سطح 02/0p= و 01/0p= معنی دار بود. وزن هر دو گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 5/1 و 53/0 کیلوگرم و توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 56/1 و 68/0 کیلوگرم افزایش یافته بود که این افزایش ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود . به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل کراتین علیرغم اینکه باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود، سرعت عملکرد را نیز در فعالیتهای تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی آنها می شود.

  فصل اول

  مقدمه و معرف

  1.  مقدمه

  بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین[1] می باشد(56). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)[2] فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(43،33) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(56).

  از سال 1990 به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(56). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته     می شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن یک دوز 5 گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(41). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(48،37). گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله 10  تا  37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که 155 تا 160 میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد(33).

  همچنین گزارشات فراوانی از تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتین بر ترکیب بدنی ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنیهای مختلف ارائه شده است. گزارشات مبنی بر این است که مکمل سازی کراتین ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معنی داری افزایش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقیقاتی نیز نشان داده اند که تکرار های قدرتی پرس سینه و اسکوات پس از مکمل سازی کراتین پیشرفت معنی داری داشته است(70،60،33،11). محققین پیشرفتهای بدست آمده بعد از مکمل سازی کراتین را به افزایش حضور کراتین – که در انباشتگی سریع ADP تولیدی از هیدرولیز ATP ، مخصوصاً در تارهای عضلانی نوع II ، نقش بافری ایفا می کند - ، افزایش در میزان دوباره سازی فسفو کراتین طی دوره های بازگشت به حالت اولیه در فعالیت های تناوبی شدید ، سطوح بالای فسفو کراتین در شروع تمرین و کاهش زمان مورد نیاز برای استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهایی نیز بر روی عوارض جانبی کراتین انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصیه شده کراتین در افراد سالم از نظر پزشکی ایمن می باشد(33،5). همچنین  سازمانهای بین المللی ورزشی، تاکنون کراتین را بعنوان یک ماده شیمیایی غیر قانونی معرفی نکرده اند(15،5).

   

  1-2. بیان مسئله

  از آنجا که انرژی  ذخیره شده  به عنوان PCr  برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr  دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد ، بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(26). تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد(،41،33،26).

  گرین هاف[3] و همکارانش در بررسی گسترش کارآیی عضله ( یا به تاخیر افتادن خستگی) در فعالیتهای شدید بعد از افزایش محتوای مجموع کل کراتین[4] (TCR) وPCr  با مصرف کراتین اضافی ، نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ایزوکینتیکی بیشینه ارادی در5 ست و یک دقیقه استراحت بین هر ست، در افرادی که کراتین  مصرف کرده اند ، بیشتر شد. آنها این بهبود را به بالاتر بودن محتوای فسفوکراتین عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و این امر را ناشی از افزایش توانایی بازسازی مجدد فسفوکراتین در دوره های استراحتی دانسته اند. همین محققین به طور مستقیم تاثیر کراتین خوراکی را بر بازسازی مجدد فسفوکراتین آزمایش کردند. در این پژوهش بازسازی فسفوکراتین در جریان 120 ثانیه دوره استراحتی پس از مکمل سازی کراتین در عضله پهن جانبی و درشت نئی قدامی افزایش داشت، ولی این افزایش معنی دار نبود(33).  باز همین محققین در تحقیق دیگری نشان داده اند دونده های نیمه استقامتی تمرین کرده پس از مصرف کراتین نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پیشرفتهای معنی داری در دویدن مسافتهای 300 و 1000 متری که 4 بار با 3 تا 4  دقیقه استراحت بین هرنوبت انجام می شد ، دست یافتند(26). اسکیر[5] و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازی کوتاه مدت کراتین زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر سرعت را در دونده های بزرگسال تمرین کرده کاهش داد(43). موجیکا[6] و همکارانش گزارش دادند که مکمل گیری کوتاه مدت کراتین عملکرد متناوب سرعتی (15 × 6 متر سرعت با 30 ثانیه استراحت) را بهبود بخشید و افت ناشی از خستگی در توانایی پریدن را در 17 بازیکن حرفه ای فوتبال را کاهش داد(53). اکثریت پژوهشهای  بارگیری  کوتاه مدت (4-6 روزه) کراتین افزایش معنی داری در وزن بدن در حدود 5/1 تا 2 کیلوگرم نشان داده اند(72،63،50،48،33،31). از دیگر تاثیرات کراتین افزایش حداکثر قدرت می باشد. نشان داده شده است که عملکردهای قدرتی ایزوکینتیک ، ایزوتونیک و ایزومتریک ، در افراد مصرف کننده کراتین بهبود یافته است(78،76). تحقیقات دیگری نیز اجرای تکرارهای بیشتر  پرس سینه و اسکوات را در افراد مصرف کننده کراتین  نسبت به گروه کنترل  نشان داده است (60،53،47،12). در مقابل تحقیقاتی نیز نشان دادند که مصرف کراتین هیچ تاثیری بر عملکرد ورزشی ندارد(43،33).گیلیام[7] و همکارانش عملکرد ایزوکینتیک شامل 5 ست و 30 تکرار را با مصرف کراتین مورد بررسی قرار دادند و هیچ تأثیر سودمندی از مکمل سازی کراتین گزارش ندادند(33). گرین هاف و همکارانش در بررسی تأثیر مصرف 20 گرم کراتین در روز به مدت 6 روز نشان دادند که برون داد توان هیچ کدام از گروههای مصرف کننده کراتین ومصرف کننده شبه دارو، طی  3 نوبت آزمون وینگیت[8] با 2 دقیقه بازگشت به حالت اولیه بین هر نوبت ، تغییر معنی داری نداشت(43).

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

  فهرست:

  فصل اول : طرح تحقیق........................................................................................................................

  1

  1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

  2

  1-2. بیان مساله.............................................................................................................................................

  4

  1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................

  7

  1-4. اهداف تحقیق........................................................................................................................................

  10

  1-5. متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................

  11

  1-6. فرضیات تحقیق....................................................................................................................................

  11

  1-7. محدودیتهای تحقیق...........................................................................................................................

  12

  1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.................................................................................................

  13

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.........................................................................................

  15

  2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

  16

  2-2. مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................

  16

     2-2-1. کراتین.........................................................................................................................................

  16

       2-2-1-1. تاریخچه کراتین................................................................................................................

  16

       2- 2-1-2. منابع کراتین....................................................................................................................

  17

       2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین.......................................................................................

  18

       2-2-1-4. نقش کراتین در بدن........................................................................................................

  21

       2-2-1-5. عوارض جانبی...................................................................................................................

  23

     2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

  25

  25

           2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................

  25

       2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................

  26

       2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................

  27

       2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................

  29

       2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................

  32

            2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................

  32

       2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................

  35

       2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................

  40

       2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................

  44

     2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن..........................................

  47

     2-2-4. وزن..........................................................................................................................................

  48

       2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................

  50

     2-2-5. وزن بدون چربی ....................................................................................................................

  52

     2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی.......................................................................................................

  53

     2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................

  55

       2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن............................................................................................

  56

       2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................

  58

     2-2-8. چابکی.....................................................................................................................................

  59

       2-2-8-1. آزمون های چابکی...........................................................................................................

  60

  2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین......................................................................

  60

     2-3-1.  تحقیقات داخلی.....................................................................................................................

  61

     2-3-2. تحقیقات خارجی.....................................................................................................................

  61

       2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت..............................................................................................

  63

       2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت.........................................................................................

  66

       2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت.......................................................................................

  69

       2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان...........................................................................................

  74

       2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی.......................................................................................

  76

       2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی.............................................................................

  80

       2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک......................................................................................

  84

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق......................................................................................................

  85

  3-1. مقدمه...................................................................................................................................................

  85

  3-2. روش تحقیق.......................................................................................................................................

  85

  3-3. مشخصات آزمودنیها............................................................................................................................

  86

  3-4. مکمل سازی آزمودنیها................................................................................................

  87

  3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها................................................................................................................

  88

  3-6. متغیر های تحقیق...............................................................................................................................

  88

  3- 7. ابزار های اندازه گیری.......................................................................................................................

  89

  3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها..........................................................................................................

  89

    3-8-1. قد..................................................................................................................................................

  89

     3-8-2. خونگیری.....................................................................................................................................

  90

       3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی.................................................................................................

  90

     3-8-3. ترکیبات بدن.............................................................................................................................

  90

     3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت............................................................................................................

  91

     3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز..............................................................................................................

  92

  3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها.........................................................................................................

  93

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها...............................................................................................

  94

  4-1- مقدمه...................................................................................................................................................

  94

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها.....................................................................................................

  95

     4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................

  96

     4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................

  97

    4-2-3. چابکی...........................................................................................................................................

  98

     4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................

  99

     4-2-5. توده بدون چربی.......................................................................................................................

  100

     4-2-6. مایعات بدن.................................................................................................................................

  101

     4-2-7. کراتینین......................................................................................................................................

  102

     4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................

  103

  4-3. آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................................

  103

     4-3-1. فرضیه اول..................................................................................................................................

  105

    4-3-2. فرضیه دوم...................................................................................................................................

  106

     4-3-3. فرضیه سوم.................................................................................................................................

  107

     4-3-4. فرضیه چهارم.............................................................................................................................

  108

     4-3-5. فرضیه پنجم...............................................................................................................................

  109

     4-3-6. فرضیه ششم...............................................................................................................................

  110

     4-3-7. فرضیه هفتم...............................................................................................................................

  111

     4-3-8. فرضیه هشتم..............................................................................................................................

  113

     4-3-9. فرضیه نهم..................................................................................................................................

  114

    4-3-10. فرضیه دهم...............................................................................................................................

  118

  4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق..............................................................................................................

  121

  فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری........................................................................................

  122

  5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

  122

  5-2. خلاصه تحقیق................................................................................................................................

  124

  5-3. بحث و بررسی..................................................................................................................................

  129

  5-4. نتیجه گیری.........................................................................................................................................

  129

  5-5. پیشنهادات............................................................................................................................................

  131

  منابع..................................................................................................................................................................

   

  پیوستها

  142

  پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها.................................................................................

  143

  پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند.......................................

  144

  پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ..................................................................

  .

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت